Ürdün ile Yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu  
Resmi Gazete: 28.03.1992 Sayı : 21185 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1454
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/2813
Karar Tarihi : 06/03/1992 
     
            30 Ocak 1992 tarihinde Amman'da imzalanan Türkiye-Ürdün Kara Ulaştırması Karma Komisyonu topluntısına ilişkin ekli Tutanağın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 28/2/1992 tarihli EİDA-I-1356-1302 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/3/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL     Turgut ÖZAL 
Başbakan      Cumhurbaşkanı 
E. İNÖNÜ  C. ÇAĞLAR  T. ÇİLLER E. CEYHUN 
Devlet Bakanı ve Başb. Yard.  Devlet Bakanı  Devlet bakanı  Devlet bakanı
İ. TEZ  A. GÖNEN  T. AKYOL  G. ERGENEKON
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
O. KİLERCİOĞLU  M. KAHRAMAN  Ö. BARUTÇU  M. A. YILMAZ 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
E. ŞAHİN  E. CEYHUN  Ö. BARUTÇU M. S. OKTAY 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı 
İ.SEZGİN  İ. SEZGİN  O. KUMBARACIBAŞI  S. ORAL 
Milli Savuma Bakanı  İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı  Maliye ve Gümrük Bakanı 
Y. TOPÇU  O. KUMBARACIBAŞI  V. TANIR
Milli Eğitim Bakanı  Bayındırlık ve İskan Bakanı  S ağlık Bakanı 
Y. TOPÇU  N. CEVHERİ  M. MOĞULTAY
Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M.T. KÖSE  E. FARALYALI  D.F. SAĞLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür Bakanı V. 
A. ATEŞ  V. TANIR  B. D. AKYÜREK 
Turizm Bakanı  Orman Bakanı  Çevre Bakanı 
     
28.30.1.1992 Tarihlirendi Amman'da Toplanan Kara 
Ulaştırması Hususundaki Türkiye-Ürdün Komisyonunun
Toplantı Tutanağı

            Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Uluslararası Karayolyla Taşıma Anlaşmasının 23. maddesine göre, yukarıda adı geçen Komisyon, birinci toplantısını 28/1-30/1/1992 tarihleri arasında Amman'da yapmıştır. Toplantının Ürdün Heyetine, Ulaştırma Bakanlığı Genel Sekreteri Ekselansları Müh. Awad Al-Tal, Türk Heyetine, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdür Vekili Yaşar ÇOBAN Başkanlık yapmışlardır. (İki Heyetin listeleri ektedir.) 

            İki taraf, iki ülke arasındaki anlaşmayı gereği gibi uygulamak üzere faydalı münazaralarda bulunmuşlardır. Komisyon, tartışmaların, iki ülke arasında ve transit olarak yolcu ve eşya taşımacılığını kolaylaştırmak ve geliştirmek maksadıyla dostça bir atmosferde yapıldığı toplantıda, iki taraftan ortaya getirilen bütün konuları ve çözümlenmemiş sorunları gözden geçirmiştir.

            İki taraf aşağıdaki gibi anlaşmışlardır.

            İlk olarak; Eşya Taşımacılığı, 

            1. İki taraf, bir ülkeden diğerine ve iki ülkenin topraklarından transit olarak eşya taşıyan kamyon filosu ile ilgili olarak bilgi ve istatistiki veri teatisinde bulunmuşlardır.

            2. İki taraf, Anlaşmanın (5) maddesine göre, iki ülkede kayıtlı araçların bütün vergi ve ücretlerini gözden geçirmişlerdir. Türk tarafı, Ürdün üzerinden transit olarak eşya ve yolcu taşıyan Türk taşıtlarının dizel mükellefiyetinden muaf tutulması için ortaya bir öneri getirmşitir. Ürdün tarafı, bu tip ücretlerin, Ürdün Hükümeti tarafından, Ürdün topraklarını geçen bütün yabancı taşıtlardan, dizeldeki yüksek oranda sübvansiyondan dolayı, zorunlu olarak alınmasından bu yana olduğu şeklinde konuyu açıklamıştır.

            Türk tarafının isteği üzerine, Ürdün tarafı, bu konuyu soğutmalı Türk kamyonları tarafından taşınan dizel yakıt miktarını 200 lt. yerine 400 lt.'ye yükseltmek yolundaki Türk tarafı isteği ile birlikte ilgili makamları ile dikkate alacağına söz vermiştir.

            3. İki taraf, dingil yükleri yönetmelikleri ile ilgili olarak münazaralarda bulunmuşlardır. Ürdün tarafı, kanun ve yönetmeliklerin, Türk kamyonlarına uygulandığı gibi, Ürdün kamyonları için de eşit olarak uygulanmasını istemiştir. İki ülkedeki yürürlükteki dingil yükleri ve brüt ağırlıklarına ait olan yönetmelikler de teati edilmiştir. 

            4. Ürdün tarafı, bir Akit Tarafın topraklarında kayıtlı araçların özel bir izin belgesi olmaksızın diğer bir Akit Tarafın topraklarına, eşya almak veya kendi topraklarına veya üçnücü ülkelere dönüş yükü taşımak itçin girebileceğini belirten 8.ve 9. maddeler için düzeltme yapılmasını istemiştir. Türk Tarafı, Türk mevzuatına göre dönüş yükü taşımacılığının özel bir izin belgesi olmaksızın mümkün olmadığını belirtmiştir. 

            Türk tarafı, önerilen düzeltmelerin Türkiye'deki ilgili makamlar ile değerlendirileceği yönündeki iyi niyetini ifade etmiştir. 

            İkinci olarak: Yolcu Taşımacığılı,

            İki taraf, aşağıdaki gibi anlaşmıştır.

            Karma Komisyon, her iki ülkeden transit olarak yolcu taşıyan araçların, güzergahları boyunca yolcu alıp indiremeyeceğini vurgulamışlardır. 

            Karma Komisyon, iki ülkü arasındaki yolcu taşımacılığını geliştirmek için ihtiyaca işaret etmiş ve bu nedenle, iki ülke arasındaki yolcu trafini teşvik etmek için, iki ülkedeki otobüs firmalarını, güzergah, program, tarife ve diğer yönetmelikle ilgili konuların dahil edilebileceği anlaşmalar yapmaya davet etmeyi kararlaştırmıştır. 

            Üçüncü Olarak; Giriş Vizeleri, 

            Ürdün Tarafı, Ürdünlü sürücülere giriş vizelerinin Türk sınırında verilmesini talep etmiştir. Türk Tarafı, vizelerin Türk sınırında verilmesi hususunu ilgili makamların dikkatine sunacağını belirtmiştir. 

            İki taraf, kara ulaştırması hususundaki Ürdün Türkiye Komisyonunun gelecek döneminin, 1993 yılı içinde, diplomatik kanallarla karşılıklı olarak tespit edilecek bir tarihte, Ankara'da toplanmasını kararlaştırmıştır. 

            Bugün, 30 Ocak 1992 tarihinde, Amman'da İngilizce dilinde iki nüsha olarak yapılmıştır. 

 
 
Ürdün Haşimi Krallığı 
Heyet Başkanı
Türkiye Cumhuriyeti 
Heyet Başkanı 
Müh. Awad Al Tal
Genel Sekreter 
Ulaştırma Bakanlığı 
Bay Yaşar ÇOBAN
Kara Ulaştırması 
Genel Müdür Vekili 
Ulaştırma Bakanlığı 

 
TÜRK HEYETİNİN TERTİBİ

 
 
Bay Yaşar ÇOBAN Heyet Başkanı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Kara Ulaştırması 
Genel Müdür Vekili 
Bay Ertuğrul Nurcan BİNGÜL Ulaştırma Bakanlığı 
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı 
Bay Öner BACAK  Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı 
Bay Ergün KOÇ Hazine ve Dış Ticaret Müst. 
Banka ve Kambiyo Gn. Md. 
Daire Başkanı 

 
ÜRDÜN HEYETİNİN TRTİBİ 
 
1. Ekselansları Müh. Awad Al-Tal Heyet Başkanı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Genel Sekreteri 
2. Müh. Abdullah Jbour  Karayolu Ulaşım Müdürü 
3. Müh. Marwan Al-Homoud  Ulaştırma Bakanlığı 
4. Müh. Ziad Al-Kayed  Ulaştırma Bakanlığı 
5. Bay Issa Mahmoud  İçişleri Bakanlığı 
6. Bay Dorgham Al-Arabi  Gümrük Dairesi 
7. Bay Adnan Al-Müfti  JETT (Ürdün Ekspres Turistik 
Ulaşım Şirketi) Genel Müdürü 
8. Bay Heikal Al-Mefleh  Ürdün Soğutmalı Araç Sahipleri Birliği Şirketi 
9. Bay Kasem Al-Soub  Ürdün Yük Araçları Sahipleri 
Sendikası 

            Not: İngilizce metni 28 Mart 1992 gün ve 21185 sayılı Resmi Gazete'dedir.