Milletlerarası sözleşme  
Resmi Gazete: 02.03.1993 Sayı : 21529 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
     
Milletlerarası Sözleşme 
Karar Sayısı: 92/3959 
Karar Tarihi : 30/12/1992 
     
            25/7/1992 tarihinde Aşkabat’ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Türkmenistan İçişleri Bakanlığı arasında suça karşı mücadele ve toplum emniyeti konularında işbirliğine ilişkin ekli Protokol’un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 23/12/1992 tarihli ve İADA/3414-7992 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/12/1992 tarihinde karalaştırılmıştır.  
                                                                                                                Hüsamettin CİNDORUK 
                                                                                                                Cumhurbaşkanı V. 
 
Süleyman DEMİREL 
Başbakan
     
E.İNÖNÜ 
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı 
T. ÇİLLER  
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ 
Devlet Bakanı
A. GÖNEN 
Devlet Bakanı 
T.AKYOL 
Devlet Bakanı
G.ERGENEKON 
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı
M.KAHRAMAN 
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 
K. TOPTAN 
Devlet Bakanı V.
E. ŞAHİN 
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN  
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY 
Adalet Bakanı
N. AYAZ 
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN 
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL 
Maliye ve Gümrük Bakanı
K.TOPTAN 
Milli Eğitim Bakanı 
O. KUMBARACIBAŞI  
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU 
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E.FARALYALI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F.SAĞLAR 
Kültür Bakanı
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
V.TANIR 
Orman Bakanı
B.D. AKYÜREK 
Çevre Bakanı 
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Türkmenistan İçişleri Bakanlığı Heyetlerinin Görüşme Protokolu


            Bundan böyle “taraflar” olarak adlandırılacak Türkmenistan’ın İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanlığı arasındaki “Suçlularak Mücadele ve Toplum Güvenliğini Temin Etme” konusundaki işbirliği anlaşması, tarafilar arasında yeniden gözden geçirildi.

            Taraflar:
            Türkmenistan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 29 Şubat 1992 tarihinde imzalanan bağımsızlık ve bağımsızlıkla birlikte gerekli olabilecek her türlü ilişkeri geliştirmeye yönelik anlaşmayı esas alarak,

            Suçlularla mücadele ve toplum güvenliğini sağlama hususlarına büyük önem vererek, 

            Taraflar arasında 3 Nisan 1992 tarihinde imzalanan “Suçlularla Mücadele ve Toplum Güvenliğini Sağlama” konusundaki karşılıklı işbirliğine dayanan anlaşmanın hükümlerini hayata geçirmek amacıyla,

            İki taraf da vatandaşlarının, kanuni haklarını korumak, karşılıklı hukuki yardımlaşma prensiplerini belirlemek, suçluları teslim etmek, suç ve diğer olayların aydınlanmasına yardım etmek, gerekli bilgileri ve dokümanları vermek, isteğinde olup taraflar, bu hususlarda kanunlarına uygun olarak karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini kabul etmişlerdir.

            Türkiye tarafı, Türkmenistan tarafının kadrolarının hazırlamak, Türkmenistan’ın İçişleri Bakanlığı’nın teknik kapasitesine artırmak ve bazı birimlerin yeniden kurulmasına yardım etem konusunu üzerine almıştır.

            Türkmenistan’ın İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin bu bakanlıkla ilgili kanun, tüzük ve prensiplerini öğrenmek ve uygulamak konusunda kararlıdır ve uygulamaya da başlamıştır.

            Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığınca Polis Akademisinde 1992 yılından itibaren okutulmak üzere Türkmenistan’dan ilk on öğrenci Türkiye’ye götürülecektir.

            Aşağıda belirtilen hususlar karar altına alınmıştır:

            1- İki tarafın İçişleri Bakanlıkları arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sağlamlaştırmak hususları desteklenmelidir.

            2- Türkiye Cumhuriyeti’nin Güvenlik Kuvvetleri Türkmenistan’a eğitim konusunda aşağıdaki hususlarda yardım edecektir.

            2.1- Türkiye tarafiiı, Polis Akademisinde okuyacak olan on öğrenciye ilaveten yeni bir on öğrenci (toplam 20) almayı kabul etmiştir.
            2.2- 1993 yılından başlayarak Türkiye’deki okullara kabul edilebilecek öğrencilerin sayısı, her yıl iki tarafın imkanları değerlendirilerek Nisan ayı içinde belirlenecek olup ilke olarak da bu sayı hep yüksek tutlmaya çalışılacaktır.
            2.3- Türkmenistan’ın İçişleri Bakanlığının personeli, Türkiye’ye gönderilip ihtiyaç duyulan alanlarda, görgü, bilgi ve becerilerini artırmak amacı ile eğitilecektir.
            2.4- Türkmenistan’ın kadrolarını hızlandırmak ve yetiştirmek için, gerekli alanlarda eğitim görecek kişilerin isimlerinin, rütbelerinin ve eğitim konularına ilişkin dokümanların her yıl en geçe 30 Nisan’a kadar Türkiye’ye iletilmesi gerekmektedir.
            2.5- Türkmenistan’ın Türkiye’ye göndereceği gerek öğrencilerin gerekse diğer personelin yol paraları hariç bütün giderleri Türkiye tarafından karşılanacaktır.

            3- Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanlığı, bütçe imkan ve kaynakları elverdiği ölçülerde Türkmenistan’ınn İçişleri Bakanlığına gereken teknik ve idari yardımları yapmayı da üstlenmiştir.

            4- 1992 yılının son üç ayında Türkiye Cumhuriyeti’in İçişleri Bakanlığı uzmanları (Polis, Jandarma) tarafından Türkmenistan’ın İçişleri Bakanlığı’ının üst düzey yetkililerine Aşkabat’ta, güvenlik konusunda seminerler tertiplemeyi kabul etmiştir.

            5- Türkmenistan İçişleri Bakanlığı Türk Polis Spor Birliği girişimini desteklemeyi ve 1992 yılının Kasım ayında Ankara’da yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına iki temsilci ile katılmayı kabul etmiştir.

            25 Temmuz 1992 günü Aşkabat’ta imzalanmıştır.
 
            Türkmenistan                                                             Türkiye Cumhuriyeti
            İçişleri Bakanı                                                            İçişleri Bakanı
            Serdar ÇARIYAROV                                                İsmet SEZGİN