Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 15.04.1992 Sayı : 21200 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1488
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/2828
Karar Tarihi : 14/03/1992 
     
            Türkiye ile Bulgaristan arasında turizm alanında mevcut işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin 7 Ocak 1992 tarihinde ankara'da imzalanan ekli Mutabakat Zaptı'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 10/3/1992 tarihli ve EİDA-1548 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/3/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
      Turgut ÖZAL
      Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMİREL      
E. İNÖNÜ C.ÇAĞLAR T.ÇİLLER E.CEYHUN
Devlet Bakanı ve Başb.Yard. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
İ.TEZ A.GÖNEN T.AKYOL G.ERGENEKON
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU M.KAHRAMAN Ö.BARUTÇU A.GÖNEN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı v.
E.ŞAHİN Ş.ERCAN M.BATALLI M.S.OKTAY
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
N.AYAZ İ.SEZGİN O.KUMBARACIBAŞI S.ORAL
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dişişleri Bakanı V. Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN O.KUMBARACIBAŞI Y.AKTUNA
Milli Savunma Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı
Y.TOPÇU N.CEVHERİ M.MOĞULTAY
Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köşişleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T.KÖSE E.FARALYALI D.F.SAĞLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı
A.ATEŞ V.TANIR V.TANIR
Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı V.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Turizm Bakanlığı ile Bulgaristan Hükümeti Turizm Komitesi arasında
7 Ocak 1992 Ankara'da İmzalanan Mutabakat Zaptı

            Bulgaristan Turizm Komitesi Başkanı, Ekselansları Dimitar İvanov DOGONOV, beraberinde bir heyet olduğu halde 5-9 Ocak 1992 tarihleri arasında Türkiye'ye resim bir zayertte bulunmuştur. Bu ziyaret sırasında, Ekselansları Dmitar İvanov DOGANOV, Ekselensları Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş tarafından kabul edilmiş, kabul sırasında kendisine Türk turizmindeki son gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

            İki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilerek en iler düzeye getirilmesini hedef alan bu görüşmeler dostane ve karşılıklı anlayış havası içinde cereyan etmiştir.

            Turizm alanındaki mevcut imkanların tam olarak kullanılmadığını tespit eden Taraflar, bu imkanları her iki ülke yararına optimal düzeyde kullanarak iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusundaki iradelerini teyid etmişlerdir.

            Taraflar bu amaçla, iki ülke arasında 10 Ekim 1964 yılında imzalanan Turizm İşbirliği Anlaşmasının günün gerçeklerini yansıtmadığı düşüncesiyle günümüz koşulları çerçevesinde yenilenmesine ve yeni bir anlaşma yapılmasına karar vermiştir.

            Taraflar bilahare, 15 inci Turizm Ortak Komisyon Toplantısının içinde bulunduğumuz yılın sonunda Türkiye'de yapılmasına ve mezkur anlaşmanın bu toplantıda imzalanmasına karar vermişlerdir.

            Türk Tarafı ayrıca, Bulgaristan tarafının Türkiye ve Bulgaristan arasındaki turizm ilişkilerini daha sağlam ve organize temele oturtmak amacıyla, karşılık esasına uygun olarak İstanbul ve Sofya'da resmi bir turist bürosu kurulmasına yönelik önerisini memnuniyetle karşılamıştır.

            Türk Tarafı, 1991 yılı içinde ülkemize gelen Bulgar turistlerin sayısının ilk sırada yer almasını memnuniyetle karşılamıştır.

            Türk Tarafı, son yıllarda Doğu Avrupa Ülkelerinde meydana gelen siyasal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak, Bulgaristan'da 1989 yılı sonlarında başlayan demokratikleşmeye yönelik gelişmelerin daha da hız kazanmasına ve bu gelişmelerin günün liderliğinde daha da istikrarlı bir şekilde yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir.

            Türk Tarafı, ayrıca Bulgaristan'da serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle müşahede etmiştir.

            Taraflar, sonuç olarak, iki ülke arasında turizm alanındaki ikili ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla her iki ülkenin ilgili kuruluşlarının bilgi ve turistik malzeme değişiminde bulunmaları ve turizm alanında Türk tarafınca edinilen deneyimlerden Bulgaristan tarafının da yararlandırılması konularında mutabakata varmışlardır. İki komşu ülke arasında mevcut dostane ilişkileri canlı tutmak amacıyla bundan böyle benzer ziyaretlerin karşılıklı olarak yapılması kabul edilmiştir.

            Ekselansları Dimitar İvanov Doganov, Ekselansları Abdülkadir Ateş'i 1992 yılında resmen Bulgaristan'a davet etmiştir. Ekselansları Abdülkadir Ateş'de bu nazik daveti kabul etmesi ve bu vesile ile Bulgaristan'ı ziyaret etmek ve Bulgaristan Hükümetince kaydedilen gelişmeler yakından görmek arzusunda olduğunu ifade etmiştir.

            Bu mutabakat zaptı Ankara'da 7 Ocak 1992 tarihinde her ikisi de eşit derecede geçirli olmak üzere iki orjinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

            Abdülkadir ATEŞ                        Dimitar İvanov DOGANOV
            Turizm Bakanı                                    Hükümet Turizm Komitesi
                                                                        Başkanı

            Türkiye Cumhuriyeti                        Bulgaristan Cumhuriyeti
            Hükümeti Adına                                    Hükümeti Adına

            Not: İngilizce metni 15 Nisan 1992 gün ve 21200 sayılı Resmi Gazete'dedir.