Milletlerarası Anlaşma

 

Resmi Gazete: 14.12.1992 Sayı : 21111 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1248
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 91/2488
Karar Tarihi : 06/12/1991    
     
             18 Ekim 1991 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesine ve Ekonomik ve Teknik İşbirliğine Dair Ortak Komitenin Beşinci Toplantısı Protokolu'nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 18/11/1991, 29/11/1991 tarihli ve EİOA-II/9442-7329, 9725-7608 sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/12/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
     
Turgut ÖZAL
     
Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMİREL
     
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
C.ÇAĞLAR
T.ÇİLLER
E.CEYHUN
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
İ.TEZ
A.GÖNEN
G.İLERİ
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU
M.KAHRAMAN
Ö.BARUTÇU
M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E.ŞAHİN
Ş.ERCAN
M.BATALLI
M.S.OKTAY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
Adalet Bakanı
N.AYAZ
İ.SEZGİN
H.ÇETİN
S.ORAL
K.TOPTAN
O.KUMBARACIBAŞI
Y.AKTUNA
Milli Eğitim Bakanı
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Sağlık Bakanı
Y.TOPÇU
N.CEVHERİ
M.MOĞULTAY
Ulaştırma Bakanı
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T.KÖSE
E.FARALYALI
D.F.SAĞLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
V.TANIR
B.D.AKYÜREK
Turizm Bakanı
Orman Bakanı 
Çevre Bakanı
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Ticaretin 
Geliştirilmesine ve Ekonomik ve Teknik İşbirliğine Dair 
Ortak Komitenin Beşinci Toplantısı Protokolu

             1- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 5 Mayıs 1977 tarihinde imzalanan "Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması"nın IX. Maddesi uyarınca kurulan Türkiye-Kore Ticaretin Geliştirilmesine ve Ekonomik ve Teknik İşbirliğine Dair Ortak Komitenin Beşinci Toplantısı 17-18 Ekim 1991 tarihinde Ankara'da yapılmıştır.

             2- Türk Heyetine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Sayın Yaşar Yazıcıoğlu, Kore Heyetine Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Bakan Yardımcısı Sayın Ki-Choo Lee başkanlık etmişlerdir.

             3- her iki heyetin üyeleri sırasıyla Ek: I ve Ek: II'de gösterilmiştir.

             4- Sayın Ki-Choo Lee, ziyareti sarısında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Sayın Yaşar Yazıcıoğlu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akın Çakmakçı'ya nezaket ziyaretlerinde bulunmuş ve Devlet Bakanı Sayın Kamran İnan tarafından kabul edilmiştir.

             5- Karma Komite görüşmeleri ile ülke arasında mevcut tarihsel yakınlığı, sıcak ve dostane ilişkileri yansıtan karşılıklı anlayış ve tam bir işbirliği havasında gerçekleştirilmiştir. Açılış oturumunda, Heyet Başkanları ülelerinin ekonomik durumları hakkında kapsamlı açıklamalar yapmışlar, Türkiye ve Kore arasındaki tüm ikili ticari ve ekonomik ilişkileri gözden geçirmişler ve çeşitli uluslararası ekonomik konularda yararlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

             Karma Komitesi Toplantısının sonuçları aşağıda özetlenmiştir:

             6- Taraflar, iki ülke arasındaki ikili ticaretin gelişimini gözden geçirmişler ve ticaret hacminin son üç yıl zarfında önemli ölçüde arttığını kaydetmişlerdir.

             Bu bakımdan Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli ve karşılıklı yarar esaslarına göre mümkün olan en üst düzeye çıkarılması ve çeşitlendirilmesi için birlikte çaba göstermek hususunda anlaşmışlardır.

             Türk Tarafı, Kore'ye ihraç edilebilir seçilmiş Türk Malları İş'ari Listesini Kore tarafına sunmuştur. Liste Ek: III'de gösterilmiştir. 

             7- Kore Tarafı, poliester sentetik devamsız lifler ve otomobil aküleri aleyhinde mevcut iki anti-damping işlemi hakkındaki ilgisini ifade etmiştir.

             Türk Tarafı, yukarıda belirtilen iki anti-damping durumunu ilgili Kore firmalarının başvurusu halinde dostluk ve işbirliği havasında gözden geçirmeye söz vermiştir.

             8- Taraflar, birbirlerinin ülkelerinde düzenlenecek fuar ve sergilere iki ülke firma ve kuruluşlarının daha geniş katılımının gereğini vurgulamışlardır.

             Türk Tarafı, Taejon Expo' 1993 Fuarı'na katılma niyetini Kore tarafına ifade etmiştir.

             Kore Tarafı da 1992 İzmir Uluslararası Fuarı'na katılma arzusunu belirtmiştir.

             9- Taraflar, Türkiye-Kore İş Konseyi'ne, iki ülke arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için faaliyetlerini belirli projelerde yoğunlaştırması tavsiyesinde bulunmayı kararlaştırılmıştır.

             Taraflar ayrıca, iki lke işadamları arasındaki ziyaretlerin İş Konseyi yoluyla ivme kazanmış olmasını memnuniyetle not etmişlerdir.

             10- Türk Tarafı ayrıca, ETİBANK'ın Milas Alümina ve Siirt Madenköy Bakır Projeleri hakkında Kore Tarafına bilgi vererek, ortak teşebbüsler veya doğrudan yatırımlar yeklinde işbirliği imkanları bulunduğunu ifade etmiştir.

             Kore Tarafı, bu bilgiyi not etmiş ve konununu incelenmek üzere ilgili kuruluşlara iletileceğini belirtmiştir.

             11- Taraflar, bir yandan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) diğer yandan Kore Ticareti Geliştirme Kuruluşu'nu (KOTRA) bilgi, döküman değişimi ve birbirlerinin ülkelerinde ticaret fuarları ve sergiler düzenlemek yoluyla ikili ticaretin geliştirilmesinde işbirliği yapmak için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             12- Türk Tarafı, TEKEL'in, tütün ticaretinde işbirliğinin arttırılması imkanlarını araştırmak üzere Kore Tekel Kuruşulu'na (OMRAK) Türkiye'yi ziyaret etmesi konusunda yaptığı davete değinmiştir.

             Kore Tarafı, bu daveti OMRAK'a iletmeyi kabul etmiştir.

             II-EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ 

             A- Sanayi İşbirliği

             13- Taraflar, Karma Komitenin Dördüncü Toplantısında bu yana ikili ekonomik işbirliğini gözden geçirmiş ve yakın ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi kabul etmişlerdir.

             14- Taraflar, ortak yatırımları da kapsayan ekonomik işbirliğinin önemini gözönünde tutarak, çeşitli alanlarda karşılıklı yarar esasına göre işbirliği imkanlarını müzakere etmişlerdir.

             Bu amaçla Türk Tarafı, Türkiye'deki yatırım fırsatları hakkında Kore Tarafına bilgi vermiş ve ortak yatırımlar şeklinde işbirliği yapılması mümkün olan aşağıdaki alanları önermiştir;

             i- Elektrikli ve elektronik mallar,

             ii- Otomotiv sanayi,

             iii- Tekstil ve ayakkabı sanayi,

             iv- Demir ve çelik sanayi,

             v- Gemi inşası,

             vi- Kimya sanayi,

             vii- Gıda işleme ve paketleme,

             vi-

             ii- Madencilik,

             ix- Turizm,

             x- Diğerleri.

             Kore Tarafı da, telekomünikasyon'un diğer bir işbirliği sahası olduğunu ifade etmiştir.

             B- İnşaat ve Müşavirlik Hizmetleri

             15- Taraflar, inşaat ve müşavirlik hizmetleri alanlarındaki işbirliğini geliştirmek ve özellikle üçüncü ülkelerde işbirliği olanaklarını araştırmak için meslek kuruluşlarına birbirleriyle daha yakın temasa girmeleri tavsiyesinde bulunmayı kararlaştırmışlardır.

             16- Türk Tarafı, aşağıdaki konuları, deneyim, teknik bilgi ve uzman teatisi şeklinde işbirliği yapılması mümkün olan alanlar olarak belirtmiştir;

             - Barajların planlaması ve inşaatı

             - Sulama ve drenaj

             - Kent planlaması, konut ve inşaat teknolojileri ve yapı malzemeleri

             - İnşaat planlaması

             - Karoyulu inşaatı

             C - Bilimsel ve Teknik İşbirliği 

             17- Taraflar, iki ülke arasındaki bilimsel ve teknik işbirliğinin önemini verfulamışlar ve bu alanda ikili işbirliğine çerçeve teşkil edecek bir anlaşmanın sonuçlandırılması için ilgili kuruluşlarına tavsiyede bulunmayı kararlaştırmışlardır.

             Türk Tarafı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan anlaşma ve uygulama protokolu taslaklarını incelemek üzere Kore Taraına tevdi etmiştir.

             Kore Tarafı, anlaşma taslağını ilgili kuruluşuna iletmeyi kabul etmiştir.

             D -Diğerleri

             18- Türk Tarafı, Serbest Ticaret Bölgelerinin ekonomisi için önemine değinmiş ve bilgi, döküman ve heyet teatisi suretiyle işbirliği imkanlarının araştırılması azrusunu ifade etmiştir.

             Kore Tarafı, Türk Tarafının arzunu not etmiş ve ilgili kuruluşlarına iletmeyi taahhüt etmiştir.

             19- Taraflar, her iki ülkede karşılıklı yatırım faaliyetlerinin yanı sıra ortak yatırımlarda da daha geniş işbirliğine yol açacağı ümidiyle, "Yatırımların Kar9şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması"nın 14 Mayıs 1991 tarihinde sonuçlandırılmış olmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

             20- Türk Tarafı, Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenecek olan "Türkiye'deki Yatırım İmkanları" semineri hakkında Kore Tarafına bilgi vermiştir.

             Türk Taraf,ı Koreli iş çevrelerini bu seminere katılmak üzere Kore Tarafı aracılığıyla davet etmiştir.

             Kore Tarafı, yabancı yatırımların Türkiye'ye çekilmesinde bu tür bir seminerin yardımcı olacağını belirtmiştir.

             21- Türk Tarafı, her iki ülkenin, kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi konusunda bilgi değişimi yapabileceğini ve bu alandaki deneyimlerini paylaşabileceğini ifade etmiştir.

             Bu amaçla Taraflar, bu tür işbirliği imkanlarını araştırmak üzere bir yandan kamu Ortaklığı İdaresi diğer yandan ilgili Kore kuruluşuna tavsiyede bulunmayanı kararlaştırmışlardır.

             22- Türk Taraf,ı Standardizasyon alanında işbirliğinin başlatılması arzusunu ifade etmiştir. Bu amaçla Türk taraf,ı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan bir taslak Mutabakat Zaptı'nı Kore Tarafına tevdi etmiştir.

             Kore Tarafı, taslağı incelenmek üzere ilgili Kore kuruluşuna iletmeyi taahhüt etmiştir.

             III- ULAŞTIRMA

             A- Hava Ulaştırması

             3- Taraflar, iki ülkenin ilgili havayollarının uygun olan en kısa sürede Türkiye'ye ve Kore'ye doğrudan tarifeli seferler başlatmaları yolundaki arzularını ifade etmişlerdir.

             B- Deniz Ulaştırması

             24- Taraflar, iki ülke arasındaki deniz ulaşımının önemini göz önünde tutarak, bir denizcilik anlaşmasının sonuçlandırılması imkanlarını araştırmaya karar vermişlerdir. 

             Karma Komite'nin altınca Toplantısı, diplomatik kanallar aracılığıyla kararlaştırılacak bu tarihte Seul'de yapılacaktır.

             18 Ekim 1991 tarihinde Ankara'da, İngilizce iki asıl nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti                                Kore Cumhuriyeti
Hükümeti Adına                                       Hükümeti Adına

Yaşar YAZICIOĞLU                                  Kı-Choo LEE
Hazine ve Dış Ticaret                     Ekonomik İşler Bakan Yardımcısı,
Müsteşar Yardımcısı                                Dışişleri Bakanlığı

                                                                                                                     EK: I

TÜRKİYE HEYETİ LİSTESİ

Yaşar YAZICILOĞLU             : Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret
                                                    Müsteşar Yardımcısı, Heyet Başkanı, 

Erdoğan HÜRBAŞ                 : Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret
                                                    Müsteşarlığı (HDTM), Anlaşmalar Genel
                                                    Müdürü

Ayhan AYBAR                          : Başbakanlık, HDTM Serbest Bölgeler
                                                    Genel Müdür Yardımcısı

N.Kemal ATALAN                   : Genel Müdür Yardımcısı, ETİBANK

Haluk TANSUK                        : Daire Başkanı, Dışişleri Bakanlığı

Metin ONURSAL                     : Başbakanlık, HDTM Anlaşmalar Genel
                                                    Müdürlüğü, Daire Başkanı

Yalçın BULGURCU                 : Daire Başkanı, Bayındırlık ve İskan
                                                    Bakanlığı

GÜNEY KORE HEYET LİSTESİ

Ki-Choo LEE             : Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı,
                                      Dışişleri Bakanlığı, Heyet Başkanı 

Si-Ho RHEE              : Güney Kore Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı

Young-Hwan YOU     : Müdür, Planlama ve Yönetim Dairesi,
                                     Ekonomik Planlama Kurulu

Jin-Soo KIM             : Müdür Yardımcısı, Batı Avrupa Bölümü II,
                                     Dışişleri Bakanlığı

Yun-Young LEE       : Müdür Yardımcısı, Ticaret Bölümü III,
                                    Dışişleri Bakanlığı

Hee-Chul LEE         : Üçüncü Katip, Güney Kore Ankara
                                    Büyükelçiliği

Jong-Yeon YOON    : Müdür Yardımcısı, Avrupa Bölümü, Ticaret
                                     ve Sanayi Bakanlığı

Yang-Hoon CHO     : Müdür Yardımcısı, Denizaşırı İnşaat
                                    Bölümü, İnşaat Bakanlığı

                                                                                                                     EK: III

TÜRKİYE'NİN KORE'YE İHRAÇ EDEBİLECEĞİ SEÇİLMİŞ 
MADDELER İŞ'ARİ LİSTESİ

             1- Demir ve çelik ürünleri (çelik kütükler, pir demir, dökme demir, çubuk ve profiller (IPE), nervürlü çelik çubuklar ve soğuk hadde çelik mamulleri)

             2- Matel ve madenler

             3- İnşaat malzemesi (fayans, mermer, çimento, klinker, sıhhi tesisat malzemesi vs.)

             4- Kilit, asma kilit ve anahtarlar

             5- Cam ve cam eşya

             6- Cam yünü

             7- Flobat aynalar

             8- Kimyasal ürünler (sodyum bikromat, nükleik asit, etilen, propilen, paraksilen, tereftalik asit esterleri, krom sülfat vs.)

             9- Debagatta kullanılan inorganik tanenler

             10- Tekstil ürünleri, pamuk ve pamuk ipliği, kumaş, giyim eşyası, ev için testil ürünleri, havlu ve bornoz vs.

             11- Deri giyim eşyası ve kürk ürünleri

             12- Halılar (makina ve el halıları)

             13- Ayakkabı

             14- Ham deri ve postlar

             15- İpek kozası

             16- Lületaşı pipolar

             17- Tütün

             18- Fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, antep fıstığı vs.

             19- Buğday

             20- Doğal kaynak suyu 

             21- Domates salçası, suy ve konservesi

             22- Zeytin ve zeytin yağı

             23- Bira ve malt

             24- Bor ve profiller

             25- Makina ve teçhizat

             26- Ambar kapakları

             27- Otomotiv sanayi için yedek parça ve aksesuarlar (tekerlekler, jant, marş aküsü, dingil mahfazası, dingil vs.)

             28- Tekne ve gemiler

             Not: İngilizce metni 14 Ocak 1992 gün ve 21111 sayılı Resmi Gazete'dedir.