Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 30.01.1992 Sayı : 21127 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1299
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/2595 
Karar Tarihi : 06/01/1991    
     
            Türkiye ile Macaristan 7 Kasım 1991 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolu'nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 18/12/1991 tarihli ve EİDA-8050 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/1//1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL     Turgut ÖZAL 
Başbakan      Cumhurbaşkanı 
E. İNÖNÜ  C. ÇAĞLAR  T. ÇİLLER E. CEYHUN 
Devlet Bakanı ve Başb. Yard.  Devlet Bakanı  Devlet bakanı  Devlet bakanı
İ. TEZ  A. GÖNEN  G. İLERİ  G. ERGENEKON
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
O. KİLERCİOĞLU  M. KAHRAMAN  Ö. BARUTÇU  M. A. YILMAZ 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
E. ŞAHİN  Ş. ERCAN  M. BATALLI  M. S. OKTAY 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı 
N. AYAZ  İ. SEZGİN  H. ÇETİN  S. ORAL 
Milli Savuma Bakanı  İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı  Maliye ve Gümrük Bakanı 
K. TOPTAN  O. KUMBARACIBAŞI  Y. AKTUNA 
Milli Eğitim Bakanı  Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  N. CEVHERİ  M. MOĞULTAY 
Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M.T. KÖSE  E. FARALYALI  D. F. SAĞLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür Bakanı V. 
A. ATEŞ  V. TANIR  B. D. AKYÜREK 
Turizm Bakanı  Orman Bakanı  Çevre Bakanı 
 
6-7 Kasım 1991 Tarihlerinde Ankara'da Gerçekleştirilen Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolu 

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1968 tarihinde imzalanan ve 21 Haziran 1976 tarihinde tadil edilen Uluslararası Kara Ulaştırması Anlaşmasının 26. maddesi uyarınca Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısı, 6-7 Kasım 1991 tarihlerinde Ankara'da yapılmıştır. 

            Türk ve Macar Heyetlerinin listesi Ek-1 ve Ek-2'de kayıtlıdır. Her iki heyetin tanıtımından sonra, aşağıdaki gündem kabul edilmiştir. 

            1) İki ülke arasında ticaret hacmi ve karyolu taşımacılığının gelişimine dair istatistiki bilgi teatisi, 

            2) Eşya taşımacılığı (1991 yılı kesin, 1992 yılı geçici kotalarının belirlenmesi), 

            3) Yolcu taşımacılığı (Düzenli hatlar ve arızi yolcu taşımacılığı) 

            4) Diğer konular. 

            1. Her iki heyet, ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari gelişmeler ile ilgili bilgi teatisinde bulunmuşlar ve son toplantıdan günümüze kadar iki ülke üzerinden ve arasındaki uluslararası karayolu taşımacığılı hususundaki istatistiki verileri açıklamışlardır. 

            2. Türk heyeti, Macaristan'a olan dış ticaritinde önemli gelişme kaydedildiğini belirtip, buna paralel olarak, Macar tarafına, Macaristan üzerinden giriş/çıkış (lokal), transit izin belgeleri ihtiyacının arttığını bildirmiştir. 

            1991 yılının ikinci yarısında Yugoslavya'da başlayan etnik olayların bugünkü durumu da dikkate alınarak, Türk Heyeti, 1991 yılı için transit ve/veya ikili taşımalarda kullanılmak üzere 5000 adet ilave geçiş belgesi talebinde bulunmuştur. 

            Macar Heyeti, Yugoslavya'daki etnik olaylar ve Macar Hükümeti tarafondan alınan önlemler nedeniyle tüm trafiğin kendi ülkelerine yöneldiığini, zaten yeterli kapasiteye sahip olmayan Macar karayolu kapasitesinin bu kadar yoğun trafiği kaldırmadığını, bu nedenle Türk heyetinin bu istemini karşılamalarının bugünkü koşullarda mümkün olmadığını belirtmiştir. 

            Ancak, Macar Heyeti 1991 yılı için 2000 adet ilave ücretli transit izin belgesi verebileceklerini ve kalan 3000 adet (ücretli transit, ücretsiz transit ve veya ikili (lokal) izin belgesini ise, verme olasılığını değerlendirerek, sonucundan en kısa süre içerisinde Türk tarafına bilgi vereceklerini ifade etmiştir. 

            Türk Heyeti, Macar Heyetinin, 1991 yılı için 1000 adet ücretsiz üçnücü ülke izin belgesi talebini kabul etmiştir. 

            Uzun süren müzakereler sonucu, iki heyet, 1992 yılı geçici kotaları için aşağıdaki miktarlarda mutabık kalmışlardır. 

            Macar tarafı, Türk tarafı için; 

            17.400 adet ücretli transit belge, 

            13.700 adet transit ve veya ikili taşımalar için ücretsiz belge, 

            verecektir. 

            Türk Tarafı, Macar tarafı için; 

            16.400 adet ücretli transit belge, 

            11.700 adet transit ve veya ikili taşımalar için ücretsiz belge 

            4.000 adet ücüncü ülke taşıması için ücretsiz belge, 

            verecektir. 

            Her iki heyet, Macar tarafı için 1000 adet ücretsiz üçüncü ülke izin belgesi ve Türk tarafı için 2000 adet ücretli transit izin belgesi teatisini en kısa sürede diplomatik kanallardan gerçekleştirmek için gerekli bütün önlemleri alacaklarını ifade etmişlerdir. 

            3. Her iki heyet, düzenli ve arızi yolcu taşımacılığı konusunda bilgi teatisinde bulunmuşlar, yolcu taşımacılığının olumlu şekilde geliştiği hususundaki memnuniyetlerini bildirmişlerdi. 

            4. Türk heyeti, Türk taşıtlarınca kullanılmakta olan Macaristan izin belgelerinin hatalı doldurulmuş ve Türkiye Ulaştırma Bakanlığı yetkililerince düzeltilerek tasdik edilmiş bulunanlarının Macar makamlarınca kabul edilmesini istemiştir. 

            Macar heyeti, resmi olarak düzeltilmiş izin belgelirinin kabul edildiğini belirtmiştir. 

            Macar tarafı, düzeltilmemiş izin belgelerini Türk makamlarına gönderecektir ve Türk tarafından, alınan önlemler hususunda bilgi isteyecektir. 

            Her iki heyet, seyahatin 1991 yılında başlaması şartıyla, 1991 yılı belgelerinin 31 Ocak 1992 tarihine kadar sınırlarda geçerli olacağı hususunda anlaşmışlardır. 

            Türk heyeti, dingil yüklerinirn ağırlık kontrolu hususundaki Macar uygulamasının değiştirilmesi için istemini yenilemiş ve Macar tarafından, araçların ağırlığını toplam ağırlık bazına göre ölçmesini istemiştir. 

            Macar heyeti, bu husus ile ilgili mevcut prosedürleri uygulamaya devam edeceklerini ve yönetmeliği 2000 yılına kadar değiştirebileceklerini belirtmiştir. 

            Görüşmeler sıcak ve dostane bir havada cereyan etmiş ve Macar Heyeti Türk heyetini, 1992 yılının ikinci yarısında yapılacak olan gelecek toplantı için Macaristan'a davet etmiştir. Kesin tarihler diplomatik kanallarla belirlenecektir. 

            7 Kasım 1991 tarihinde, Ankara'da her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce, iki nüsha olarak düzenlenmiştir. 

 
 
Türk heyeti Adına 
Yaşar ÇOBAN 
Macaristan Heyeti Adına 
Lajos SZABO 
 
MACARİSTAN HEYETİ 
Lajos SZABO  Heyet Başkanı 
Ulaştırma, Haberleşme ve Su İdaresi Bakanlığı İkili İlişkiler Daire Başkanlığı 
Peter BÖRZSÖNYİ  Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bakanlığı Daire Başkanı 
Benö HEGEDÜS  Ulaştırma, Haberleşme ve Su İdaresi Bakanlığı Tışımacılık Koordinasyon ve Gemicilik Dairesi 
Andria KOVACS  Ulaştırma, Haberleşme ve Su İdaresi Bakanlığı İkili İlişkiler Dairesi 
Bela VARGA  Macaristan Nakliyeciler birliği İstanbul Temsilcisi 
 
TÜRKİYE HEYETİ 
Yaşar ÇOBAN  Heyet Başkanı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Kara Ulaştırması 
Genel Müdür Vekili 
Metin KOÇAK  Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı 

            Not : İngilizce metni 30 Ocak 1992 gün ve 21127 sayılı Resmi Gazete'dedir.