Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 14.04.1992 Sayı : 21199 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:1552
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/2872 
Karar Tarihi : 21/03/1992 
     
            19 Eylül 1991 tarihinde Bükreş'te ekli "Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Arasında Elektrik Enerjisi alanında Karşılıklı İşbirliği Protokolu"nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 7/2/1992 tarihli ve EİDA-847 sayılı yazısı üzerine 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/3/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
Süleyman DEMİREL     Turgut ÖZAL 
Başbakan      Cumhurbaşkanı 
E. İNÖNÜ  C. ÇAĞLAR  T. ÇİLLER E. CEYHUN 
Devlet Bakanı ve Başb. Yard.  Devlet Bakanı  Devlet bakanı  Devlet bakanı
İ. TEZ  A. GÖNEN  T. AKYOL G. ERGENEKON
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
O. KİLERCİOĞLU  M. KAHRAMAN  Ö. BARUTÇU  M. A. YILMAZ 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı
E. ŞAHİN  Ş. ERCAN  M. BATALLI  M. S. OKTAY 
Devlet bakanı Devlet bakanı Devlet bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı 
N. AYAZ  N. AYAZ  H. ÇETİN  S. ORAL 
Milli Savuma Bakanı  İçişleri Bakanı  Dışişleri Bakanı  Maliye ve Gümrük Bakanı 
K. TOPTAN  O. KUMBARACIBAŞI  Y. AKTUNA 
Milli Eğitim Bakanı  Bayındırlık ve İskan Bakanı  S ağlık Bakanı 
Y. TOPÇCU  N. CEVHERİ  M. MOĞULTAY 
Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri Bakanı V.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M.T. KÖSE  E. FARALYALI  D.F. SAĞLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanı  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür Bakanı V. 
A. ATEŞ  V. TANIR  B. D. AKYÜREK 
Turizm Bakanı  Orman Bakanı  Çevre Bakanı 
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Arasında Elektrik 
Enerjisi Alanında Karşılıkla İşbirliği Protokolu

            Bu protokol, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Muzaffer ARICI ile Romanya Sanayi Bakanı Sayın Victor STANCULESCU arasında gerçekleştirilmiştir. 

            Taraflar Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya arasındaki uzun vadeli karşılıklı işbirliğini arttırmak ve güçlendirmek amacıyla, elektrik enerjisi alanında aşağıdaki kapsamda bir anlaşmanın imzalanmasına karar vermişlerdir.

            1. Romanya tarafı, 2-3 yıllık bir süre için Türkiye Cumhuriyetinden yılda 1 milyar kwh elektrik enerjisi satın almayı talep etmiştir. 

            Bu talep üzerine Türk ve Romanya tarafları elektrik enerjisi ithal edilmesi konusunda karşılıklı görüşmelere hazır olduklarını bildirmişlerdir. 

            2. Taraflar, Romanya'nın Türkiye Cumhuriyeti'nden elektrik enerjisi ithal etmesinin Romanya ile Karşılıklı ticaret şeklinde gerçekleşmesini karara bağlamışlardır. 

            a) Romanya firmaları, aşağıda söz edilen hidroelektrik santralların teknik yardım ve teçhizat malzemeleri konusunda, Türk firması TEMSAN ile yakın işbirliğinde bulunacaklardır. 
 

DİCLE 
0X55 Mw
ÇAMLIGÖZE
2x16 Mw
SUATUĞURLU
1x23.5 Mw
 

            Türk Tarafı, kontratlarda her hidroelektrik santralın faaliyete geçmesi için gerekli sürenin karşılıklı olarak müzakere edilmesini kararlaştırmıştır. 

            Eğer Türk Tarafı, Romanya Tarafına diğer hidroelektrik santrallarını yapmayı önerirse, Romanya tarafı bu projeleri aynı şartlar altında gerçekleştirecektir. 

            3. Amaç, sistemler arasında elektrik enerjisi değişimi imkanlarını arttırmak ve aynı zamanda gelecekte Batı Avrupa Güç Birliği (UCPTE) ile ortak paralel bağlantıyı gerçekleştirmektir. Türkiye ve Romanya tarafları elektrik şebekeleri arasında mevcut enterkonneksiyonun daha fazla genişletilmesi ve kuvvetlendirilmesi için bölgedeki diğer ilgili ülkeler arasında işbirliği imkanlarını araştıracaklardır. 

            Bu prtokol Bükreş'te 19 Eylül 1991 tarihinde İngilizce ve İki kopya olarak imzalanmıştır. 
 

BAKAN
BAKAN
MUZAFFER ARICI
VICTOR STANCULESCU
 
Not: İngilizce metni 14 Nisan 1992 gün ve 21199 sayılı Resmi Gazete'dedir.