Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 21.06.1991 Sayı : 20908 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/1792 
Karar Tarihi : 01/05/1991 
     
            Türkiye Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Federal Almanya Bavyera Eyaleti Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı Arazi Toplulaştırması İdaresi Arasında 30 Ocak 1991 tarihinde Münih’te imzalanan Arazi Toplulaştırması ve Kırsal Yerleşimin Düzenlenmesi Yoluyla Kırsal Kalkınma Konusunda İşbirliğine İlişkin ekli Niyet Mektubu’nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 10/4/1991 tarihli ve EİBA-2355 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/5/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
    
                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı  
 
Y. AKBULUT 
Başbakan 
     
       
M. KEÇECİLER 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı V.
G. TANER 
Devlet Bakanı
C. ÇİÇEK 
Devlet Bakanı
       
İ. ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
İ. ÖZARSLAN 
Devlet Bakanı
E. KONUKMAN 
Devlet Bakanı
       
İ. ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
M. TAŞAR 
Devlet Bakanı
K. AKKAYA 
Devlet Bakanı
H. ÖRÜÇ 
Devlet Bakanı
       
M. O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M. YAZAR 
Milli Savunma Bakanı
A. AKSU 
İçişleri Bakanı
A. K. ALPTEMOÇİN 
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
H. ORUÇ 
Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
H. ŞIVGIN 
Sağlık Bakanı 
C. TUNCER 
Ulaştırma Bakanı
L. KAYALAR 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
İ. AYKUT 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. YÜRÜR 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
T. GEMALMAZ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
N. K. ZEYBEK 
Kültür Bakanı
İ. AKÜZÜM 
Turizm Bakanı
 
            Türkiye Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Başyera Eyaleti Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı Arazi Toplulaştırması İdaresi Arasında Arazi Toplulaştırması ve kırsal Yerleşimin Düzenlenmesi Yoluyla Kırsal Kalkınma Konusunda İşbirliğine İlişkin 

            Niyet Mektubu 
            İstanbul Yıldız Üniversitesi tarafından 1989 yılının aralık ayında düzenlenen etkinlikler sırasında, Ankara’daki Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Mühin’teki Bavyera Arazi Toplulaştırması İdaresi kırsal kalkınma alanında aralarındaki işbirliğini geliştirmeyi benimsemişlerdir.   

            13 Aralık 1989 tarihinde İstanbul’da yapılan bu toplantıda, sözkonusu işbirliğinin nasıl geliştirileceği konusunda, Ankara’daki Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Genel Müdürü Metin KUMAL ile Münih’teki Bavyera Arazi Toplulaştırması İdaresi Başkanı ve Bakanlık Sorumlusu Günther STRÖSSNER karşılıklı bazı tekliflerde bulunmuşlardır. Bu teklifleri yürürlüğe koymak için aşağıdaki niyet mektubu yayınlanmıştır:  

            1. Türkiye Cumhuriyeti arazi toplulaştırması konusunda 6 ilâ 10 uzmanı (mühendis), Bavyera Arazi Toplulaştırması İdaresince yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere, bir haftalık süreyle Bavyera’ya gönderecektir. Heyetin Bavyera’ya gidiş-geliş masrafları ve Bavyera’daki harcamaları Türkiye cumhuriyetince karşılanacaktır. Bavyera’da yapılacak gezilerin otobüs masrafları ise Bavyera Eyaletince karşılanacaktır.   

            2. Talep üzerine Bavyera Arazi Toplulaştırması İdaresi, kurs ve seminerler vermek ve gerekirse uygulamalı çalışmalar yapmak üzere uzmanlarını Türkiye’ye gönderecektir. Alman uzmanların seyahat masrafları Bavyera Eyaleti tarafından karşılanacaktır. Uzmanların Türkiye’deki harcamaları Türkiye Cumhuriyetince karşılanacak, kurslar için bir ücret ödenmeyecektir.  

            3. Türkiye, elektronik veri işlem (EVİ) veya diğer özel teknikler alanında uzmanlaşmış bir veya iki kişiyi hizmetiçi eğitim için 2 ilâ 6 aylık süre ile Bavyera’ya gönderecektir. Eğitimin süresi, seçilen eğitim konularına bağlı olacak, ancak her durumda altı ayı geçmeyecektir.  

            Seyahat masrafları Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacaktır. Uzmanların iaşe ve ibate masraflarının karşılanması için Bavyera Eyaleti aylık ödemelerde bulunacaktır. Türkiye Cumhuriyetince gönderlecek uzmanlar yeterli düzeyde Almanca bilmelidirler.  

            4. Bavyera Arazi Toplulaştırması İdaresi, enformasyon materyalini (herbiri iki kopya halinde) Ankara’daki Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne gönderecektir.  

            5. Bavyera Arazi Toplulaştırması İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulacak toprak değerlendirme sistemi konusunda aktif şekilde işbirliği yapmaya hazırdır. Toprak değerlendirme prosedürü, toprak sahipleri tarafından kolayca anlaşılabilecek bir şekilde geliştirilecektir.  

            6. Her iki taraf, Bavyera Arazi Toplulaştırması projelerinden elde edilen tecrübelerin, Türkiye şartlarına uygun bir şekilde en uygun metodlarla Türkiye’ye transfer edilebilme imkânlarını araştıracaklardır. Bu amaçla Türkiye’de, Türk ve Bavyeralı uzmanlar tarafından bir Örnek Çalışma olarak yürütülecek bir proje seçilecektir.  

            Münih, 30 Ocak 1991 

                        Bavyera Eyaleti                                                            Türkiye 
            Gıda, Tarım ve Orman Bakanı                                    Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı A.  

            Not: İngilizce metni 21 Haziran 1991 gün ve 20908 sayılı Resmi Gazete’dedir.