Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 25.05.1992 Sayı : 21238 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
Milletlerarası Antlaşma

Karar Tarihi : 21/04/1992
Karar Sayısı: 92/2979

            İtalya Hükümetinin Körfez krizi çerçevesinde ülkemize taahhüt ettiği 38 milyar İtalyan Lireti tutarındaki krediye ilişkin adıgeçen ülkeyle mektup teatisi yoluyla 7 Şubat 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli Anlaşmanın, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 13/4/1992 tarihli ve EİEY-I-2318 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/4/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 


             Hüsamettin CİNDORUK
           CUMHURBAŞKANI V.
 
Süleyman DEMİRELBaşbakan
 
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T.ÇİLLER
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
 
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
 
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A. YILMAZ
Devlet Bakanı
 
E.ŞAHİN
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı V.
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
 
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
 
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
V. TANIR
Sağlık Bakanı V.
 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 
M.T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
M. MOĞULTAY
Kültür Bakanı V. 
 
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
N. CEVHERİ
Çevre Bakanı V.
 
                                                                                                            Ankara, 7 Şubat, 1992
            Ekselans,

            İtalyan Cumhuriyeti Hükümeti ileTürkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında ahiren varılan mutabakat çerçevesinde, Körfez krizi nedeniyle ortaya çıkan acil yardım talebine Hükümetimin katılacağını teyid etmekten mutluluk duyarım. 

            Sözkonusu acil yardımın bir kısmını teşkil etmek üzere İtalyan Hükümeti, İtalya kaynaklı malların Türkiye Cumhuriyeti’ne ihracatının finansmanında kullanılmak üzere, 38 milyar İtalyan Lireti tutarında bir uygun koşullu kredi (Kredi) verecektir. 

            Kredi, ithal edilen mallara ilişkin taşıma ve sigorta giderlerini de kapsayabilecektir. 

            Kredi’nin şartları aşağıdaki gibi olacaktır: 
            - Geri Ödeme Zamanı            : 5 yıllık bir ödemesiz dönem olmak üzere 20 yıl; 
            - Faiz Oranı                              : Yıllık %1.75

            İşbu işbirliği programının uygulanmasına ilişkin prosedür aşağıdaki gibi olacaktır: 

            1. Kredi hammadde, tüketim malları, yiyecek ve yiyecek girdileri, lüks ve askeri mallar haricindeki İtalyan mallarının ithalatı finansmanında kullanılacaktır; 

            2. Türk Hükümeti yetkilileri her ithal işleminde ithal edilecek malların adını ve miktarını, sözleşmenin İtalyan Lireti karşılığını, İtalyan ihracatçının adını (tam adresi ile), Türk ithalatçının adını (tam adresi ile) ve keza ithalat talebinin yapıldığı tarih itibarıyla İtalyan Lireti cinsinden proforma faturayı Ankara’daki İtalyan Büyükelçiliği aracılığıyla İtalyan Dışişleri Bakanlığı’na gönderecektir. 

            Prosedüre ilişkin ilave ayrıntılar her iki taraf arasında bilahare tesbit edilecektir. 

            Hükümetinizin bu mektubun içeriği ile mutabık olduğunu lütfen yazılı olarak teyid ediniz. İşbu mektup, olumlu cevabınız ile birlikte, mektup teatisi tarihinden itibaren geçerli olacak bir anlaşma teşkil edecektir. 

            Bu anlaşmanın sonuçlandırılması, Kredi’yi kullanılabilir hale getirmek için yasal olarak öngörülen prosedürün başlamasını temin edecektir. 

            Lütfen, Ekselans, en derin saygılarımın teyidini kabul ediniz. 
                                                                                                Giorgio Franchetti PARDO
                                                                                               İtalyan Cumhuriyeti Büyükelçisi

            Ekselansları
            Giorgio Franchetti PARDO
            İtalyan Büyükelçiliği
            Sayın Büyükelçi,

            Körfez krizi çerçevesinde ülkemin uğradığı kayıpların telafisine yönelik olarak İtalyan Hükümetince sağlanan uygun koşullu kredi şeklindeki acil yardım için duyduğum memnuniyeti belirtmekle bahtiyarım. 

            Hükümetlerinin teklifi çerçevesinde uygun koşullu krediye ilişkin Kredi Anlaşması’nı aşağıda koşullarla kabul ettiğimizi Exselanslarına bildirmekten mutluluk duyuyorum: 
            - 38 milyar İtalyan Lireti tutarındaki uygun koşullu kredi (Kredi) İtalyan kökenli malların Türkiye Cumhuriyeti tarafından ithalatında kullanılacaktır; 
            - Kredi, ithal edilen mallara ilişkin taşıma ve sigorta giderlerini de kapsayabilecektir; 
            - Geri ödeme 5 yılı ödemesiz olmak üzere 20 yıl içerisinde yapılacaktır; 
            - Faiz oranı yıllık %1,75 olarak belirlenmiştir; 
            - Kredi hammadde, tüketim malları, yiyecek ve yiyecek girdileri ile lüks ve askeri mallar haricindeki İtalyan mallarının ithalatı finansmanında kullanılacaktır. 
            - Türk Hükümeti yetkilileri her ithal işleminde ithal edilecek malların adını ve miktarını, sözleşmenin İtalyan Lireti karşılığını, İtalyan ihracatçının adını (tam adresi ile), Türk ithalatçının adını (tam adresi ile) ve keza ithalat talebinin yapıldığı tarih itibarıyla İtalyan Lireti cinsinden proforma faturayı Ankara’daki italyan Büyükelçiliği aracılığıyla italyan Dışişleri Bakanlığı’na gönderecektir. 

            Prosedüre ilişkin ilave ayrıntılar her iki taraf arasında bilahare tesbit edilecektir. 

            Bu vesile ile Ekselanslarına en derin saygılarımı teyid etmekten şeref duyarım. 

                                                                                                Tevfik ALTINOK
                                                                                    Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı

Not: İngilizce metni 25 Mayıs 1992 gün ve 21238 sayılı Resmi Gazete’dedir.