Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 13.01.1991 Sayı : 20754 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 35 Sahife:
Milletlerarası Anlaşma

Karar Sayısı: 90/960  
Karar Tarihi : 27/09/1990   

            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında hazırlanan ve ekli listede sayıları, konuları ve imza tarihleri belirtilen ilişik proje belgelerinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın teklifi üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/9/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.

T. ÖZAL 
Cumhurbaşkanı 

  
  
Y. AKBULUT  
Başbakan  
 
     
       
M. KEÇECİLER  
Devlet Bakanı 
K.İNAN  
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ  
Devlet Bakanı V.
A. KAHVECİ  
Devlet Bakanı V.
       
C. ÇİÇEK  
Devlet Bakanı
İ. ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER  
Devlet Bakanı
M. YAZAR  
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZARSLAN  
Devlet Bakanı 
E. KONUKMAN  
Devlet Bakanı
İ. ÖZDEMİR  
Devlet Bakanı
M. TAŞAR  
Devlet Bakanı
       
K. AKKAYA  
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ  
Devlet Bakanı
M. O. SUNGURLU  
Adalet Bakanı
İ. S. GİRAY  
Milli Savunma Bakanı
       
A. AKSU  
İçişleri Bakanı
İ. S. GİRAY  
Dışişleri Bakanı V. 
A. KAHVECİ  
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL  
Milli Eğitim Bakanı 
       
C. ALTINKAYA  
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. ŞIVĞIN  
Sağlık Bakanı
C. TUNCER  
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR  
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
F. KURT  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK  
Kültür Bakanı 
N. K. ZEYBEK  
Turizm Bakanı
 

  27/9/1990 Tarihli ve 90/960 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE
 
 
 
 
PROJENİN SAYISI
 
 
PROJENİN KONUSU
HÜKÜMETİMİZ
ADINA
İMZA TARİHİ
TUR/85/008 Sınai Mülkiyet Dairesinin Modernizasyonu 21/6/1990
TUR/90/R51 Bulgaristan’dan Gelen Etnik Türklerin (BET) Mesleki Eğitimi ve İşe Yerleştirilmeleri  14/6/1990
TUR/89/031 Türkiye’de Bir Plastik İşleme ve Eğitim Merkezi Kurulmasına Yardım 18/7/1990
TUR/83/003 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden İlaç Hammaddeleri Üretimi 18/7/1990
TUR/75/059 Gübre Personel Eğitim Merkezi 18/7/1990
TUR/89/030 Türk Kültür Mirasının Tanıtılması, Korunması ve Geliştirilmesi Hakkında “Workshop”, Kapadokya Böglesi 28/8/1990
TUR/90/007 Kıyı Planlaması ve Yönetimi Semineri. 28/8/1990
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI PROJE REVİZYONU

           ÜLKE                      :  TÜRKİYE
           PROJE NO            :  TUR/85/008/H/01/48
           PPOJE KONUSU : SINAİ MÜKLİYET DAİRESİNİN MODERNİZASYONU

           Ekli Proje Bütçesi şu şekilde revize edilmiştir.

           a) 1989’a kadar WIPO tarafından kaydedilen gerçek harcamalar yansıtılmış ve kalan miktar 1990’a devredilmiştir.

           b) Dışişleri Bakanlığı’nın 28 Şubat 1990 tarihli ve EIUE/11/1009/TUR/85/008/705-86 sayılı yazısında bahsedilen faaliyetlerin icrası için, proje 1990 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

           c) Hükümetin masraflara mali katkısı ile proje bütçesi 28.319 ASD Doları arttırmıştır.
 
 
 
Proje Toplamı
(Satır 99 Toplam)
ABD $
Hükümet Katkısı
(Satır 101 Toplam)
ABD $
BMKP Katılımı
(Satır 999 Toplam)
ABD $
Eski Proje Bütçe Kodu “G”
258.456
-
258.456
Yenileme Proje Bütçe Kodu “H”
286.775
28.319
258.456
Artış/Azalış
28.319
28.319
YOK
 
                      Sumru NOYAN
         Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
                      Dairesi Başkanı
                    Dışişleri Bakanlığı                                             21.6.1990
    .............................................................                      ................................................
                 T.C. Hükümeti Adına                                               Tarih
 
                   Mr. Shahid Alikhan
           Genel Müdür Yardımcısı WIPO                                 4.4.1990
      ............................................................                      .....................................................

                      Elmund J. Cain
                      Mukim Temsilci                                            6 Ağustos 1990
     ...............................................................                      ......................................................
                      BMKP Adına                                                               Tarih

ÜLKE                              :  TÜRKİYE
PROJE NO                   :  TUR/85/008/H/01/48
PROJE KONUSU  :  Sınai Mülkiyet Dairesinin Modernizasyonu  SON REV: 16.5.1990

BMKP KATKISINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ (ABD Doları)
 
   PROJE BÖLÜMLERİ Toplam  
Mik.  
A/A
1986  
Mik.  
A/A
1987  
Mik.  
A/A
1988  
Mik.  
A/A
1989  
Mik.  
A/A
1990  
Mik.  
A/A
*010 PROJE PERSONELİ            
*11 Danışmanlar            
011-001 Patent Tasnifi
10,835
   
10,835
   
   
1.4
   
1.4
   
011-002 Patent Enformasyonu
4,114
 
4,114
     
   
.8
 
.8
     
011-003 Marka Prosedürleri
12,035
   
6,126
5,909
 
   
1.0
   
.5
.5
 
011-004 Marka Tasnifi
3, 636
   
3,636
   
   
.5
   
.5
   
11-99 Ara toplam (*)
30,620
 
4,114
20,597
5,909
 
   
3.7
 
.8
2.4
.5
 
*16 Misyon Giderleri            
016-000 Misyonlar
7,147
 
2,869
1,516
2,762
 
16-99 Ara Toplam (*)
7,147
 
2,869
1,516
2,762
 
*17 Milli Uzmanlar            
017-001 Bilgi İşlem
19,000
   
6,000
9,000
4,000
   
19.0
   
6.0
9.0
4.0
017-002 Marka Tasnifi
500
   
500
   
   
.5
   
.5
   
17-99  Ara Toplam (*)
19,500
   
6,500
9,000
4,000
   
19.5
   
6.5
9.0
4.0
*18 Önceki yıllar ayarlaması            
018-000 Önceki yıl yükümlülüğü
-366
     
-366
 
18-99 Ara Toplam (*)
-366
     
-366
 
019 BÖLÜM TOPLAMI (*)
56,901
 
6,983
28,613
17,305
4,000
   
23.2
 
.8
8.9
9.5
4.0
*020 KONTRATLAR            
021 000 Kontratlar
30,500
   
20,500
3,000
7,000
029 BÖLÜM TOPLAMI (**)
30,500
   
20,500
3,000
7,000
*030 EĞİTİM            
031 000 Burslar
45,613
16,370
10,203
12,118
6,922
 
032 000 Grup Eğitim
1,011
 
1,011
     
038 000 Önceki yıllar ayarlaması
-1,782
   
-1,782
   
039 BÖLÜM TOPLAMI (**)
44,842
16,370
11,214
10,336
6,922
 
*040 EKİPMAN            
042 000 Harcanamayan Ekipman
154,947
 
35,708
93,419
5,980
19,840
048 000 Önceki yıllar ayarlaması
-2,201
   
-1,374
-,827
 
049 BÖLÜM TOPLAMI (**)
152,746
 
35,708
92,045
5,153
19,840
*050 MUHTELİF            
053 000 Çeşitli
1,786
191
350
495
240
510
059 BÖLÜM TOPLAMI (**)
1,786
191
350
495
240
510
099 BÜTÇE TOPLAMI (***)
286,775
16,561
54,255
151,989
32,620
31,350
   
23.2
 
.8
8.9
9.5
4.0
101 000 MASRAF PAYLAŞIMI
-28,319
         
109 BÖLÜM TOPLAMI (**)
-28,319
         
999 BMKP TOPLAMI (***)
258,456
16,561
54,255
151,989
32,620
3,031
   
23.2
 
.8
8.9
9.5
4.0
ÜLKE          :  TÜRKİYE
PROJE NO         :  TUR/85/008/H/01/48
PROJE KONUSU  :  Sınai Mülkiyet Dairesinin Modernizasyonu  SON REV: 16.5.1990
 
HÜKÜMETİN MASRAFLARA KATILMA PAYI BÜTÇESİ (ABD Doları)
 
 
  PROJE BÖLÜMLERİ Toplam  
Mik.  
A/A
1986  
Mik.  
A/A
1987  
Mik.  
A/A
1988  
Mik.  
A/A
1989  
Mik.  
A/A
1990  
Mik.  
A/A
*100 Masraflara Katılma            
101 000 Masraflar Katılma
28,319
       
28,319
109 BÖLÜM TOPLAMI (**)
28,319
       
28,319
*150 Masraflara Katılma Gideri            
156 000 Destekleme Masrafı
3,618
       
3,618
159 BÖLÜM TOPLAMI (**)
3,618
       
3,618
199  BÜTÇE TOPLAMI (***)
32,000
       
32,000
 
 ÖDEME PLANI (ABD Doları)
 
 
Tarih
Miktar
Katkıyı Sağlayan
HAZİRAN 1990
32.000
TÜRKİYE
 
            NOTLAR:
            NOT 1: Ödemeler proje faaliyetlerinden önce olmayı ve yukarıda belirtilen tarihleri geçmemelidir.

            NOT 2: BMKP Temsilciliğinin TL Masraf Paylaşma Hesabına yapılacak ödemeler için: Garanti Bankası, Yenişehir Şubesi, Ankara
Hesap No: 624-21 (Proje No ve Proje konusu belirtillmektedir).

            NOT 3: TL cinsinden muhtemel ödeme yalnız BMKP ile anlaşma sağlandıktan sonra ödeme günündeki kur üzerinden BMKP’nın TL. sını kullanma kapasitesine bağlı olarak ve yapılan ödeme miktarı ile o tarihten sonra 6 aylık zaman içinde TL.’nın alacağı en düşük değere (1 ABD Dolarına karşılık en fazla TL olarak tanımlanır) göre farkın geri ödenmesi şartı ile yapılabilir.

            NOT 4: Mahalli para birimi ile yapılacak ödeme BMKP’nın Türk Lirasını kullanabilme durumuna bağlıdır. Kabul edilmeden önce BMKP muhasebesinden izin alınması şartı vardır.

            NOT 5: Yukarıda belirtilen masraf paylaşma ödemesinin bir kısmını veya tamamını BMKP’nın kabul edememesi durumunda bütçe buna göre azaltılacaktır.

 HÜKÜMETİN NAKTİ PAYINI GÖSTERİR PROJE BÜTÇESİ (TL olarak)
            ÜLKE          :  TÜRKİYE
            PROJE NO         :  TUR/85/008/H/01/48
            PROJE KONUSU  :  SINAİ MÜLKİYET DAİRESİNİN MODERNİZASYONU
 
 
    TOPLAM 1987 1988 1989 1990
10 PROJE PERSONELİ          
17 MİLLİ UZMAN          
19 BÖLÜM TOPLAMI          
40 EKİPMAN          
41 SARF MALZEMESİ
3,517,510
589,350
 
2,928,160
 
42 HARCANAMAYAN EKİPMAN
14,450,000
6,550,000
7,900,000
   
49 BÖLÜM TOPLAMI
17,967,510
7,139,350
7,900,000
2,928,160
 
50  MUHTELİF          
53 ÇEŞİTLİ
1,356,162
 
656,406
638,827
60,929
56 GENEL MASRAFLAR
676,328
249,877
299,474
124,845
2,132
59 BÖLÜM TOPLAMI
2,032,490
249,877
955,880
763,672
 
   
20,000,000
7,389,227
8,855,880
3,691,832
63,061
 
 ÖDEME PLANI
 8.000.000 TL.  Mayıs 1987
12.000.000 TL.  Mart   1988
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI TÜRK HÜKÜMETİ PROJESİ PROJE DOKÜMANI

            Adı ve Numarası  : TUR/90/R51 Bulgaristan’dan Gelen Etnik Türklerin (BET) Mesleki Eğitimi ve İşe Yerleştirilmeleri
            Süre    : 24 ay
            Uygulama Yeri  : 17 il: İstanbul, Bursa, Tekirdağ, İzmir, Kocaeli, Eskişehir, Kırklareli, Sakarya, Ankara, Balıkesir, Manisa, Edirne, Isparta, Adana, Çanakkale, Aydın, Antalya
            ACC/BMKP Sektör  ve Alt Sektör   : İnsani Yardım ve Bağış Yerinden Çıkarılanlara Yardım ve Koruma (1310)
            Hükümet Sektörü  ve Alt Sektör   : Sosyal Hizmetler ve Yardım/Mültecilere Yardım
            Yürütücü/Uygulayıcı  Kuruluş   : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel  Müdürlüğü
            Tahmini Başlama Tarihi : Haziran 1990
            Hükümet Girdileri  : Ayni 1,242,000,000 TL.
            Donörün Girdisi  : 9,957,000.- ABD Doları (A.B.D. Hükümet tarafından)
            Özet Tanımlama  : Proje, BET’leri mümkün olduğunca kısa sürede Türk Ekonomik ve Sosyal sistemine entegre etmeyi, mali bakımdan bağımsız kılmayı, dolayısıyla işsiz olan BET’lere yaşam tahsisatı sağlamanın Türk Ekonomisine üzerindeki yükünü hafifletmeyi ve ekonomisinin süratle gelişen sektörlerinde vasıflı insan gücüne duyulan ail ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 
İmzalar:       İmza                                           Tarih                               Ünvan
                    Sumru NOYAN
                  Uluslar arası Ekonomik
               Kuruluşlar Dairesi Başkanı
                Hükümet Adına                            14/6/1990                Dışişleri Bakanlığı

                 Edmund J. Cain
                BMKP Adına                                15 JUN 1990         Resident Representative

             Proje dokümanının en son imzalandığı tarihteki Birleşmiş Milletler resmi döviz kuru: 1 ABD $ = 2.640.- TL.

            A- İÇERİK
            1- Alt Sektör Tanımı
            1985 yılı Mayı ayı sonlarında, çok sayıda etnik Türk zor şartlar altında Bulgaristan’ı terk etmeye başladı. Ağustos 1989 sonuna kadar, yaklaşık 320.000 kadar Bulgar Etnik Türkü (BET) Türkiye’ye vardı. O zamandan bu yana, aşağı yukarı 100.000 kişi kadarı Bulgaristan’a geri döndü, 220.000 kadarı da Türkiye’de kaldı. Bu nüfusun takriben % 25’i 15 yaşın altında olup, % 10 kadarı da 65 yaşın üstündedir. Dolayısıyla, BET nüfusunun hemen hemen % 65’İ, 15-65 yaşları arasındadır ki, bu da faal nüfus olarak belirlenmektedir.

            Devlet İstatistik enstitüsü tarafından temin edilen veriler, Kasım 1989 itibariyle BET nüfusunun 51 ilde dağıtılmış durumda olduğunu göstermektedir.

            Bu öneride BET’lerin yoğun olarak bulundukları 17 il proje alanı olarak belirlenmektedir; bu da projenin toplam BET sayısının % 94’ünü kapsamasını sağlamaktadır. Bu iller, hem müfuslarında en fazla sayıda BET olduğu için, hem de imalat, inşaat ve tarımsal sanayi, özellikle de turizm sektöründeki istihdam potansiyelleri nedeniyle seçilmişlerdir.

            BET’lerin yerleştirilmesinin sorumluluğu Başbakan tarafından tümüyle yardım çalışmalarından sorumlu olan Devlet Bakanlığı’na verilirken, mesleki eğitimlerini sağlamak ve mesleki birimlerine göre iş yerleştirmek görevi de İş ve İşçi Bulma Kurumuna verilmiştir.

            1990 Şubat ayı sonuna kadar, BET’ler tarafından 96.253 iş başvurusu yapılmış, başvuruların 62.887 kadarı İş ve İşçi Bulma Kurumu’na, 33.366’sı da 51 ildeki valiliklere yapılmıştır. Başvuranların toplamından 37.272 kişiye iş sağlanmış olup, kalan 58.981 kişi halen işe yerleştirilmesi beklemektedir. Toplam başvuru sayısının 1/3’ni kadınlar tarafından yapılanlar teşkil etmektedir.

            İş ve İşçi Bulma Kurumu ile projede belirlenen 17 ildeki valiliklere BET’ler tarafından yapılan başvuruların dağılımı 1990 Şubat sonu itibariyle tahmini işe girem sayısı aşağıda gösterilmiştir:
 
 
 
 
Cinsiyet
 
BET başvurusu
sayısı
Münhal işlere
yerleştirilen
BET sayısı
Yerleştirme
Oranı
(%)
Erkek
56779
24356
42
Kadın
28247
10267
36
Toplam
85026
34623
40
            Kaynak: İş ve İşçi Bulma Kurumu, 23 Şubat 1990

            Henüz işe yerleşmemiş olan 50.000 BET’den, 15.000 kişinin vasıfsız olduğu, kalan 35.000 kişinin de vasıflı ya da yarı vasıflı olduğu tahmin edilmektedir.

            Başvurular hakkındaki veriler, bütün BET nüfusu için geriye dönük olarak Mayıs 1989-Şubat 1990 dönemine ait olmak üzere elde edilmiştir. Bu nedenle rakamlar, Türkiye’den ayrılanları da gözönüne alarak yeniden düzenlenmelidir. Bu yapıldığında, vasıfsız olanların sayısı 10.500, vasıflı ve yarı vasıflı ve yarı vasıflı olanları sayısı ise 25.000 kişiye dönüşmektedir. Bu toplamlar, bu dokümanın tüm geri kalan kısmında kullanılmıştır.

            2- Ev Sahibi Ülke Stratejisi
             Türk Hükümetinin politikası, BET’leri Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yaşamına mümkün olduğu kadar çabuk olarak entegre etmektedir. Hükümet BET’lerin durumuna büyük bir yakınlık duymaktadır ve güçlüklerini hafifletmek için büyük çaba sarfetmiştir.

            Bu amaçla, Hükümet halen, Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan gelen paralarla, BET aile reislerinden işsiz olan yaklaşık 50.000 kişinin masraflarını karşılamak üzere önemli miktarda kaynak kullanmaktadır. İşler belirleninceye kadar bu tahsisatın sürdürüleceği tahmin edilmektedir. Bu ödemeler Türk ekonomisi için ağır bir masraf teşkil etmekte ve Hükümet, BET’lerin iş ve meslek arasında geçiş yapmasını kolaylaştırmak için bir altyapı geliştirmektedir. Bu da işe yerleştirme vasıtalar olarak tüm ülkedeki 71 adet İş ve İşçi Bulma Kurumu şubesinin etkin şekilde kullanımını ve iş fırsatları bulunduğu ölçüde ve bulunduğu zaman mesleki eğitim imkanlarının seferber edilmesini gerektirmektedir.

            3- Önceden Yapılan ve Halen Yapılmakta Olan Yardım
            TUR/89/015 “Bulgar Etnik Türklerin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının belirlenmesine ilişkin araştırma.”
 BMKP/ILO projesi, BMKP, Türk Hükümetine etnik Türk nüfusu hakkında bir ihtiyaç belirleme araştırması yürütmesi hususunda teknik yardım sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma; istihdam, eğitim, sağlık, temel ve mesleki beceriler için gerekli eğitim, barınma, vs. gibi hususları kapsayacak ve Hükümetin bu alanlarda konuyu üstlenmesi ve bu sistem dahilinde ilgili yardımın sağlanması için gerekli olabilecek kısa ve uzun dönemli yardımın esasını oluşturacaktır.

            Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından üstlenilen bir UNFPA/ILO projesi olan TUR/89/Po3 “Bulgar Etnik Türklerin Eğitim ve İş Tecrübesine İlişkin Araştırma, BET’ler hakkında kapsamlı bir sosyal ve ekonomik araştırma olarak sürdürülmüş olup, geçici sonuçlar elde edilmiştir.

            Araştırma, BET’lerin yaş, cinsiyet, medeni hal, meslek, eğitim, mesleki eğitim görme isteği, gelecekteki mesleki tercihleri, Türkiye’ye geliş nedenleri, yaşamayı tercih ettikleri iller ve mevcut acil ihtiyaçları gibi sosyal ve ekonomik özellikleri hakkında bilgi elde etmeyi amaçlamıştır.

            Yukarıda anılan her iki proje de, bu yeni proje önerisine dayanarak teşkil eden bazı yararlı verileri şimdiden sağlamıştır. İkisi de, daha ilerki bir aşamada detaylı bir proje planlamasının dayandırılabileceği veriler sağlamaya devam edecektir.

            4- Altsektörün Kurumsal Çerçevesi
            Türk Hükümeti ve katkıda bulunan ülke projenin Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK) tarafından yürütülmesi hususunda mutabakata varmışlardır. BMKP, bir Yönetim Hizmetleri Sözleşmesi (Ek 1’E bakınız) vasıtasıyla İİBK’na projenin icrasında yardım edecektir.

            Türk İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir Genel Müdürlüğüdür.
 İİBK’nun görevi, iş imkanları bulmak, işe girişleri düzenlemek ve benzeri faaliyetleri üstlenmektir. Esas olarak kamu sektörü ile ilgilenmekte ancak özel sektörle de meşgul olmaktadır. TİİB’nin faaliyetleri işsizlerin işe yerleştirilmesi, istihdamı desteklemek üzere ihtiyaca uygun mesleki eğitim kursları düzenlenmesi, istihdam veya işsizlik gibi konularda araştırma geliştirme çalışmaları ve özürlü kişilere hizmet sağlama ve iş bulma gibi hususları içermektedir. Bütün illerde 71 şube ve 12 bölge müdürlüğünden oluşan yaygın bir ağa sahiptir. Bütün kuruluşların, münhal işler dahil olmak üzere İş ve İşçi Bulma Kurumu’na bilgi vermesi yasalarca şart koşulmuştur, ancak kamu kuruluşları bu hususa özel sektöre nazaran daha fazla riayet etmektedir. İş ve İşçi Bulma Kurumunun, eğitimin işe girmeye uygunluğunu sağlamak bakımından her türlü uygun eğitimi imkanını kullanma yetkisi vardır; bu yetki, kamu ve özel kuruluşları olduğu kadar, projenin uygulama sırasında yararlanmayı düşündüğü büyük bir kaynak olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın sanayi ve mesleki eğitimi okulları ağını’da kapsamaktadır. Böylece, hem görevi hem de teşkilat yapısı itibariyle İş ve İşçi Bulma Kurumu projenin uygulaması için gayet uygundur.

            B- PROJENİN GEREKÇESİ
            1-Ele Alınacak Konular ve Mevcut Durum
            BET’lerin ani olarak topluca gelmeleri, Türk Hükümetini, 320.000 kişinin barındırılmasını, asimile edilmesi ve Türk ekonomik ve sosyal yaşamı ile bütünleştirilmesi gibi problemlere karşı karşıya bırakmıştır. Bu güne kadar sayı 220.000 kişiye inmiş olmakla birlikte, bütünleştirme problemleri devam etmektedir.
 Ailelerinin Hükümet yardımlarına bağımlı olmadan geçinmesi için BET’lerin yeterli para kazanabilecekleri işlerin bulunması gerekir. Dolayısıyla, BET’lerin iş bulmalarının, işlerini başarı ile yerine getirmelerini sağlayacak vasıflar edinmeleri için mesleki eğitim sağlanmalıdır.

            İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından verilen düzeltilmiş rakamlara göre, 1990 Şubat sonu itibariyle iş arayan, ancak girememiş olan BET sayısı 35b500 kişi kadardır. Bu toplamdan 10.500 işi vasıfsız olup, eğitime ya da eğitim yenilmesine ihtiyaç duymaktadır. Kalan 25.000 işinin ise vasıflı yada yarı vasıflı olduğu ve işe girmelerin vasıfsız gruba göre daha kolay olacağı iddia edilmektedir.

            BET’ler için 35.500 münhal iş belirlemek İş ve İşçi Bulma Kurumu için kaynak güçlüğü tekil edecektir, bunun nedeni de, özellikle, kompüterize edilmiş veri sistemleri ve imkanlarından yararlanmanın şimdiki halde mümkün olmamasıdır. İş ve İşçi Bulma Kurumunun elinde halen mevcut olan bilgiler, vasıflı insan gücüne turizm, imalat, inşaat ve tarımsal-sanayi sektörlerinde ihtiyaç duyulduğunu , ancak garantili iş imkanları bulunmadan önce tek tek kuruluşlarla temas kurulması gerektiğini göstermektedir.

            2- Projeden Beklentiler
            BET’lerin Türk Ekonomik ve sosyal sistemine entegrasyonu, kapsamlı ise yerleştirme ve mesleki eğitim programları ile mümkün olabilecektir.

            Projenin onaylandığı tarihten itibaren 8 ay içerisinde, 25.000 vasıflı ve yarı vasıflı BET’den mümkün olduğu kadar çoğu, mesleki birikimlerine, vasıf düzeylerine ve iş tercihlerine göre işe yerleştirilmiş olacaktır. Yerleştirme sürecini hızlandırmak ve daha etkin bir uygulama gerçekleştirmek için, İş ve İşçi Bulma Kurumunun hali hazırdaki eleman ve teçhizat imkanları güçlendirilmiş olacaktır. Mevcut münhal işlere yerleştirilmeden önce 10.500 vasıfsız BET’e mesleki eğitim sağlanmış olacaktır.

            Ayrıca, İş ve İşçi Bulma Kurumu binası da bir mesleki eğitim merkezi ve bir gezici eğitim ünitesinin üssü olarak iyileştirmiş ve yenilenmiş olacaktır.

            3- Projeden Yarar Sağlayacak Grup
            Projeden asıl yaralanacak olan, hemen veya mesleki eğitim programından sonra işlere yerleştirilen 25.000 kadar vasıflı veya yarı vasıflı, ve 10.500 kadar da vasıfsız BET olacaktır. Geçinmeleri için BET’lere ödeme yapma yükümlülüğü azalmış olacağından, projeden Türk Hükümeti  de yararlanacaktır. Bu durum, BET’lerin münhal bir iş teklif edildiğinde geçinmeleri için yardım almaları gereğinin ortadan kalkacağı beklentisinden kaynaklanmaktadır.

            İş ve İşçi Bulma Kurumu’da, personel eğitimi programları ve teçhizat temini yoluyla yönetim imkanlarını güçlendirmiş olacağı ve aynı zamanda seyyar bir eğitim ünitesinin üssü olarak hizmet görecek örnek bir İş ve İşçi Bulma Kurumu eğitim merkezi şeklinde yenileneceği için projeden yararlanacaktır.

            4- Proje Stratejisi
            Proje, BET’leri Türk ekonomik ve sosyal sistemi ile mümkün olduğunca kısa süre içerisinde bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Bütünleştirme süreci üç aşamada gerçekleşecek şekilde planlanmıştır:
            i) Ayrıntılı bilgi derleme, politika geliştirme ve bilinçlendirme;
            ii) Münhal işlere vasıflı ve yarı vasıflı BET’lerin mümkün olduğu ölçüde yerleştirilmesi;
            iii) Tespit edilen işlere yerleştirilmeden önce vasıfsız kişilere mesleki eğitim yardımı temin edilmesi.

            (i) Birinci aşamada BET’lerle ilgili bütün bilgi toplanacak ve değerlendirilecektir.

            İş ve İşçi Bulma Kurumu, 17 ildeki şubelerine bir sayfalık “Münhal İş Bilgi Formu” göndermek suretiyle, projenin başlamasından itibaren iki ay içerisinde mevcut olan münhal işler hakkında detaylı bilgi toplanacaktır. Bu arada, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen BMKP/ILO “TUR/89/015-Bulgar Etnik Türklerin Sosyo-Ekonomik İhtiyaçlarının Belirleme Araştırması” projesinin sonuçları da Mayıs 1990 sonundan önce elde edilmiş olacaktır.

            Bu araştırma,  BET’lerin Mesleki Özgeçmişleri, düzeyleri ve iş tercihleri hakkında veri sağlayacak ve 3 üncü sayfada tanımlandığı gibi Devlet İstatistik Enstitüsü kanalıyla BMKP/ILO projesinden elde edilmiş olan araştırma bilgilerini tamamlayacaktır.

            Bu iki araştırmanın sonuçlarını, münhal iş araştırması ile tanıştırmak suretiyle, açıklayıcı nitelikte bir arz-talep tablosu elde edilecektir. İşgücü arzının gerçek işgücü talebiyle makul bir biçimde çakışmadığı görülürse, bu durumda BET’lerin acilen insangücü ihtiyacı bulunan turizm, inşaat ve imalat gibi sektörlere yöneltmek için çaba sarfedilecektir.

            İş ve İşçi Bulma Kurumu ile yardım faaliyetlerinden sorumlu Devlet Bakanlığı arasındaki yakın işbirliği, Hükümetin işe yerleştirilmelerinden sonra BET’lerin geçim tahsisatı alma durumunda olup olmadıklarına ilişkin politika geliştirmesini mümkün kılacaktır. Bir BET’in bir işe girişmesinden sonra tahsisatlarının durması muhtemel görülmektedir.

            Bir iş teklifinin reddi Hükümetten alınan yardımı etkilemeyebilir, ancak iki iş teklifi geri çevrildiğinde yardım vermeye ilişkin karar Hükümet tarafından gözden geçirilecektir.

            Bu başlangıç aşamasında sürdürülecek diğer önemli bir faaliyet, BET’lerin, İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından uygulanacak yaygın mesleki eğitim ve işe yerleştirme programı hakkında bilgilendirilmesidir. Münhal işlere dair bilginin nereden alınabileceği hakkında ve uygulanacak eğitim programlarının ayrıntılarını içeren bir broşür, İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından hazırlanacak ve bu bilgiler İİBK şubeleri, valilikler ve diğer mekanizmalar vasıtasıyla BET’lere dağıtılacaktır.

            Bilinçlendirme, eğitim programlarına katılımı en üst düzeye çıkaracak ve projenin amacını başarıyla ulaşmasının kolaylaştıracaktır.

            Benzer bir biçimlendirme yaklaşımı, BET’lerin muhtemel işverenlerini eğitim ve yerleştirme programlarını anlamalarını temin etmek için kullanılacaktır.

            (ii) Projenin ikinci aşamasını 25.000 vasıflı ve yarı vasıflı BET’in mesleki özgeçmiş, mevcut vasıf düzeyi ve iş tercihlerine uygun olan tespit edilmiş münhal işlere yerleştirilmesi teşkil edecektir. BET’lerin istihdam durumları işe girmeden iki ay sonra, eğitimde işe geçişin başarılı olup olmadığından emin olmak için izlenecektir. İşe yerleştirme doğrudan doğruya İş ve İşçi Bulma Kurumunun sorumluluğu olacaktır. Yönlendirme kursları, vasıflı ve yarı vasıflı olup, bu eğitime ihtiyaç duyan BET’ler için sermaye yoluyla sağlanacaktır. 

            Yönlendirme kurslarının amacı, Türkiye’deki istihdam şartları, iş arama yöntemleri, ve mesleki sağlık ve güvenlik konularında bilgi vermek olacaktır. Vasıflarının yetersiz olduğu anlaşılan durumlarda, kısa dönemli vasıf artırıcı önlemler alınacaktır.

            (iii) Üçüncü aşamada, 10.500 vasıfsız BET için, uygun münhal işlere yerleştirilmeden önce mesleki eğitim hizmeti verilecektir.

            Mesleki eğitim esas olarak, devlet okulları ve özel okullar, sanayi kuruşları, oteller, fabrikalar, ithalat-ihracat firmaları, belediyeler vs. gibi kurumlardan oluşan bir ağın mevcut eğitim imkanlarından ve tesislerinden yararlanan İş ve İşçi Bulma Kurumunun kullandığı bir modele uygun olacaktır. Modelin en önemli özelliği, eğitim programı başlamadan önce bir işveren tarafından bütün kursiyerlere iş garantisinin sağlanması biçimindeki İş ve İşçi Bulma Kurumu politikasıdır.

            1989’da bu modeli kullanarak İş ve İşçi Bulma Kurumu, 5369 vasıfsız başvuru sahibine mesleki eğitim sağlamış ve uygun münhal işlere yerleştirmiştir. İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, bu projeden sağladığı ek kaynaklarla, başvuran BET’lere eğitim ve iş bulma imkanı sağlama kapasitesini artıracaktır.

            İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından halen kullanılan mesleki eğitim ve işe yerleştirme modeli, işlevsel bir modeldir. Ancak birbirinden farklı eğitim kurumlarından oluşan geniş bir ağdan yararlandığı için, eğitimin standardı ve kalitesi açısından bazı yetersizlikleri olabilir.

            Bu yetersizlikler, eğitim standardını iyileştirmek için bir dizi temel zorunluluk geliştirmek suretiyle giderilebilir. Hükümetin İcra vasıtası olarak İş ve İşçi Bulma Kurumu, ağ içerisindeki kurumlardan öğretmenler, müfredat, teçhizat ve eğitim araçlarına ilişkin bazı temel kriterlere uymalarını isteyebilir. Bu amacı gerçekleştirmek için, İş ve İşçi Bulma Kurumu gerekli oldukça Türk ya da uluslar arası danışmanlardan, Milli Eğitim Bakanlığı ve ağa dahil kurumlara yakın işbirliği yaparak yararlanacaktır.

            1989’da, ağa dahil kurumlar tarafından tespit edilen gerçek eğitim ücretlerine dayanarak, İş ve İşçi Bulma Kurumu ortalama eğitim maliyetini, üç aylık bir kurs için kişi başına 350 ABD Doları olarak hesaplamıştır. Bazı araçların kalitesinin artırılacağı, eğitim süresinin uzatılacağı ve geçim maliyetlerinin artacağı gözönüne alınarak, 1990-1991 dönemi için bu rakamın 650 ABD Doları olacağı tahmin edilmiştir.

            BET’lerin halen ikamet ettikleri illerdeki münhal işlere yerleştirilmesi, projenin önemli bir stratejik ilkesidir, çünkü bu şekilde iaşe, seyahat vs. giderleri ortadan kaldırılarak ortalama eğitim masrafı en alt düzeyde kalacaktır.

            Başka bir stratejik yaklaşımda, BET’lerin kendi insiyatifleri ile iş aramalarını sağlamak ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun yükünü azaltmak bakımından, iş arama yöntemlerinin gösterilmesi etkin bir şekilde işe girmeyi sağlamak bakımından mesleki danışmanlık sağlanmasıdır.

            Bu projenin uygulanmasına ilişkin diğer bir ilke, mesleki eğitim kurslarına katılan BET’lere iş garantisi verilmesidir. Bu şekilde kurslara azami ölçüde katılım teşvik edilmiş olacak ve programlar başarı ile tamamlanabilecektir.

            Mevcut eğitim tesislerinden azami ölçüde yararlanmak projenin amaçları arasındadır. Ayrıca seyyar eğitim tesisleri geliştirmek ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun mevcut binalarından birini, bu seyyar üniteler için üs olarak kullanmak amaçlanmaktadır. Ancak bariz bir kurumsal aksaklık olması halinde, diğer proje eğitim fonlarından herhangi birisi başka eğitim tesislerinde kalite artırmak veya düzenleme yapmak için kullanılabilecektir.

            5- BMKP Teknik İşbirliğinin Nedenleri
            Bir Yönetim Hizmetleri Anlaşması (Ek 1’E bakınız) vasıtasıyla BMKP teknik işbirliği, projenin uygulama hızını önemli ölçüde artıracak ve bürokratik prosedürleri en aza indirgeyecektir. BMKP ayrıca proje hazırlık safhasında, teftişte, proje denetlemede, yurt dışı eğitimlerinde ve tüm program değerlendirmesinde karşı tarafa yardım edecektir. Bu hizmetler bir Yönetim Hizmetleri anlaşmasında ifade edilecektir.

            6- Özel Değerlendirmeler
            Proje, BET’lerin konumunun, Türk vatandaşlarının işsizlik problemi karşısındaki hassasiyetini hesaba katmalıdır.

            BET nüfusunun üçte birini oluşturan kadınların iş ihtiyaçlarına özel önem verilmelidir.

            Bulgaristan’da özel eğitimci olarak yetiştirilmiş olan vasıflı BET’lerin, vasıflı ve yarı vasıflı BET’ler için mesleki eğitim programlarında öğretmen olarak istihdam edilmesi, projenin bir diğer ilkesi olacaktır.

            7- Koordinasyon Düzenlemeleri
            Bir, “Bulgar Etnik Türklerin Sosyo-Ekonomik ihtiyaçlarının Belirlenmesine İlişkin Araştırma” halen BMKP/ILO ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Araştırma sonuçlarının 1990 Mayıs ayı sonuna kadar alınması beklenmektedir. Bu araştırma, istihdam, eğitim, sağlık, temel ve meslki beceri için eğitim, barınma, v.s. gibi konularda bilgi toplamayı amaçlamaktadır ve UNFPA/ILO projesi vasıtasıyla Devlet İstatistik Enstitüsünden temin edilmiş bulunan araştırma bulgularını tamamlayacaktır. Yardım çalışmalarından sorumlu olan Devlet Bakanlığı, ayrıca benzeri konular kapsayan bir araştırmayı 51 ilin valilikleri kanalıyla sürdürmektedir.

            İş ve İşçi Bulma Kurumu, Yardım Çalışmalarından sorumlu Devlet Bakanlığı, BMKP ve Uluslar arası Çalışma Teşkilatı arasında, tekrardan sakınmak ve kaynak israfını önlemek için yakın bir karşılıklı çalışma ve işbirliği tesis edilecektir. Özel olarak, iş teklifi alan BET’ler hakkında, İş ve İşçi Bulma Kurumu gerekli önlemi alabilmesi için Yardım Çalışmalarından sorumlu Devlet Bakanlığına bilgi verecektir.

            8- Karşı Taraf Destek Kapasitesi
            Hükümet İcra Kuruluşu olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş ve İşçi Bulma Kurumu bu projede planlanan faaliyetleri desteklemek ve uygulamak hususunda potansiyel kapasiteye sahiptir. Görevi nedeniyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu Hükümetin Uygulama ve İcra Vasıtası olarak uygun kuruluştur. Kapasitesini sınırlayan mevcut yetersizlikler, Türk ve/veya uluslar arası danışmanların teknik yardım girdileri ile giderilecektir.

            C- UZUN VADELİ AMAÇLAR
            Proje BET’leri Türk ekonomik ve sosyal sistemi ile mümkün olduğunca kısa sürede bütünleştirmeyi, maddi bakımdan bağımsız hale getirmeyi, böylece işsiz BET’lere geçim tahsisatı sağlamanın Türk ekonomisine getirdiği yükü kaldırmayı, ve hızla gelişen sektörlerin vasıflı işgücüne olan acil ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

            D- KISA VADELİ AMAÇLAR, SONUÇLAR VE FAALİYETLER
            1- Kısa Vadeli Amaç-Bir
            Proje faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlanmasını, mümkün kılacak gerekli bilgiyi toplamak, BET’lere işe girdikten sonra geçim tahsisatı verilmesine ilişkin Hükümet politikasını belirlemek ve BET’ler ile potansiyel işverenleri, uygulanacak mesleki eğitim programları ve işe yerleştirme hususlarında bilinçlendirmek.

            1.1- Sonuç
            Mevcut münhal işler ve BET’lerin iş tercihleri de dahil olmak üzere sosyo-ekonomik özellikleri hakkında toplanmış ayrıntılı bilgi.

            1.1.1- Faaliyet 1
            17 ilin herbirinde, 50’den fazla kişi çalıştıran tüm işyerlerinden toplanmış, incelenmiş ve değerlendirilmiş münhal iş bilgisi.

            1.1.2- Faaliyet 2
            BET nüfusunun mesleki özgeçmişi, mevcut vasıf düzeyi ve iş tercihleri açısından özelliklerini yansıtan, toplanmış, incelenmiş ve değerlendirilmiş veriler.

            1.1.3- Faaliyet 3
            Münhal işler ve BET nüfusunun bireysel özgeçmişleri ve özelliklerini kapsayan komputerize edilmiş veri bankası tesis edilmesi.

            1.2- Sonuç
            Geçim tahsisatını alabilecek vasıflara haiz olanlara ilişkin kriterlere dayanan Hükümet politikası.

            1.2.1- Politika belirlemek için Yardım Çalışmalarından sorumlu Devlet Bakanlığı ile İş ve İşçi Bulma Kurumu görevlileri arasında düzenlenen toplantılar.

            1.3- Sonuç
            BET’ler ve potansiyel BET işverenleri nezdinde işe yerleştirme ve mesleki eğitim programları hakkında bilinçlenme sağlanması.
 
            1.3.1- Faaliyet 1
            İş ve İşçi Bulma Kurumunun münhal işleri, işe yerleştirme ve işe garantili meslek eğitim programları hakkındaki ayrıntılı bilginin, Valilikten ve İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalıyla BET’lere iletilmesi.

            1.3.2- Faaliyet 2
            BET’leri bütün potansiyel işverenlerinin mesleki eğitim ve işe yerleştirme programları hakkında bilgilendirilmesi.

            1.3.3- Faaliyet 3
            Geçim tahsisatı verilme kıstasını belirleyen kriterlere ilişkin Hükümet politikası konusunda bütün BET’lerin bilgilendirilmesi.

            2- Kısa Dönemli Amaç-İki
            İİBK personelinin eğitimi, teçhizat tedariki, seyyar eğitim tesislerinin teşekkülü ve eğitim merkezinin yenilenmesi suretiyle, işe yerleştirilme hizmetlerinin hızlandırılması ve daha etkin ve tatminkar bir proje uygulamasının gerçekleştirilmesi amacıyla, İş ve İşçi Bulma Kurumunun kapasitesinin artırılması.

            2.1- Sonuç
            Gerekli olan dayanıklı ve dayanıksız teçhizatın tedariki.

            2.1.1- Faaliyet 1 
            Bilgisayar malzemelerine ilişkin gereksinimlerin incelenmesi ve dayanıklı ve dayanıksız teçhizatın tesbiti.

            2.1.2- Faaliyet 2
            Teçhizat listelerinin ve ihale dokümanlarının hazırlanması ve teçhizatın tedariki.

            2.1.3- Faaliyet 3
            Yeni teçhizat ve sistemlerin kullanımında İş ve İşçi Bulma Kurumunun tüm personelinin eğitimi.

            2.2- Sonuç
            İş ve İşçi Bulma Kurumunun iki elemanının eğitim gezileri ve yurt dışında eğitimi ve 17 elemanının bir grup eğitimi kursu ile eğitimi.

            2.2.1- Faaliyet 1
            Eğitilecek elemanların seçimi.

            2.2.2- Faaliyet 2
            2 Eleman için A.B.D.’ye eğitim gezisi düzenlenmesi.

            2.2.3- Faaliyet 3
            İl müdürlüklerinden 17 eleman için grup eğitimi düzenlenmesi.

            2.3- Sonuç
            Gezici eğitim ekipmanlarının teşkil edilmesi.

            2.3.1- Faaliyet 1
            Gezici eğitim için uygun Sektör ve alt Sektörlerin tespiti.

            2.3.2- Faaliyet 2
            Gezici treyler ve traktör ünitelerinin ve gerekli teçhizatın tedariki.

            2.3.3- Faaliyet 3
            Eğitim personeli ve şoförlerin tayini.

            2.3.4- Faaliyet 4
            Mesleki eğitim programının planlanması, toparlanması ve değerlendirilmesinde eleman eğitimi.

            2.4- Sonuç
            İş ve İşçi Bulma Kurumunun bir binasının daha iyi duruma getirilmeis ve seyyar üniteler için bir üs ve eğitim merkezi olarak yenilenmesi.

            2.4.1- Faaliyet 1
            İşyeri binasının daha iyi duruma getirilmesi ve yenilenmesi için gerekli olanların tesbiti.

            2.4.2- Faaliyet 2
            Binanın bir mesleki eğitim merkezi ve seyyar birimlerinin üssü haline getirilmesi için düzenlenmesi.

            2.4.3- Faaliyet 3
            Mesleki eğitim merkezinin teçhizat ve öğretim elemanı ihtiyacının tesbiti.

            2.4.4- Faaliyet 4
            Öğrenim teçhizatının tedariki ve öğrenim elemanlarının temini.

            3- Kısa Vadeli Amaç-Üç
            Vasıflı ve yarı vasıflı BET’lerin mesleki özgeçmişlerine, mevcut vasıf düzeylerine ve iş tercihlerine göre münhal işlere yerleştirmek.

            3.1- Sonuç
            25.000 vasıflı ve yarı vasıflı BET’lerin mümkün olduğu kadar çoğunun uygun münhal işlere yerleştirilmesi.

            3.1.1- Faaliyet 1
Münhal işlerin ve işe yerleştirilecek BET’lerin, İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından mevcut münhal işlere, mesleki özgeçmişlere, mevcut vasıf düzeyine ve iş tercihlerine dayanarak hazırlanmış tam listesi.

            3.1.2- Faaliyet 2
            Bütün BET’lere iş arama yöntemi konusunda eğitim verilmesi.
 
            3.1.3- Faaliyet 3
            BET’ler tarafından istendiğinde mesleki danışmanlık.

            3.1.4- Faaliyet 4
            Vasıflı ve yarı vasıflı BET’lerin münhal işlere yerleştirilmesi.

            3.1.5- Faaliyet 5
            BET’lerin işe yerleştirilmesinden iki ay sonra takibi.

            4- Kısa Vadeli Amaç-Dört
            Mevcut işlere yerleştirilmeden önce vasıfsız BET’lerin mesleki eğitim yoluyla yeteneklerinin artırılması.

            4.1- Sonuç
            10.500 vasıfsız BET’ten mümkün olduğu kadar çoğunun iş garantili çeşitli alanlarda eğitimi.

            4.1.1- Faaliyet 1
            Bütün vasıfsız BET’lere iş arama yönteminin meslek içi eğitimi.

            4.1.2- Faaliyet 2
            Bütün vasıfsız BET’lere mesleki danışmanlık sağlanması.

            4.1.3- Faaliyet 3
            İş ve İşçi Bulma Kurumu ile yeterli eğitim kapasiteleri ve gerekli eğitim kapasiteleri olan kamu ve öze kuruluşları arasında imzalanan protokollerin hazırlanması.

            4.1.4- Faaliyet 4
            Bu kurumlar vasıtasıyla mesleki eğitim programlarının uygulanması.

            4.1.5- Faaliyet 5
            Eğitim gören BET’leri uygun münhal işlere yerleştirilmesi.

            4.1.6- Faaliyet 6
            İşe yerleştirilmelerinden iki ay sonra BET’lerin takibi.

 
PROJENİN İNCELENMESİ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
            Proje, Türk ve Amerikan Hükümetleri ile BMKP temsilcilerinden oluşan bir yönlendirici komite tarafından incelenip değerlendirilecektir. Değerlendirme toplantıları, projenin ilk altı aylık süresi içinde her ay, daha sonra üç ayda yapılacaktır.

            Aylık Faaliyet Raporları Uygulama/İcra Birimince hazırlanacak ve Amerikan Hükümeti ile BMKP’ye sunulacaktır. Raporlar amaçlara kıyasla alınan sonuçları ve proje fonlarının tediyesini kapsayacaktır. Uygulama/İcra Birimi ayrıca, Türk Amerikan Hükümetleri ile BMKP’nin görüşlerine sunulmak üzere bir proje nihai raporu hazırlayacaktır. Projeden alınan sonuçların değerlendirilmesinde esas başarı kriteri, belirlenen işlere yerleştirilen BET sayısı ve işe girmeden önce mesleki eğitim almış BET sayısı olacaktır.

 A.B.D. HÜKÜMETİ KATKILARI
 PROJE PERSONELİ     ABD $
 Uluslar arası Danışmanlar      50.000

            Projenin planlanması ve değerlendirilmesi için, özellikle İş ve İşçi Bulma Kurumunun yönetimsel yeteneğinin ve mesleki eğitim programının organizasyonunun geliştirilmesi için gerekli olan danışmanlık hizmetleri.

Türk Profesyonel Elemanlar     250.000

            Detaylı proje planlaması ve koordinasyonu, işe yerleştirme ve yönlendirme, veri işlem, münhal eş verileri toplama, kısa açıklayıcı televizyon programları hazırlama gibi hizmetler için danışmanlık hizmetleri.

İdari Destek Personeli       30.000

            İş ve İşçi Bulma Kurumu idari merkezinde gerek duyulan Sekreterlik ve idari destek.

            ALT-SÖZLEŞMELER     400.000
            - İş ve İşçi Bulma Kurumu binalarının bir eğitim merkezi bir gezici eğitim ünitesi için kullanılacak şekilde yenilenmesi için yapılacak (teçhizat hariç) alt-sözleşmeler.

            - Mesleki eğitim kurumları ile alt-sözleşmeler           7455708

            Proje dokümanında açıklandığı gibi, bir mesleki eğitim merkezleri ağı duruma göre geçici olarak kurulabilir.
 
            Maliyetler şu şekilde hesaplanmıştır:

            10.500 vasıfsız BET için 3-6 aylık süreli, yönlendirme dahil mesleki eğitim kursları. Gerektiğinde. 25.000 vasıflı ve yarı vasıflı BET için 1-4 hafta süreli yönlendirme ve beceri geliştirme kursları.

            Veri tabanı, iletişim hizmetleri ve tasarım danışmanlığı ile ilgili sözleşmeler.
           200.000

            EĞİTİM           90.000
            İş ve İşçi Bulma Kurumunun iki elemanı için eğitim gezileri ve 17 bölge elemanı için grup eğitimi kursu, yeni veri işlem sistemlerinin kullanımı için hizmetiçi eğitim.

            TEÇHİZAT
            Aşağıdaki unsurların tedariki için tahmini teçhizat maliyeti şu şekildedir:

            a) İş ve İşçi Bulma Kurumu eğitim merkezi   450.000

            Seyyar eğitim ünitesi üssü için, makineli aletler, kesici aletler, ölçme ve test teçhizatı, genel atölye ve el aletler, görsel-işitsel araçlar, turizm, tarımsal-sanayi, marangozluk, inşaat, plastik, el sanatları, seramik, çömlekçilik için sarf malzemesi, v.s. dahil olmak üzere teçhizat.

            b) Seyyar eğitim üniteleri     260.000

            İstahdam eden kuruluşları ziyaret, yurt dışı alt-sözleşmeler ve proje gelişimini denetlemek için lojistik destek ve ulaşım.

            c) İş ve İşçi Bulma Kurumu için bilgi işlem teçhizatı 50.000

            ÇEŞİTLİ                100.000
            Araçların, seyyar ünitelerin, makinelerin ve proje için satın alınan diğer teçhizat birimlerinin işletim ve bakım gideri.

            Rapor maliyeti                20.000

            Düzenli ilerleme raporları ve nihai raporun hazırlanma gideri.
            Diğer                 20.000
            Telefon, teleks, kırtasiye vs. gideri.
            OPS Des
            GENEL TOPLAM           9.957.000

            NOT: Yukarıdaki giderle, BMKP Yönetim Giderlerini kapsamamaktadır.

T.C. HÜKÜMETİ İLE UNDP ARASINDA UNDP TARAFINDAN SAĞLANACAK YÖNETİM VE DESTEK
HİZMETLERİNE İLİŞKİN ANLAŞMA MEKTUBU

            Sayın Bay Joseph,
            1- T.C. Hükümeti (ki buradan sonra “Hükümet” olarak anılacaktır) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (ki buradan sonra “UNDP” olarak anılacaktır) yetkilileri arasında UNDP’nin Proje Hizmetleri Bürosu (ki buradan sonra “UNDP/OPS” olarak anılacaktır) kanalıyla bu Anlaşma Mektubunda (ki buradan sonra “Anlaşma” olarak anılacaktır) belirtildiği gibi sağlayacağı yönetim ve diğer destek hizmetlerine ilişkin olarak yapılan görüşmelerde Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti (ki buradan sonra “kreditör” olarak anılacaktır) tarafından Bulgar uyruklu Türklere yardım amacıyla verilen hibenin (ki buradan sonra “Hibe” olarak anılacaktır) amacına uygun hizmetlerin UNDP/OPS tarafından bu Anlaşma uyarınca sağlanması için kullanılmasını istemiştir.

            Proje, Hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İİBK) tarafından  yürütülecektir.

            2- (a) UNDP/OPS, bu Anlaşmanın II. Ekinde belirtilen hizmetlerin (ki buradan sonra “Hizmetler” olarak anılacaktır) gereken etkinlik ve verimlilikte sağlanmasından sorumludur. Hizmetlerin süresi, bu Anlaşmanın Madde 17 hükümleri uyarınca yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yaklaşık 24 ay olarak hesaplanmıştır.

            (b) UNDP/OPS ile Hükümet Hizmetlerinin bu Anlaşmaya uygun olarak sağlanmasına ilişkin her konuda görüş alışverişinde bulunacaktır.

            3- Ek II’de belirtilen Hizmetlerde dahil olmak üzere bu Anlaşmada sözü edilen UNDP/OPS görevlerinin yerine getirilmesinin toplam bedeli, UNDP/OPS’nin 581,293 $’ı aşmayacak olan Proje yönetim giderleri de dahil 9,957,000 $ tahmin edilmiştir. Ayrıntılı bütçe Ek III’te gösterilmiştir. Hizmetlerin sağlanması için öngörülen toplam tutar aşılmayacaktır.

Mr. Andrew J. Joseph
Associate Administrator
United Nations Development Programme
New York, New York 10017
U.S.A.

            4- Hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Hükümet Anlaşmasının imzalanması üzerine Kreditörden Hibenin tamamını UNDP emrine vermesini isteyecektir.

            (a) UNDP/Ops, Hibenin harcanmamış bölümü için tahakkuk eden faizi Hükümetin emrine amade tutacaktır. Söz konusu faiz Hibeye destek olarak kullanılacaktır. Faiz UNDP tarafından yıllık olarak tahsis edilecektir.

            (b) Tüm mali işlemler, Hesap girişleri ve yönetimi ve/veya harcamaların kayda geçmesi için UNDP tarafından ayrı bir hesaba kadedilecektir. UNDP’ya yapılacak tüm ödemeler ABD doları üzerinden olacak ve UNDP7nin Chemical Bank New York Birleşmiş Milletler şubesindeki 015-002284 sayılı Katkı Hesabına yatırılacaktır.

            (c) UNDP/OPS’e yapılan ödemeler Hükümetin UNDP/Ops tarafından yapılan herhangi bir ödemeye itiraz hakkını ortadan kaldırmaz. Bu tür itirazlar hesap dökümünün alındığı tarihi izleyen 15 işgünü içinde Hükümet tarafından UNDP/OPS’e bildirilir.

            (d) UNDP/OPS, yukarıda sözü edilen tutar hesabına geçinceye kadar Hizmetlerin sağlanmasını başlatmak ya da sürdürmekle yükümlü değildir ve UNDP yukarıda (b) paragrafında belirtilen hesapta bulunan tutarı aşan harcamalar için hiçbir sorumluluk istenmeyecektir.

            5- Tüm mali hesap ve bildirimler ABD oları üzerinden hazırlanaca ve UNDP’nin mali İşler Yönetmeliğinde iç ve dış denetim hükümlerine tabî olacaktır.

            6- Bu Anlaşmada öngörülen Hizmetler’e ilişkin olarak aşağıdaki mali ve muhasebecilik kurallarına uyulacaktır.

            (a) Hizmetler Bütçesi yalnızca EK II’de belirtilen Hizmetlerin yerine getirilmesi için fiilen yapılan  harcamalar karşılığında borçlandırılacaktır.

            (b) Bu Anlaşma kapsamında alınan kaynaklar, öngörülmeyen nedenlerle Hizmetlerin toplam bedelini karşılamaya yeterli olmazsa, UNDP/OPS Hükümeti durumunda haberdar edecektir. Bu durumda taraflar sağlanacak Hizmetlerde yapılması gereken değişikliklerin kararlaştırılması için görüş alışverişinde bulunacaktır.

            7- (a) Ek II’de belirtilen Hizmetlerin gerçekleştirilmesi için UNDP/OPS ya gerekli personeli sağlayacak ya da herhangi bir personel ya da taşaronu Hükümetin onayını aldıktan sonra görevlendirmek kaydıyla, söz konusu Hizmetlerin tamamı ya da bir bölümünü Hükümetin onaylayacağı koşullarla taşarona verecektir. Görevlendirilecek personel mümkün olduğu ölçüde T.C uyruklu olacaktır.

            (i) UNDP/OPS, söz konusu taşaron ya da personele yapılacak ödemeleri ve bunların görevlendirilmesi ile ilgili öteki harcamaları karşılamak için gerekli gördüğü düzenlemeleri yapacaktır.
            (ii) Kendileri ile yapılan sözleşmelerde öngörülen koşullar doğrultusunda görevlerini yerine getirirken, söz konusu taşaron ya da Personel Projeden sorumlu olan Hükümet Kuruluşu gözetiminde çalışacak, Hükümet görevlileri ile yakın işbirliği yapacak ve Hükümetin UNDP/OPS’e danışarak vereceği genel talimatlara uygun olarak Projenin uygulanmasına yardımcı olacaktır. UNDP/OPS söz konusu personel ya da taşaronlara UNDP’nin Hizmetlerin başarıyla gerçekleştirilmesi için gerekli göreceği idari destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlayacaktır.

            (b) UNDP/OPS, Hükümetin de görüşlerini alarak Ek II’de sözü edilen burs ve eğitim olanaklarını sağlayacaktır.

            (c) UNDP/OPS Ek II’de belirtilen donanım ve malzemeyi sağlayacaktır. Söz konusu donanım ve malzemenin ilgili Hükümet kuruluşu tarafından alınması üzerine mülkiyeti Hükümet’e geçecektir. Bu donanım ve malzemenin ülkeye girişi ile ilgili gümrük vergi, resim ve harçlarda Hükümetin bağışıklık sağlamaması durumunda Hükümet söz konusu bedelleri Ek III’de belirtilenler dışında kalan kaynaklardan karşılamakla sorumlu olacaktır.

            (d) UNDP/OPS’in personel, taşaron, burs, eğitim, donanım ve malzemeye ilişkin olarak uyguladığı olağan sigorta işlemlerine ek olarak bu Anlaşma kapsamındaki Hizmetlere ilişkin olarak gerekli görülebilecek sigortanın yapılması için UNDP/OHS gereken işlemleri yerine getirecektir. Söz konusu işlemler, Hükümet ile UNDP/OPS arasında kararlaştırılan biçimde yerine getirilecektir.

            8- Hükümet ile UNDP/OPS arasında yazılı olarak başkaca bir anlaşmaya varılmadığı sürece Hükümet Ek III’te belirtilenler dışında kalan kaynaklardan yararlanarak yerli personelin işe alınması, istihdamı ve sosyal giderleri ile sekterarya ve öteki personel hizmetleri büro, yerli donanım ve malzeme, ülke içi ulaşım ve Projenin uygulanması ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli haberleşme gibi destekleyici nitelikteki idari hizmetlerden sorumlu olacaktır.

            9- (a) UNDP/OPS, projeden sorumlu Hükümet kuruluşunun görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyabileceği Hizmetlerle ilgili raporları sunmakla sorumludur.

            (b) UNDP’nin Hizmetleri tamamlamasından sonra Ek IV’te gösterilen örneğe uygun olarak nihai bir harcama bildirimi Hükümet’e verecektir.

            10- Bu Anlaşmada değinilmeyen tüm hususlarda UNDP ile Hükümet arasında 21 Ekim 1965’te imzalanan Değiştirilmiş Standart Anlaşma tüm değişiklikleriyle geçerlidir.

            11- (a) Bu Anlaşma ile ya da Anlaşmanın ihlali ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlık, anlaşmazlık ya da hak iddiası doğrudan görüşme yoluyla çözümlenemezse, iki tarafça da kabul edilebilir bir hakemlik yöntemiyle çözümlenecektir.

            (b) Bu Anlaşma hükümlerinde yer alan ya da Anlaşma hükümlerine ilişkin hiçbir hususu, UNDP dahil, Birleşmiş Milletler’in imtiyaz ve bağışıklıklarından feragat anlamına gelmez.

            12- Bu Anlaşma ya da Eklerinde yapılacak herhangi bir değişiklik bir anlaşma ile gerçekleştirilecektir.

            13- Bu imzalı Anlaşma Mektubu ya da değişiklikler dışında bu Anlaşmaya ilişkin olarak yapılacak tüm yazışmalar aşağıdaki adrese gönderilecektir:

UNDP/OPS      Hükümet
Bernt Bernarder, Director
and Assistant Administrator
Office for Project Services
220 East 42 nd Street, 14 th floor
New York, New York 10017
İlgi: TUR/90/R51
Fax 212-906-6501

            14- Hükümet, bu Anlaşmayı etkileyebilecek her tür tasarrufu hakkında UNDP/OPS’e eksiksiz bilgi verecektir.

            15- Bu Anlaşma her iki tarafça da imzalandığı tarihte yürürlüğe girere. Anlaşma, Hibe’nin UNDP hesabına yatırılması ile işlerlik kazanır.

            16- (a) UNDP’nin görüşüne göre UNDP’nin denetim dışında kalan ve UNDP’nin bu Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini olanaksız kılan bir gelişmeni ortaya çıkması durumunda bu Anlaşma UNDP tarafından Hükümet’e yazılı duyuru da bulunmak suretiyle sona erdirilebilir.

            (b) Bu Anlaşma, yukarıda (a) paragrafında sözü edilen duyurunun alınmasından altmış gün sonra sona erer.
 
            (c) Tarafların bu Anlaşma kapsamında üstlendikleri yükümlülükler, faaliyetin uygun bir biçimde sona erdirilmesi, personel, mal ve kaynakların geri çekilmesi, taraflar arasındaki hesapları tasfiyesi ve personel, taşaronlar, danışmanlar ya da teslimatçılar ile ilgili sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece Anlaşmanın sona ermesinden sonra da sürecektir.

            17- Yukarıdaki hususları kabul ediyorsanız, lütfen bu Anlaşma mektubunun iki kopyasını imzalayarak tarafımıza gönderiniz.

            Saygılarımızla,

UNDP adına                                T.C. Hükümeti Adına
İsim    Edmund J. Cain                İsim    Sumru NOYAN
Unvan Mukim Temsilci                Ünvan Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Dairesi Başkanı
Dışişleri Bakanlığı
Tarih 4.6.1990   Tarih 14.6.1990

EK I
            PROJE TANIMI
            Bulgaristan’da yaşayan etnik Türkler 1989 Mayıs ayı sonlarında büyük gruplar halinde ülkeyi terketmeye başlamıştır. Ağustos sonuna kadar Türkiye’ye gele etnik Türklerin sayısı 320,000’e ulaşmıştır. Bunlardan yaklaşık 100,000’i Bulgaristan’a dönmüş, 220,000 kadarı ise Türkiye’de kalmıştır. Türkiye’de kalanların yaklaşık 50,000’inin işe yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu grubun yaklaşık 15,000’i niteliksiz, kalanları ise nitelikli ya da yarı niteliklidir.

            Yardım çalışmalarından sorumlu kuruluş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. İş ve İşçi Bulma Kurumu ise eğitim ve işe yerleştirilmeden sorumludur.

            Proje, etnik Türklerle ilgili veri tabanını geliştirerek ve Türkiye’de mevcut iş olanaklarına uygun mesleki eğitim kurslarını belirleyerek İİBK’na yardımcı olacaktır. Ayrıca işe başvurma teknikleri öğretilecek ve yeni iş olanakları duyurulacaktır. Bu, kısmen gezici eğitim birimlerinden yararlanılarak gerçekleştirilecektir.

            Proje’nin sağlayacağı katkılar ve Kurumun eğitim ihtiyaçlarını belirleme ve buna uygun mesleki eğitim olanaklarını geliştirme düzenleme becerilerinin güçlenmesi ile bütün olarak İİBK’nun enformasyon kapasitesi genişleyecektir.

            Proje ABD Hükümetinin sağladığı bir hibe ile finanse edilecektir.

EK II
            HİZMET KAPSAMI
            1- Personel
            1.1- İİBK’nun mevcut veri tabanı olanaklarının bir değerlendirilmesini yapmak ve Ek I’de tanımlanan proje için ve İİBK tarafından gelecekteki çalışmalarında kullanılmak üzere bilgisayar donanım ve yazılı açısından ihtiyaçları eksiksiz belirlemek amacıyla UNDP/OPS ya bireysel düzeyde ya da bir danışmanlık şirketi aracılığıyla personel istihdam edecektir. Daha sonra donanım ve sistemler için komple şartnameler hazırlayacak ve UNDP/OPS tarafından satınalmanın gerçekleştirilmesinden sonra sistemin kuruluşuna nezaret edilecek ve merkez personelinin eğitimi gerçekleştirilecektir.

            1.2- İİBK’nun görüşlerini de alarak, OPS projenin özel ihtiyaçlarına yönelik olarak Türk uzmanlar yönetiminde bir uygulama birimi oluşturacaktır.

            Birim aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:
            (i) Yeni veri tabanı sisteminin işletilmesi
            (ii) Eğitim kurumları, işverenler ve iş arayan etnik Türkler hakkında veri toplanması ve bu verilerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla derlenmesi ve söz konusu kişilerin işe yerleştirilmesi
            (iii) elde edilen sonuçlar ışığında uygun eğitim kurumlarının belirlenmesi, gerekli eğitim çalışmaları için bu kurumlarla yapılacak taşaronluk sözleşmesi belgelerinin hazırlanması ve taşaronların çalışmalarına nezaret edilmesi
            (iv) Hem mesleki eğitim verilmesi, hem de işe başvurma usulleri ve başvuruların kabulüne ilişkin Hükümet politikalarının öğretilmesi için gezici eğitim birimleri oluşturulması
            (v) Mevcut mesleki eğitim kapaitesinin değerlendirilmesinden elde edilecek sonuçlara göre, birim İİBK sisteminin bir eğitim merkezi ve gezici eğitim birimleri için bir merkez olarak geliştirilmesi için gerekli unsurları belirleyecektir. Bu amaçla birim ihtiyaç duyulabilecek inşaat işleri için gereken taşaronluk sözleşmelerini hazırlayacaktır.
            (vi) Eğitim çalışmalarını ve Hükümetin iş olanaklarını belirleme girişimlerini duyurmaya yönelik bir kampanya hazırlanması.

            Birimin personel ihtiyacı ve ilgili iş tanımları Hükümet ve UNDP/OPS tarafından birlikte hazırlanacaktır.

            1.3- UNDP/OPS, projenin uygulanmasında Hükümete, uygulama birimine ya da kendisine yardımcı olmak üzere gerekli yerli ya da yabancı danışmanlık kuruluşları ya da öteki BM kuruluşlarından yararlanacaktır. Söz konusu etkinlikler donanım şartnamesinin hazırlanması, projenin izlenmesi ve eğitim olanaklarının belirlenmesine katkıyı da içerecektir.

            2.0- Taşaronlar
            UNDP/OPS, projenin uygulanması için gerekli tüm şirket, kurum ve kuruluşlardan taşaron olarak yararlanmak ve ilgili sözleşmelerin yapılmasında gerekirse UNDP’nin Satınalma Bölümü Şefinin onayını almaktan sorumludur.

            3.0- İnceleme Gezileri
            UNDP/OPS, Hükümet’in görüşlerini de alarak, iki İİBK görevlisinin öteki ülkelerdeki mesleki eğitim kuruluşları  uygulamaları hakkındaki bilgilerini artırmak üzere inceleme gezileri düzenlenecektir.

            4.0- Donamım
            UNDP/OPS proje uygulamasında kullanılacak tüm donanımı satın alacak ve buna ilişkin olarak UNDP’nin Satınalma Bölümü Şefinin onayını almaktan sorumlu olacaktır.

            5.0- UNDP Daimi Temsilci
            UNDP/OPS Müdürü yukarıda belirtilen faaliyetlerden herhangi birini kendi adına yürütmesi için Daimi Temsilciyi görevlendirebilir.

EK III
            Ülke  : Türkiye
            Proje No : TUR/90/R51/A/CJ/31
            Proje Adı : Bulgaristan’dan Göçen Etnik Türklerin Mesleki Eğitimi ve İşe Yerleştirilmesi
 
 
Bütçe
Kalemi
 
Tanım
 
Toplam
 
1990
 
1991
10 Proje Personeli      
11.61 Yabancı Danışmanlar
50,000
30,000
20,000
13.00 İdari Destek Personeli
30,000
12,000
18,000
17.00 Ulusal Uzmanlar
250,000
100,000
150,000
19.00 Ara Toplam
330,000
142,000
188,000
20 Kontratlar      
21.00 Mesleki Eğitim
7,455,708
4,240,000
3,215,708
22.00 Veri Tabanı
100,000
100,000
0
23.00 Haberleşme Hizmetleri
50,000
25,000
25,000
24.00 İİBK Binasının Yeniden düzenlenmesi
400,000
200,000
200,000
25.00 Mimari Danışmanlık
50,000
25,000
25,000
29.00 Ara Toplam
8,055,708
4,590,000
3,465,708
30 Eğitim      
31.00 İnceleme Gezileri
30,000
30,000
0
32.00 Hizmetiçi Eğitim
60,000
30,000
30,000
39.00 Ara Toplam
90,000
60,000
30,000
40 Donanım      
41.00 Sarf Malzemesi
100,000
50,000
50,000
42.00 Demirbaş
660,000
660,000
0
49.00 Ara Toplam
760,000
710,000
50,000
50 Muhtelif      
51.00 İşletme ve Bakım
100,000
40,000
60,000
52.00 Raporlama Giderleri
20,000
5,000
15,000
53.00 Çeşitli
20,000
10,000
10,000
59.00 Ara Toplam
140,000
55,000
85,000
93.00 OPS İdari destek giderleri
581,292
279,032
302,260
99.00 PROJE TOPLAMI
9,957,000
5,836,032
4,120,968
 
EK IV
HARCAMA BİLDİRİMİ
Alınan Katkı
Tahakkuk eden faiz
Toplam
Eksi
Harcamalar
Bakiye
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI T.C. HÜKÜMETİ PROJESİ
“Proje Dokümanı”
             No. ve Başlık : DP/TUR/89/031/B/01/37- Türkiye’de Bir Plastik İşleme ve Eğitim Merkezi Kurulmasına Yardım
             Süre               : 1 yıl
             Proje Yeri      : Yarımca
 
ACC/UNDP Sektör ve Alt Sektörü: Endüstri UNDP ve Masraf Paylaşılması Bütçe
(0510) Endüstriyel Kalkınmayı 
Destekleme Servisleri
UNDP  
Hükümet Sektör ve Alt Sektörü: Endüstri 
Petrokimya Endüstrisi
 IPF
$ 40.000
Proje Yürütücüsü Ülkenin İlgili  
Kuruluşları: PETKİM ve Türk Plastik  
Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme Eğitim 
Vakfı
Hükümet Katılım Payı
$ 60.000
Proje Yürütücü Kuruluş: Birleşmiş  
Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO)
UNDP ve Masraf Paylaşımı 
Toplam
$ 100.000
Tahmini Başlangıç Tarihi: Ocak 1990 
Hükümet Katkısı (Yerel Para Birimi ile): 
(Malzeme ve Personel Olarak) 
(Nakit Olarak)
706.000.000 TL.
            Kısa Tanım
            Bu proje, PEKTİM Petrokimya Holdingi A.Ş. ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme ve Eğitim Vakfı’na, Türkiye’deki plastik işleme endüstrisine hizmet verecek olan bir plastik işleme ve eğitim merkezi kurmalarında destek olmak amacındadır.
 
 
 
İmza
Tarih
İsim/Görev
T.C. Hükümeti Adına    18.7.1990
Sumru NOYAN
Uluslar arası Ekonomik
Kuruluşlar Dairesi Başkanı
Dışişleri Bakanlığı
Proje Yürütücü kuruluş 
UNIDOFAX Yetkilisi 
adına
  9.1.1990
Mr. N. N. Tandon, Direktör
PPD/AREA, UNIDO
UNDP adına   15.8.1990
Paul Van Hanswijc
de Jonge
Mukim Temsilci 
Vekili
            Proje dokümanının son imza tarihinde, Birleşmiş Milletler resmi kuru: 1.00 ABD DOLARI0 2640 TL.

            A-GİRİŞ
            1- Alt Sektörün Tanımı
            Türkiye’deki plastik işleme endüstrisi 1955 yılından bu yana gelişme içerisindedir. Uygun planlamadaki eksiklik ve Hükümetin konu ile ilgili rehberliğinin yetersizliği sonucunda, özellikle ilk kurulan fabrikalar küçük kapasitelere sahiptiler ve böylece ekonomik olmayan operasyon koşulları ortaya çıktı. Bununla birlikte Türkiye’nin Dördüncü ve Beşinci Kalkınma Planları devresinde, Hükümet bu endüstriye, dış satıma yönlendirilmiş, büyük kapasiteli üretim üniteleri kurması için gerekli desteği vermiştir.

            Günümüzde Türkiye’de, plastik işleme ünitelerinin birkaçı dışında hemen hepsi, 2500 dolaylarında değişik özel sektör firması tarafından çalıştırılmaktadır. En çok işlenen plastikler alçak yoğun polietilen (AYPE), yüksek yoğunlu polietilen (YYPE), polipropilen (PP), polivinil klorür (PVK), polistren (PS) ve bunların çeşitli bileşikleridir.

            Üretim için, yaklaşık olarak 2700 enjeksiyon kalıplama makinesi, 3000 ekstruder, 350 karıştırıcı, 750 pres, 58 iki merdaneli karıştırıcı, 45 kaplama aleti ve 50 diğer türlerde olmak üzere toplam 7000’den fazla alet mevcuttur. Türlere göre oran değişmekle birlikte sayılan aletlerin aşağı yukarı % 80-95’i yerli üretimdir ve son zamanlarda çeşitli ülkelere bu türde makineler ihraç edilmiştir.

            Halihazırda 1980’den önce oluşturulan ve yukarıda sözü edilen kapasite, yüksek kâr marjini nedeni ile etkin olarak kullanılamamaktadır. Ancak, 1980, sonrasında, ülkede serbest Pazar ekonomisi prensiplerinin uygulanması sonucu ortaya çıkan şiddetli rekabet ortamı nedeniyle kâr marjinleri aşağıya çekilmiş ve küçük işletmeler piyasadan çekilerek kapasitelerini daha büyük firmalara bırakmışlar ve teknik açıdan optimize edilmiş operasyonların önemi giderek artmıştır. Üretim maliyetine, sırasıyla % 75-95 ve % 2.5-5.0 oranında katkıları ile ilk sırada yer alan hammadde ve enerji tüketimi, bu sektörden en azından temel polimer kimyası ve teknolojisi bilgilerinin, maliyetine etkili, sorumsuz operasyonlar açısından hayati önem taşıdığını gündeme getirmiştir.

            Hem ulusal hem uluslar arası pazarlarda, son ürünlerde ulusal ve uluslar arası standartların karşılanmaya çalışılması önem kazandıkça, iç ve dış pazarlarda rekabet arttıkça, polimer kimyası ve teknolojisi bilgilerinin önemi giderek büyümüştür. Esasen, Türkiye’nin Beş Yıllık Kalkınma Planlarının son ikisinin hazırlanması için alt komite tarafından verilen raporda, bu sektörde eğitim eksikliğinin endüstri için önemli bir mahsur teşkil ettiği ve konu ile ilgili eğitiminin gerekliliği vurgulanmışlardır.

            İlk bakışta basit ve sıradan görünen plastik işleme prosesleri gerçekte karmaşık bir yapıdadır. Bu endüstride kullanılan katkı maddeleri ve işleme yardımcılarının sayısı ve çeşidindeki fazlalık, bu işlemleri daha karmaşık hale getirmekte ve en azından temel, tercihen kusursuz bir polimer kimyası ve teknoloji bilgisine ihtiyaç hissettirmektedir. Diğer taraftan, Türkiye’deki plastik işleme endüstrisine bakacak olursak, bu alanda çalışan firma sayısı 2500’ün üzerindedir ki bu sayı çok fazladır. Söz konusu firmalarda ya polimer kimyası konusunda tecrübeli olmayan kimyager ve/veya mühendisler çalışmakta ya da bu firmalar profesyonel birini çalıştıracak kadar büyük olmadıklarından tamamen meslekten olmayan kişilerce operasyonlar yürütülmektedir. Bu nedenle, bu firmalara ülkede en büyük plastik üreticisi olan PETKİM’E, günlük problemleri veya optimum operasyon koşulları ile ilgili olarak başvurmaktadırlar. PETKİM’in tecrübelerine göre, günlük veya maliyete ilişkin sorunların çoğu polimerleri materyal olarak tanıyacak, temel bilgiye sahip olmamaktan ve bunları işleme prensiplerinin temelini bilmemekten kaynaklanmaktadır.

            Ayrıca, halihazırda, ülkedeki plastik işleme endüstrisinin günlük veya bellibaşlı sorunlarını çözmekte yardımcı olacak bir müessese de bulunmamaktadır. Bu sorunlar genellikle araştırma-geliştirme projesi bazında, plastik ve hammadde problemlerinden, karmaşık makine modifikasyonlarına ve kalıp tasarımlarına kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Hatta, hiçbir sorun olmasa bile, üretimin ve kalitenin artırılması açısından son ürünün geliştirilmesi gerekmektedir.

            Türkiye’nin 6 ncı Kalkınma Planı’nda belirlenen, üretimi ve dış satımı artırma ve kaliteyi iyileştirme amaçları ve AT’ye katılma hazırlıkları sebebiyle yukarıda sözü edilen noktalar daha da önemli hale gelmekte ve bu noktalar öncelik kazanmaktadır.

            2- Proje Yürütücüsü Ülkenin Stratejisi
            “Petrokimyasalların kapsamlı bir şekilde kullanılması ve özellikle bazı plastik türlerinin birçok endüstri kolu için ana girdi özelliği kazanması nedeni ile hızla büyüyen talebin artmaya devam etmesi beklenmektedir”.

            “Plan dönemi için tüm petrokimyasal talebinin % 5.8 oranında artacağı varsayılmaktadır”.

            “Plan dönemi içinde petrokimyasal üretiminin yılda ortalama % 8.3’lük bir hızla artması amaçlanmaktadır. Yine bu dönem içinde ihracatın yıllık ortalam % 10.2’lik bir artış göstereceği öngörülmektedir”.

            Petrokimyasallara bağlı alt sektör endüstrisi için kalite ve ürün maliyetini rekabet edecek düzeyde tutarak kapasitenin artırılması ve dış Pazar olanaklarının geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşılacaktır.

            3- Daha Önceki veya Devam Etmekte Olan Destek
            Bu konuda daha önce sağlanmış ya da devam etmekte olan bir destek yoktur.

            4- Alt Sektörün İdari Yapısı
            Türkiye’de, petrokimyasallar pratikte yalnızca PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. tarafından üretilmektedir. PETKİM ürünlerini işleyen 2500’ün üzerinde yerli müşterisi bulunmaktadır. Plastik üreticileri 600’den fazla firmanın üye olduğu Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı adı altında bir birliği sahiptirler ve bu dernek, alt sektör endüstrisini temsil eden belli başlı kuruluştur. Bu nedenle, “Plastik İşleme ve Eğitimi Merkezi”nin, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı ve yılda yaklaşık 1.5 milyon ton plastik materyali üreten PETKİM arasında bir bağlı ortaklık olarak yürütülmesi düşünülmüştür. Bununla birlikte, bu konu 7 nci sayfada sözedilen eğitim gezisinden sonra aydınlığa kavuşacaktır.

            B- PROJE GEREKÇESİ
            1- Ele Alınacak Sorunlar; Mevcut Durum
            Yukarda belirtildiği gibi, Türkiye’de gerek organizasyon gerekse teknik açıdan, bir ulusal plastik işleme merkezine ilişkin hemen hemen hiç deneyim yoktur. Bu nedenle, ilgili kişilerin konu hakkındaki bilgilerini artırmak ve UNIDO ile işbirliği halinde gerçekleştirilecek olan enstitünün proje dokümanını hazırlamak üzere bir uluslar arası danışman kullanımı büyük bir önem taşımaktadır. Aynı zamanda, kuruluş aşamasında, plastik işleme endüstrisinin acil gereksinimlerini karşılamak için, özellikle plastik mühendisliği üzerinde yoğunlaştırılmış bir polimer-plastik eğitiminin gerçekleştirilmesi de özel bir önem taşımaktadır. Plastik işleyen firmalardan mümkün olduğunca çok sayıda katılımcı ile yapılacak bu yönde bir eğitim programı, plastik işleme ve eğitim merkezinin kuruluşuna ilişkin dokümanın daha can alıcı noktalarına parmak basmasını sağlayacak gereksinim ve isteklerinin tanımlanması amacıyla endüstri ile daha yakın temas sağlanmasına yol açacaktır.

            2- Projeden Beklenen Sonuç
            Projenin sonunda, UNIDO danışmanı ile çalışacak olan ilgili kişiler bir eğitim gezisi yaparak bu türdeki merkezlere ilişkin gerekli bilgiyi kazandıktan sonra konu üzerinde daha çok uzmanlaşacak ve daha ayrıntılı bilgi sahibi olacaklar ve böylece proje dokümanının danışmanla birlikte hazırlanışı sırasında daha verimli olacaklardır.

            Türk plastik işleme endüstrisinin gereksinimlerine uyumlu bir “Plastik İşleme ve Eğitim Merkezi”nin kuruluşuna ilişkin bir proje dokümanı, TÜRKiYE/UNIDO/UNDP projesi olarak yerine getirilmek üzere hazır olacaktır.

            Bu doküman proje kanalıyla düzenlenen bir seminer ile Türkiye Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’na sunulacak ve onayları alınacaktır.

            3- Projeden Yararlanacak Olanlar
            Türkiye’deki plastik işleme endüstrisi ve PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. projeden yararlanacak olan taraflardır.

            4- Proje Stratejisi ve İdari Düzenlemeler
            Ürün araştırma ve geliştirilmesi, işleme yöntemlerinin ekonomik olarak optimizasyonu ve eğitim, plastik işleme endüstrisi için temel etkinliklerdir. Bu etkinlikler hem ulusal çıkarlar açısından hem de ihracat kalitesinde çeşitlendirilmiş mal üreterek dünya piyasasında yer alabilmek açısından önemlidir. Buna ek olarak, artan ihraç kapasitesi ve olanakları ile birlikte yukarıdaki noktalar, Türkiye’nin son Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda bu sektörün temel hedefleri olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, bu hedefleri destekleyen kolaylıklar ülke için bir gereklilik durumuna girmiştir. Kuşkusuz bu kolaylıklar plastik işleme endüstrisinin Türkiye’nin potansiyel üye olduğu AT’ye uyarlanmasına yardımcı olacaktır.

            5- UNDP/Yürütücü Kuruluşu’nun Destekleme Nedenleri
            Bu endüstriyel sektörde çok gelişmiş, karmaşık teknolojilerin kullanılması ve çok hızlı teknolojik yeniliklerin gerçekleşmesi nedeni ile özellikle kuruluşun ilk aşamalarında, bir dış destek mutlak bir gereksinmedir. UNDP/UNIDO ile oluşturulan işbirlikleri daha önceki projeler altında son derece de yararlı ve verimli olmuştur. Öte yandan UNIDO, bu konuda, birçok değişik ülkede projeler yürütmüş ve dünya çapında bir deneyime sahip olmuştur. Bu nedenle, T.C. Hükümeti, UNDP/UNIDO ile bu konuda verimli bir işbirliğinin katkılarını sağlama konusunda son derece de kararlıdır.

            6- Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar
            Dikkate alınması gereken özel bir husus yoktur.

            7- İşbirliği Düzenlemesi
            Proje UNDP/UNIDO prosedürüne uygun olarak ulusal bir koordinatör tarafından düzenlenecektir.

            8- Karşı Tarafın Katılım Kapasitesi
            Hazırlık aşamasından, eğitim gezileri, seminer programlarının düzenlenmesi ve UNIDO ortak projesinin uluslar arası danışmanı ile birlikte çalışmak üzere gerekli personel belirlenecektir.

            Proje bütçesine yapılan büyük katkı, PETKİM’in gerekli girdileri sağlama ve belirlenen hedeflere ulaşmaya yönelik taahhütlerini göstermektedir.

            C- GELİŞME HEDEFLERİ
            Projenin nihai hedefi, bu hazırlık aşamasında oluşturulacak olan, Türkiye-UNIDO proje dokümanına uyumlu bir şekilde bir ulusla plastik işleme ve eğitim merkezi kurmaktır.

            D- PROJE SONU HEDEFLERİ, SONUÇLAR, FAALİYETLER
            Bu projenin sonunda ulaşılacak kısa vadeli hedefler aşağıda sıralanmıştır:
 
            - Bir inceleme gezisi ile, ilgili kişileri, plastik işleme ve eğitim merkezini kurma ve çalıştırma olayı ile yüzyüze getirmek,

            - Böyle bir merkezi kurmak için Türkiye-UNIDO/UNDP arasında oluşturulacak projenin dokümanını hazırlamak,

            - Türk plastik işleme endüstrisinin acil eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve konuyu ele almak.

            1.1- Hedef
            PETKİM ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’ndan dört kişi, diğer ülkede bulunan plastik işleme ve eğitim merkezlerinin kuruluş ve çalışmalarını görmüş olacaklardır.

            1- Faaliyet
            PETKİM ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’ndan dört personeli için bir eğitim gezisinin düzenlenmesi

            2.2- Hedef
            Türkiye’de bir plastik işleme ve eğitim merkezinin kurulmasına ilişkin,  Hükümet/UNIDO/UNDP’ye sunulmak üzere bir taslak proje dokümanının hazırlanması

            2- Faaliyet
            Üzerinde durulan proje dokümanının hazırlanması için uluslar arası bir danışmanın temini.

            3.3- Hedef
            Endüstride çalışanları, plastik işleme ve PVC’den mamul pencere çerçevesi üretimi konusunda gelişmiş teknikler ile karşı karşıya getirmek.

            3- Faaliyet
            Danışman veya eğitmenlerin temini

            4- Faaliyet
            Konuyla ilgili eğitim materyalinin temin edilmesi
 
            5- Faaliyet
            Eğitim programının tamamlanması

            6- Faaliyet
            PVC pencere çerçevesi üretimi konusunda bir gösteri atölyesinin düzenlenmesi
 
            E- PROJEYE KATILIMLAR
            a) Hükümet Katılımının Tanımı
            1- T.C. Hükümeti 67.800 Amerikan Doları ile genel masraflar da dahil olmak üzere proje bedeline katımda bulunacaktır.

            2- T.C. Hükümeti projeye bir “Ulusal Proje Koordinatörü” atayacaktır. Ayrıca projenin tamamlanması için uluslar arası danışmanlar ile birlite çalışmamk üzere aşağıdaki personel de atanacaktır:

            - Ulusal Proje Koordinatörü (PETKİM A-G Müdürü)   1
            - Pazarlama Müdür Yrd. (Kimya Mühendisi) (EPTKİM)   2
            - Üretim, Arştr., Tekn. Kont. Baş Müh. (Kim. Müh.) (PETKİM)  4
            - PAGEV İlgili Personeli (Plastik Sanayicisi) (PAGEV)   2

            3- Türk Hükümeti (PETKİM), proje faaliyetlerini tamamlamak için gerekli olan büro, seminer odası vs. gibi konuyla ilgili imkanları ve gerektiğinde mevcut YARPET teknik servis araçlarını sağlayacaktır.

            b) UNDP Katılımı
            1- Uluslar arası Personelin Atanması
 
Görevler Süre (adam/ay)
- Bir sonraki proje dokümanının hazırlanması için uluslar arası uzman
1.0
- Polimerler, plastikler, plastik mühendisliği ve pencere çerçevesi üretimi konularındaki eğitim konuları için kısa süreli uzman ve eğitmenler
3
- Bir UNIDO S/M’nin teknik ziyareti
0.5
 
            2- Yerli Uzmanları Atanması
 
Görev Süre (adam/ay)
- Polimerler-plastikler ve plastik mühendisliği konularında eğitim pr8ogramı için kısa süreli uzman ve eğitmenler
2
 
            3- Eğitim
            a) İnceleme Gezisi
            PETKİM (PETKİM-ALPET-YARPET) ve plastik işleme endüstrisinden dört personel, plastik işleme ve eğitim merkezlerinden örnek olarak önerilenlere bir inceleme gezisi yapacaklardır (1.5 adam/ay).

            b) UNIDO ve PETKİM’in işbirliği ile plastik işleme endüstrisi için bir eğitim programı Türkiye’de gerçekleştirilecektir.

            4- Ekipman
            Eğitim programı için bilgi ve eğitim materyali
 
            F- RİSKLER
            Projenin düzenli yürüyüşünü engelleyecek herhangi bir risk öngörülmemektedir.

            G- ÖNCELİKLİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖN KOŞULLAR
            T.C. Hükümeti, paragraf E ve ekli bütçede proje bedeline katılım bedeli ve katılım şeklinde belirttiği gibi projede kendi payına düşen ödemenin zamanında yapılması için gerekli işlemleri yapacaktır.

            Proje Dokümanı UNDP tarafından imzalanacak ve UNDP’nin projeye desteği, yukarıda belirtilen önceliklerin UNDP’yi tatmin edecek şekilde yerine getirilmesi halinde sağlanacaktır.

            H- PROJENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, RAPOR EDİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
            a) Proje, ilki projenin tamamen yürürlüğe girmesini izleyen 12 ay içerisinde olmak üzere, yılda en az bir defa üçlü toplantılarda gözden geçirilecektir. Ulusal proje koordinatörü, UNDP politikası ve prosedürüne uygun şekilde “Proje Performansını Değerlendirme Raporu” hazırlayacak ve bu üçlü toplantılarda sunacaktır.

            b) Ulusla Proje Koordinatörü son üçlü değerlendirme toplantısında görüşülmek üzere sonuç rapor taslağı hazırlayacaktır. Bu rapor, UNDP politika ve prosedürü doğrultusunda kesinleştirilerek dağıtımı yapılacaktır.

            c) Proje, UNDP’nin bu amaçla oluşturduğu politika ve prosedür çerçevesinde değerlendirilecektir. Değerlendirmenin organizasyonu, muhtevası ve zamanlamasına Hükümet, UNDP ve Yürütücü Kuruluşun ortak fikirleri ile karar verecektir.

            I- PROJENİN YASAL İÇERİĞİ
            (Bu proje dokümanı ekteki Proje Dokümanı Ek Hükümlerinde öngörülen belge olacaktır.) Evsahibi Ülkenin proje yürütücü kuruluşu, proje dokümanı Ek Hükümlerinin amaçları konusunda Ek Hükümlerde söz edilen ve Hükümet adına işbirliğini yürüten kuruluşa başvuracaktır.

            Bu proje dokümanına, ancak UNDP daimi temsilcisinin diğer tarafların da itirazının olmadığından emin olarak imzalaması ile aşağıda belirtine revizyonlar yapılabilir.

            a) Proje dokümanının eklerine revizyon veya eklemeler (UNDP desteği için bir ön koşul olan ve değiştirilemeyen, SBAA üyesi olmayan ülkeler için hazırlanmış standard yasal metin hariç olmak üzere),

            b) Projenin amaçlarında, sonuçlarında ve faaliyetlerinde önemli değişiklikler yaratmayan, ancak kabul edilmiş bulunan proje girdilerinin yeniden düzenlenmesi veya enflasyona bağlı olan fiyat artışı gibi nedenler ile gerekli olan revizyonlar ve

            c) Kabul edilmiş bulunan proje girdilerinin, artan uzman ücretlerinin veya enflasyon nedeni ile artan diğer ücretlerin teslimini yeniden hükme bağlayan veya yürütücü kuruluşa harcama esnekliği veren yıllık zaruri revizyonlar.

            ÜLKE   : TÜRKİYE
            PROJE NO  : TUR/89/031/B/01/37  ÖN BÜTÇE: SON REVİZYON: 16/01/90
            PROJE BAŞLIĞI : Türkiye’de bir Plastik İşleme ve Eğitim Merkezi’nin Kuruluş Hazırlıkları, Hazırlık Aşaması

 
UNDP KATILIMINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (A.B.D. DOLARI OLARAK)
 
    
PROJE KALEMLERİ
TOPLAM MİKTAR
ADAM/AY
1990 YILI MİK.
ADAM/AY
*010 PROJE PERSONELİ    
*11 Uzmanlar:    
011-510 Proje Dokümanı Hazırlanması (*)
8,500
8,500
   
1.0
1.0
011-970 Kısa Süreli Danışmanlar
25,800
25,800
   
3.0
3.0
11-99 Ara Toplam (*)
34,300
34,300
   
4.0
4.0
*15 Resmi Geziler:    
015-000 İş gezisi
675
675
15-99 Ara Toplam (*)
675
675
*16 Görev Maliyetleri:    
016-000 Görev Maliyetleri
4,250
4,250
16-99 Ara Toplam (*)
4,250
4,250
*17 Yerli Uzmanlar:    
017-000 Yerli Uzmanlar
2,000
2,000
   
2.0
2.0
17-99 Ara Toplam (*)
2,000
2,000
   
2.0
2.0
019 KALEM TOPLAMI (**)
41,225
41,225
   
6.0
6.0
*030  EĞİTİM    
032-000 İnceleme Gezileri
16,000
16,000
033-000 Hizmet-İçi Eğitim
7,000
7,000
039 KALEM TOPLAMI (**)
23,000
23,000
 
            ÜLKE   : TÜRKİYE
            PROJE NO  : TUR/89/031/B/01/37  ÖN BÜTÇE: SON REVİZYON: 16/01/90
            PROJE BAŞLIĞI : Türkiye’de bir Plastik İşleme ve Eğitim Merkezi’nin Kuruluş Hazırlıkları, Hazırlık Aşaması
 
UNDP KATILIMINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (A.B.D. DOLARI OLARAK)
 
    
PROJE KALEMLERİ
TOPLAM MİKTAR
ADAM/AY
1990 YILI MİK.
ADAM/AY
*040  EKİPMAN    
042 000 Yazılım Paketleri
30,000
30,000
049 KALEM TOPLAMI (**)
30,000
30,000
*050 ÇEŞİTLİ HARCAMALAR    
051 000 Çeşitli Harcamalar
5,775
5,775
059 KALEM TOPLAMI (**)
5,775
5,775
099 BÜTÇE GENEL TOPLAMI (***)
100,000
100,000
   
6.0
6.0
101 000 Masraflara Katılım
-60,000
-60,000
109  KALEM TOPLAMI (**)
-60,000
-60,000
999 UNDP TOPLAMI (***)
40,000
40,000
   
6.0
6.0
            ÜLKE   : TÜRKİYE
            PROJE NO  : TUR/89/031/B/01/37  ÖN BÜTÇE: SON REVİZYON: 16/01/90
            PROJE BAŞLIĞI : Türkiye’de bir Plastik İşleme ve Eğitim Merkezi’nin Kuruluş Hazırlıkları, Hazırlık Aşaması
 
UNDP KATILIMINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (A.B.D. DOLARI OLARAK)
 
    
PROJE KALEMLERİ
TOPLAM MİKTAR
ADAM/AY
1990 YILI MİK.
ADAM/AY
*040  EKİPMAN    
042 000 Yazılım Paketleri
30,000
30,000
049 KALEM TOPLAMI (**)
30,000
30,000
*050 ÇEŞİTLİ HARCAMALAR    
051 000 Çeşitli Harcamalar
5,775
5,775
059 KALEM TOPLAMI (**)
5,775
5,775
099 BÜTÇE GENEL TOPLAMI (***)
100,000
100,000
   
6.0
6.0
101 000 Masraflara Katılım
-60,000
-60,000
109  KALEM TOPLAMI (**)
-60,000
-60,000
999 UNDP TOPLAMI (***)
40,000
40,000
   
6.0
6.0
 
MASRAFLARA KATILMA PAYI ÖDEME PROGRAMI (A.B.D. DOLARI OLARAK)
 
 TARİH                                MİKTAR                      KATILIMCI
ŞUBAT 1990                     67,800                        TÜRKİYE

            NOT 1- Ödemeler, proje faaliyetlerinden önce yapılacaktır ve “Ödeme Programı”nda verilen tarihten sonraya kalmayacaktır.

            NOT 2- UNDP hesabına para yatırmak için referans: Garanti Bankası, Yenişehir Şubesi, Ankara, Hesap No: 624-21 (proje sayısı ve başlığı belirtilecektir).

            NOT 3- Türk lirası ile olası ödemeler, ancak ödeme tarihinde geçerli olan kur üzerinden UNDP’nin onayı alındıktan sonra kabul edilebilir; bu ödeme UNDP’nin TL kullanma kapasitesine bağlıdır ve ödenen TL miktarı ile TL’nın ödeme gününden sonraki altı aylık dönemde geçerli olan en düşük değeri (1 ABD Dolarına eşit olan en yüksek TL olarak tanımlanıyor) arasındaki fark iade edilecektir.

            NOT 4- Mahalli para birimi ile ödenen UNDP’nin Türk lirası kullanma kabiliyetine bağlıdır. Onaydan önce UNDP Hazinesinden izin alınması gereklidir.

            NOT 5- UNDP’nin yukarıdaki masraf-paylaşımı ödemesini kısmen ya da tamamen kabul edememesi durumunda bütçe buna bağlı olarak azaltılacaktır.

HÜKÜMET KATKISINI KAPSAYAN TOPLAM PROJE BÜTÇESİ (ayni) (Milyon TL.)

            Ülke  : Türkiye
            Proje No : DP/TUR/89/031/01/37
            Proje Başlığı : Türkiye’de bir Plastik İşleme ve Eğitim Merkezi Kurulmasına Yardım
 
    Toplam 
adam/ay TL
1990
adam/ay TL
1.1 Personel Hizmetleri    
  a) Profesyonel Personel
84 504
84 504
  b) Teknik Personel
6 18
6 18
  c) İdari Personel
36 54
36 54
  Ara Toplam
126 576
126 576
1.2 Arsa ve Bina
100
100
1.3 Ekipman ve Stoklar
30
30
1.4 GENEL TOPLAM (ayni)
706
706
 

“NON-SBAA” ÜLKELERİ İÇİN STANDARD YASAL METİN
            Bu proje dokümanı, diğer hususlar meyanında, 21 Ekim 1965’de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından imzalanan, teknik yardım konulu revize standard antlaşmanın yasal çerçevesi kapsamında yürütülerek sonuçlandırılacaktır. Özellikle, Hükümeti “Haklar ve Muafiyetler Sözleşmesi”nin gereklerine uymakla yükümlü kılan I inci Maddenin 1 inci paragrafının, bu proje uyarınca gerçekleştirilecek teknik yardıma “mutatis mutandis” çerçevesinden uygulanması zorunlu olacaktır.
ULUSAL PROJE KOORDİNATÖRÜNÜN GENEL TANIMI
            Ulusal Proje Koordinatörü, UNDP tarafından desteklenen bir projenin Hükümet adına uygulayıcı kuruluşunun kadrolu elemanıdır. Uygulayıcı kuruluşun önerisi ile göreve atanır.

            Ulusal proje koordinatörü ve/veya Ulusal Proje Yöneticisi proje girdi ve çıktıları konusunda bir yanda uygulayıcı kuruluş, Devlet Planlama Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı diğer yanda UNDP ve Birleşmiş Milletler Yürütücü Kuruluşu arasından koordinasyonu sağlar. Özellikle, projeden sorumlu UNDP personeli ile yakın ilişki halinde çalışır ve:

            1- Tespit edilmiş bulunan prosedürler çerçevesinde; proje dokümanının ve Hükümetin imzasını gerektiren proje bütçesi revizyonlarının Devlet Planlama Teşkilatına ve Dışişleri Bakanlığına zamanında ulaştırılmasını sağlar;

            2- Proje ile ilgili UNDP personeli ile yakın ilişkide bulunarak yıllık iş planlarını hazırlar ve doğrudan doğruya veya UNDP kanalıyla bunları ilgili Birleşmiş Milletler Yürütücü Kuruluşuna takdim eder;

            3- UNDP ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşu ile yakın ilişki sağlayarak yıllık iş programında önceden tahmin edilebilen değişiklikleri belirtir, gerçekçi düzeltmeleri ve bütçe revizyonlarını önerir;

            4- Proje süresince istihdam edilecek uzmanların iş tanımlarını, proje dokümanına uygunluğundan emin olduktan sonra, UNDP ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna takdim eder;

            5- Eğitim programları konusunda, yeterli vasıflara ve yabancı dil bilgisine sahip oldukları belirlenmiş olan adayların başvuru formlarını zamanında Dışişleri Bakanlığına sunar;

            6- Eğitim programına katılanların dönüşlerinde raporlarını tamamlamalarını sağlayarak bunları UNDP ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna sunar;

            7- Alınacak ekipmanların detaylı spesifikasyonlarının ve gerçekçi tahminlerinin yapıldığından emin olduktan sonra ekipman talep formlarını UNDP ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna sunar;

            8- Satın alınan ekipmanın zamanında gümrükten çekilmesini sağlar;

            9- Yerli ve yabancı uzmanların işyerlerinden uygun çalışma ortamının korunmasını ve bunların iş tanımlarıyla uyumlu çalışmalarını sağlar;

            10- Periyodik gelişme/iç değerlendirme raporları ve sonuç rapor taslağını İngilizce olarak hazırlayarak UNDP ve ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna takdim eder;

            11- Üçlü toplantı proje tutanaklarının hazırlanmasında ilgili BM Yürütücü Kuruluşuna ve UNDP Ankara Ofisine yardımcı olur;

            12- Proje gelişiminin iş programına uygunluğunu kontrol eder ve varsa tahmin edilen gecikmeden Yürütücü Kuruluşun mahalli temsilcisini haberdar eder.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI SON PROJE REVİZYONU

            ÜLKE   : Türkiye
            PROJE NO  : TUR/83/003/P/01/37
            PROJENİN ADI : Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden İlaç Hammaddeleri Üretimi

            Yukarıda adı geçen projenin ekteki bütçesi, son harcamaları yansıtacak şekilde değiştirilmiş ve böylece proje mali açıdan sona ermiştir.

            Projenin toplam girdilerindeki değişiklik şöyledir:
 
 
(ABD $)
Proje Toplamı 
(Kalem 99 Topl.)
Masraf Paylaşma
(Kalem 101 Topl.)
BMKP Girdisi
(Kalem 999Topl.)
Önceki bütçe kodu “O”
477.125
45.785
431.340
Değiştirilmiş Bütçe Kodu “P”
476.522
45.785
430.737
Artış/(Azalış)
(603)
-
(603)
 
      Sumru NOYAN
 Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar
    Dairesi Başkanı
                      Dışişleri Bakanlığı                                     18.7.1990
      ............................................................          ........................................
                      Hükümet Adına                                           Tarih

                     L. N. Soumarokov,                     Genel-Sekreter Vekili
                     IO, UNIDO                                         25 Nisan 1990
      ...........................................................        .........................................
                 İcra Kuruluş Adına                                      Tarih

       Paul van Hanswijckde Jonge
          Mukim Temsilci Vekili                                     15 Ağustos 1990
       ...........................................................   .............................................
                 BMKP Adına                                               Tarih
 
            Ülke   : Türkiye       Yayın Tarihi: 6.6.1990
            Proje Numarası : TUR/83/003/P/01/37
            Projenin Adı  : Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden İlaç Hammaddeleri Üretimi      Son Revizyon: 6.6.1990
 

MASRAFA İŞTİRAK ÖDEME PLANI (ABD Doları olarak)

            Tarih                   Miktar               Ödeyen
        Aralık 1985           53.111               Türkiye

            NOT 1- Ödemeler proje faaliyetlerinin başlamasından önce yapılacak ve yukarıda yazılı tarihlerden daha geç olmayacaktır.

            NOT 2- Ödemeler BMKP Mukim Temsilciliğinin Garanti Bankası, Yenişehir Şubesi Ankara, Hesap No. 624-21’ya (proje numarası ve adı belirtilerek) yapılacaktır.

            NOT 3- TL ile yapılacak muhtemel ödemeler, ödeme tarihindeki cari kur üzerinden BMKP ile varılacak mutabakattan sonra, BMKP’nin TL kullanma kapasitesine bağlı olarak, ödeme tarihinden sonraki 6 ay içerisinde, ödenen TL miktar ile TL’nin en düşük değerinden ödenebilen miktar (1$’A eşdeğer en yüksek TL değeri olarak tanımlanır) arasındaki farkın ödenmesi şartına bağlı olacaktır.

            NOT 4- Yerli kur üzerinden ödeme yapılaması BMKP’nin TL kullanabilme durumuna bağlıdır. Kabulden önce BMKP hazinesinden onay alınması gereklidir.

            NOT 5- BMKP’nin masraf paylaşma ödemesini kısmen ya da tamamen kabul edememesi halinde proje bütçesinin buna göre azaltılması gerekecektir.

            Ülke        : Türkiye
            Projenin Adı       : Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden İlaç Hammaddeleri Üretimi
            Proje Numarası     : TUR/83/003/P/01/37

HÜKÜMETİN AYNİ KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (000 TL)
 
    Toplam 1983 1984 1985 1986 1987 1988
10 PROJE PERSONELİ              
11.99 Fasıl toplamı
103.061
-
12.285
23.000
14.976
19.200
33.600
40 EKİPMAN              
41 Sarfedilen ekipman
32.000
-
3.000
2.000
5.000
10.000
12.000
42 Sarfedilmeyen ekipman
48.500
-
9.000
4.500
20.000
10.000
5.000
43 Bina
338.000
28.000
240.000
50.000
20.000
   
49 Fasıl toplamı
418.500
-
40.000
6.500
265.000
70.000
37.000
50 MUHTELİF              
51  Muhtelif
20.000
-
5.000
5.000
2.000
3.000
5.000
59 Fasıl toplamı
20.000
-
5.000
5.000
2.000
3.000
5.000
99 GENEL TOPLAM
541.561
-
57.285
34.500
281.976
92.200
75.600
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI SON PROJE REVİZYONU

            ÜLKE  : Türkiye
            ADI  : Gübre Personel Eğitim Merkezi
            PROJE NO : DP/TUR/75/059/m/01/37

            Yukarıdaki projeye ait ekteki revize edilen bütçe, son harcamaları ve projenin mali olarak tamamlandığını gösterir.

            Projenin toplam girdilerindeki değişiklik aşağıdaki şekildedir.
 
 
 
PROJE TOPLAM 
(Satır 99 Topl.)
KATILMA PAYI
(Satır 101 Topl.)
BMKP GİRDİSİ
(Satır 999 Topl)
Önceki bütçe kodu “L”
702,495
263,158
439,337
Revize Bütçe Kodu “M”
702,495
263,158
439,337
Artış/(Azalma)
Yok
Yok
Yok
 
      Sumru NOYAN
 Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar
 Dairesi Başkanı
         Dışişleri Bakanlığı                                                 18.7.1990
      ............................................................          ........................................
         Hükümet Adına Kabul Eden                                     Tarih

         A. A. Vassiliev, Genel Müdür                                 12.10.1989
Yardımcısı, ID
      ................................................................................ .........................................
             BMKP Adına Kabul Eden                                             Tarih

                     Edmund J. Jain                                                  14.09.1990
                     Mukim Temsilci
       ...........................................................               .............................................
             UNDP Adına Kabul Eden                                     Tarih

            ÜLKE  : TÜRKİYE
            ADI  : GÜBRE PERSONEL EĞİTİM MERKEZİ
            PROJE NO : DP/TUR/75/059/M/01/37

NAKDİ HÜKÜMET KATISINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ (TL’.)
 
    TOTAL 1981 1982 1983
10. PROJE PERSONELİ        
  13.00 DESTEK PERSONEL
1,039,650
40,300
324,533
674,817
  19.00 ARA TOPLAM
1,039,650
40,300
324,533
674,817
50. DİĞER        
  56.00 DESTEK MALİYETLERİ
36,388
1,410
11,359
23,619
  59.00 ARA TOPLAM
36,388
1,410
11,359
23,619
99. TOPLAM .........................
1,076,038
41,710
335,892
698,436
 
ÖDEME ŞEKLİ
(TL’)
MART 1977
266,000
KASIM 1981
464,000
TEMMUZ 1983
100,000
TEMMUZ 1983
400,000
            İndirim 153,962 (Kasım 1984 de Hükümete iade edildi.)
            TOPLAM 1,076,038
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI TÜRK HÜKÜMETİ PROJESİ PROJE DOKÜMANI
            Sayısı ve Adı: TUR/89/030/B/01/99 Türk Kültür Mirasının Tanıtılması, Korunması ve Geliştirilmesi Hakkında “Workshop”, Kapadokya Bölgesi
            Süre  : İki ay
            Proje Bölgesi : Göreme
            ACC/BMKP Sektör ve Alt Sektörler: 1510 Kültürel Koruma ve Gelişme.
            Hükümet Sektör ve Alt Sektörler: Turizm Planlaması ve Entegre Kalkınma.
            Tahmini Başlangıç Tarihi: 7 Haziran 1990

            Hükümet Girdileri  BMKP ve Maliyet Paylaşımı Finansmanı (aynî) TL. 25,000,000 BMKP
            IPF  :   $ 25,000
            Hükümet veya üçüncü tarafların Maliyet Paylaşımı :           $ ...
            Toplam :   $ 25,000

            Özet Açıklama
            Proje’nin amacı, Kapadokya Bölgesinde Türk Kültür Mirasını tanıtmak, korumak ve geliştirmek için bir Workshop düzenlemektir. Bu Workshop tarihi ve kültürel değeri açısından eşi bulunmayan bir bölge olan Kapadokya Bölgesinin korunmasına ilişkin sorunlar ve çözüm yolları hakkında ulusal ve uluslar arası topluluğa hitab edecektir. Proje’nin sonucu, bölgenin çevresel boyutu ve turistik açıdan sürekli gelişimine daha fazla destek sağlayacaktır.

            Bu Proje, bu amaçla Türk Hükümeti’ni temsil edecek olan Turizm Bakanlığı tarafından uygulanacaktır.

İmza                                                               Tarih                       İsim/Unvan
 
Sumru NOYAN
Uluslar arası Ekonomik
Kuruluşlar Dairesi Başkanı
Hükümet Adına                                            28.8.1990               Dışişleri Bakanlığı

Edmund J. Cain
BMKP Adına                                                14.9.1990               Mukim Temsilci

Bu Proje dokümanının son İmza tarihindeki
B.M. resmi kuruna göre: $1.00=TL 2640

            A. İÇERİK
            1- Alt Sektör Tanımı
            Dünya Miras Komitesi, Göreme Milli Parkı’nı ve Kapadokya’nın kaya bölgelerini “Dünya Miras” listesine dahil etmiştir. (UNESCO Genel Konferansı, 25 inci dönem dokümanı, No. 25C/90) Göreme ve Kapadokya için Uluslar arası Kampanya UNESCO tarafından 13 Mayıs 1983 tarihinde başlatılmıştır.

            Kapadokya, aynı zamanda Türk Hükümeti tarafından “Turistik Kalkınmada Öncelikli Bölge” olarak ilân edilmiştir. ( 23 Şubakt 1973 tarihil ve 7/5811 sayılı Kararname ile). Bu Kararname Kapadokya’nın turistik yöre olarak ilân edildiği 13 Ekim 1989 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile daha da güçlendirilmiştir.

            Hükümet, kentleşme, sanayileşme, çevre kirliliği, hava koşulları ve büyük sayıda turist mevcudiyetinin giderek artan tehlikelerine karşı tarihi, kültürel ve turistik değeri açısından eşi bulunmayan bu bölgeyi korumak amacıyla öze önlemler almayı kararlaştırmıştır.

            2-Ev Sahibi Ülke’nin Stratejisi
            Kapadokya Bölgesi turistik etkinliklerde anlamlı bir rol oynamaktadır. Bölgeye yönelik yoğun turist akımı, doğal ve kültürel değerlerinin yok edilmesi ve erozyona uğramasıyla sonuçlanmıştır.

            Bu bölge başlıca turizm alanı olmuştur. 43.570 turist 1971’de Kapadokya’yı ziyaret etmiş, bu sayı 1989 yılı sonunda 2.787.000’ye yükselmiştir. 7.000 belgeli yatak kapasitesi 5 inci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedeflerini aşmıştır.

            Bunun ötesinde, kontrolsüz fiziki kalkınma bölgenin bozulması sürecini kesinlikle hızlandıracak ve bu nedenle turistik gelişmeye ters bir etki yapacaktır. Turizm Bakanlığı insani ve doğal unsurları belirleyerek, erozyonun azaltılması ve bu şekilde kültürlerarası ilişkileri artırma sonucunu doğuracak uygun planlama tedbirleri alabilecektir.

            3- Önceki veya Halihazırdaki Yardım
            Önceki yardım, tabiat ve insan unsurlarının sebep olduğu devamlı erozyon sürecini engellemek veya kaya yapıları ile duvar resimlerini muhafaza etmek amacıyla (“Göreme’nin yapısal korunması”) BMKP/UNESCO Projesi TUR/79/012 ile sağlanmıştır. Proje Kapadokya’nın turistik potansiyelinin güçlendirilmesine de katkıda bulunmuştur.

            4- Alt Sektör İçin Kurumsal Çerçeve
            Proje Turizm Bakanlığınca uygulanacaktır. Proje için uygulama sorumlulukları da aynı Hükümet Kurumuna aittir.

            Bölgenin korunması, tanıtılması ve geliştirilmesine ilişkin öneriler, 3 günlük Workshop süresince ortaya konacaktır.

            Workshop Hükümet organlarının, öğretim üyelerinin, UNESCO ve ICCROM uzmanlarının katılımı ile yürütelecektir.

            B- PROJE’NİN GEREĞİ
            1- Ortaya Konacak Sorun ve Mevcut Durum
            Orta Anadolu’daki Kapadokya Bölgesi birçok açıdan, coğrafi ve artistik bakımdan dünya’ya tektir. Toprağın binlerce yıllık erozyonu, olağanüstü şekillerde kaya yapıları ve sedlerle çevrili vadilerle karakterize olan bir görüntü yaratmıştır.

            Bölge yüzyıllar boyunca, buradaki kaya yapılarını, mesken, kilise ve manastır olarak kullanmak amacıyla oyan değişiklik dini topluluklar tarafından melce olarak kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak, kendisini duvar resimlerinin özgünlüğü, kubbe, lahit ve tavanların mimarisiyle gösteren önemli bir sanat merkezi yaratılmıştır.

            Hükümet, Altıncı Beşyıllık Kalkınma Plânı ile Bölgenin turistik potansiyelini gereği veçhiyle kabul etmiş ve Plân’da bu potansiyelin artırılmasına yönelik düzenli çabalar için gerekli hükümlere yer verilmiştir. Bununla birlikte Bölge’nin eşsiz karakterinin insani ve doğal unsurlarının birleşimiyle olumsuz açıdan etkilendiği ve dikkat edilmezse bu unsurların sitleri, kaya yapılarını ve eşsiz freskleri tamir edilemeyecek şekilde tahrip edeceği anlaşılmıştır. Bu unsurlar doğal nedenlere bağlı fiziki erozyonu (hava koşullar, depremler) ve kaya yapıları üzerindeki kitlesel turizmi (kilise ve manastırlara giden geçit ve koridorlar v.b.) içermektedir.

            Bu kültürel mirasın korunması ve tanıtılması sektörlerarası işbirliğini ve eşgüdümü gerektirmektedir. Tarihi öneme haiz bir kültür mirasının muhafazasının önemi ve bunun turistik değer açısından ekonomik veçhesi hakkında yerel ve uluslar arası kamuoyunu uyarlamak amacıyla yoğun tanıtma ve kamu bilincini uyandırma faaliyetleri artırılacaktır.

            Turizm Bakanlığı, ulusal ve uluslar arası düzeyde kampanya faaliyetlerini canlandırmaya hazırlanmaktadır.

            2- Proje’den Beklentiler
            a) Turizm Bakanlığı’nın himayesinde Nevşehir’de düzenlenen üç günlük bir Workshop.

            b) Kapadokya Bölgesinin korunması için bir fon kurulması amacıyla, ulusal ve uluslar arası camiaya çağrıda bulunması.

            c) Kapadokya Bölgesinin korunma, tanıtılma ve geliştirilmesine ilişkin sorunlar ve çözümleri konusunda bir taslak nihai rapor.

            3- Projeden Yaralanacak Olanlar
            Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, diğer Hükümet Kuruluşları, turizm yatırımcıları, otelciler, seyahat acentaları ve yerel halk bu Proje’den yararlanacaktır.

            4- Proje’nin Stratejisi
            - Workshop, jeolojik formasyonlar, sanat tarihi, mimari v.b. gibi konulrda ve sit alanlarında korunmasının sağlanacağı ekonomik refaha kadar bir dizi takdimle ulusla ve uluslar arası topluluğa hitap edecektir.

            - Workshop bölgedeki turistik faaliyetlerin gelişmesiyle yakından ilgili hedef dinleyicilere aynı zamanda eğitici bir mesaj verecektir.

            5- BMKP’nın Yardım Nedenleri
            Hükümetin Türkiye’deki turistik bölgelerin tanıtılması hedefi doğrultusunda, Kapadokya bölgesi özellikle “Turistik Kalkınmada Öncelikli Yöre” olarak seçilmiştir. Kültürel Mirasın Muhafazası ve Korunması için Uluslar arası Koruma Kampanyası bünyesinde BMKP işbirliği bu Proje çerçevesinde bir Workshop düzenlemesinde Hükümete yardımcı olması için talep edilmiştir.

            6- Özel Mülâhaza
            Kapadokya eşsiz tarihi ve kültürel değere sahip bir sit alanı olduğundan, Proje’nin sonuçları bölgenin çevresel boyutlarına daha fazla destek sağlayacaktır.

            7- Eşgüdüm Düzenlemeleri
            Proje, Kültür Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre Müsteşarlığı ve birçok üniversite gibi ilgili Hükümet ve Hükümet dışı kuruluşların katılımını temin edecek olan Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilecektir.

            8- Karşı Tarafın Destek Kapasitesi
            Turizm Bakanlığı Proje’nin uygulanması açısından iyi şekilde teşkilatlanmıştır.

            C- KALKINMA HEDEFLERİ
            a) Acil Hedefler
            Projenin acil hedefleri şunlardır:

            - Bölgenin genel yapısal problemlerini belirlemek ve devamlı erozyon sürecini durdurmak için çözümlere önermek.

            - Önerilecek çözüm yollarının uygulanmasına katılacak kamu ve özel sektörün sorumluluklarını tanımlamak.

            - Kültür turizminin güçlenmesi için atılacak adımları belirlemek.

            - Kapadokya Bölgesi’inin koruması için 1983 yılında açılmış Uluslar arası Kampanya’yı canlandırmak.

            b) Çıktılar
            Workshop’daki müzakereler aşağıdaki çıktıları kapsayacak şekilde bir rapor taslağında toplanacaktır.

            - Kapadokya Bölgesi’nin bugünkü durumunun kapsamlı bir şekilde tekrar gözden geçirilmesi.

            - Belirlenen problemler için tavsiyeler ve çözüm yolları.

            - Önerilen çözümlerin uygulanmasında tam olarak sorumlu olacak yetkili makamın kurulması.

            - Turizmin gelişmesi için tavsiyeler.

            c) Faaliyetler
            - Kültürel çevre ve kaya oyma kiliseler ve doğal ve insani erozyon konularında uluslar arası 2 danışmanın 3 günlük görevi.    7-9 Haziran 1990

            -  Uluslar arası kampanyanın yeniden canlandırılması için (UNESCO s/m) nin 3 günlük görevi.        7-9 Haziran 1990

            - Tarih ve sanat, kaya yapıları ve mimari, fiziki doku ve jeomorfoloji sorunları üzerine ulusal danışmanlar tarafından sunulacak takdimler. 7-9 Haziran 1990

            - Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre Müsteşarlığı ve çeşitli üniversitelerce yapılacak olan takdimler şunlardır.
        7-9 Haziran 1990

            - Turizm kalkınmasının politika ve plânlaması;

            - Kültürel çevre ve toprak kullanımı;

            - Mimari miras ve fiziki plânlama;
 
            - Kültürel çevre ve kaya oyma kiliseler;

            - Ulusal parklar;

            - Felâket sonrası yerleşim sorunları;

            - Workshop’ın sonuçlarını kapsayacak taslak raporunun hazırlanması.
         9-30 Haziran 1990

            E- GİRDİLER
            1) Hükümet Girdileri
            Turizm Bakanlığı, Proje’nin uygulanması için gerekli idari ve lojistik desteği sağlayacaktır. Bu destek şunları içerecektir:

            - Ulusal Odak Noktası olarak yeterli kıdeme sahip ve İngilizce diline vakıf bir görevlinin atanması.

            - Workshop için konferans yeri, teçhizat ve basılı malzemenin temini.

            - Yukarıdakiler ve diğer uygun harcamaları karşılamak üzere 25,000,000 TL (ayni) tahsisi.

            2) BMKP Girdileri
            a) Uluslar arası Uzmanlar
            BMKP, uluslar arası danışmanlık hizmetlerinden 2 kişilik bir ekibin ve birçok milli danışmanın Workshop’a katılması için 3 günlük masraflarını karşılayacaktır.

            b) İdari Destek Personeli
            Gerektiği takdirde idari destek personeli sağlanacaktır.

            c) İhale
            Yerel taşımacılık ve Workshop düzenlemeleri (simultane tercüme, daktilo v.b.) içeren lojistik destek ihale edilecektir.

            d) Muhtelif
            BMKP Workshop faaliyetlerine ilişkin muhtelif sınırlı harcamaları karşılayacaktır.

            F- RİZİKOLAR
            Yoktur.

            G- ÖNCELİKLİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖN KOŞULLAR
            T.C. Hükümeti, paragraf E ve ekli bütçede proje bedeline katılım bedeli ve katılım şeklinde belirttiği gibi projede kendi payına düşen ödemenin zamanında yapılması için gerekli işlemleri yapacaktır.

            Proje Dokümanı UNDP tarafından imzalanacak ve UNDP’nin projeye desteği, yukarıda belirtilen önceliklerin UNDP’yi tatmin edecek şekilde yerine getirilmesi halinde sağlanacaktır.

            H- PROJENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, TEBLİĞ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
            Proje’nin özel niteliği dolayısıyla BMKP tarafından bu amaçla tespit edilmiş politika ve usuller tatbik edilmeyecektir.

            I- PROJENİN YASAL İÇERİĞİ
            Bu Proje Dokümanı ekte yer alan Proje Dokümanı ek hükümlerinde ifade edilen  belge olacaktır.) Evsahibi Ülkenin uygulayıcı birimi bu Proje Dokümanın ek hükümlerinin açısından bu hükümlerde tanımlanan Hükümet İşbirliği Kurumuna başvuracaktır.

            Bu Proje Dokümanında aşağıdaki tipte değişiklikler, önerilen değişikliklere diğer imza sahiplerinin bir itirazları olmayacağından emin olması halinde, yalnızca BMKP Mukim Temsilcisinin imzasıyla yapılabilecektir.

            a) Proje dokümanının eklerinin herbirinde değişiklikler veya ilaveler. (Oeğiştirilmeyen ve BMKP’nın yardım sağlaması için kabulü bir önşart olan SBAA dışı ülkelere ait Standart Hukuki Metin hariç)

            b) Acil hedeflerde, çıktılarda veya Proje faaliyetlerinde önemli değişiklikler içermeyen fakat enflasyona bağlı harcama artışları nedeniyle ya da kararlaştırılmış girdilerin yeniden düzenlenmesi ile gerekli hale gelen değişiklikler.

            c) Kararlaştırılmış Proje Girdilerinin veya enflasyon nedeniyle artan uzman harcamalarının veya diğer harcamaların teslimini yeniden hükme bağlayan veya Kurumun harcama esnekliğini dikkate alan zorunlu yıllık değişiklikler.

      Hazırlanış Tarihi: 13/4/1990       Sayfa: 1

            ÜLKE  : TÜRKİYE
            PROJE NO : TUR/89/031/B/01/99  Taslak Bütçe: Son Tashih: 14/04/90
            PROJE ADI    : Türk Kültür Mirasının  Tanıtılması, Korunması ve Geliştirilmesi, Hakkında Workshop Kapadokya Bölgesi

BMKP KATILIMINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (A.B.D. Doları)
 
    
PROJE KALEMLERİ
TOPLAM MİKTAR
A/A
1990 MİKTAR
A/AY
*010 PROJE PERSONELİ    
*11 Uzmanlar:    
011-970 Kısa Süreli Danışmanlar
4,000
4,000
   
.2
.2
11-99 Ara Toplam (*)
4,000
4,000
   
.2
.2
*13 İdari Destek Personeli:    
013-000 İdari Destek Personeli:
2,500
2,500
13-99 Ara Toplam (*)
2,500
2,500
*17 Türk Uzmanlar:    
017-000 Türk Danışmanlar:
2,500
2,500
   
2,5
2,5
17-99 Ara Toplam (*)
2,500
2,500
   
2,5
2,5
*19 BÖLÜM KISMİ TOPLAMI (**)
9,000
9,000
   
2,7
2,7
*020 ARA KONTRAT    
021-000 Ara Kontrat
10,000
10,000
029 BÖLÜM TOPLAMI 8**)
10,000
10,000
**050 MÜTEFERRİK    
052-000 Rapor Basımı
4,000
4,000
053-000  Muhtelif
2,000
2,000
*059 BÜTÇE KISMİ TOPLAMI (**)
6,000
6,000
099 BÜTÇE ALT TOPLAMI (***)
25,000
25,000
   
2,7
2,7
999 BMKP TOPLAM (***)
25,000
25,000
   
2,7
2,7
 
HÜKÜMET TARAFINDAN PROJE’YE AYNİ BÜTÇE DAĞILIMI (Bin TL. olarak)

            ÜLKE  : TÜRKİYE
            SAYI  : TUR/89/030/B/01/99
            ADI  : Türk Kültür Mirasının Tanıtılması, Korunması ve Geliştirilmesi hakkında Workshop, Kapadokya Bölgesi.
 
   
TOTAL
1990
10. PROJE PERSONELİ    
11. Ulusal Proje Koordinatörü
4.500
4.500
  Proje Personeli
4.500
4.500
19. Bölüm Toplamı
9.000
9.000
50. MÜTEFERRİK    
57. Müteferrik
16.000
16.000
59. Bölüm Toplamı
16.000
16.000
99. BÜTÇE ALT TOPLAMI
25.000
25.000
 
            SBAA dışındaki ülkeler için Standart Hukuki Form
            Bu Proje Dokümanı, Türk Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 21 Ekim 1965 yılında Teknik Yardım konusunda imzalanan Revize Edilmiş Standart Anlaşma’nın hukuki çerçevesi içerisinde uygulanacaktır. Özellikle V. Maddenin 1. paragrafında Hükümetin Priviliges Immunities (İmtiyaz ve Dokunulmazlık) Konvansiyonunu uygulamasını zorunlu tutan hususa göre, teknik yardımın gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulandığı kabul edilmektedir.

            BMKP
            BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
            Türk Hükümeti Projesi
            Proje Dokümanı

            Sayı ve Başlık: TUR/90/007/B/01/99 “Kıyı Planlaması ve Yönetimi Semineri
            Süre  : Üç ay   BMKP ve Maliyet Payı Finansmanı
            Proje yeri : Ankara

            BMKP
            ACC/BMKP Sektör ve  IPF  25.000 ABD Doları altsektör: (0210)   Devlet veya üçüncü Genel Kalkınma Meseleleri   taraf masraf paylaşımı Politikaları ve Planlama  Toplam  25.000 ABD Doları
            Devlet sektörü ve altsektör  : Doğal Hayatın ve Kıyı Bölgelerinin korunması ve Yönetimi
            Tahmini Başlangıç Tarihi  : Mayıs 1990
            Devletin Katkısı   : 10.000.000 TL. (ayni)
            Kısa Tanımlama: Proje, çevre meselelerine etraflı bir bakış sağlamak ve entegre kıyı yönetim planı çerçevesinde olası idari çözümler sunabilmek amacıyla, Türkiye’de kıyı yönetimi ve doğal bölgelerin koruması konulu bir seminer düzenlemeyi amaçlamaktadır. Hedef, doğanın korunması yolunda ulusal katılımı gerçekleştirmekten sorumlu yerel idari görevlilere ve bütün ülkelere eyleme geçtiklerinde kullanabilecekleri özel prensipler ve bilgi akışı sağlamaktadır.

            Bu proje; Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) ile işbirliği içindeki Çevre Müsteşarlığı’nca temsil edilecek olan Hükümet tarafından yürütülecektir.

İmza                                                           Tarih                                   İsim/Unvan
Sumru NOYAN
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Dairesi Başkanı
Hükümet Adına                                       28.8.1990                           Dışişleri Bakanlığı

Edmund J. Cain
BMKP Adına                                           5.9.1990                              Mukim Temsilci

            Bu Proje dokümanının son İmza tarihinde Birleşmiş Milletler Resmi Kambiyo Kuru: 1.00 ABD Doları: 2640,- TL.

            A- İÇERİK
            1- Alt Sektör Tanımı
            Bern ve Barcelona Anlaşmalarına imza atan taraf olarak, Türkiye, özel doğal bölgelerini korumayı vaadetmiştir. 30 Ekim 1989 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Planlama Teşkilatı’nın Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 0327 sayılı yönetmeliğinde belirtildiği gibi Türk Hükümeti, WWF-EEC raporunda belirlenmiş olan 17 doğal bölgenin korunması için hazırlanan uzun vadeli programın 1990 yılında başlayacağını belirtmiştir. Ayrıca, DTP’nin 1990 programının 607 sayılı mertebesi uyarınca DHTD, Çevre Müsteşarlığı ile birlikte, doğal hayat yönetimi konusunda resmi danışman olarak tayin edilmiştir.

            2- Proje Sahibi Ülke Stratejisi
            Türkiye’de gelişmekte olan turizm endüstrisi ve ikinci konut kooperatif inşaatlarındaki artış Akdeniz sahillerinde yapılaşma konusunda baskı oluşturmaktadır. 1978 yılında Turizm Bakanlığı, turizm gelişme alanlarını belirleyen bir Ana Plana onay verdi. Planın doğuracağı ekolojik sonuçlara plan içinde yer verilmemiş olduğu Bakanlık tarafından kabul edilmiştir. Şimdi de bu çevresel etkilerin plana dahil edilmesi gerekmektedir. WWF-EEC raporunda (1988) tesbit edilmiş olan 17 alanın Turizm Master Planında sözü edilen gelişme bölgelerini de kapsıyor olması milli hedeflerde ihtilafa yol açmıştır. Sözü edilen bu 17 bölgenin korunmasının hükümetin vaadi ile gerçekleşmesini sağlamakla sorumlu resmi makamlar arasında Orman Genel Müdürlüğü (Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre Müsteşarlığı ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve coğrafi sınırları içinde 17 bölgenin sahillerinin yer aldığı tüm yerel yönetimler bulunmaktadır.

            Kıyı bölgesinin idaresinin ve çevre korumasının, mevcut meşru ve idari çerçeve içinde başlamasını sağlamak amacıyla bilgi, kaynak ve iletişim artırmayı hedefleyen seminere, yukarıda sözü edilen resmi makamlardan yetkili temsilciler katılacaktır.

            DHKD, hem pratikte çevrenin korunmasına yönelik alan çalışmaları yapan hem de halkın bu konudaki bilincini artırmak için yöntemler tesbit eden ve de çevresel projeleri oluşturan Türkiye’deki Devlete bağlı olmayan tek çevre kuruluşudur. DHKD, 1975 yılında kurulmuş olup, bugün, 800’ü aşan üye sayısına tam gün çalışan 7 kişilik profesyonel bir ekibe sahiptir. DHKD’nin özel uzmanlık alanı kuşlar, sulak alanlar, avlanma, deniz kaplumbağaları ve çevre eğitimidir. DHKD’nin en önemli koruma çalışması, 1988 yılında, Dalyan (Köyceğiz’de) yapımı planlanan 3200 yataklı turizm yatırımının durdurulmasındaki rolü o zamandan beri o çevrede yürüttüğü koruma ve eğitim çalışması olmuştur. Bir başka büyük kampanya da DHKD’nin çabalarıyla Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan Göksü deltasının koruma altına alınmasıydı. Birçok çevre ödülünün yanısıra, DPKD, 1989 yılında “UNEP Global 500” ödülünü kazanmıştır.

            3- Geçmişteki Veya Devam Eden Yardımlar
            DHKD’ye geçmişte ve bugün devam eden BMKP yardımı sağlanmamıştır.

            4- Yapısal Çevre
            Proje, DHKD tarafından Çevre Müsteşarlığının işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

            Projenin yürütülmesiyle ilgili sorumluluklar DHKD’ne aittir. Kıyı planlaması, yönetimi ve deniz kaplumbağalarının korunması konuları aşağıdaki ana başlıkları kapsayan 2 günlük bir seminer boyunca tartışılacaktır:

            - Kıyı Yönetimi ve Planlaması
            - Fiziki Planlama ve Koruma
            - Türkiye’deki Yasal Çerçeve içinde Doğa Koruma Tedbirleri
            - Umman ve ABD Yönetim Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı bildiriler ve deniz kaplumbağaları yetişme alanları.
            - 17 kıyı bölgesinin korunmasına yönelik tavsiye ve bulgular açısından WWF-EEC Raporunun (1988) tartışılması
            - Koruma gereğine bağlı olarak deniz kaplumbağasının biyolojisi ve davranışının incelenmesi
            - Çevresel faktörlerin deniz kaplumbağalarının azalması ve denetimi üzerine etkileri.
            - Deniz kaplumbağalarının kaza eseri olarak balıkçılar tarafından yakalanması ve balıkçı ağlarında Kaplumbağa Dışlama Aracı (TED= Turtle Excluder Device) kullanılmasının sağlayacağı faydalar.
            - Birleşmiş Milletler Çevre Programı Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Eylem Planı
            - Dünya Bankası tarafından desteklenen 37 kıyı bölgesinde arıtma tesisi kurulmasını amaçlayan Güney Anadolu Projesi (GAC)
            - Kumulların idaresi ve korunması

            Hükümetin ilgili temsilcileri, DHKD ve bilimadamları tartışmalara aktif olarak katılacaklardır.

            Umman, ABD ve Avrupa’dan, kendi ülkelerinde kıyı yönetimi, deniz kaplumbağalarının korunması alanlarının idaresinden sorumlu devlet yetkilileri ile uluslar arası uzmanlar ve görevliler kendi ulusal ve yerel programlarını sunacaklardır.

            Misafir konuşmacılar şunlardır:
            Dr. A. Meylan, Florida Eyaleti, Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ABD
            Dr. Biran Groombridge, Dünya Doğa Koruma İzleme Merkezi IUCN. Cambridge, İngiltere
            Prof. Kinzilbach, Zooloji Enstitüsü, Technische Hoschschule Darmstadt, Almanya
            H.E. Shabib Bin Taimur Al-Said, Umman Çevre Bakanı. Umman
            Dr. Joan Mayol, Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı, Palma de Mallorca
            Dr. A. Jeudy de Grissac. RAC/SPA. Instop eliyle 2025 Salammbo Tunus

            Teklif götüren Türk konuşmacıları:
            Sayın Prof. İbrahim Baran, İzmir, 9 Eylül Üniversitesi, Biyoloji Bölümü
            Sayın Sami Ölçer, Milli Parklar Müdürlüğü
            Sayın Nuri Dündar, Özel Koruma Alanları Müdürü
            Sayın Nuran Talu, Çevre Müsteşarlığı

            B- PROJENİN TANIMI
            1- Ele Alınacak konular ve Bugünkü Durumu
            WWF-EEC 1988 raporunda şu sonuçlara yer verilmiştir:

            - Kıyı bölgelerindeki turizm tesislerinin, kampların ve sitelerin artış göstermesi, doğal alanların korunması ile kıyı ve balıkçılık kaynaklarının kullanımı konusunda ciddi tehdit oluşturmaktadır.

            - Beton için hammadde olarak sahillerden sürekli kum ve çakıl çekilmesinin, sahillerin jeomorfolojisi, kumulları ve sahilin gerisindeki toprak üzerinde zararlı etkisi olduğu gibi, kaplumbağaların doğal beslenme alanlarını ve turizm çevre kaynağını da tehdit etmektedir. Dünya Bankası Kuşadası ile Antalya arasında 37 turistik belediye bölgesinde kanalizasyon arıtma  tesisi kurulması yolunda oluşturulan ulusal bir projeyi (GAC) finanse etmektedir.

            - Türkiye kıyılarındaki yavru kaplumbağaların kazaen balıkçılar tarafından yakalanması çok sayıda kaplumbağanın ölümüne yol açmaktadır.

            - Kıyı bölgesinin idaresi çeşitli yetkili mercilere bırakılmıştır ve bu yerel idareler entegre bir ulusal kıyı idare planından yoksundur.

            2- Projeden Beklentiler
            a) DHKD ile Çevre Müsteşarlığı tarafından Ankara’da düzenlenen iki günlük bir seminer.

            b) Entegre kıyı bölgeleri idari planı oluşturmak için Hükümet ile yerel idareler arasındaki bilgi akışı ve uzmanlık seviyesini artırmak.

            c) Türkiye’de doğanın korunmasını ve kaynakların planlanmasından sorumlu olan ilgili ulusal ve yerel idareler arasında iletişim ve ahengi sağlamak.

            3- Hedef Yaralanıcılar
            Projeden ilk olarak çevre planlamasından sorumlu ulusal ve yerel idare görevlileri, ikinci olarak ise tehdit altındaki alttürler ve koruma altına alınması gereken diğer anıl hayat yaralanacaktır.

            4- Projenin Stratejisi
            Proje, DHKD’nin düzenlediği bir seminer çerçevesinde, ilgili hükümet ve hükümet dışından yetkililerin, kurumların ve üniversitelerin katılımıyla gerçekleşecektir.

            Umman, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen konuşmacılar Türkiye kıyı yönetimi stratejisine ilham verebilecek bilgiler sunacaklardır. Deniz kaplumbağaların önemli yuvalarının bulunduğu sahilleri koruma konusunda taşıdığı sorumluluk ve hızla gelişen turizm sektör açısından Umman ile Türkiye benzer özellikler taşımaktadır. Umman’daki ulusal kıyı yönetim planı hazırlığı ve uygulaması oldukça ileri bir aşamada bulunmaktadır. Umman Çevre Bakanı, seminere teknik asistanları ile birlikte katılmak ve Umman’da kıyı yönetimiyle ilgili bulunan çözümler hakkında bir bildiri sunmak konusunda istekli olduğunu belirtmiştir.

            Florida kıyılarının yönetiminin amacı, Caretta caretta’ların korunması ile sanayi ve ülke kalkınmasıdır. İnsanları başlattığı faaliyetlerin deniz kaplumbağaları üzerindeki etkisini azaltmak için bazı teknikler kullanılmaktadır. Florida Eyaleti Doğal Kaynaklar Bakanlığından bir danışman bu çalışmalarla ilgili bildiriler sunmak üzere seminere katılacaktır.

            Seminer, Çevre Müsteşarlığı tarafından oluşturulmakta olan Türkiye’de kıyı bölgeleri yönetim planı doğrultusunda somut bir adım olacak ve Akdeniz Eylem Programına (MAP) katkı sağlayacaktır.

            5- BMKP İşbirliğini Nedenleri
            Kıyı sularının ve doğal kaynakların ulusal kullanımı ve sürekli gelişimi, sağlıklı insan topluluğu için temel bir unsurdur. Plansız ve aşarı gelişmiş turizm, denizdeki yaşam için olduğu kadar Akdeniz’de yaşayan milyonlarca insan için de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

            Bu yüzden BMCP ve BMKP faaliyet ve programların kaçınılmaz hale gelmiş ve seminer için BMKP’nin teknik yardımına ihtiyaç duyulmuştur. BMCP’nin himayesinde düzenlenen, Barcelona Anlaşmasının ayrılmaz bir parçası olan Akdeniz Eylem Planı çerçevesinde “Akdeniz’deki Deniz Kaplumbağalarının Korunması Planı” hazırlandı. Türkiye kıyılarında önemli sayıda deniz kaplumbağası yumurtlama bölgesi bulunması dolayısıyla, bu talebin yerine getirilmesi yolunda Türkiye’nin önemli yükümlülükleri vardır.

            Bu seminerin, WWF-EEC raporu (19889 sonucunda yapılan tavsiyelerin anlaşılmasında ve başarılı bir şekilde uygulanmasına katkısı olacaktır. DHKD ayrıca tüm ulusları ilgilendiren bir konu olan Türkiye’deki biyolojik türlerin yok olmasına karşı verilecek mücadelede uluslar arası finans kaynaklarının teşvik edilmesi gerektiğine inanmaktadır.

            6- Özel Nedenler
            Kendi yetkileri dahilindeki, çevrecilik açısından hassas bölgelerin meseleleri, politikası ve idari gerekleri konusunda bilgi sahibi olmak için, tetkiki altındaki tüm coğrafi bölgenin yerel idare temsilcilerinin ilk kez bir araya gelmesini sağlayan bu seminer Türkiye’de kalkınma ve çevre planlaması konusunda yeni bir anlayışı başlatmaktadır. Bu proje, Türkiye’nin zengin doğal kaynaklarının korunması ve planlanması konusunda gelecekte oluşturulacak projeler için bir örnek teşkil etmektedir.

            Seminer, WWF-EEC 1988 ile belirlenen özel belgelerin kıyı idare planlaması ve yine aynı raporda yer alan tavsiyelere uygun olarak özel alanların korunması konularında bilgi saylayacaktır.

            7- Koordinasyon Düzenlemeleri
            DHKD, Çevre Müsteşarlığı adına yürütmeyi üstlenen bir kuruluş olarak hareket edecektir.

            Seminerin düzenlenmesi ve lojistik destek, Çevre Müsteşarlığı ile DHKD tarafından müştereken organize edilecektir.

            8- Karşı Tarafın Destek Kapasitesi
            DHKD proje yürütecek ve ondan sağlanacak yarara tüm ilgili resmi kuruluşları ortak edecek şekilde, idari bakımdan iyi donatılmış durumdadır. Çevre Müsteşarlığı, katılımcıların tesbiti ve daveti hususunda DHKD ile işbirliği yapacaktır.
 
            C- GELİŞTİRMENİN AMAÇLARI
            Sanayi, turistik ve ülke içi gelişmenin kıyılardaki doğal kaynaklar üzerindeki etkisini gözönüne alarak yapılacak olan Türkiye Kıyı Bölgeleri Entegre Yönetim Planı’nın geliştirilmesinde bu seminerin katkısı olacaktır.

            17 özel bölgenin korunmasının ulusal ve yerel idarelerce yönetilmesi ve planlanmasını koordine etmek ve gerçekleştirmek.

            D- ACİL AMAÇLAR, SONUÇLAR VE FAALİYETLER
            a) Acil Amaçlar
            Projenin acil amaçları şunlardır:

            - WWF-EEC raporunda (1988) belirtilen 17 özel bölgenin korunmasını kolaylaştırmak.

            - Sanayi, turistik ve ülke içindeki gelişmenin korunma altındaki alanlara vereceği zararı kıyı yönetim planları yoluyla azaltmak veya ortadan kaldırmak.

            - Ulusal ve yerel hükümet temsilcilerinin, tavsiyeleri her bölgede uygulamak üzere gösterecekleri çabaları koordine etmek.

            - Kıyı Bölgesi Yönetim Planı derlemek için atılacak ilk adımı sağlamak.

            b) Sonuçlar
            Seminer çerçevesinde beklenen sonuçlar şunlardır:

            - WWF-EEC Raporunda tanımlanan, Türkiye’deki 17 bölge ve bu konuyla ilgili tavsiyeler hakkında, sorumlu yasal temsilcilere bilgi sağlamak.

            - Bu tavsiyelerin Akdeniz için önemini anlatmak.

            - WWF-EEC tavsiyelerinin yürürlüğe konması konusunda teknik bilgi sağlamak.

            - İlgili ulusal ve yerel hükümet temsilcilerine sorumluluklarının sınırını izah etmek.

            - Gereken yasal çerçeveyi tanımlamak.

            - Çevre açısından hassas bölgelerin gelecekte korunması için gerekli kuralları belirlemek üzere bir model oluşturmak.

            - Türkiye içinde şu anda yürütülmekte olan çevre projeleri ile ilgili olarak yerel idarelere bilgi vermek.

            c) Faaliyetler
            1) DHKD personel tarafından seminer malzemelerinin hazırlanması

            2) Umman, ABD ve Avrupa’dan uluslar arası uzmanların, kıyı yönetimi, doğal bölge korunması ve turizm yönetimi konularında tavsiyelerde bulunmak üzere üç günlük iştiraki

            3) Seminerin 11-12 Haziran 1990 tarihinde Ankara’da yapılması

            E- KATKILAR
            1) Hükümetin Katkıları
             DHKD şunları sağlayacaktır:

            a) Projenin uygulanması için gerekli idari ve lojistik desteği sağlayacaktır. Bu destek şu hususları kapsamaktadır:
            i) Projenin odak noktası olarak görev tanımı Ek. 1 de yer alan bir proje sorumlusu saptama.
            ii) İstanbul’da bir ofis ve idari destek personeli temini fakat DHKD Türk katılımcılara (yolculuk, konaklama, ikram gibi) lojistik organizasyon sağlamayacaktır, bunun için profesyonel bir kuruluş ayarlanmalıdır.

            b) 17 bölge ve onları bugünkü durumları ile ilgili güncel bilgi araştırma ve renkli slayt.

            c) WWF-EEC’den deniz kaplumbağaların korunması için teknik danışman sağlanması.

            d) Umman Çevre Bakanının teknik asistanlarıyla birlikte katılması.

            e) Uluslararası uzmanların bildiriler sunmak üzere gelmelerini sağlamak amacıyla temaslarda bulunmak.

            2) DHKD, Çevre Müsteşarlığından aşağıdaki hususlarda yardım talep etmektedir:
            a) Ankara’da büro ve idari destek personelinin temini

            b) Seminer için uygun bir mekan verilmesi

            c) Türk katılımcılar için lojistik organizasyon yapabilecek bir kuruluşun adın ve adresinin sağlanması

            3) BMKP Katkıları
            DHKD, BMKP’dan 11-12 Haziran 1990 tarihinde Ankara’da yapılacak ve bütçesi aşağıya çıkarılmış olan, iki günlük semineri finanse etmesini rica etmiştir.

            F- RİSKLER
            Herhangi bir risk söz konusu değildir.

            G- YÜKÜMLÜLÜK VE ÖN ŞARTLAR
            Yok.

            H- PROJENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ, RAPORLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
            Projenin özelliği dolayısıyla, BMKP tarafından bu amaçla tesbit edilen usul ve kurallar tatbik edilmeyecektir. Ulusal proje sorumlusu seminer sonuçlarını içeren bir rapor hazırlayarak bunu BMKP’ye sunacaktır. Semineri takiben hazırlanacak olan tüm değerlendirme ve izleme raporları BMKP’na ve/Hükümetin Koordinatör kuruluşu olan Devlet Planlama Teşkilatına sunacaktır.

            I- KANUNİ İÇERİK
            Bu proje dokümanı, buraya ekli bulunan Proje Dokümanı Ek Hükümlerinde öngörülen belge olacaktır. Evsahibi ülke uygulama makamı, Proje Dokümanı Ek Hükümlerinin amaçları konusunda Ek Hükümlerde tanımlanan işbirliğini sağlayan hükümet makamına başvuracaktır.

            Proje dokümanının diğer imza yetkililerinin teklif edilen değişikliklere itirazları olmadığı konusunda kendisinin temin edilmesi şartıyla, bu proje dokümanında aşağıdaki türde değişiklikler, yalnız Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının ülkede yerleşik temsilcisinin imzası ile yapılabilir.

            a) Proje dokümanının eklerinden herhangi birinde düzeltme veya ilave  (değiştirilemeyen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yardım sağlaması için kabulü bir önşart olan SBAA dışı ülkelere ait Standart Hukuki Metin hariç).

            b) Bir projenin acilen tahakkuku gereken amaçları, sonuçları ve faaliyetleri konusunda önemli değişikliklere gerektirmeyen fakat üzerinde mutabık kalınmış olan katkıların yeniden düzenlenmesinin veya enflasyon nedeni ile maliyet artışlarının gerektirdiği düzeltmeler.

            c) Mutabık kalınan Proje katkılarının veya enflasyon dolayısıyla artan uzman personel veya diğer masrafların teslimini yeniden hükme bağlayan veya temsilci masrafları elastikiyetini dikkate alan mecburi yıllık düzeltmeler.

            BASIM TARİHİ: 9/5/1990       Sayfa: 1
            ÜLKE   : TÜRKİYE
            PROJE NO  : TUR/90/007/B/01/99  BÜTÇE: SON REVİZYON: 09/05/90
            PROJE BAŞLIĞI   : Kıyı Planlaması ve Yönetimi Semineri

BMKP KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (A.B.D. DOLARI)
 
 
    
PROJE BÖLÜMLERİ
TOPLAM MİKTAR
a/a
1990 MİKTAR
a/a
*010 PROJE PERSONELİ    
*11 Uzmanlar:    
011-001 A. Meylan
2.600
2.600
11-002 G. Groombridgi
2.200
2.200
011-003 Kinzelbach
2.100
2.100
011-004 Shabib Bin Taimur Al. Said
2.000
2.000
011-005 Joan Mayol
2.100
2.100
011-006 Jeudy de Grissac
2.000
2.000
11-99 Ara Toplam (*)
13.000
13.000
*13 İdari Destek Personeli:    
013-000 İdari Destek
3.000
3.000
13-99 Ara Toplam (*)
3.000
3.000
*17 Türk Uzmanlar:    
017-000 Türk Destek Personeli
2.000
2.000
17-99 Ara Toplam (*)
2.000
2.000
019 BÖLÜM TOPLAMI
18.000
18.000

            BASIM TARİHİ: 9/5/1990       Sayfa: 1
            ÜLKE   : TÜRKİYE
            PROJE NO  : TUR/90/007/B/01/99  BÜTÇE: SON REVİZYON: 09/05/90
            PROJE BAŞLIĞI   : KIYI PLANLAMASI VE YÖNETİMİ SEMİNERİ

BMKP KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (A.B.D. DOLARI)
 
    
PROJE BÖLÜMLERİ
TOPLAM MİKTAR
a/a
1990 MİKTAR
a/a
*040 DONAMIM    
041-000 Kabilisarf Donanım
2.500
2.500
049 BÖLÜM TOPLAMI (**)
2.500
2.500
050 ÇEŞİTLİ GİDERLER    
052-000 Rapor Etme Masrafları
2.500
2.500
053-000 Müteferrik Masraflar 

(lojistik, ikram)

 
2.000
 
2.000
059 BÖLÜM TOPLAMI (**)
4.500
4.500
099 BÜTÇE TİPİ TOPLAMI (***)
25.000
25.000
999 BMKP TOPLAMI
25.000
25.000
 
GÖREV TANIMI                                      EK I
ULUSAL PROJE KOORDİNATÖRÜ
            Ulusal Proje Koordinatörü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen bir projenin, uygulayıcı hükümet kuruluşuna ait bir kadrolu elemanıdır. Uygulama makamının teklifi üzerine göreve atanır.

            Milli Proje Koordinatörü, bir tarafta uygulayıcı kuruluş, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Dışişleri Bakanlığı, diğer tarafta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Yürütücü Kuruluşu arasındaki proje katkıları ve sonuçlarının koordinasyonunu sağlar. Özellikle projeye atanan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı personeli ile yakın ilişkiler içinde çalışır ve:

            1- Hükümetin imzasını gerektiren proje dokümanının ve sonraki proje bütçesi düzeltmelerinin, tesis edilmiş olan kurallara göre ve zamanında Devlet Planlama Teşkilatına ve Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmesini temin eder.

            2- Proje atanmış olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı personeli ile sıkı işbirliği yaparak yıllık proje iş planlarını hazırlar ve onları doğrudan doğruya veya Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı aracılığıyla Yürütücü Kuruluşa sunar.

            3- Yıllık planda öngörülen değişiklikleri belirterek ve gerçekçi değişiklikler ve bütçe revizyonları teklif ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile ilgili Birleşmiş Milletler Yürütücü Kuruluşu ile yakın ilişkilerini devam ettirir.

            4- İşe alınacak danışmanların proje dokümanı hükümlerine uygun olup olmadıklarını inceledikten sonra görev tanımlamalarını Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına ve ilgili Birleşmiş Milletler Yürütücü Kuruluşuna gönderir.

            5- Yeterli surette ehil olduklarından ve yeterli yabancı dil ehliyetine sahip bulunduklarından emin olarak kursiyerlerin, doldurulan atama formlarını Dışişleri Bakanlığı’na gönderir.

            6- Kursiyerlerin dönüşlerinden sonra eğitim raporlarını hazırlamalarını temin eder ve bu raporları Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına ve ilgili Birleşmiş Milletler Yürütücü Kuruluşuna gönderir.

            7- Ayrıntılı teknik özelliklerin ve gerçeğe uygun tahminlerin bulunmasını teminden sonra donanım istek formlarını Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına ve ilgili Birleşmiş Milletler Yürütücü Kuruluşuna sunar.

            8- Proje donanımına ait gümrükleme işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlar.

            9- Yabancı ve yerli danışmanların görev yerlerinde uygun çalışma şartlarının korunmasını ve onların vazifelerini görev tanımlamalarına göre ifa etmelerini sağlar.

            10- Proje başladığı zaman gelişimle ilgili ve diğer raporlar için rapor etme programını düzenler ve bunu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına ve ilgili Birleşmiş Milletler Yürütücü Kuruluşuna gönderir.

            11- Rapor etme programına göre, İngilizce olarak periyodik gelişim raporlarını/dahili değerlendirme raporlarını ve taslak temsilcilik nihai raporunu hazırlar ve bunları Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına ve ilgili Birleşmiş Milletler Yürütücü Kuruluşuna gönderir.

            12- Projeye ait üç taraflı inceleme toplantıların zabıtalarının düzenlenmesi ve taslağının hazırlanmasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ankara Bürosu;  Birleşmiş Milletler Yürütücü Kuruluşuna yardım eder.

EK II
SBAA-DIŞI ÜLKELER İÇİN STANDART HUKUKİ METİN
            Bu Proje Türk Hükümeti ile BMKP arasında 21 Ekim 1965 tarihinde imzalanmış olan teknik yardımla ilgili Revize Edilmiş Standart Anlaşması’nın yasal çerçevesi içinde uygulanacaktır. Özellikle, Hükümeti, İmtiyazlar ve Muafiyetler Anlaşmasının şartlarını uygulamakla yükümlü kılan madde V paragraf I hükümlerinin bu projeye göre yürütülen teknik yardıma gerekli değişiklikler yapılarak uygulanacağı kabul edilecektir.

            Not: İngilizce metni 13 Ocak 1991 gün ve 20754 sayılı Resmi Gazete’dedir.