Macaristan İle Yapılan Milletlerarası Antlaşma  
Resmi Gazete: 14.08.1992 Sayı : 21315 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
       
Milletlerarası Antlaşma
Karar Sayısı: 92/3263
Karar Tarihi : 11/07/1992   
       
            Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti arasındaki diplomatik pasaport hamillerine viz muafiyeti tanıyan 2 Mart 1990 tarihli Anlaşmanın, hususi ve hizmet pasaportlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bazı maddelerinin değiştirilmesi amacıyla iki ülke arasında nota teatisi suretiyle Ankara’da aktedilen ekli Anlaşmanın, 22 Haziran 1992 tarihinde yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 26/6/1992 tarihli ve KKVM-KOVD/621 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 10 uncu ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/7/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
    
                                                                                                                 Turgut ÖZAL   
                                                                                                                Cumhurbaşkanı   
   
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı
T.ÇİLLER 
Devlet Bakanı
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A.GÖNEN 
Devlet Bakanı
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU 
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ 
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
E. CEYHUN 
Dışişleri Bakanı V.
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A.ATEŞ 
Turizm Bakanı
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
 
           TÜRKİYE CUMHURİYETİ
            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
            Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Ankara’daki Macaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saygılarını sunar ve Büyükelçiliğin metni aşağıda bulunan 12 Mayıs 1992 tarih ve K/60/1990 sayılı Nota’sını aldığını bildirmekle şeref kazanır: 

            “Macaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığına saygılarını sunar ve diplomatik pasaportlara uygulanan vizelerin kaldırılması hususunda, iki Hükümet arasında bir Anlaşma oluşturan 15 Şubat 1990 tarih ve K/19/1990 sayılı ve 2 Mart 1990 tarih ve KKVM/KOVD-280 sayılı Notalara atıfla, Macaristan Cumhuriyeti Hükümetinin, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da kolaylaştırmak amacıyla Anlaşmanın alanını, geçerli bir hizmet veya hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarını ve geçerli bir hizmet pasaportu sahibi hizmet veya hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarını ve geçerli bir hizmet pasaportu sahibi Macar vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletmeye hazır olduğunu iletmek şeref kazanır. 

            Macar Tarafı, Anlaşmanın girişinde ve 1., 4., 5., 6., ve 8. Maddelerindeki “diplomatik pasoport” ibaresinin, “diplomatik,hizmet ve hususi pasaport” olarak değiştirilmesini önermiştir. 

            Anlaşmasnın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir. 

            “3.  Bir Akit Tarafın, diğer Akit Tarafın ülkesinde görevlendirdiği, geçerli bir diplomatik veya hizmet pasaportu hamili olan diplomasi veya konsolosluk temsilcileri ve onların aileleri, vize almaksızın diğer Akit Tarafın ülkesine girebilirler ve orada, hizmetleri süresince vize veya başka bir izne gerek olmaksızın kalabilirler. 

            Göreve atanmaları, varışlarından önce diğer Akit Tarafa sözlü Nota yoluyla bildirilir.”

            Yukarıdakiler Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabul edilir ise, Büyükelçilik, bu Notanın ve Bakanlığın Cevabi Notasını, Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankara’da 2 Mart 1990 tarihinde yapılmış olan, diplomatik pasaportlara uygulanan vizelerin kaldırılması hususundaki Anlaşmayı değiştiren bir Anlaşma oluşturmasını önlemekle şeref kazanır.

            Bu Anlaşma Bakanlığın Cevabi Notasının alınışından itibaren 30.gün yürürlüğe girecektir ve Taraflardan birinin yazılı olarak feshine kadar yürürlükte kalacaktır. 

            Macaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına en derin saygılarını teyid eder.”

            Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ankara’daki Macaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin macaristan Cumhuriyeti Hükümetinin önerisini kabul ettiğini ve yukarıdaki Nota ve ona cevabın bir Anlaşma oluşturduğunu benimsediğini bildirmekte şeref kazanır. 

            Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu vesiyleyle, Ankara’daki Macaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine en derin saygılarını teyid eder. 

                                                                                    Ankara , 21 Mayıs 1992 
            MACARİSTAN CUMHURİYETİ 
            BÜYÜKELÇİLİĞİ 
            ANKARA 
            Macaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına saygılarını sunar ve diplomatik pasaportlara uygulanan vizelerin kaldırılması hususunda, iki Hükümet arasında bir Anlaşma oluşturan 15 Şubat 1990 tarih ve K/9/1990 sayılı ve 2 Mart 1990 tarih ve KKVM/KOVD-280 sayılı Notalara atıfla, Macaristan Cumhuriyeti Hükümetinin, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da kolaylaştırmak amacayla Anlaşmanın alanını, geçerli bir hizmet veya hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarını ve geçerli bir hizmet pasaportu sahibi Macar vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletmeye hazır olduğunu iletmekle şeref kazanır. 

            Macar Tarafı, Anlaşmanın girişinde ve 1., 4., 5., 6., ve 8.maddelerindeki “diplomatik pasaport” ibaresinin, “diplomatik, hizmet veya hususi pasaport” olarak değiştirilmesini önermiştir. 

            Anlaşmanın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilecektir. 

            “ 3. Bir AkitTarafın, diğer Akit Tarafın ülkesinde görevlendirdiği, geçerli bir diplomatik veya hizmet pasaportu hamili olan diplomasi veya konsolosluk temsilcileri ve onların aileleri, vize almaksızın diğer Akit Tarafın ülkesine girebilir ve orada, hizmetleri süresince vize veya başka bir izne gerek olmaksızın kalabilirler. 

            “Göreve atanmaları, varışlarından önce diğer Akit Tarafa Sözlü Nota yoluyla bildirilir.”

            Yukarıdakiler Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince kabul edilir ise, Büyükelçilik, bu Notanın ve  Bakanlığın Cevabi Notasını, Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankara’da 2 Mart 1990 tarihinde yapılmış olan, diplomatik pasaportlara uygulanan vizelerin kaldırılması hususundaki Anlaşmayı değiştiren bir Anlaşmka oluşturmasını önermekle şeref kazanır. 

            Bu Anlaşma Bakanlığın Cevabi Notasının alınışından itibaren 30.gün yürürlüğe girecektir ve Taraflardan birinin yazılı olarak  feshine kadar yürürlükte kalacaktır. 

            Macaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına en derin saygılarını teyid eder.”

                                                                                                Ankara, 12 Mayıs 1992 
            TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
            ANKARA 

            Not : İngilizce metni 14 Ağustos 1992 gün ve 21315 sayılı Resmi Gazete’dedir.