Federal Almanya ile Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde Yapılan
 
Resmi Gazete: 26.05.1992 Sayı : 21239 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:2285

Milletlerarası Antlaşma

Karar Tarihi : 09/04/1992
Karar Sayısı: 92/2911

 

            16 Haziran 1970 tarihli Türkiye-Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde iki ülke arasında mektup teatisi yoluyla aktedilen “Elektronik Veri İşlem (EDP) Sistemi için Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı’na Danışmanlık Projesi” konulu ekli Anlaşmanın, 20 Aralık 1991 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 24/3/1992 tarihli ve EİGY-I-1984 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
             Turgut ÖZAL
           CUMHURBAŞKANI
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
 
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
E. CEYHUN    Devlet Bakanı V.
N. CEVHERİ Devlet Bakanı  V. 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
 
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
 
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A. YILMAZ
Devlet Bakanı
 
T.  AKYOL
Devlet Bakanı V. 
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLİ
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
 
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
 
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı
 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
N.  CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
İ. TEZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V
 
M.T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı
 
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı
 
 
            Ankara,                                                                                             20 Aralık 1991
            Türkiye Cumhuriyeti
            Dışişleri Bakanlığı
            Ekselansları,
            İki ülke hükümeti arasında 16 Haziran 1970 yılında yapılan Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, Elektronik Veri İşlem (EDP) Sistemi için Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na Danışmanlık Projesi ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemenin Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına yapılmasının teklif edildiği, Eski Dışişleri Bakanı Ekselansları Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇİN’e muhatap, aşağıda yer alan 7 Mayıs 1991 tarihli mektubunuza refere etmekten onur duymaktayım.

            “Ekselansları,

Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetleri arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, Elektronik Veri İşlem (EDP) Sistemi için Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına Danışmanlık Projesi ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemenin yapılmasını, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına teklif etmekten onur duymaktayım.
 

1.

2.

(1)

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda EDP Sistemini yerleştirebilmek amacıyla uygulamalı entergre sistem kavramının hazırlıklarını hedefleyen bir projeye Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ortaklaşa destek vereceklerdir.
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıda belirtilen katkılarda bulunacaktır. 
a)
Kamu yönetimi kapsamında Elektronik Veri İşlem Projesi çerçevesinde bir uzmanın azami iki yıllık süre için istihdamı
b)
Ayrıca çeşitli uzmanların, azami yedi aylık bir süre için istihdamı
4.3 Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde, istihdam edilen uzmanlar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırma ve Değerlendirme Genel Müdürü’ne karşı sorumlu olacaklardır. 
(2)
Aşağıdaki kalemler Federal Almanya Cumhuriyet Hükümeti tarafından karşılanacaktır. 
a)
İstihdam edilen uzmanlar tarafından karşılanmayan, uzmanların ve ailelerinin ikamet masrafları,
b)
Uzmanların yapacağı iş gezileri.
(3)
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti olağan proje masraflarına azami 900.000 DM (Dokuzyüz bin DM) katkıda bulunacaktır.
3.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıda belirtilen konularda katkıda bulunacaktır. 
1)
a)
Proje için gerekli azami 30 elemanı sağlamak, 
b)
Sistem analizi ve kavramının hazırlıkları için gerekli bir daireler üstü proje grubu ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı üst düzey yöneticilerinden oluşan bir yönetici komitesini teşkil etmek, 
c)
Daha ileri aşamada yapılacak eğitim çalışmalarına katılmalarını teminen Türk uzmanlara gerekli izni vermek ve bunların eğitim çalışmaları sonunda projede görevlendirilmelerini sağlamak,
2)
Proje için gerek duyulan kayıtları, dokömünları temin etmek ve her türlü yardımda bulunmak, 
3)
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından temin edilmeyen, ancak projenin başarıya ulaşması için gerekli bulunan katkıları yapmak.
4.(1)
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Alman Teknik işbirliği Sınırlı Sorumlu Şirketi’ni (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit-(GTZ) GmbH, Eschborn) katkılarının uygulanması ile görevlendirecektir. 
(2)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Projenin uygulanması ile görevlendirecektir. 
(3)
Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı alt paragraflar çerçevesinde görevlendirilen ajanlar, projenin geliştirilmesi amacıyla uygun olarak, projenin uygulanması ve işletilmesi için gerekli ayrıntıları birlikte belirleyeceklerdir. 
5.
Diğer bütün hususlarda, 16 Haziran 1970 tarihli anlaşmanın hükümleri bu anlaşma için de geçerli olacaktır.

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1 inci paragraftan 5 inci paragrafa kadar olan öneriler konusunda mutabık kalırsa, bu Nota ve bu Notaya cevaben Hükümetinizin olurunu ifade eden Sayın Ekselanslarının Nota’sı iki Hükümet arasındaki Anlaşmayı teşkil edecek ve Notanızın tarihi, Anlaşmanın yürürlük tarihi olacaktır.

            Sayın Ekselansları, en derin saygılarımın kabulü ile”,

            Dışişleri Bakanı Ekselansları Hikmet ÇETİN adına, sözkonusu mektupta ifade edilen şartların Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için kabul edilebilir olduğunu ve mektubunuzun ve cevabımızın, bu Nota’nın tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan, sözkonusu proje için bir hükümetlararası anlaşmayı tesis ettiğini kabul ettiğimizi bildirmekten onur duymaktayım.

            Sayın Ekselansları, en derin saygılarımın kabulü ile,

            Süha NOYAN

            Elçi
            İkili Ekonomik İlişkiler
            Genel Müdür Yardımcısı
            Ankara,                                                                             7 Mayıs 1991
            Federal Almanya
            Cumhuriyeti Büyükelçisi
            Ekselansları,
            Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetleri arasındaki 16 Haziran 1970 tarihli Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, Elektronik Veri İşlem (EDP) Sistemi için Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına Danışmanlık Projesi ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemenin yapılmasını, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına teklif etmekten onur duymaktayım.

 
1.
 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda EDP Sistemini yerleştirebilmek amacıyla uygulamalı entergre sistem kavramının hazırlıklarını hedefleyen bir projeye Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ortaklaşa destek vereceklerdir.
2.
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıda belirtilen katkılarda bulunacaktır. 
(1)
a)
Kamu yönetimi kapsamında Elektronik Veri İşlem Projesi çerçevesinde bir uzmanın azami iki yıllık süre için istihdamı
b)
Ayrıca çeşitli uzmanların, azami yedi aylık bir süre için istihdamı
4.3 Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde, istihdam edilen uzmanlar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırma ve Değerlendirme Genel Müdürü’ne karşı sorumlu olacaklardır. 
(2)
Aşağıdaki kalemler Federal Almanya Cumhuriyet Hükümeti tarafından karşılanacaktır. 
a)
İstihdam edilen uzmanlar tarafından karşılanmayan, uzmanların ve ailelerinin ikamet masrafları,
b)
Uzmanların yapacağı iş gezileri.
(3)
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti olağan proje masraflarına azami 900.000 DM (Dokuzyüz bin DM) katkıda bulunacaktır.
3.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağıda belirtilen konularda katkıda bulunacaktır. 
1)
a)
Proje için gerekli azami 30 elemanı sağlamak, 
b)
Sistem analizi ve kavramının hazırlıkları için gerekli bir daireler üstü proje grubu ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı üst düzey yöneticilerinden oluşan bir yönetici komitesini teşkil etmek, 
c)
Daha ileri aşamada yapılacak eğitim çalışmalarına katılmalarını teminen Türk uzmanlara gerekli izni vermek ve bunların eğitim çalışmaları sonunda projede görevlendirilmelerini sağlamak,
2)
Proje için gerek duyulan kayıtları, dokömünları temin etmek ve her türlü yardımda bulunmak, 
3)
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından temin edilmeyen, ancak projenin başarıya ulaşması için gerekli bulunan katkıları yapmak.
4.(1)
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Alman Teknik işbirliği Sınırlı Sorumlu Şirketi’ni (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit-(GTZ) GmbH, Eschborn) katkılarının uygulanması ile görevlendirecektir. 
(2)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Projenin uygulanması ile görevlendirecektir. 
(3)
Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı alt paragraflar çerçevesinde görevlendirilen ajanlar, projenin geliştirilmesi amacıyla uygun olarak, projenin uygulanması ve işletilmesi için gerekli ayrıntıları birlikte belirleyeceklerdir. 
5.
Diğer bütün hususlarda, 16 Haziran 1970 tarihli anlaşmanın hükümleri bu anlaşma için de geçerli olacaktır.

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1 inci paragraftan 5 inci paragrafa kadar olan öneriler konusunda mutabık kalırsa, bu Nota ve bu Notaya cevaben Hükümetinizin olurunu ifade eden Sayın Ekselanslarının Nota’sı iki Hükümet arasındaki Anlaşmayı teşkil edecek ve Notanızın tarihi, Anlaşmanın yürürlük tarihi olacaktır.

            Sayın Ekselansları, en derin saygılarımın kabulü ile”,

            İmza: Dr. Ekkehard EICKHOFF

Not: İngilizce metni 26 Mayıs 1992 gün ve 21239 sayılı Resmi Gazete’dedir.