Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 18.06.1991 Sayı : 20905 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sahife:
     
Milletlerarası Sözleşme
 
Karar Sayısı: 91/1770
Karar Tarihi : 02/05/1991
 
            Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 14/3/1991 tarihinde imzalanan TUR/88/043 sayılı “Petrokimya Alanında Araştırma Geliştirme İmkanlarının Güçlendirilmesi, Faz II” konulu ekli proje revizyonu belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 10/4/1991 tarihli ve EİUE/II/2359 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
                                                                                                     
                                                                                                        Turgut ÖZAL 
                                                                                                        Cumhurbaşkanı 
 
Y. AKBULUT
Başbakan 
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı
K. İNAN 
Devlet Bakanı
G. TANER 
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı
       
M. KEÇECİLER
Devlet Bakanı V.
İ. TAŞAR 
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
       
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M. YAZAR 
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU 
İçişleri Bakanı
M. YAZAR
Dışişleri Bakanı V.
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
H. ÖRÜÇ
Bayındırlık ve İskân Bakanı V.
H. ŞIVGIN
Sağlık Bakanı
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
T. GEMALMAZ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI 
PROJE REVİZYONU
            Ülke                        : TÜRKİYE
            Başlık                     : PETROKİMYA ALANINDA ARAŞTIRMA ELİŞTİRME
                                              İMKANLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ, FAZ II
            PROJE NO            : DP/TUR/88/043/C/01/37

            Yukarıda belirtilen projeye ait ekli bütçe, 1990 yılı tahmini harcamalarını yansıtacak biçimde ve Dışişleri Bakanlığının EİUE/II/88/043/3567/490 sayılı 28 Kasım 1990 tarihli yazıları ile istenen ve Hükümetin masraf paylaşım katılımını genel masraflar dahil 475.000 US$ arttıracak şekilde revize edilmiştir.

            Proje bütçesindeki artış, PETKİM tarafından hazırlanan eğitim programına uygun olarak A-G personelinin yurtdışında eğitimi için kullanılacaktır.

            Projeye katılımlar aşağıdaki şekilde olacaktır.
 
 
Önceki Bütçe Kod “B” 
Revize Bütçe Kod “C” 
Artış/(Azalma)
$
389.840
810.194
420.354
$
194.920
615.274
420.354
$
194.920
194.920
—
 
Sumru NOYAN
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Dairesi Başkanı                                                                                    14/3/1991
Hükümet Adına                                                                                        Tarih
122897 sayılı faks mesajı ile
Ms. A. Asenbauer Tcheknavorian, IO/TR, UNIDO                                    27/12/1990
Yürüten Kuruluş                                                                                    Tarih

ÜLKE                             : TÜRKİYE
PROJE NO                    : TUR/88/043/C/01/37
PROJE BAŞLIĞI           : PETROKİMYA ALANINDA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
                                          İMKANLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ FAZ II 

UNDP KATILIMINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (Amerikan Doları olarak)
İlgili Tablo 18/06/1991 tarih ve 20905 sayılı resmi Gazetededir.
ÜLKE                                 : TÜRKİYE
PROJE NO                       : TUR/88/043/C/01/37
PROJE BAŞLIĞI              : PETROKİMYA ALANINDA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İMKANLARININ
                                             GÜÇLENDİRİLMESİ FAZ II
MASRAF PAYLAŞIMINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ (Amerikan Doları olarak)
 
İlgili Tablo 18/06/1991 tarih ve 20905 sayılı resmi Gazetededir.
 
                                    ÖDEME PLANI-MASRAF PAYLAŞIM             (ABD $)

                                    TARİH                        MİKTAR                        KATILIMCI
                                    KASIM 1990                          28,534                        TÜRKİYE
                                    HAZİRAN 1991            382,114                        TÜRKİYE
                                    OCAK 1992                        284,612                        TÜRKİYE
Not            1  : Ödemeler proje faaliyetlerinden önce yapılacak ve ödeme programında belirtilen                    tarihlerden sonra yapılmayacaktır.
Not            2  : Ödemeler proje numarası ve başlığı belirtilerek, UNDP’nin;
                  Garanti Bankası
                 Yenişehir Şubesi, Ankara
                 624-21 nolu hesabına yapılacaktır.
Not            3  : “TL” ile yapılacak muhtemel ödemeler;
                  Ödeme tarihinde yürürlükte olan döviz kurları konusunda UNDP ile anlaşma sağlanması, UNDP’nin Türk Lirası kabul etmesinin, Türk Lirası kullanma kapasitesine bağlı olduğu ve ödenen TL miktarı ile ödemeyi izleyen 6 ay süresindeki en düşük TL değerinden (1 ABD dolarına eşdeğer olan en yüksek TL değeri) ödenebilir miktar arasındaki farkın telafi edilmesi koşullarıyla yapılabilecektir. 

            Not 4  : Lokal para birimi ile yapılacak ödemeler UNDP’nin Türk Lirasını kullanma kapasitesine bağlıdır. Kabulden önce UNDP Hazinesinden izin alınması gereklidir.

            Not 5  : UNDP’nin yukarıdaki masraf paylaşımı ödemelerinin bir kısmını ya da tamamını kabul edememesi halinde bütçenin uygun bir şekilde azaltılması gerekecektir.

            ÜLKE                             : TÜRKİYE
            PROJE NO                   : TUR/88/043/C/01/37
            PROJE BAŞLIĞI          : PETROKİMYA ALANINDA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İMKANLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ FAZ II

HÜKÜMET KATILIMINI İÇEREN PROJE BÜTÇESİ (Yerel para birimi ile)  NAKİT (TL 000)
 
 
 
 
PROJE KALEMLERİ
Toplam 
Miktar
Adam/ay
1989
Miktar
A/A
1990
Miktar
A/A
1991
Miktar
A/A
1992
Miktar
A/A
**100 101-000 MASRAFLARA KATILMA PAYI Masrafları Katılma Payı
 
615,274
 
 
25,251
 
338,154
 
251,869
109 Kalem Toplamı (**)
615,274
 
25,251
338,154
251,869
**150 156-000 Genel Giderler Destek Giderleri
 
79,986
 
 
3,283
 
43,960
 
32,743
159 Kalem Toplamı (**)
79,986
 
3,283
43,960
32,743
199 Bütçe Genel Toplamı
695,260
 
28,534
382,114
284,612

            ÖDEME PLANI
            OCAK 1990                                    TL                        25,000,000
            NİSAN 1990                                    TL                        25,000,000
            EYLÜL 1990                                    TL                          9,492,000
            OCAK 1991                                    TL                        25,000,000
            OCAK 1992                                    TL                          3,508,000

            NOT:
            UNDP’nin Garanti Bankası (Yenişehir Şubesi-Ankara) 624-21 nolu hesabına proje numarası ve proje başlığı belirtilerek ödemeler yapılacaktır.

            Not: İngilizce metni 18 Haziran 1991 gün ve 20905 sayılı Resmi Gazete’dedir.