Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 29.05.1992 Sayı : 21242 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:2362
Milletlerarası Antlaşma

Karar Tarihi : 03/05/1992
Karar Sayısı: 92/2997

            24 Şubat 1992 tarihinde Kuveyt’te imzalanan ekli Türkiye-Kuveyt Karma Ulaştırma Komisyonunun IX. Toplantısı Protokolu’nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 28/4/1992 tarihli ve EİEY-I-2774 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/5/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.


             Hüsamettin CİNDORUK
           CUMHURBAŞKANI V.
 
Süleyman DEMİRELBaşbakan
 
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
A. GÖNER
Devlet Bakanı V. 
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı V.
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
 
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
 
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A. YILMAZ
Devlet Bakanı
 
E.ŞAHİN
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
 
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
 
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
K. TOPTAN
Sağlık Bakanı V.
 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 
M.T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı  
 
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
N. CEVHERİ
Orman Bakanı V.
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı
 
22-24 ŞUBAT 1992 TARİHLERİNDE KUVEYT’TE YAPILAN
TÜRKİYE-KUVEYT KARMA ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN
IX. TOPLANTISI PROTOKOLU

            Türkiye-Kuveyt Kara Ulaştırması Karma Komisyonunun 9 uncu toplantısı, iki ülke arasındaki, “Eşya ve Yolcuların Transit Nakliyatına ve İki Ülke Arasındaki Nakliyata İlişkin Anlaşma” nın 11 inci maddesi uyarınca, 22-24 Şubat 1992 tarihleri arasında Kuveyt’te yapılmıştır. 

            Türk heyetine, Türkiye Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdür Vekili Bay Yaşar Çoban başkanlık etmiştir. 

            Kuveyt heyetine. Ulaştırma İşleri Müsteşar Yardımcısı Bay Abdul Rahim Al Yaqout başkanlık etmiştir. Türk ve Kuveyt heyetleri  üyelerinin isimleri sırasıyla Ek I ve Ek II’de listeler halinde verilmiştir. 

            Açış konuşmasında, Bay Abdul Rahim Al Yaqout, değerli misafirlere hoşgeldiniz demiş ve Kuveyt’te mutlu günler ve başarılı bir toplantı dilemiştir. Bay Al Yaqout, Irak istilası sırasında, Türk hükümeti ve halkının Kuveyt tarafına verdiği kardeşçe destek için Kuveyt halkının takdirlerini ifade etmiştir.

            Bay Yaşar Çoban, Türk heyetinin tekrar özgür Kuveyt’te olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirmiş ve bütün alanlarda ve özellikle kara ulaştırması alanında karşılıklı işbirliğini geliştirmek için Kuveyt halkı ile yan yana çalışmayı umduklarını ifade etmiştir. 

            Kabul edilen gündem aşağıdaki gibidir: 

            1. Ticaret ve kara ulaştırması ile ilgiliistatistiki bilgi teatisi. 

            2. İki ülke arasındaki kara ulaştırmasının mevcut durumu. 

            3. Kara ulaştırması ile ilgili vize sorunları. 

            4. Yolcu taşımacılığı. 

            5. Diğer konular. 

            1- Türk heyeti, Türkiye ile Kuveyt arasındaki ticaret ve kara ulaştırması ile ilgili istatistiki bilgiler sunmuştur. İstatistikler, iki ülke arasındaki ticaret ve kara ulaştırmasının, bölgede cereyan eden olayların sonucu olarak etkilendiğini göstermektedir. 

            Kuveyt tarafı, iki ülkenin yararına olmak üzere, Türkiye ile ticaret ve kara ulaştırmasını geliştirmek için ilgisini ifade etmiştir. Türk firmaları, Kuveyt’teki mevcut kolaylıklardan yararlanarak ürünlerini sergilemek üzere Kuveyt’e davet edilmişlerdir. 

            2- Türk tarafı, Türkiye ile Kuveyt arasındaki kara ulaştırmasının mevcut durumuna göre, Türk taşımacılarının Kuveyt’e gitmek için Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan’dan transit geçmek zorunda olduklarını açıklamıştır. Transit ülkelerdeki sorunlu giriş ve denetim uygulamaları ile birlikte, bu uzun yeni güzergah, yolcu taşımacılığının durmasının yanısıra, eşya taşımacılığında bir düşüşe neden olmuştur. Türk tarafı, daha sonra, daha basit uygulamaların her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğini izah etmiş ve Kuveyt tarafını, transit geçilen Arap ülkelerindeki ilgili makamlar ile uygun çözümler bulabilmek için Türk tarafına yardımcı olmaya davet etmiştir.

            Kuveyt tarafı, uygun çözümler bulunması için ilgili ülkelerin ortak kara ulaştırması birimleri ve diplomatik kanallar vasıtasıyla temasa geçmek için söz vermiştir. 

            3- Türk tarafı, Türk taşımacılarının karşılaştığı güçlüklere işaret etmiştir. Giriş vizelerinin verilmesi, bu sorunların başında gelmektedir. Türk tarafı, formalitelerin oldukça karışık olduğunu ve izin belgelerinin geçerlilik süresinin bir ay olmasının yeterli olmadığını açıklamıştır. Türk tarafı, diğer ülkelerde olduğu gibi, Uluslararası Nakliyeciler Derneği tarafından onaylanmış şoför isimlerinin Kuveyt makamlarına sunulması halinde, Kuveytli kefilin güvencesi olmaksızın, Türk şoförlerine bir yıl süreli müteaddit giriş vizesi verilmesini önermiştir. 

            Kuveyt tarafı, müteaddit giriş vizelerinin halen incelenmekte olduğunu ve ileride Kuveyt temsilcilikleri tarafından verileceğini işaret etmiştir. Bununla birlikte, taşımacıya giriş izni verildiği zaman, Ankara’daki Kuveyt Büyükelçiliğine gitmeye gerek bulunmamaktadır ve izin belgesini sınırda göstermek yeterli olmaktadır. Kuveyt tarafı, izin belgesinin geçerlilik süresini iki aya çıkarmaya ve bu uygulamanın mümkün olan en kısa sürede başlatılacağına söz vermiştir. 

            4- Yolcu taşımacılığıyla ilgili olarak, her iki taraf, iki ülke arasında düzenli yolcu taşımacılığı kurulmasına ihtiyaç bulunduğu hususunda mutabık kalmıştır. 

            Türk tarafı, daha sonra, yolcu taşımacılığında vize itasının önemini belirtmiş ve iki ülke arasındaki yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin, yukarıda tartışıldığı üzere, vize itası nedeniyle durdurduğu gerçeğini vurgulamıştır. 

            Taraflar, kendi özel sektör firmalarını, aralarında anlaşmaya varmak üzere birbirleri ile temasa geçmelerini tavsiye etmek üzere mutabık kalmışlardır. 

            Kuveyt tarafı, bu tip anlaşmaların her iki hükümetçe üstlenilmesi ve her iki Hükümetin doğrudan gözetimleri altında olması gerektiğini belirtmiştir. 

            5- a) Türk tarafı, Türkiye ile Kuveyt arasındaki yüksek düzeyli ziyaretler sırasında, ekonomik işbirliğinin, ortak girişimler ve Türkiye’de koordineli yatırımlar yoluyla geliştirilmesi için görüş teatisinde bulunulduğunu belirtmiştir. 

            Taraflar, kara ulaştırması sektörünün olası ikili işbirliği alanlarından biri olduğunu belirtmişler ve iki ülkedeki özel firmaları, verimli bir işbirliğine temel aramak amacıyla teşvik etme hususunda mutabık kalmışlardır. 

            5- b) Kuveyt tarafı, bütün kara ulaştırmasının, TIR sözleşmesine göre, Uluslararası Standart Şartnamelerine bağlı kalması gerektiğini belirtmiş ve Türk tarafından, aşağıdaki hususlarda Türk taşımacılarına tavsiyelerde bulunmasını istemiştir: 

            - Maksimum yükseklik 4,5 metredir. 

            - Araç örtüsü, metal halkalar ve halatlar. 

            - Orta eksenli kargo, 45 tonu geçmemelidir. 

            - Menşe şahadetnameleri ve faturalar üzerinde düzeltmeler ve karalamalardan kaçınılmalıdır. 

            - Diğer herhangi bir manifesto (CMR Notu) kabul edilmeyeceği için, Türk manifestosu (CMR Notu) Kuveyt’te elden verilecektir. 

            - Türk dili Kuveyt’te kullanılmadığı için, bütün resmi belgeler Arapça veya İngilizce olacaktır. 

            Türk tarafı, yukarıda sözkonusu hususları not almış ve Türk firmalarını, buna göre uyaracaklarını belirtmiştir. 

            5- c) Taraflar, bu toplantıda alınan tavsiyelerin diplomatik kanallardan, iki ülkedeki ilgili makamlar tarafından takip edilmesi gereğini vurgulamışlardır. Her iki taraf, bu gibi tavsiyelerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak için bilgi teatisinde bulunabilirler. 

            Türk ve Kuveyt heyetleri arasında yapılan resmi görüşmeler, iki ülke arasındaki karşılıklı tarihi ve İslami bağlardan esinlenerek, dostça ve kardeşçe bir ortamda yürütülmüştür. 

            Türk heyeti, Kuveyt’teki ikametleri sırasında heyet üyelerine gösterilen kardeşçe yaklaşım için minnettarlığını ifade etmiştir. 

            Türk tarafı, Türkiye’de yapılacak gelecek karma komisyon toplantısı için Kuveyt tarafını Türkiye’ye davet etmiştir. Toplantının tarihi diplomatik kanallar vasıtasıyla kararlaştırılacaktır. 

            24 Şubat 1992 tarihinde Kuveyt Kentinde, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce iki asıl nüsha halinde imzalanmıştır. 

            Kuveyt Devleti Adına                                                Türkiye Cumhuriyeti Adına
            Abdul Rahim AL YAQOUT                                                 Yaşar ÇOBAN
            Heyet Başkanı                                                                     Heyet Başkanı 

EK-I
TÜRK HEYETİ 
1- Yaşar ÇOBAN                                  : Heyet Başkanı
                                                                  Ulaştırma Bakanlığı
                                                                  Kara Ulaştırması 
                                                                  Genel Müdür Vekili
2- Savaş ÖZDOĞAN                            : Maliye ve Gümrük Bakanlığı
                                                                  Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı
3- Zafer BALTACIOĞLU                      : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
                                                                  Daire Başkanı

EK-II
KUVEYT HEYETİ
1- Abdul Rahim AL YAQOUT            : Ulaştırma Bakanlığı
                                                                Ulaştırma İşleri
                                                                Müsteşar Yardımcısı
2- Mübarek T.AL KHALDI                  : Ulaştırma Bakanlığı
                                                                 Kara Ulaştırması Müdürü
3- Bayan Hind AL MASOUD             : Ulaştırma Bakanlığı
                                                                Hukuk İşleri Müdürü
4- Salih AL SHAYE                             : Gümrükler Genel Müdürlüğü
                                                                 Kara Gümrükleri Müdürü
5- Fahad AL MASOUT                       : Ulaştırma Bakanlığı
                                                                 Trafik ve Denetim Bölümü Başkanı
6- Adnan AL QUDHAIBI                     : Gümrükler Genel Müdürlüğü
                                                                 Sınır Merkezleri İşleri
                                                                  Müdür Yardımcısı
7- Albay Ali AL SHALLAL                  : İçişleri Bakanlığı
                                                                 Sınır Merkezleri Müdür Yardımcısı
8- Nasır AL BAGHLI                            : Ticaret Bakanlığı
                                                                 Dış İlişkiler İdari Araştırmacısı
9- Wafa A. GOUGOU                         : Dış İlişkiler

Not: İngilizce metni 29 Mayıs 1992 gün ve 21242 sayılı Resmi Gazete’dedir.