Fransa İle Yapılan Milletlerarası Antlaşma  
Resmi Gazete: 10.071992 Sayı : 21280 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
      
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/3117
Karar Tarihi : 25/05/1992     
      
            13 Nisan 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ve Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol’un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 18/5/1992 tarihli ve AVTY-324-3157 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/5/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
   
                                                                                                                          Turgut ÖZAL  
                                                                                                                            Cumhurbaşkanı  
  
Süleyman DEMİREL  
Başbakan
     
E.İNÖNÜ  
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR  
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER   
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ  
Devlet Bakanı
A.GÖNEN  
Devlet Bakanı
T.AKYOL  
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON  
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU  
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN  
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU  
Devlet Bakanı 
M.A.YILMAZ  
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN  
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN  
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ  
Devlet Bakanı V.
M.S.OKTAY  
Adalet Bakanı
İ.SEZGİN  
Milli Savunma Bakanı V.
İ.SEZGİN  
İçişleri Bakanı
E. CEYHUN 
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL  
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN  
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI  
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA  
Sağlık Bakanı 
Ö. BARUTÇU   
Ulaştırma Bakanı V.
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE  
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR  
Kültür Bakanı
A.ATEŞ  
Turizm Bakanı
V.TANIR  
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK  
Çevre Bakanı 
  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE FRANSA CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ  BAKANLIKLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN PROTOKOL 

            Aşağıda taraflar olarak geçen, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı,

            Uluslararası sorunlar alanında derinleştirilmiş işbirliği ilişkilerini geliştirme arzusuyla, müteakip hususlarda mutabık kalmışlardır.

            MADDE 1 
            Taraflar, ortak çıkarları ilgilendiren uluslararası, Avrupa ve bölgesel sorunlar ve özellikle güvenlik alanında düzenli istişarelerde bulunurlar. Ayrıca ikili ilişkiler ve işbirliğini ilgilendiren sorunlar üzerinde de istişarelerde bulunurlar.

            MADDE 2 
            Dışişleri Bakanları yılda en az bir kez dönüşümlü olarak iki ülke başkentlerinde ve uluslararası konferans ve toplantılar vesilesiyle biraraya gelirler. İki Dışişlerinin ilgili Daire sorumul ve uzmanları da gerekli olduğu sıklıkta biraraya gelirler. Karşılıklı mutabakat ile çalışma grupları oluşturulabilir.

            Bu istişarelere ait yöntem diplomatik yoldan kararlaştırılır.

            MADDE 3 
            Taraflar, Birleşmiş Milletler Olağan Genel Kurulları münasebetiyle ve özellikle Avrupa sorunlarına ilişkin olanlar başta olmak üzere, uluslararası konferans ve toplantılar öncesinde danışmalarda bulunurlar.

            MADDE 4 
            Taraflar, aralarındaki işbirliği çerçevesinde, özellikle, Büyükelçiler arasında müşterek toplantılar, seminerler ve ortak araştırmalar düzenleyebilirler ve stajyer değişiminde bulunabilirler.

            MADDE 5 
            İmza tarihinde yürürlüğe giren işbu Protokol taraflardan birinin diğerinden yazılı olarak talep etmesi ile yürürlükten kalkar.

            Ankara’da, 13 Nisan 1992 tarihinde iki nüsha olarak, Türkçe ve Fransızca metinler aynı derecede geçerli olmak üzere hazırlanmıştır.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                         FRANSA CUMHURİYETİ 
             HÜKÜMETİ ADINA                                  HÜKÜMETİ ADINA
             HİKMET ÇETİN                                        ROLAND DUMAS
             DIŞİŞLERİ BAKANI                                 DIŞİŞLERİ BAKANI

             Not : Fransızca metni  10 Temmuz 1992 gün ve 21280 sayılı Resmi Gazete’dedir.