İtalya İle Türkiye arasında yapılan Milletlerarası Anlaşmalar  
Resmi Gazete: 13.09.1992 Sayı : 21344 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Andlaşma
 
Karar Sayısı: 92/3366
Karar Tarihi : 30/07/1991 
     
            Türkiye ile İtalya arasında 27 Mart 1992 tarihinde Trieste’de imzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısına ait ilişik Protokol’un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 22/7/1992 tarihli ve EİGY-I-4620 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/7/1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
                                                                                                                Turgut ÖZAL 
                                                                                                                 Cumhurbaşkanı 
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı V. 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON 
Devlet Bakanı V.
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö.BARUTÇU
Devlet Bakanı
M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş.ERCAN
Devlet Bakanı
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı 
Y.TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
A.ATEŞ
Turizm Bakanı
V.TANIR
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK
Çevre Bakanı 
 
İtalya Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Ulaştırma Bakanlığı Arasında
26-27 Mart 1992 Tarihlerinde Trieste’de Yapılan Protokol

            İtalya ve Türkiye’de yürürlükte olan anlaşma uyarınca Karayoluyla Eşya ve Yolcu Taşımacılığıyla ilgili Karma Ulaştırma Komisyon Toplantısı 26-27 Mart tarihlerinde Trieste’de yapılmıştır. 

            İtalyan ve Türk Heyetlerinin oluşumu Ek-I ve Ek-II’de sıralanmıştır. 

            İki Heyet aşağıdaki gündemde mutabık kalmışlardır. 

            1- İstatistiksel veri teatisi, 
 
            2- 1992 yılı kesin ve 1993 yılı geçici kotalarının tespiti, 

            3- Yolcu taşımacılığı, 

            4- Diğerleri. 

            MADDE 1
            1990 ve 1991 yılında İtalya ve Türkiye arasında tüm eşya mübadelesiyle ilgili istatistiksel veri teatisinde iki heyet miktar ve değer olarak teatilerde olumlu bir artış not etmişlerdir. 

            Türk Heyeti 1991 yılında İtalya’nın ihracat sektöründe 2. sıraya ve ithalatta 4. sıraya yükseldiğini belirtmiştir. 

            MADDE 2
            İtalya Heyeti, İtalyan taşımacıların 1990 ve 1991 yıllarında diğer yıllara göre daha fazla sayıda taşıma yaptıkları halde İtalya-Türk ticaretinde bir dengeye ulaşmayı başaramadıklarını belirtmiştir. 

            Türk Heyeti özellikle Derince-Trieste ve Trieste/Derince feribot hattıyla ilgili işletimde İtalya ve Batı Avrupayla ticari alışverişin geliştirilmesi için Türkiye tarafından ekonomik çabaların gösterildiğini işaret etmiştir. 

            Diğe Ro/Ro gemisinin devreye girmesiyle 1992 Yılı içinde geliştirilecek deniz seferi, İtalya’ya varışda ve transit taşımalarda taşınan taşıt için daha fazla sayıda belge talebine neden olmuştur. 

            Yukarıdaki konuya ilintili olarak Türk Heyeti belge sayısının 13.000’e yükseltilmesini talep etmiştir. 

            İki Heyet uzun görüşmelerden sonra Trieste limanı kanalıyla yapılan taşıma işlemlerinin artırılması için Türk tarafı için 192 yılı kesin 1993 yılı geçici kotasında 10.000 belge transit ve varış (ikili) kontenjanı ve sadece Trieste limanı kanalıyla İtalya-Fransa, İtalya-İsviçre sınırlarına ve tam tersi taşımada 1000 transit belge kontenjanı olarak belirlenmiştir. 

            İtalya tarafı için varış (ikili) taşımalarda ve transit geçişte 10.000 belge, yalnız transit geçişte 1000 belge olarak belirlenmiştir. 

            İtalyan Heyeti Türk-İtalyan ticaretinden özellikle Ro-Ro gemileriyle Trieste limanına çekicisiz olarak taşınan yarırömorkların İtalya’daki varış noktalarına İtalyan taşımacılar tarafından taşınabilmesi hususunun incelenmesini talep etmiştir. 
 
            Yukarıdaki konuya istinaden iki ülkenin taşımacı temsilcileri arasında 1992 Haziranın ikinci yarısında yukarıda bahsedilen yarırömorkların çekici değişiminin teknik ve ekonomik şartlarında anlaşmaya varmak için bir toplantı yapılması görüşünde mutabık kalınmıştır. 

            MADDE 3
            İlgili iki Heyet yolcu taşımacılığında özel sorunların olmadığı görüşünde mutabık kalmışlardır. 

            Sadem-Lazzi ve taşımacıları arasında Firenze-İstanbul hattına ilişkin mevcut anlaşmaya göre Türk Heyeti Yunan Makamlarından transit belgesi alınır alınmaz İtalyan taşımacılara gerekli belgeleri sağlayacaklarını belirtmişlerdir. 

            Türk Heyeti Basel-Zürih-İstanbul hattıyla ilgili olarak Basel’in İsveçli ortağı Eggman Fred’in Türk ortağını değiştirme niyetinde olduğunu bildirmiştir. 

            İtalyan Heyeti yeni Türk taşımacıların başvuruları alınır alınmaz transit geçişleri için belge vermeye hazır olduklarını bildirmişlerdir. 

            Societa Autostradale, Bosfor Turizm tarafından gerçekleştirilen Paris-Milano-İstanbul ve tam tersi hat seferleriyle ilgili çarpıcı bir sorun bulunmamaktadır. 

            Türk Heyeti otobüs sürücülerinin vize ile ilgili sorunlarını işaret etmişlerdir. 

            İtalyan Heyeti söz konusu sorunu ilgili İtalyan Heyetlerine iletmek için ele almışlardır. 

            MADDE 4
            Türk Heyeti Türk traktörlerinin değişik yükleme yerlerinden Türk yarırömorklerini topladıklarında belgeleri olmaksızın İtalyan topraklarından geçişleri ile ilgili olasılıklar hususunda bilgi talep etmiştir. 

            İtalyan Heyeti İtalyan hukukunun taşıma belgesi olmaksızın yabancı taşıtların dolaşımına izin vermediğini belirtmiştir. 

            Türk Heyeti gelecekde “yeşil” kamyonların kullanımı ve kombine taşımacılık için bazı varsayımları öne sürmüştür. 

            Türk Heyeti buna ek olarak Türk taşımacıların “Diritto Fisso” ve dolaşım vergisi gibi bazı vergilerin ödemelerinden muaf tutulmalarını talep etmiştir. 

            İtalyan Heyeti gelecek Karma Komisyon Toplantısı esnasında gözden geçirilecek yukarıdaki sorunların çözümleri üzerinde çalışacaklarını temin etmişlerdir. 

            Sonuç olarak, iki Heyet 1993 yılı başında, Türkiye’de toplantı yapacaklardır. 

            Söz konusu Protokol 27 Mart 1992 tarihinde Trieste’de İngilizce iki nüsha olarak yazılmış, okunmuş, onaylanmış ve imzalanmıştır. 

                                                                                                                                                EK I 
 

İtalyan Heyeti Başkanı  Türk Heyeti Başkanı 
Dr. Alessandro DENTE  Mahir HANÇERZADE 
 
İTALYAN HEYETİ
 
Dr. Alessandro Dente (Başkan)  : Ulaştırma Bakanlığı  
Genel Müdür- Roma 
Dr. Ignazio Noto  : Ulaştırma Bakanlığı  
Daire Başkanı-Roma 
D.ssa Albadi Pasquale Brizzi  : Ulaştırma Bakanlığı  
Daire Başkanı-Roma
Dr. Matteo Giordano  : Maliye Bakanlığı  
Dışişleri Bölüm Müdürü 
Ing. Giorgio Bortoloth : Trieste C.M. 
Dairesi Genel Müfettişi 
Dr. Ervino Azzopardo  : Trieste C.M. 
Dairesi Genel Müfettişi 
Ing. Corrado Piccioni  : Florence C.M. 
Bölge Müdürü 
Rog Vittorio Sequi : Florence C.M.Dairesi 
Dr. Ennio Re Dionigi  : F.I.T.A. 
Taşımacılar Derneği 
Sn. Panilo Cunja  : F.I.T.A. Taşımacılar Derneği 
Sn. Gisualdo Guaini  : F.I.T.A. Taşımacılar Derneği 
Sn. Enzo Liberale : CONFETRA-UNITAI 
Taşımacılar Derneği 
Sn. Francesco Romano  : A.N.A.C.Taşımacılar 
 
                                                                                                                            EK II 
TÜRK HEYETİ
 
Sn. Mahir HANÇERZADE  : Ulaştırma Bakanlığı  
Heyet Başkanı 
Sn. Muharrem KARADUMAN  : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Daire Başkanı 
Sn. Cemil BAYÜLGEN  : D.B. Deniz Nakliyat 
Daire Başkanı 

            Not : İngilizce metni 13 Eylül 1992 gün ve 21344 sayılı Resmi Gazete’dedir.