Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması'nın 17 nci  
Resmi Gazete: 30.08.1991 Sayı : 20945 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 91/1998
Karar Tarihi : 11/07/1991 
     
 
    
            4/4/1988 tarihli ve 88/12833 sayılı Kararnameye ektir.

            Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'nin 10-14 Aralık 1990 tarihlerinde Madrid'te yapılan 63 üncü dönem toplantısında "Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması"nın 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında ekte belirtilen şekilde yapılan değişikliğin onaylanması; 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/7/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
A. Mesut YILMAZ
Başbakan
     
       
E. PAKDEMİRLİ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
F. KURT
Devlet Bakanı
M. TAŞAR
Devlet Bakanı
İ. AYKUT
Devlet Bakanı
       
M.V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı
K. İNAN
Devlet Bakanı
İ. AKÜZÜM
Devlet Bakanı
C. TUNCER
Devlet Bakanı
       
S. ARAS
Devlet Bakanı
E. KOÇAK
Devlet Bakanı
M. ÇEVİK
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR
Devlet Bakanı
       
B. SÖNMEZ
Devlet Bakanı
A.T. ÖZDEMİR
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER
Adalet Bakanı
H.B. DOĞU
Milli Savunma Bakanı
       
M. KALEMLİ
İçişleri Bakanı
İ.S. GİRAY
Dışişleri Bakanı
A. KAHVECİ
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. AKYOL
Milli Eğitim Bakanı
       
H. ÖRÜÇ
Bayındırlık ve İskân Bakanı
Y. ERYILMAZ
Sağlık Bakanı
İ. ÖZDEMİR
Ulaştırma Bakanı
İ. TUNCAY
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
M. EMİROĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
R.K. YÜCELEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. ARICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G. MARAŞ
Kültür Bakanı
B. AKARCALI
Turizm Bakanı
 

Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasının 17. Maddesinin 7. Fıkrasındaki Değişiklik Metni:
 
            MADDE 17

            7- Bu maddede bulunan katkı payları, tayin edildiği takvim yılının ilk gününde ödenebilir duruma gelecektir. Bunlar ECU (Avrupa Para Birimi) üzerinden tayin edilecek ve bu para birimi üzerinden veya bu miktara eşit, serbest konvertibiliteye sahip bir başka para cinsinden ödenebilecektir.

            Not: İngilizce metni 30 Temmuz 1991 gün ve 20945 sayılı Resmi Gazete'dedir.