Suudi Arabistan ile Yapılan milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 22.07.1992 Sayı : 21292 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
      
Milletlerarası Antlaşma
Karar Sayısı: 92/3432
Karar Tarihi : 30/06/1992  
      
            19 Nisan 1992 tarihinde Riyad’da imzalanan ekli “Türkiye - Suudi Arabistan Altıncı Dönem Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 22/6/1992 tarihli ve EİEY-I/3987- 3939 sayılı yazısı üzerine 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
   
   
                                                                                                                Turgut ÖZAL  
                                                                                                                Cumhurbaşkanı  
  
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T.ÇİLLER
Devlet Bakanı
E. CEYHUN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN
Devlet Bakanı
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
E. İNÖNÜ
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
V.TANIR
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK
Çevre Bakanı 
 
TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN ALTINCI DÖNEM EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KARMA KOMİSYONU MUTABAKAT ZAPTI
            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında 1 Mayıs 1974 tarihli Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Beşinci Maddesi uyarınca kurulan karma Komisyon Altıncı Dönem Toplantısını 18-19 Nisan 192 (15-16/10/1412 H.) tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde yapılmıştır. 

            Türk Heyetine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı, Suudi Heyetine Maliye ve Milli Ekonomi Bakanı Mohammed Abalkhail başkanlık etmişlerdir. 

            Ersin Faralyalı ziyareti sırasında, Veliaht Prens Abdullah Bin Abdulaziz tarafından kabul edilmiş ve Tarım ve Su Bakanı Abdul Rahlman Abdulaziz Solaim, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Hisham Mohieeddin Nazer ve Saneyi ve  Elektrik Bakanı Abdulaziz Bin Abdullah Al-Zamil ile görüşmelerde bulunmuştur. Ersin Faralyalı ayrıca  Çalışma ve Sosyal işler Bakan Vekili Dr. Abdul Wahhab Attar ile de görüşmüştür. 

            Her iki heyetin listeleri ilişik Ek I ve Ek II’de yer almaktadır. 

            Ekonomik işbirliği Karma Komisyonu toplantıları, iki ülke arasındaki yakın ilişkileri yanıtan samimi bir hava içinde geçmiştir. 

            Açılış Toplantısında, Heyet Başkanları ülkelerinin ekonomik durumu hakkında geniş açıklamalar yapmış ve Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tüm ikil ticari ve ekonomik ilişkileri gözden geçirmişlerdir. 

            Karma Komisyon, aşağıdaki dört alt komiteyi oluşturmuştur: 

            I- Ekonomik ve Ticari İşbirliği 

            1- Taraflar, Beşinci Dönem Karma Komisyon Toplantısında alınan ekonomik ve ticari işbirliğine ilişkin kararların uygulanmasında sağlanan gelişmeleri gözden geçirmişler ve mevcut ilişkilerin dah da güçlendirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Taraflar ayrıca, ülkelerinin ekonomik ve ticari durumları ve gelişmeleri hakkında geniş açıklamalar yapmışlardır. Taraflar, ticari ilişkilerin gelişimini gözden gecirmişler ve iki ülke arasındaki ticari mübadeledeki artış eğilimini memnuniyetle kaydederken, ticaret rakamlarının her iki ülkenin de gerçek ekonomik kapasitesini yansıtmadığı konusunda görüş birliğine varmışlardır. Bu nedenle, Karma Komisyon sözkonusu potansiyele ulaşmak için her çabanın sarfedilmesini önermiştir. 

            2- Taraflar, her iki ülkenin mevcut potansiyellerini de gözönünde bulundurarak, ülkelerinin yabancı sermaye mevzuatları ve yabancı yatırımcılara sağlanan teşvikler hakkında kısa açıklamalarda bulunmuşlardır. Taraflar, ülkelerindeki müteşebbisleri her iki ülkede ortak yatırımlarda bulunmaya davet ve teşvik etmek konusunda mutabık kalmışlardır. Bu çerçevede, karma komisyon mevcut yatırım faaliyetlerini not etmiş ve bu alanda sağlanmış önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirilen Türk-Suudi Yatırım Şirketine atıfta bulunulmuştur. 

            3- Taraflar, Türk-Suudi Yatırım Holding Şirketinin faaliyetlerinde sağlanan ilerlemeyi memnuniyetle kaydetmişler ve Şirketin yatırımlarını verimli alanlarda yoğunlaştırması tavsiyesinde bulunmayı kararlaştırmışlardır. 

            Ticaret ve yatırım alanlarında mevcut ilişkileri artırmak amacıyla Taraflar, aşağıdaki sektörleri potansiyel yatırım alanları olarak belirlenmişlerdir : 

            - Gıda işleme
            - Petrokimyasal nihai ürün fabrikaları 
            - Tekstil 
            - Mühendislik Endüstrileri 
            - Turizm 
            - Gübre  ve Plastik 

            4- Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimini gözden geçirmişlerdir. 
            Suudi Tarafı, ihraç mallarını çeşitlendirme ve ikili ticarette daha iyi bir dengeye ulaşmak amacıyla uzun  dönemli sözleşmeler yapma arzusunu belirtmiştir. Taraflar, ihraç ürünlerini içeren işar’i listeleri teait etmişlerdir. 

            Bu çerçevede, Suudi Tarafı, “Petromin Lubricating Oil Company”nin Türkiye’deki karşıtı “Petrol Ofisi A.Ş.” ile harmanlama işlemleri yapmak için temas etmek istediğini belirtmiştir.Türk Tarafı konyu araştıracak ve zamanında “Petromin Lubricating Oil Company”e bilgi verecektir. 

            Türkiye’den Tüpraş, mevcut sözleşmenin artı % 10’luk toleransı çerçevesinde, Kasım ve  Aralık 1992’den , 1995’e kadar çekilmek üzere, 70.000 MT ilave LPG alımı talebinde bulunmuştur. 

            Samarec, sıkışık durumunu açıklamış ve bu taleple ilgili görüşmelerin Ağustos 1992’de değerlendirileceğini belirtmiştir. 

            Tüpraş, Samarec’ten uygulanan navlun ücretini cari piyasa koşullarına göre mümkün olan en kısa sürede tekrar gözden geçirmesini talep etmiş ve Samareç temsilcileri konuyu ilgili birimlerine iletmeyi kabul etmişlerdir. 

            Türkiye’den Petkim, Samarec’ten (300.000 MT. SR) (100.000 MT ağır yada hafif ) nafta almayı talep etmiştir. Samarec, cevaben önyeterlilik politikasını açıklamış ve 1992 için nafta sözleşmeleri imzalanmış olduğundan, 1993 yılı imkanları hakkında Temmuz - Ağustos 1992’de bilgi sahibi olabileceklerini belirtmiştir. 

            Sabic ve Petkim işbirliğinin artırmanın usul ve yollarını görüşmüşlerdir. İki kuruluş aşağıdaki ürünlerin tedarik imkanlarını incelemişlerdir: 

            Petkim, 1993 yılı için yaklaşık 25.000 MT stirene ihtiyaç duymakta ve bu miktarın Sabıc tarafından karşılanmasını istemekte, Sabıc ise arz durumuna bağlı olarak bu miktarı sağlamaya çok arzu duymaktadır. 

            Petkim, Sabic’e 1992 yılının ikinci yarısında 10 bin MT benzen sağlamayı teklif etmiştir. Bu teklif, iki kuruluş arasında daha önce görüşülmüş olup, Sabic bu teklife zamanında yanıt verecektir. 

            Petkim, ayrıca , 1993 yılı için 40 bin MT benzen teklif etmiştir. Sabic ihtiyacını gözden geçirerek ve konuyla ilgili olarak Petkim’le temasa geçecektir. 

            Ayrıca, Türkiye’de yada Suudi Arabistan’da özellikle petrokimyasal nihai ürün fabrikaları alanında uygulanabilir ortak yatırımlara girişilmesi olanaklarının araştırılması ve bu hususların nasıl gerçekleştirileceği üzerinde görüş alışverişinde ve temasda bulunulması kararlaştırılmıştır. 

            Petkim, ön - işletmeye alma, işletme ve normal işletme desteği sağlamak üzere işgücü teklifinde bulunmuş ve Sabic bu teklifi not etmiştir. 

            5- Taraflar, fuar ve sergilerin karşılıklı ticaretin arttırılmasındaki olumlu etkilerini gözönünde bulundurarak, firmaların, birbirlerinin ülkelerindeki bu tür etkinliklere katılmaya teşvik etmeyi karalaştırmışlardır. Türk Tarafı, Suudi Tarafını, Ağustos 1992’de ve izleyen yıllarda düzenlenecek olan Uluslararası İzmir FUArına katılmaya davet etmiştir. 

            6- Taraflar, ticaret hacminin artmasındaki ve birbirlerinin potansiyelinin araştırılmasındaki olumlu etkiyi dikkate alarak, karşılıklı olarak her iki ülkede sergiler düzenlenmesi olanaklarını araştırmayı kararlaştırmışlardır. 

            7- Türk Tarafı, iki ülke arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması konusundaki anlaşma taslağı hakkında bilgi istemiştir.Suudi Tarafı şimdiye kadar herhangi bir başka ülkeyle bu tür bir anlaşma yapmadığını, bunun yanısıra her iki ülkenin de İslam Konferansı  Teşkilatı şimsiyesi altında yatırımların korunması ve garanti altına alınması hususunda bir anlaşma imzalamış olduklarını belirtmiştir. Bununla birlikte, Suudi Tarafı yaklaşımında bir değişiklik olduğu takdirde Türk Tarafına bilgi verecektir. 

            8- Türk Tarafı Suudi Fonu’na tevdi edilen Hastane Projelerine değinmiş ve Fonun değerlendirilmesinin kısa sürede tamamlanması konusundaki ümidini ifade etmiştir. Suudi Tarafı, sözü edilen hastane projelerinin Suudi Fonu tarafından değerlendirilmekte olduğunu ve bir karar alındığında Türk yetkililerine derhal bilgi verileceğini açıklamıştır. 

            9- Suudi ve Türk Tarafları, Türk bankalarınca verilen teminatlara ilişkin olarak SAMA tarafından hazırlanan listeyi görüşmüşlerdir. Liste, Suudi Arabistan’daki lehdarlar için Türk bankalarınca verilen teminatlara ilişkin ihtilafların durumu hakkında kısa açıklamalar içermekte olup, Suudi Tarafı, bu teminatların ödenmesi gerektiğini belirtmiştir. Taraflar, bu sorunu çözmek için elden elden gelen çabayı göstermeyi kararlaştırmışlardır. 

            10- Türk Tarafı, işadamlarınca iş vizesi almakta karşılaşılan güçlükleri gündeme getirmiş ve Suudi Tarafından ilgili işlemlerin kolaylaştırılması için gerekli önlemleri almasını talep etmiştir. Suudi Tarafı, güçlüğün Suudi Arabistan’da kefili olmayan işadamları açısından ortaya çıktığını belirtmiştir. Bu gibi durumlarda, Türkiye Odalar Birliğince Türk işadamlarına verilecek referans mektupları sözkonusu vizelerin temini işlemini kolaylaştıracaktır. 

            11- Taraflar, müteahhitlik ve inşaat  faaliyetleri alanındaki son gelişmeleri tümüyle gözden geçirmişlerdir. 

            12- Türk Tarafı, Krallıkla inşaat alanında faaliyet gösteren Türk müteahhitlerine tercihli muamelede bulunulmasını ve bunların karşılaştıkları engellerden bertaraf edilmesini Suudi Tarafından talep etmiştir. Suudi Tarafı, ihalelelerin yürrülükteki tüzükler ve yönetmelikler çerçevesinde Türkiye gibi dost ülkelere memnuniyetle verilmesi yönündeki isteğini ifade etmiştir. 

            13- Türk Tarafı, Suudi Arabistandaki müteahhitlik işlerine atıfta bulunarak, ihaleler için teklif verme ve sonuçlandırma arasındaki sürenin uzunluğu, müteahhitlerin sınıflandırılması ile çalışma izni gibi hususlara işaret etmiştir. Suudi Taraf, bu hususların milliyetlerine bakılmaksızın, Suudi müteahhitler de dahil, tüm müteahhitlere uygulanan genel kurallar olduğunu Türk Tarafına bildirmiştir. 

            II- Ulaştırma ve Haberleşme: 
            1- Taraflar, 1986 yılında Tarafların ilgili Bakanlarınca imzalanmış bulunan ancak, Karma Ekonomik Komisyonun son toplantısında yapılan değişiklikler nedeniyle yürülüğe konulmayan “Kara Ulaştırma” ve “Deniz Ulaştırma Faaliyetleri” anlaşmalarının, diplomatik yollardan belirlenecek bir tarih ve yerde mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını, böylelikle Karma Ulaştırma Komitesinin acilen toplanmasının sağlanmasını kararlaştırmışlardır. 

            2- Taraflar, Türk - Suudi Yatırım Holding Şirketinin iki ülke özel sektörleri arasında bir ortak deniz ve/veya kara ulaştırma şirketi oluşturulmasına ilişkin fizibilite çalışmaları yapmasını ve bu amaçla her iki ülkedeki ilgili özel sektör kuruluşları ile temasa geçmesini kararlaştırmışlardır. 

            3- Taraflar, ülkelerinde yürürlükte bulunan, gemilerin sınıflandırılması da dahil olmak üzere, kara ve deniz ulaştırmasını düzenleyen yasa, tüzük ve yönetmelikler teati etmeyi kararlaştırmışlardır. 

            4- Suudi Tarafı, Türkiye’nin kara ve deniz ulaştırması eğitim merkezlerinde sağlanabilecek eğitim olanakları konusunda bilgi talep etmiştir. Türk Tarafı, konuyla ilgili bilgileri en kısa sürede sağlamayı kabul etmiştir. 

            5- Türk Tarafı, Suudi Arabistan’a ve Suudi Arabistan üzerinden üçüncü ülkelere yapılan ihracatın bazı gecikmelere maruz kaldığını belirtmiş ve Suudi Tarafından gecikmelerin bertarafı edilmesi için elinden gelen çabayı göstermesini talep etmiştir. Suudi Tarafı bunun temel sebebinin Suudi yasa ve yönetmeliklerine riayet edilmemesi olduğunu belirtmiştir. 

            6- Türk Tarafı, “Navlun Vergisinin” taraflar arasında sonuçlandırılacak bir “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi” anlaşması çerçevesinde kaldırılmasını talep etmiştir.

            7- Türk Tarafı, mevcut gemi inşa endüstrisi potansiyeli konusunda Suudi Tarafına kısa açıklamalarda bulunmuştur. Suudi Tarafı, bu hususları not etmiştir. 

            8- Türk Tarafı, Suudi Fonundan temin edilen kredi çerçevesinde uygulamay konulan İskenderun-Divriği demiryolu hattının modernizasyonu ve elektrifikasyonu projesinin gerçekleştirilmesinde şimdiye kadar kaydedilen gelişmelerden duyduğu memnuniyeti belirtmiştir. 

            9- Taraflar, haberleşme alanında mevcut işbirliğini artırmayı kararlaştırmışlardır. 

            III- Teknik, Bilimsel ve Enformasyon Alanında İşbirliği :
            1- Taraflar, her iki ülkede ve üçüncü dünya ülkelerinde ortak yatırımların artırılmasına özel bir önem atfederek enerji konusu ile ilgili ortak faaliyetlerin potansiyelleri doğrultusunda artırılması ve çeşitlendirilmesi  hususundaki samimi isteklerini ifade etmişlerdir. Bu çerçede, Taraflar, enerji alanındaki işbirliği olanaklarını aşağıdaki yollarla araştırmayı kararlaştırmışlardır: 

            i- Enerji ürünlerinin ihracat/ithalat kompozisyonunun özellikleri elektromekanik endüstrisi yönünden çeşitlendirilmesi, 

            ii- Teknik ve bilimsel işbirliğinin : 
            - uzman ve bilgi teatisi, 
            - öğretim ve eğitim programları,
            - danışma hizmetlerinin sağlanması, 
            - ortak araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılım,
yollarıyla geliştirilmesi, 
            iii- Belirle enerji projelerinde öz sermayeye katılımın yanısıra, yabancı yatırımların daha çok teşvik edilmesi, 

            Türk Tarafı, Suudi Tarafını Türk elektrik enerjisi sistemi içinde iletim ve dağıtım şebekesinin iyileştirilmesi ve genişletilmesinde işbirliğine davet etmiştir. 

            2- Türk Tarafı, Suudi Tarafına: 
            - bilimadamları ve akademisyenler, 
            - lisans üstü eğitimde destek hizmetleri, 
            - teknik ve bilimsel danışma hizmetleri, 
            - eğitim programlarında danışma  ve destek hizmetleri 
sağlamaya hazır olduğunu belirtmiştir. 

            Suudi Tarafı, bu öneriyi memnuniyetle karşılamış ve değerlendirmeyi kabul etmiştir. 

            3- Türk Tarafı, her iki ülkede düzenlenecek toplantı seminer ve sempozyumlara heyetlerin davet edilmesinin yanısıra, belge ve bilgi teatisi yoluyla tarım ve hayvancılık alanında işbirliğinin başlatılmasını teklif etmiştir. 

            Türk Tarafı, ayrıca Suudi veterinerlere eğitim olanakları sağlayacaktır. Suudi Tarafı bu öneriyi kaydetmiştir. 

            4- Taraflar, enformasyon alanındaki işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Türk Tarafı, Suudi Tarafının enformasyon alanında süratli fikir alışverişini, teknik deneyim değişiminin teşvikini,  eğitim ve uzmanların ziyaretlerini de içerecek şekilde bu işbirliğini geliştirme arzusunu memnuniyetle karşılamıştır.

            Suudi Tarafı, ayrıca radyo ve televizyon programları değişiminin sürdürülmesinin gereğini vurgulamıştır. 

            Türk Tarafı, kültürel işbirliğini arttırmak amacıyla, Suudi Tarafına iletilmiş bulunan kültürel değişim programının yürürlüğe konmasının hızlandırılmasını Suudi Tarafından talep etmiştir. 

            5- Taraflar, Krallıkta Türk işgücünün istihdam artışından duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir. 

            Taraflar, işgücü alanında mevcut işbirliğini daha da geliştirmeyi kararlaştırmışlardır. 

            Bu çerçevede Türk Tarafı, Suudi Arabistan’daki bazı Türk işçilerinin karşılaştıkları sorunları ayrıntılı olarak gündeme getirmiş ve Suudi Tarafınadn mevcut sorunların çözümlenmesi amacıyla mümkün olan tüm çabaları harcamasını talep etmiştir. Suudi Tarafı, bütün bu sorunların Suudi Çalışma Mevzuatının hüküm ve kuralları çeçevesinde çözülebileceğini açıklamıştır. 

            6- Suudi Tarafı: 
            - Her iki ülkede planlama alanında kaydedilen gelişmeleri izlemek amacıyal taraflar arasında konferanslar ve karşılıklı ziyaretler düzenlenmesini, 
            - Planlama alanında uzmanlar ve teknik elemanlar arasında bilgi, belge, teknik danışmanlık değişimini, 
            - Özelleştirme programları konusunda bilgi ve deneyim alışverişini, 
            önermiştir. 

            Türk  Tarafı, bu önerileri not etmiştir. 

            7- Taraflar, sağlık hizmetleri alanında daha geniş işbirliği olanakları konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 

            Türk Tarafı, Suudi Tarafı ile aşağıdaki alanlarda uzman, bilgi, deneyim, araç gereç teatisi ve eğitim olanakları sağlamak suretiyle işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir: 

            - temel sağlık hizmetkleri, 
            - ilaç ve eczacılık , 
            - sağlık eğitimi, 
            - çocuk sağlığı 
            - tıbbi tedavi hizmetleri, 
            - sağlık turizmi, 
            - hudut girişleri sağlık hizmetleri, 

            Suudi Tarafı, bu öneriyi memnuniyetle karşılamış ve işbirliğinin yol ve yöntemleri hakkında Türk Tarafından ayrıntılı bilgi talep etmiştir. 

            Suudi Tarafı, Suudi Arabistan’daki kutsal yerleri ziyaret eden Türk vatandaşları için aşı gibi gerekli tüm sağlık önlemlerini almasını Türk Tarafından talep etmiştir. 

            8- Taraflar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  ile Suudi Arabistan Standartlar Teşkilatı (SASO) arasında bir Mutabakat zaptı imzalanmış olmasını memnuniyetle kaydetmişlerdir. 

            Taraflar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari mübadeleleri kolaylaştırmak ve muhtemel teknik engelleri kaldırmak amacıyla, standardizasyon, kalite ve metroloji alanlarındaki işbirliğini devam ettirmeyi kararlaştırmışlardır. 

            IV. Özel Sektörler Arasında İşbirliği 
            Altıncı Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle her iki ülkenin önde gelen bir grup işadamı, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari konularla ilgili kapsamlı müzakerelerde bulunmuşlardır. 

            Bu amaçla, aşağıdaki yöntemlerin önemini vurgulamışlardır. 
            1- Türkiye Odalar Birliği ile Suudi Arabistan Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi arasında bilgi alışverişi, 

            2- İki ülkedeki yatırım faaliyetlerinin teşviki suretiyle ticaret hacminin arttırılmasına katkıda bulunulması. 

            3- Ortak Yatırım Holding Şirketinin her iki ülkedeki faaliyetlerinin teşvik edilmesi. 

            Sonuç olarak, Sayın Ersin Faralyalı kendisine ve Türk Heyetine gösterilen sıcak kabulden ve nazik misafirperverlikten ve Karma Ekonomik Komisyonun Altıncı Dönem Toplantısından verimli sonuç alınmasına yardımcı olan mükemmel düzenlemelerden ötürü derin takdirlerini ve şükranlarını ifade etmiştir. 

            Taraflar, Karma Komisyonun Yedinci Dönem Toplantısının, 1993 yılında Türkiye’de, üzerinde diplomatik kanallarla mutabakat sağlanacak bir tarihte yapılması hususunda mutabık kalmışlardır. 

            Riyad’da Hicri 16 Shawal 1412 tarihine tekabül eden 19 Nisan 1992’de, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere İngilizce iki asıl nüsha olarak düzenlenmiştir. 
 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA
S. ARABİSTAN KRALLIĞI 
HÜKÜMETİ ADINA
ERSİN FARALYALI
ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR 
BAKANI
MOHAMMED ABALKHAIL
MALİYE VE MİLLİ EKONOMİ
BAKANI
TÜRK HEYETİ 
 
1- Şevket ÖZÜGERGİN  : Müsteşar Yardımcısı, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
(H.D.T.M.) 
2- Mehmet Yılmaz ARIYÖRÜK  : Başkan, Türk Standartları Enstitüsü 
3- Durukal ÇULHA : Genel Müdür, imar ve İskan Bakanlığı
4- Yiğet DERİNER  : Genel Müdür Yardımcısı, HDTM
5- Necati GÜRAKAN  : Genel Müdür Yardımcısı, 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
6- Cemalettin PALA  : Daire Başkanı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
7- Tanzer GÜVEN  : Daire Başkanı, HDTM
8- Ergün KOÇ : Daire Başkanı, HDTM
9- Ertuğrul Nurcan BİNGÜL : Daire Başkanı, Ulaştırma Bakanlığı 
10- Hüsamettin ÖNER  : Daire Başkanı, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 
11- Ahmet KOCAER  : Müşavir ( Tercüman) , Başbakanlık 
12- Ahmet KURTER : Daire Başkanı, Türk Standartları 
Enstitüsü, 
13- İbrahim YILDIRIM  Genel Müdür Müşaviri, 
Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) 
14- Orhan BULDAÇ : Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür, PETLAS
15- Vasfi BERİSPEK  : Genel Müdür Yardımcısı, 
TÜPRAŞ
16- Seyfettin BİÇİCİ  : Genel Müdür Yardımcısı, 
PETKİM
17- Ziya KARALAR  : Yönetim Kurulu Üyesi, 
Türkiye Odalar Birliği 
18- Tahsin RENDE : Yönetim Kurulu Üyesi, UND 
19- Turan ESEN  : Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, 
Türkiye Müteahhitler Birliği 
 
SUUDİ ARABİSTAN HEYETİ 
 
1- Dr. Jabora AL-SURAİSRY :Ulusyararası Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı, Maliye Bakanlığı 
2- Dr. Khaled Yousuf AL-KHALAF : Genel Müdür, Suudi Arabistan Standartları Kurumu 
3- Ahmet AL-TURKEY : Bakan Yardımcısı, Haberleşme ve Ulaştırma Bakanlığı 
4- Saleh R.OWEIN : Müsteşar Yardımcısı, Ticaret Bakanlığı 
5- Mohammed Fida AL-DEEN INRESS : Sektör Koordinasyonu Genel Müdürü, Planlama Bakanlığı 
6- Abdul Rahman Saad AL-BAWARDI : İşgücü Genel Müdür Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı 
7- Abdurrahman AL-TURAİF : Proje Uygulama Genel Müdürü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
8- Ali Saleh AL-ZOGHAİBİ : Asya Projeleri Müdürü, Suudi Kalkınma Fonu 
9- Awaad Owaid ALWKHATABİ : Uluslararası Sağlık Dairesi Müdür Vekili, Sağlık Bakanlığı 
10- Mohammed Ameen SENDİ : Sanayi Projeleri Değerlendirme ve Lisans Dairesi Müdürü, Sanayi ve Elektrik Bakanlığı 
11- Naser AL-SAYYARİ : SABİC Projeler ve Planlama Müdürü, Sanayi ve Elektrik Bakanlığı 
12- Mohammed AL-SAİRHY Enformasyon Bakanlığı 
13- Ahmad AL-SAOUM : Yabancı Yatırım Komitesi Sekreterliği Üyesi, Sanayi ve Elektrik Bakanlığı 
14- Ziad Hamad AL-ZAHRANI : Proje Kontrol ve Koordinasyon Dairesi Müdürü, PETROMİN 
15- Abdulrahman AL-FADHY : Ulislararası Satışlar Başkan Yardımcısı, PETROMİN 
16- Abdulrahman M. AL-GHABRA : Batı Bölgesi Tedarik İşlemleri Müdürü, SAMAREC
17- Faisal TARAD : İkili İlişkiler Dairesi Müdürü, Dışişleri Bakanlığı 
18- Sameer AGAD  : İkinci Kâtip, Dışişleri Bakanlığı 
19- Ali Mohammed AL-MOGHRAM  : Sivil Hizmetler Bürosu 
20- Saad AL-BOGAMİ : Gümrük Dairesi, Maliye ve Milli Ekonomi Bakanlığı, 
21- Mahmoud NASHAR : Suudi Arabistan Merkez Bankası
22- Abdulaziz AL-WOHAİBİ  : Ekonomi Danışmanı, Maliye ve Milli Ekonomi Bakanlığı 
23- Mohammed AL-MEZAİD  : Bakan Özel Kalem Müdürü, Maliye ve Milli Ekonomi Bakanlığı
24- Abdul Rahman AL-KHOZAMİ : Dış Ticaret Dairesi, Ticaret Bakanlığı 
25- Hassan Abu ZAİD : Ekonomi Danışmanı, Maliye ve Milli Ekonomi Bakanlığı 
26- Mohammed AL-HAİZAN  : Ekonomi Danışmanı, Maliye ve Milli Ekonomi Bakanlığı 
27- Jamal AL-AJAJI : Ekonomi Uzmanı, Maliye ve Milli Ekonomi Bakanlığı 
28- Sami AL-YOUSUF  : Ekonomi Uzmanı, Maliye ve Milli Ekonomi Bakanlığı 
 
            Not : İngilizce metni 22 Temmuz 1992 gün 21292 sayılı Resmi Gazete’dedir.