Milletlerarası Antlaşma  
Resmi Gazete: 23.09.1992 Sayı : 21354 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:571
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 92/3453
Karar Tarihi : 31/08/1992
     
            Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti arasındaki, geçerli bir milli pasaport hamili Türk ve Arjantin vatandaşlarının birbirlerinin ülkeliren yapacakları azami 3 aya kadar ikamet süreli ve turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaf tutulmaları konusunda 8 Mayıs 1992 tarihinde Ankara’da mektup teatisi suretiyle yapıaln ekli Anlaşmanın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 24/8/1992 tarihli ve KKVM/KOVD-1012 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 10 uncu maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/8/1992 tarihinde kararlatırılmıştır. 
 
                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı
 
 
 
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C.ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER 
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ 
Devlet Bakanı V. 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T.AKYOL
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı
M. BATALLI 
Devlet Bakanı V.
M.A.YILMAZ
Devlet Bakanı
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
C. ÇAĞLAR 
Devlet BakanıV.
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı 
M. KAHRAMAN 
Bayındırlık ve İskan Bakanı V.
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N.CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR
Kültür Bakanı
D.F. SAĞLAR
Turizm Bakanı V. 
V.TANIR
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK
Çevre Bakanı 

            Ekselans, 
            Ülkelerimiz arasında dostane ilişkileri daha geliştirmek ve insan değişimini kolaylaştırmak amacıyla, Arjantin Cumhuriyeti Hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, aşağıda kayıtlı hususlar çerçevesinde, vize zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin bir Anlaşma aktedmeye hazır olduğunu Ekselânslarına bildirmekten şeref kazanırım. 

            1. Geçerli bir milli pasaport hâmili Türk vatandaşları, vize alma zorunluluğundan muaf olarak Arjantin Cumhuriyeti’ne girebilir ve orada üç aylık bir süre için kalabilirler. Seyahat edenler, talep edildiğinde, maddi durumlarının yeterli olduğunu ispat edeceklerdir. 

            2. Geçerli bir milli pasaport hâmili Arjantin vatandaşları, vize alma zorunluluğundan muaf olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne girebilir ve orada üç aylık bir süre için kalabilirler. Seyahat edenler, talep edildiğinde, maddi durumlarının yeterli olduğunu ispat edeceklerdir. 

            3. Vize muafiyeti, iki ülke vatandaşlarını diğer Akid ülkenin toprağında yürürlükte bulunan, çalışma ve meslek edinme düzenlemelerine olduğu kadar, özellikle geçici veya sürekli giriş ve ikamete ilişkin  yasalara uyma zorunluluğundan bağışık tutmaz. 

            4. iki ülke yetkili makamlarının, arzu edilmeyen bir kişiye ülkeye giriş veya ülkede kalma izni vermeme hakkı mahfuzdur. Hükümetler, giriş ve kalış için red nedenleri göstermek zorunda değildirler. 

            5. Kamu düzeni nedenleriyle her iki Akid Taraf, yukarıda kayıtlı hükümleri tamamen veya herhangi bir bölge için geçici olarak askıya alabilir. Askıya alma diplomatik yoldan bildirilir. 

            6. İşbu Anlaşma Akid Taraflardan biri feshedilinceye kadar süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Fesip Diplomatik yoldan gönderilen notanın alışını izleyen üçüncü ayın sonunda yürürlüğe girmek üzere, her iki Akid Tarafça yazılı olarak yapılabilir. 

            Yukarıda yazılı hususlar Türk Hükümeti tarafından da uygun bulunduğu takdirde, işbu mektup ve Ekselânslarının cevapları, cevaplarının alınışını izleyen üçüncü ayın sonunda yürürlüğe girmek üzere bir Anlaşma oluşturacaktır. 

            Ekselâns, en derin saygılarımı kabul buyurmanızı dilerim. 
 
Guido di Tella 
Arjantin Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı 
 
Ekselâns 
Erdal İNÖNÜ 
Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakan Vekili ve 
Devlet Bakanı-
Başbakan Yardımcısı 

            Ekselâns, 

            Metni aşağıda kayıtlı 8 Mayıs 1992 tarihli mektubunuzun alındığını bildirmekten şeref kazanırım: 

            Ekselans, 
            Ülkelerimiz arasında dostane ilişkileri daha geliştirmek ve insan değişimini kolaylaştırmak amacıyla, Arjantin Cumhuriyeti Hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, aşağıda kayıtlı hususlar çerçevesinde, vize zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin bir Anlaşma aktedmeye hazır olduğunu Ekselânslarına bildirmekten şeref kazanırım. 

            1. Geçerli bir milli pasaport hâmili Türk vatandaşları, vize alma zorunluluğundan muaf olarak Arjantin Cumhuriyeti’ne girebilir ve orada üç aylık bir süre için kalabilirler. Seyahat edenler, talep edildiğinde, maddi durumlarının yeterli olduğunu ispat edeceklerdir. 

            2. Geçerli bir milli pasaport hâmili Arjantin vatandaşları, vize alma zorunluluğundan muaf olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne girebilir ve orada üç aylık bir süre için kalabilirler. Seyahat edenler, talep edildiğinde, maddi durumlarının yeterli olduğunu ispat edeceklerdir. 

            3. Vize muafiyeti, iki ülke vatandaşlarını diğer Akid ülkenin toprağında yürürlükte bulunan, çalışma ve meslek edinme düzenlemelerine olduğu kadar, özellikle geçici veya sürekli giriş ve ikamete ilişkin  yasalara uyma zorunluluğundan bağışık tutmaz. 

            4. iki ülke yetkili makamlarının, arzu edilmeyen bir kişiye ülkeye giriş veya ülkede kalma izni vermeme hakkı mahfuzdur. Hükümetler, giriş ve kalış için red nedenleri göstermek zorunda değildirler. 

            5. Kamu düzeni nedenleriyle her iki Akid Taraf, yukarıda kayıtlı hükümleri tamamen veya herhangi bir bölge için geçici olarak askıya alabilir. Askıya alma diplomatik yoldan bildirilir. 

            6. İşbu Anlaşma Akid Taraflardan biri feshedilinceye kadar süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Fesip Diplomatik yoldan gönderilen notanın alışını izleyen üçüncü ayın sonunda yürürlüğe girmek üzere, her iki Akid Tarafça yazılı olarak yapılabilir. 

            Yukarıda yazılı hususlar Türk Hükümeti tarafından da uygun bulunduğu takdirde, işbu mektup ve Ekselânslarının cevapları, cevaplarının alınışını izleyen üçüncü ayın sonunda yürürlüğe girmek üzere bir Anlaşma oluşturacaktır. 

            Ekselâns, en derin saygılarımı kabul buyurmanızı dilerim.

            Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Arjantin Cumhuriyeti Hükümetinin önerisini kabul ettiğini ve yukarıda metni kayıtlı mektup ile işbu cevabın bir Anlaşma oluşturmasına mutabık kaldığını teyid etmekte şeref kazanırım. 

            Ekselâns, en derin saygılarımı kabul buyurmanızı dilerim. 
 
 
 
Erdal İNÖNÜ
Ekselâns
Türkiye Cumhuriyeti 
Guido di Tella 
Dışişleri Bakan Vekili 
Arjantin Cumhuriyeti 
Devlet Bakanı ve 
Dışişleri Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

            Not : İspanyolca metni 23 Eylül 1992 gün ve 21354 sayılı Resmi Gazete’dedir.