Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 16.06.1991 Sayı : 20903 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 91/1739
Karar Tarihi : 12/05/1991
     
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanan ekli listede sayıları, konuları ve imza tarihleri belirtilen proje belgelerinin onaylanması, Dışişleri Bakanlığı’nın 29/3/1991 tarihli ve EİUE/II/2067 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
                                                                                                     
                                                                                                        Turgut ÖZAL 
                                                                                                        Cumhurbaşkanı 
 
M. KEÇECİLER 
Başbakan V.
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı
K. İNAN 
Devlet Bakanı
G. TANER 
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
İ. TAŞAR 
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
       
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M. YAZAR 
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU 
İçişleri Bakanı
A. K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
C. ALTINKAYA 
Bayındırlık ve İskân Bakanı
E. KONUKMAN 
Sağlık Bakanı V.
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
T. GEMALMAZ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı
   
 
 
 
12/5/1991 Tarihli ve 91/1739 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE
 
 
Projenin Sayısı
 
Projenin Konusu
Hükümetimiz Adına
İmza Tarihi
TUR/86/010 Kimya Mühendisliği Araştırmalarına Teknik Destek 4/3/1991
TUR/87/057 Otel Endüstrisinde Eğiticilerin Eğitimi 5/3/1991
 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI PROJE REVİZYONU

            ÜLKE                     : TÜRKİYE
            PROJE NO            : TUR/86/010/H/01/13
            PROJE ADI           : Kimya Mühendisliği Araştırmalarına Teknik Destek

            T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın 19 Aralık 1990 tarih ve EIUE-II/TUR/86/010/3741-514 sayılı yazısı uyarınca, adıgeçen projeye ait ekli bütçe 1990 yılı harcamalarının yaklaşık tutarlarının yansıtmak, ekte ayrıntılı olarak tanımlanan tamamlayıcı faaliyetlerin yürütülebilmesi için proje süresini 1992 sonuna kadar uzatmak ve proje bütçesini ek BMKP katkısı ile 90,000 ABD doları arttırmak amacıyla revize edilmiştir.

            Projeye yapılan toplam katkıdaki değişiklik aşağıdaki gibidir:
 
BMKP Katkısı
(Toplam 99 Kalemi)
$ 
Bir Önceki Bütçe, Kodu “G” 
Revize Edilmiş Bütçe, Kodu “H” 
Artış/(azalma)
253,250
343.250
90,00 
Sumru NOYAN 
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 
Dairesi Başkanı 
Hükümet Adına Onay
4.3.1991
Tarih 
 
Mr. Chiba (UNESCO), Teleks No. 1392 
Yürütücü Kuruluş Adına Onay 
 
21.1.1991
Tarih 
 
Edmund J. Cain 
Mukim Temsilci 
BMKP Adına Onay
8.3.1991
Tarih 
 
            TUR/86/010 PROJESİNİN REVİZYONU İÇİN GEREKÇE

            18 Aralık 1989 tarihinde İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan Üçlü Değerlendirme Toplantısında Proje Dokümanında öngörülen faaliyetlerin tümünün başarıyla ilerlemiş olduğu ve Projenin kısa vadeli hedeflerinin büyük ölçüde gerçekleştirildiği, yani (a) Proje konusu üç araştırma laboratuarına iyi bir başlangıç sağlandığı ve (b) bölüm elemanlarının Projenin kapsadığı alanlardaki deneysel çalışmalar konusunda önemli ölçüde tecrübe kazandırdıkları belirlenmiştir.

            Kaydedilen gelişmeler gözönüne alınarak, kalan 1989 ödeneklerinin 1990 bütçesine aktarılarak planlanan faaliyetlerin yürütülmesi ayrıca, gerek laboratuarların verimli olarak çılaşabilmesi ve başlatılan çalışmaların sürdürülebilmesi gerekse ilgili konulardaki hızlı gelişmelere ayak uydurabilmesi ve yeni teknolojilerin aktarılabilmesi amacıyla Projeye iki yıl süreyle toplam 90,000 ABD doları ek ödenek sağlanmasının önerilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır:

            (a) biyokimya mühendisliğinde, endüstriyel açıdan önemli olan tutuklanmış hücre teknolojisinin, yeni geliştirilmekte olan ürün ayırma ve saflaştırma teknolojilerinin, ve gen mühendisliği yöntemleriyle değiştirilen hücrelerin fermantasyonuna ilişkin teknolojilerin aktarılarak yerleştirilmesine,

            (b) reaksiyon mühendisliğinde, proses ve katalizör geliştirme konularında başlatılan araştırma faaliyetlerinin genişletilerek iyileştirilmesine.

            (c) polimer ve reçineler konusunda, polimer sentezi ve ürün geliştirilmesine ilişkin deneysel araştırmaların sürdürülmesine,

            ilişkin çalışmalar önem taşımakta ve uzun vadede biyokimya, petrokimya ve plastik endüstrilerine katkıları olması beklenmektedir.

            Yeni deneysel tekniklerin laboratuar faaliyetlerine dahil edilmesi ve yerleştirilen tekniklerin uyarlanarak geliştirilmesi, (a) bazı sarf malzemesi ve araç-gerecin alımını, (b) danışman ve/veya burs sağlanarak yürütülecek yurtiçi/yurtdışı eğitim faaliyetleri ile uluslararası eğitim kurslarına veya toplantılara ve diğer grup çalışmalarına katılma faaliyetlerini içermekte ve bu nedenle ek ödenek sağlanmasını gerektirmektedir.
            Üçlü Toplantıda alınan tavsiye kararlarına uygun olarak, Projenin uzatılması ve aşağıda belirtilen faaliyetler için ek ödenek sağlanması öngörülmektedir.
 
010 PROJE PERSONELİ
011 Uzman Danışmanlar

            (1) Biyokimya Mühendisliği: 1991 sonbaharında bir veya iki haftalık danışmanlık hizmeti öngörülmektedir.

            (2) Reaksiyon Mühendisliği/Katalizör Tasarımı: 1992 ilkbahar veya sonbaharında bir veya iki haftalık danışmanlık hizmeti planlanmaktadır.
030 EĞİTİM
031 Burslar

            (1) 1991 yılı için reaksiyon mühendisliği konusunda beş-altı haftalık bir eğitim faaliyeti,

            (2) 1992 yılı için biyokimya mühendisliği ve/veya reaksiyon mühendisliği konularında her biri beş-altı hafta olmak üzere iki eğitim faaliyeti planlamaktadır.
032 Grup Eğitimi/İnceleme Gezileri

            (1) 1991 yılı için toplam 0.5-1.0 adam/ay olmak üzere biyokimya mühendisliği ve/veya reaksiyon mühendisliğinde yeni deneysel teknikler konusunda grup-eğitimi/inceleme faaliyetleri,

            (2) 1992 yılı için toplam 0.5-1.0 adam/ay olmak üzere biyokimya mühendisliği, reaksiyon mühendisliği veya polimer/reçine konularında yeni deneysel tekniklere ilişkin grup eğitimi/inceleme faaliyetleri öngörülmektedir.

040 DONANIM
041 Sarf Malzemesi

            1991 ve 1992 yıllarında yürütülecek çalışmalar için çeşitli laboratuar malzemesi ve eklentilerinin (özel kimyasal ve biyokimysal maddeler, vanalar, akışölçerler, basınç regülatörleri, onarım kitleri, katalizör örnekleri,... gibi kurulmakta olan sistemler veya yürütülmekte olan deneyler için gerekli olan malzemenin) alımı öngörülmektedir.

042 araç-Gereç

            1991 ve 1992 yıllarında yürütülecek çalışmalar çerçevesinde, katalitik, biyokimyasal ve polimerizasyon reaksiyonlarıın izlenmesi ve denetimi için gerekli olan ölçme cihazları ile tamamlayıcı analiz araç-gerecinin alınması öngörülmektedir.

            ÜLKE                        : TÜRKİYE
            PROJE NO              : TUR/86/010/H/01/13
            PROJE ADI             : Kimya Mühendisliği Araştırmalarına Teknik Destek

 

BMKP KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (ABD Doları)
 
PROJE KALEMLERİ
Toplam Tutar
adam/ay
1987 Tutar
adam/ay
1988 Tutar
adam/ay
1989 Tutar
adam/ay
1990 Tutar
adam/ay
1991 Tutar
adam/ay
1992 Tutar 
adam/ay
* 010  
* 11  

011-410  

011-420  

011-430   

011-440  

011-870  
11-99

PROJE PERSONELİ  
Uzman Danışmanlar:  

Fermantasyon  

Yüzey Kaplayıcılar  

Katalitik Sistemler  

Polimer Araştırma  

Önceki Yıl Düzeltmeleri  
Alt Toplam (x)

 
 
 
 
13,535
2.1
11,800
2.1
9,817
1.1
7,413
1.3
-235
42,330
6.6
 
 
 
 
6,200
.5
11,800
2.1
 
 
 
 
 
18,000
2.6
 
 
 
 
 
 
 
 
4,817
.6
2,721
.3
-235
7,303
.9
 
 
 
 
2,335
1.1
 
 
 
 
4,692
1.0
 
7,027
2.1
  
 
 
 
 
 
5,000
.5
 
 
 
 
 
 
 
5,000
.5
 
 
 
 
 
 
 
 
5,000
.5
 
 
 
5,000
.5
* 16 016-000 019 Heyet Masrafları: Diğer Masraflar KALEM TOPLAMI (xx)
 
42,330
6,6
 
18,000
2,6
 
7,303
.9
 
7,027
2.1
 
 
5,000
.5
 
5,000
.5
* 030 031-000 031-870 031-880 032-000 032-870 032-880 EĞİTİM  
Burslar Önceki Yıl Düzeltmeleri Önceki Yıl Düzeltmeleri İnceleme Gezileri Önceki Yıl Düzeltmeleri Önceki Yıl Düzeltmeleri
 
39,443
-327
32
37,787
-25
-1,482
 
5,100
 
 
9,000
 
7,100
-327
 
10,240
-25
 
12,243
 
32
 
 
-1,482
 
 
 
 
 
8,547
 
5,000
 
 
 
5,000
 
10,000
 
 
 
5,000
039 KALEM TOPLAMI (**)
75,428
14,100
16,988
10,793
8,547
10,000
15,000
 

   ÜLKE : TÜRKİYE PROJE NO : TUR/86/010/H/01/13 PROJE ADI : Kimya Mühendisliği Araştırmalarına Teknik Destek

BMKP KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (ABD Doları)
 
PROJE KALEMLERİ
Toplam Tutar
adam/ay
1987 Tutar
adam/ay
1988 Tutar
adam/ay
1989 Tutar
adam/ay
1990 Tutar
adam/ay
1991 Tutar
adam/ay
1992 Tutar 
adam/ay
040 041-000 041-870 041-880 042-000 042-880 DONANIM  
Sarf Malzemesi 
Önceki Yıl Düzeltmeleri  
Önceki Yıl Düzeltmeleri  
Araç-Gereç  
Önceki Yıl Düzeltmeleri
 
39,586
-2,204
-1,200
187,512
255
 
6,352
 
 
57,211
 
14,143
-2,204
 
77,327
 
4,091
 
-1,200
-523
 255
 
 
 
 
13,497
 
10,000
 
 
20,000
 
5,000
 
 
20,000
049 KALEM TOPLAMI (xx) 
223,949
63,563
89,266
2,623
13,497
30,000
25,000
050 051-000 052-000 053-000 MUHTELİF  
Muhtelif  
Rapor Masrafları  
Diğer
 
379
900
264
 
 
379
 
 
900
264
     
059 KALEM TOPLAMI (xx)
1,543
 
379
1,164
     
099 BÜTÇE TOPLAMI (xxx)
343,250
6.6
95,663
2.6
113,936
.9
21,607
2.1
22,044
45,000
.5
45,000
.5
999 BMKP TOPLAMI (xxx)
343,250
6.6
95,663
2.6
113,936
.9
21,607
2.1
22,044
45,000
.5
45,000
.5
            ÜLKE : TÜRKİYE
            PROJE NO : TUR/86/010/H/01/13
            PROJE ADI : Kimya Mühendisliği Araştırmalarına Teknik Destek
HÜKÜMETİN KARŞILIK AYNİ KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (Bin TL.)
Kalem  
Toplam
1991 
1992
10 PROJE PERSONELİ      
11 Teknik Personel  
375,000
150,000
225,000
13 İdari Destek Personeli
25,000
10.000
15,000 
40 DONANIM
400,000
160.000
240,000 
42 Araç-Gereç
 
 
 
49 Kalem Toplamı
 400,000
 300,000
100,000 
99 PROJE TOPLAMI
400,000
300,000
100,000 
800.000
460.000
340.000
 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI
PROJE REVİZYONU
            ÜLKE             : TÜRKİYE
            SAYI               : TUR/87/057/G/01/11
            KONU            : Otel Endüstrisinde Eğiticilerin Eğitimi
            Bu projenin bütçesi, 1990 harcamalarının ILO kayıtlarına göre en iyi tahminlerini yansıtmak ve harcanmamış fonlarla BMKP tarafından sağlanan ilave 55.000 ABD Dolarının 1991 ve 1992 yıllarına yeni dağılımını, belirtilen proje faaliyetlerine uygun olarak belirlemek amacı ile Dışişleri Bakanlığı’nın 14/12/1990 tarihli yazısı ile Hükümetçe istenildiği şekilde revize edilmiştir.
            Projenin toplam girdilerine ilişkin değişik şöyledir:
 
  
  
  
  
Önceki Bütçe Kod “F”  
Revize edilmiş Bütçe Kod “G”  
Artış/(Düşüş)
Proje Toplamı
(Satır 99 Toplam)
ABD Doları 
361,198
417,032
55,834
Hükümet Katkısı
(Satır 101 Toplam)
ABD Doları 
50,000
50,834
834
BMKP Girdileri
(Satır 999 Toplam)
ABD Doları 
311,198
366,198
55,000
 

                        Sumru NOYAN
            Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
                        Dairesi Başkanı                                                5.3.1991
                        Hükümet Adına                                                    Tarih
 

                        R. Işık, Direktör
            ILO Ankara Temsilciliği                                                16 Ocak 1991
            Yürütücü Kuruluş Adına                                                    Tarih
 

                        Edmund J. Cain
                        Mukim Temsilcisi                                                8.3.1991
                        BMKP Adına                                                                Tarih

             PROJE REVİZYONU “G”
            I. GEREKÇE
            Turizmin gelişmesine Türk Hükümetince çok büyük öncelik verilmektedir. Son 20 yılda turistik konuklama ve seyahat hizmetleri için artan talebi karşılamak üzere gerek kamu gerekse özel sektör tarafından geniş çapta yatırımlar yapılmıştır. Gerekli altyapının geliştirilmesi kısmen BMKP yardımları ve Dünya Bankası kredileri ile gerçekleştirilmiştir.

            1975 ve 1985 yılları arasında Türkiye’ye yabancı turist girişlerinde artış sağlanmıştır. Turizmin gelişmesinden elde edilen gelir milli ekonomiye önemli bir katkı durumuna gelmiştir.

            Hernekadar uluslararası turizmin gelişme potansiyeli geniş bir biçimde dikkate alınmış ve kullanılmaşsa da, gelişmenin düzenli olarak devamını sürekli olarak engelleyen eksiklikler bulunmaktadır. Diğer eksikliklerin yanı sıra genel olarak sektörde 1) Politika oluşturulması 2) Planlama kararları 3) Yatırım yolları ve 4) İnsan kaynağının gelişmesine yardımcı olacak uygun merkezileştirilmiş veri eksikliği bulunmaktadır.

            1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi Otelcilik, İkram ve Turizm Eğitimi programlarının eski bir uygulayıcısı olarak, turizm eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde bir uluslararası konferans düzenlemiştir. Bu konferansın sonucunda, turizmin gelişmesi ve onun sosyo-ekonomik etkilerinin adil değerlendirilmesi ve bu sektörde her düzeydeki eğitim programlarının koordinasyonunu sağlamak amacı ile uygun bilgi sağlanması konusunda, milli çabaları artırmak için üniversite ve sorumlu kuramlara önerilerde bulunulmuştur.

            Bu öneriler sonucunda Boğaziçi Üniversitesi, sektörün gelişmesi ve etkinlikleri ile ilgili veri ve dökümanların toplanması ve dağıtım yolu ile gerek kamu gerekse özel kurumlara hizmet etmek amacı ile Otelcilik ve Turizm Bölümü içinde bir teknik kaynak merkezi geliştirme çalışmalarına başlamıştır.

            Böyle bir kaynak ünitesine olan açık ihtiyaç ile sektörel destek karşısında projenin amaçları ve sonuçlarının revize edilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

            II. HEDEFLER

            A. Gelişme Hedefleri
            Otelcilik, ikram ve turizm sektöründe, politika, planlama, yatırım ve insan kaynağı konularındaki girişimlerin etkin gelişmesinde, kamu kurumları ve özel teşebbüslere yardımcı olmak.

            B. Kısa Vadeli Hedefler

            Otelcilik, ikram ve turizm sektörü için sektörün düzenli gelişmesine uygun ulusal ve uluslararası verinin saklanmasını, bulunmasını ve dağıtılmasını sağlayacak bir merkezin üniversite bünyesinde kurulması.

            III. ÇIKTILAR VE ETKİNLİKLER
            İlgili Tablo 16 Haziran 1991 tarih ve Sayı: 20903 sayılı resmi gazetededir.

             IV. GİRDİLER

            A. Hükümet Girdileri

            1. Bina ve Büro Yeri

            Hükümet ILO uzmanları için merkezinde çalışma yeri ve merkez için yer sağlayacaktır.

            2. Donanım, Araç ve Malzeme

            Hükümet eğitim etkinliklerinin ve merkezin etkin uygulanmasında gerekli bütün malzeme, araç ve gereçleri sağlayacaktır.

            3. Türk Personel

            Hükümet iki görevli sağlayacaktır: Bir dokümantasyon memuru ve bir bilgisayar kaynak memuru. Ek olarak Hükümet mütercimler dahil idari destek sağlayacaktır.

            B. BMKP Girdileri

            1. Yabancı Personel
            — Otelcilik ve Turizm Kaynak Merkezi’-
                 nden sorumlu uzman                                    4 adam/ay            32.000 ABD Doları

            — Bilgisayar dokümantasyon sistemleri
                konusunda danışman                                    1 adam/ay              8.000 ABD Doları

            2. Donanım
            — Mimrobilgisar yazıcı-bilgisayar yazılımı
            — Mikrofiş okuyucu/yazıcı
            — Fotokopi makinası

            3. Muhtelif

            V. KURUMSAL ÇERÇEVE
            Turizm Bakanlığı Boğaziçi Üniversitesi kanalı ile Hükümet adına uygulayıcı kuruluş olacaktır.

            VI. ÖNCELİKLİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖNKOŞULLAR
            1. Önceki Yükümlülükler
                Yoktur.

            2. Ön Koşullar
            Boğaziçi Üniversitesi cari giderler dahil olmak üzere; yabancı uzmanların gelişinden önce tam gün çalışacak görevlilerin atanması için gerekli işlemleri yerine getirecek ve etkin proje uygulaması için gerekli araçları, temasları ve malzemeyi sağlayacak gerekli destek bütçeyi onaylatacaktır.

            VII. İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPOR PROGRAMI

            1. Üçlü İzleme Çalışmaları ve Teknik İzleme

            Proje BMKP’nın proje ve program uygulamalarının izlenmesine ilişkin olarak benimsediği politika ve usullere göre düzenli aralıklarla gözden geçirilecektir.

            2. Değerlendirme

            Proje BMKP’nın bu amaçla benimsediği politika ve usullere göre değerlendirilecektir. Değerlendirmenin örgütlenmesi ve zamanlaması ile değerlendirmede başvurulacak kıstaslar Hükümet, BMKP ve Yürütücü kuruluş arasında görüşme yolu ile belirlenecektir.

            3. Gelişme ve Nihai Raporlar

            Sorumlu uzmanın nihai raporu Yürütücü kuruluşun sonuç raporu kapsamında Hükümet ve Yürütücü kuruluşa BMKP Daimi Temsilciliği kanalı ile BMKP’nın düzenleyeceği program çerçevesinde sunulacaktır.

            ÜLKE : TÜRKİYE PROJE NO : TUR/87/057/G/01/11
            PROJE KONUSU : OTEL ENDÜSTRİSİNDE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BMKP KATKISINI GÖSTERİR PROJE BÜTÇESİ (ABD DOLARI)

            İlgili Tablo 16 Haziran 1991 tarih ve Sayı: 20903 sayılı resmi gazetededir.

HÜKÜMETİN AYNİ KATKISINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ
(TL)
ÜLKE : TÜRKİYE ADI : Otel Endüstrisinde Eğiticilerin Eğitimi SAYI : TUR/87/057/G/01/11
 
PROJE PERSONELİ
Toplam
1988
1989
1990
1991
1992
Ulusal Proje Koordinatörü Ul. Pro. Koor. Yard. /OTEM Genel Müdürü OTEM Okul Müdürü OTEM Okul Yöneticisi İki (2) Çevirmen Dört (4) Türk Görevli İLO Uzmanlarının Sekreteri Okul Personeli Otel Personeli
135.000.000
108.000.000
54.000.000
54.000.000
216.000.000
108.000.000
30.000.000
891.000.000
1.174.500.000
40.000.000
36.000.000
18.000.000
18.000.000
72.000.000
36.000.000
10.000.000
297.000.000
391.000.000
40.000.000
36.000.000
18.000.000
18.000.000
72.000.000
36.000.000
10.000.000
297.000.000
391.000.000
40.000.000
36.000.000
18.000.000
18.000.000
72.000.000
36.000.000
10.000.000
297.000.000
391.000.000
10.000.000
5.000.000
ARA TOPLAM
2.770.500.000
918.500.000
918.500.000
918.500.000
10.000.000
5.000.000
TÜKETİM MALZEMELERİ Uygulamalı eğitim için malzeme, kırtasiye, kırtasiye malzemesi, broşür vb. kitapları, üretim araç gereci ve ilgili harcamalar DEMİRBAŞ Mutfak araç gereci, yemek takımları, masa örtüleri vb. Ağır donanım     1.143.000.000   1.453.000.000     381.000.000   1.450.000.000     381.000.000     381.000.000           2.000.000           1.000.000
ARA TOPLAM 2.596.000.000          
ÇEŞİTLİ Bina 4.500.000.000 4.500.000.000        
ARA TOPLAM 4.500.000.000 4.500.000.000        
TOPLAM 9.866.500.000 7.249.500.000 1.299.500.000 1.299.500.000 12.000.000 6.000.000
 
           İŞ TANIMI
            Otel ve Turizm dokümantasyonunda sorumlu uzman.

            Genel            : Tüm çalışanlar ve ilgili Hükümet yetkilileri ile yakın işbirliği içinde ve                                       HOTOUR başkanına sorumlu olacak olan uzman Boğaziçi Üniversitesi’nin                           otel, ikram ve turizm sektörü için bir kaynak merkezi düzenleme ve                                       uygulamasına yardımcı olacaktır.
            Özel            : Uzman görevini yürütürken aşağıdaki hususları yerine getirecektir.
                        A) Bir veya daha fazla görevli eğitecektir.
                        B) Bir danışmana nezaret edecektir.
                        C) Uzmanlık dalında teknik danışmanlık hizmeti verecektir.
                        D) Proje çıktılarına ilişkin etkinlikleri yürütecektir.
                        E) Teknik, uygulama ve nihai raporları hazırlayacaktır.
            Genel Nitelikler:
                        — Kütüphanecilik ve dokümantasyon alanında üniversite düzeyinde eğitim                                         veya eşdeğer tecrübe
                        — Sektör hakknıda teknik bilgi
                        — Sektörel veri tabanı için uluslararası bilgisayar adreslerine ulaşabilme
                        — Mevcut görsel işitsel malzeme dahil olmak üzere sektörel bibliyografya                                          konusunda güçlü bilgi
                        — Teknik işbirliğinde tecrübe avantaj olacaktır
                        — Türkiye hakkında ön araştırma ve bilgi gereklidir
                        — Mükemmel İngilizce bilgisi
                                                                                                Ek: 1.2
            İŞ TANIMI
            Bilgisayara uyarlanmış dokümantasyon sistemleri konusunda danışman
            Genel            : Danışman, sorumlu uzmanın nezareti altında, görevliler ve ilgili hükümet kurumları ile yakın işbirliği içinde otelcilik, ikram ve turizm sektörü için bir kaynak merkezi kurulmasına yardımcı olmak üzere faaliyetlerini geliştirecektir.

            Özel            : Danışman görevini yürütürken aşağıdaki hususları yerine getirecektir:

                        A) Bir veya daha fazla görevli eğitecektir.

                        B) Donanım, yazılım, yöntemler ve uzmanlık alanına giren diğer hususlara                                          ilişkin teknik danışmanlık hizmeti verecektir.

                        C) Merkezin veri tabanı hedeflerini ve gereksinimini sağlayacaktır.

                        D) Sorumlu uzmanın nezareti ve yönetimi altında bir bilgisayarlaştırılmış veri                              sisteminin uygulanmasına yardımcı olacaktır.

            Gerekli Nitelikler:
                        — Bilgisayar dokümantasyonunda üniversite düzeyinde eğitim veya eşdeğer tecrübe
                        — Sektör hakkında teknik bilgi
                        — Sektöre ilişkin uluslararası veri tabanlarının adresleri için bilgisayara giriş                              yöntemleri konusunda bilgi
                        — Bilgisayar iletişimi ve şebee tesisi yöntemleri konusunda ulusal ve                                          uluslararası olmak üzere bilgi
                        — Teknik işbirliği projesi hakkında bilgi avantaj olacaktır
                        — Türkiye hakkında ön araştırma ve bilgi gereklidir
                        — Mükemmel İngilizce bilgisi

            Not: İngilizce metni 16 Haziran 1991 gün ve 20903 sayılı Resmi Gazete’dedir.