Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 09.12.1991 Sayı : 21076 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1227
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2463
Karar Tarihi : 24/10/1991    
     
             Almanya Federal Cumhuriyeti'nde çalışan işçilerimizin yurda dönüşlerinde ülke ekonomisine mesleki yönden intibaklarını teşvik için adıgeçen ülkeyle 7 Aralık 1972 tarihinde imzanana "Kredi Özel Fonu Kurulması Amacıyla Alınacak mali Tedbirler Hakkında Anlaşma" çerçevesinde nota teatisi suretiyle aktedilen 7 Ekim 1991 ve 31 ekim 1991 tarihli Kredi Özel Fonuna Tahsiller Yapılması konulu ekli Düzenleme'nin, 31 Ekim 1991 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/1/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
     
Turgut ÖZAL
     
Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMİREL
     
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
C.ÇAĞLAR
T.ÇİLLER
E.CEYHUN
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
İ.TEZ
A.GÖNEN
G.İLERİ
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU
M.KAHRAMAN
Ö.BARUTÇU
M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E.ŞAHİN
Ş.ERCAN
M.BATALLI
M.S.OKTAY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Adalet Bakanı
N.AYAZ
İ.SEZGİN
H.ÇETİN
S.ORAL
K.TOPTAN
O.KUMBARACIBAŞI
Y.AKTUNA
Milli Eğitim Bakanı
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık Bakanı
Y.TOPÇU
N.CEVHERİ
M.MOĞULTAY
Ulaştarma Bakanı
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T.KÖSE
E.FARALYALI
D.F.SAĞLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
V.TANIR
B.D.AKYÜREK
Turizm Bakanı
Orman Bakanı 
Çevre Bakanı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

                                                                                           Ankara,31 Ekim 1991

             Ekselans,

             Metni aşağıda yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanına yazılmış 7 Ekim 1991 tarihli ve Özel Kredi Fonuna yapılacak katkılarla ilgili Düzenlemenin aktedilmesini öneren mektubunuza atıfta bulunmakta şeref duyarım.

             "Ekselans,

             Türkiye Cumhuriyeti Bonn Büyükelçiliğinin 27 Kasım 1990 tarih ve (422/5265-1862) sayılı ve 29 Ocak 1991 tarih ve (442/415-13) sayılı yazılarına, Federal Ekonomik İşbirliği Bakanının 11 Aralık 1990 tarih ve (313-T 5503 137/90) sayılı ve 27 Aralık 1990 tarih ve (313-T 5503-137/90) sayılı yazılarına, ayrıca 27/12/1989 4/4/1990 tarihli Düzenlemeye atıfta bulunmaktan ve Almanya Federal Cumhuriyeti adına Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kredi Özel Fonu I (bireysel girişimlerin teşviki) ile Özel Kredi Fonu II'nin (işçi şirketlerinin rehabilitasyonu) teşvikinin devamı konusunda, Türk - Alman Çalışma Grubunun 7/9/1989 tarihinde Bonn'da yapılan son 15. Toplantısında üzerinde mutabakata varılan Protokol uyarınca, aşağıdaki öneriyi yapmaktan şeref duyarım:

             1. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 1991 yılında ortak Kredi Özel Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine geçici katkı olarak 13.3 milyon DM (onüçmilyonüçyüzbin Alman Markı ) tutarında bir mebalğ tahsisi etmiştir. Bu tutarırn 6.650.000 DM'ı (altımilyonaltıyüzellibin Alman Markı) Kredi Özel Fonu I (bireysel girişimlerin teşviki), 6.650.000 DM'ı (altımilyonaltıyüzellibin Alman Markı) Kredi Özel Fonu II (işçi şirketlerinin rehabilitasyonu) için kullanılacaktır.

             2. Kredi Özel Fonu I ve II çerçevesinde sunulan kaynakların kullanımı ve tahsisi ile ilgili tüm diğer hususlarda Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 7/12/1972 tarihli Türk İşçilerinin yeniden Mesleki İntibaklarının Desteklenmesi hakkındaki anlaşma ve Türk - Alman Ortak Çalışma Grubunun 7/9/1989 tarihli son 15. Toplantısı Protokolüyle teyit edilmiş usul ve şartlar uygulanmaya devam edilecektir.

             3. Kredi Özel Fonu I ve II çerçevesinde öngörülen danışmanlık, araştırma ve mesleki ve tekamül eğitimi gibi destekleyici tedbirler için Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 1991 yılı için azami 600.000 DM (altıyüzbin Alman Markı) finansman katkısı tahsisi etmiştir. Bu katkının kullanımıyla ilgili ayrıntılar Alman-Türk Çalışma Grubunda belirlenecektir.

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukarıda 1.-3.maddelerde içeren cevabi Notamız, cevabi Notanızın tarihinden itibaren Hükümetlerimiz arasında yürürlüğe girecek bir Düzenlemeyi oluşturacaktır.

             Sayın Bakan, bu vesileyle en derin saygılarımı yinelememe izin veriniz.

                                                                              Dr. Ekkehard Eickhoff
                                                                              Almanya Federal Cumhuriyeti
                                                                              Büyükelçisi"

             Ekselans
             Dr.Ekkehard Eickhoff
             Almanya Federal Cumhuriyeti
             Büyükelçiliği
             ANKARA

             Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Safa Giray adına, yukarıdaki teklifin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kabul edilebilir olduğunu ev Büyükelçiliğin Notası ile işbu cevabi Notanın, bu Nota'nın tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Hükümetlerimiz arasında bir Düzenleme oluşturacağını bildirmekten şeref duyarım.

             Ekselans, bu vesileyle en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.

                                                                                           Sevinç Dalyanoğlu
                                                                                           Elçi 
                                                                                           Konsolosluk, Hukuk ve 
                                                                                           Sosyal İşler Genel
                                                                                           Müdür Yardımcısı

             ALMANYA FEDERAL
             CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ
             Dr. Ekkehard Eickhoff

                                                                                                        Ankara, 7 Ekim 1991

             Ekselans,

             Türkiye Cumhuriyeti Bonn Büyükelçiliğinin 27 Kasım 1990 tarih ve (422/5265-1862) sayılı öve 29 Ocak 1991 tarih ve (442/415-13) sayılı yazılarına, Federal Ekonomik İşbirliği Bakanının 11 Aralık 1990 tarih ve (313-T 5503 137/90) sayılı ve 27 Aralık 1990 tarih ve (313-T 5503-137/90) sayılı yazılarına, ayrıca 27/12/1989 4/4/1990 tarihli Düzenlemeye altıfta bulunmaktan ve Almanya Federal Cumhuriyeti adına Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kredi Özel Fonu I (bireysel girişimlerin teşviki) ile Özel Kredi Fonu II'nin (işçi şirketlerinin rehabilitasyonu) teşvikinin devamı konusunda, Türk - Alman Çalışma Grubunun 7/9/1989 tarihinde Bonn'da yapılan son 15. Toplantısında üzerinde mutabakata varılan Protokol uyarınca, aşağdaki öneriyi yapmaktan şeref duyarım:

             1. Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 1991 yılında ortak Kredi Özel Fonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine geçici katkı olarak 13.3 milyon DM (onüçmilyonüçyüzbin Alman Markı ) tutarında bir mebalğ tahsisi etmiştir. Bu tutarırn 6.650.000 DM'ı (altımilyonaltıyüzellibin Alman Markı) Kredi Özel Fonu I (bireysel girişimlerin teşviki), 6.650.000 DM'ı (altımilyonaltıyüzellibin Alman Markı) Kredi Özel Fonu II (işçi şirketlerinin rehabilitasyonu) için kullanılacaktır.

             2. Kredi Özel Fonu I ve II çerçevesinde sunulan kaynakların kullanımı ve tahsisi ile ilgili tüm diğer hususlarda Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 7/12/1972 tarihli Türk İşçilerinin yeniden Mesleki İntibaklarının Desteklenmesi hakkındaki anlaşma ve Türk - Alman Ortak Çalışma Grubunun 7/9/1989 tarihli son 15. Toplantısı Protokolüyle teyit edilmiş usul ve şartlar uygulanmaya devam edilecektir.

             3. Kredi Özel Fonu I ve II çerçevesinde öngörülen danışmanlık, araştırma ve mesleki ve tekamül eğitimi gibi destekleyici tedbirler için Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti 1991 yılı için azami 600.000 DM (altıyüzbin Alman Markı) finansman katkısı tahsisi etmiştir. Bu katkının kullanımıyla ilgili ayrıntılar Alman-Türk Çalışma Grubunda belirlecektir.

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukarıda 1.-3.maddelerde içeren cevabi Notamız, cevabi Notanızın tarihinden itibaren Hükümetlerimiz arasında yürürlüğe girecek bir Düzenlemeyi oluşturacaktır.

             Sayın Bakan, bu vesileyle en derin saygılarımı yinelememe izin veriniz.

                                                                                                                     İmza

             Ekselans 
             Sn. Safa Giray
             Türkiye Cumhuriyeti
             Dışişleri Bakanı
             ANKARA

             Not: İngilizce metni 9 Aralık 1991 gün ve 21076 sayılı Resmi Gazete'dedir.