Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 04.10.1991 Sayı : 21011 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1110
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2188
Karar Tarihi : 21/08/1991    
     
            28 Mart 1991 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Romanya XI.Dönem Turizm Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü’nün onaylanması Dışişleri Bakanlığının 20.8.1991 tarihli ve EİDA-5289 sayılı yazısı üzerine 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21.8.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 
A.Mesut YILMAZ 
Başbakan
     
E.PAKDEMİRLİ 
Devlet Bakanı ve Bşk.Yrd.
F.KURT 
Devlet Bakanı
M.R.TAŞAR 
Devlet Bakanı
İ.AYKUT 
Devlet Bakanı
M.V.DİNÇERLER 
Devlet Bakanı
K.İNAN 
Devlet Bakanı
İ.AKÜZÜM 
Devlet Bakanı
C.TUNCER 
Devlet Bakanı
S.ARAS 
Devlet Bakanı
E.KOÇAK 
Devlet Bakanı
M.ÇEVİK 
Devlet Bakanı
E.C.GÜLPINAR 
Devlet Bakanı
B.SÖNMEZ 
Devlet Bakanı
A.T.ÖZDEMİR 
Devlet Bakanı
Ş.ŞEKER 
Adalet Bakanı
H.B.DOĞU 
Milli Savunma Bakanı
M.KALEMLİ 
İçişleri Bakanı
İ.S.GİRAY 
Dışişleri Bakanı V.
A.KAHVECİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı
A.AKYOL 
Milli Eğitim Bakanı
H.ÖRÜÇ 
Bayındırık ve İskan Bakanı
Y.ERYILMAZ 
Sağlık Bakanı
İ.ÖZDEMİR 
Ulaştırma Bakanı
İ.TUNCAY 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M.EMİROĞLU 
Çalışma ve Sos.Güv.Bk.
R.K.YÜCELEN 
Sanayi ve Ticaret Bak.
M.ARICI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
G.MARAŞ 
Kültür Bakanı
B.AKARCALI 
Turizm Bakanı
İ.TUNCAY 
Orman Bakanı V.
 
Türkiye Romanya XI.Dönem Turizm Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilmesi olanaklarını ve önemini kabul ederek,

            Resmi Turizm Kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmenin yararlarını onaylayarak,

            Bu tür bir işbirliğinin karşılık anlayış üzerindeki olumlu etkileri üzerinde durarak, 

            1963 tarihli Uluslararası Turizm ve Seyahat konulu Birleşmiş Milletler Konferansı önerilerini ve dünya Turizm Örgütü ruhuna uygun olarak kararlaştırılan Manila ve Akapulko Deklerasyonlarını dikkate alarak,

            aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır;

            MADDE I
            Taraflar, Türkiye ve Romanya arasındaki turizmin gelişmesini destekliyecekler ve bu amaçla, turizmle ilgili kamu özel sektör kuruluşları arasında daha yakın işbirliğini geliştirecekler ve karşılıklık esasına dayalı işbirliği ve turizm yardımlaşması deneyeceklerdir.

            MADDE II
            Taraflar, turizm alanında uzman ve bilgi değişiminin sağlanması kış, dağ ve kruvazör turizmi ile turizm eğitimi konularında karşılık uzman gösterimini teşvik edeceklerdir. Bu değişim turizmin geliştirilmesi teşvikler ülke kalkınması sektörle ilgili yasal işlemler hakkındaki bilgileri içerecektir.
 
            MADDE III
            Taraflar, ziyaret edilecek ülkenin turistik yerlerini kamuoyuna tanıtmak amacıyla turizm uzmanları ve kitle iletişim araçları muhabirlerinin karşılıklı ziyaretleri edeceklerdir.

            MADDE IV
            Taraflar, karayolu turizmini yaygınlaştırmak amacıyla ülkelerinin otomobil kulüpleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini teşvik etmek için çaba sarfedeceklerdir.

            MADDE V
            Taraflar, Türkiye ve Romanya’ya üçüncü ülkelerden gelen turistleri teşvik etmek amacıyla, bu projenin gerçekleşmesi yönünden seyahat acentalarının turlar düzenlemelerini teşvik edeceklerdir.

            Ayrıca, Taraflar Seyahat Acentaları Birlikleri başta olmak üzere turizm sektörü ile ilgili diğer mesleki kuruluşları arasındaki muhtemel işbirliğini teşvik edeceklerdir.

            MADDE VI
            Taraflar, ortak olarak kullanılan ve turizmin gelişmesi için temel faktör olan doğal çevrenin korunmasına büyük önem vereceklerdir.

            MADDE VII
            X.Dönem Karma Turizm Komisyonu Toplantısında bu yana turizm alanındaki işbirliği gözden geçirildikten sonra Taraflar, bu zamana kadar elde edilen sonuçlar için içten takdirlerini sunmuşlar ve iki ülke arasındaki işbirliğinin ve turizm değişimlerinin daha çok yaygınlaştırılması ve verimli bir hale getirilmesi için daha çok olanaklar sağlayan yeni koşullarıda değerlendirmişlerdir.

            MADDE VIII
            Taraflar, genel olarak Uluslararası Turizm Kuruluşları toplantıları ve özellikle Dünya Turizm Örgütü ve Balkan Ülkeleri Resmi Turizm İşbirliği Toplantıları çerçevesinde ülkeleri arasındaki mevcut işbirliğini devam ettirmek ve geliştirmek arzularını yeniden dile getirmişlerdir.

            MADDE IX
            Romanya Heyeti 11.Dönem Turizm Karma Komisyonu vesilesiyle gerçekleştirilen çalışmalardan ve Türk Tarafınca kendilerine gösterilen konukseverlikten duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

            MADDE X
            Taraflar, 12.Dönem Karma Turizm Komisyonu Toplantısının 1992 yılının ikinci yarısında Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılması hususunda mutabakata varmışlardır.

            MADDE XI
            İşbu Protokol’e işlerlik kazandırılması amacıyla, Taraflar, iki ülke arasındaki somut hedeflere varmak için uygun önlemleri incelemek ve uygulamak üzere Turizm Karma Komisyon Toplantılarının gerçekleştirilmesi hususunda karara varmışlardır.

            Bu komisyon sıra ile iki ülkeden birinde, yılda birkez toplanacak ve gerek duyulduğunda ek toplantılar yapabilecektir.

            MADDE XII
            Taraflar, bu Protokolün uygulanması için kendilerine ait gerekli yasal işlemlerin yerine getirildiği hususunda birbirlerini bilgi sahibi kıldıkları tarihten hemen sonra iş bu Protokol yürürlüğe girecektir.

            İşbu Protokol Ankara’da 28 Mart 1991 tarihinde her ikiside aynı derecede geçerli olmak üzere İngilizce dilinde iki orjinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına                       Romanya Hükümeti Adına
İlhan AKÜZÜM                                                            Petre BARON
Turizm Bakanı                                                            Turizmden Sorumlu Devlet
                                                                                    Bakanı
TÜRK HEYETİ ÜYELERİ
            İlhan AKÜZÜM                        : Turizm Bakanı
            (Heyet Başkanı) 
            Cengiz OSKAY                       : Müsteşar Yardımcısı
                                                                Turizm Bakanlığı
            Ömer SEZGİN                        : Dış ilişkiler Dairesi Başkanı
                                                               Turizm Bakanlığı
            Hüsnü GÜMÜŞ                      : İşletmeler Genel Müdür Yardımcı
                                                              Turizm Bakanlığı
            Özkaya ALP                           : Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı
                                                               Turizm Bakanlığı

ROMANYA HEYETİ ÜYELERİ
            Petre BARON                        : Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı
            (Heyet Başkanı)                        Ticaret ve Turizm Bakanlığı
            Georghe NAN                        : Müdür
                                                              Turizm Bölümü
                                                             Ticaret ve Turizm Bakanlığı
            Oreste UNGUREANU          : Genel Müdür
                                                                O.N.T.Carpati S.A.Şirketix
            Georghe VASILE                 : Şube Müdürü
                                                             Turizm Bölümü
                                                             Ticaret ve Turizm Bakanlığı

Not: İngilizce metni 4 Ekim 1991 gün ve 21011 sayılı Resmi Gazetededir.