Milletlerarası Anlaşma  
Resmi Gazete: 01.05.1993 Sayı : 21568 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:574
 

Milletlerarası Anlaşma
Karar Sayısı: 93/4297
Karar Tarihi : 05/04/1993

           8 Eylül 1977 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyet i Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımasına Dair Anlaşma”ya ek Protokole bir hüküm eklenmesi hakkında iki ülke arasında mektup teatisi yoluyla aktedilen ilişik Anlaşmanın, 10 Mart 1993 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30.03.1993 tarihli ve EİGY-l/1877 sayılı yazısı üzerine, 31/51963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/4/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Hüsamettin CİNDORUK
Cumhurbaşkanı V.
Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
E.İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb.Yrd.
C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 
T.ÇİLLER
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN 
Devlet Bakanı 
İ.TEZ
Devlet Bakanı
A.GÖNEN
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı 
G.ERGENEKON
Devlet Bakanı
O.KİLERCİOĞLU 
Devlet Bakanı 
M.KAHRAMAN
Devlet Bakanı 
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı 
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı 
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı 
M.BATALLI
Devlet Bakanı 
M.S.OKTAY
Adalet Bakanı
N.AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ.SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı 
S.ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
M. A. YILMAZ
Milli Eğitim Bakanı V.
O.KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA 
Sağlık Bakanı 
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı 
N. CEVHERİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
M.T.KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
D.F. SAĞLAR
Kültür Bakanı 
A. ATEŞ 
Turizm Bakanı 
V.TANIR
Orman Bakanı
V.TANIR
Çevre Bakanı V.

            Ekselans, 

                          Dışişleri  Bakanı  Ekselans Hikmet Çetin’e muhatap, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 8 Eylül 1977 tarihli “Karayolu ile Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasına ekli Protokolun 11.2 maddesinde bir değişiklik teklif eden ve metni aşağıda yer alan 21 Aralık 1992  tarihli mektubunuza atıfta bulunmaktan şeref duymaktayım:

            Ekselans,

            Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 8 Eylül 1977 tarihli Karayolu ile Uluslararası Yük  ve Yolcu Taşımasına dair Anlaşmaya ve 5-6 Mayıs 1992 tarihlerinde Ankara’da yapılan Almanya-Türkiye Karma Komisyon toplantısı sırasındaki müzakerelere atıfta bulunarak, sözkonusu Anlaşmanın 15. maddesi uyarınca yapılmış Ek Protokol’ün II. 2. maddesine aşağıdaki eklemenin yapılmasını teklif etmekten şeref duymaktayım:

            “Kesimlik hayvanların, taşıtın kayıtlı olduğu Akit Taraf ülkesinden geçiş olmaksızın, üçüncü ülkeye nakliyesiile ilgili olarak özel müsaadeler kararlaştırılabilir.”

            Şayet Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yukarıda yer alan teklifle mutabıksa, işbu    Nota ve Ekselanslarının, Hükümetinin mutabakatını bildirdiği Notası , Hükümetlerimiz arasında, cevabı Notanın tarihinde yürürlüğe girecek bir Anlaşma  olarak kabul edilecektir.

            Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurunuz.

Ekselans
Dr.Jürgen Oesterhelt
Federal Alman Cumhuriyeti
Büyükelçisi
A N K A RA

            Dışişleri Bakanı Ekselans Hikmet Çetin adına,yukarıda yer alan mektup hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için kabul edilebilir olduğunu ve bu nedenle sözkonusu mektup ile işbu yanıtın, Protokole yapılan eklemeyi ilişkin ve işbu Nota’nın tarihinde yürürlüğe girecek bir Anlaşma olarak kabul edileceğini bildirmekten şeref duymaktayım.

            Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurunuz.
                                                                                                   Oktay AKSOY
                                                                                                     Büyükelçi
                                                                                                    Genel Müdür
                                                                                  Ankara, 21 Aralık 1992
            Ekselans, 

            Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 8 Eylül 1977 tarihli Karayolu  ile Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımasına dair Anlaşmaya  ve 5-6 Mayıs 1992 tarihlerinde Ankara’da yapılan Almanya-Türkiye Karma Komisyon toplantısı sırasındaki müzakerelere atıfta bulunarak, sözkonusu Anlaşmanın 15. maddesi uyarınca yapılmış Ek Protokol’ün II. 2. maddesine aşağıdaki eklemenin yapılmasını teklif etmekten şeref duymaktayım:

            “Kesimlik hayvanların, taşıtın kayıtlı olduğu Akit Taraf ülkesinden geçiş olmaksızın, üçüncü ülkeye nakliyesi ile ilgili olarak özel müsaadeler kararlaştırılabilir.”

            Şayet Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti  yukarıda yer alan teklifle mutabıksa, işbu Nota ve Ekselanslarının, Hükümetinin mutabakatını bildirdiği Notası, Hükümetlerimiz arasında, cevabi Notanın tarihinde yürürlüğe girecek bir Anlaşma olarak kabul edilecektir.

            Ekselans, en derin saygılarımı kabul buyurunuz.

                                                                                    Dr. Jürgen Oesterhelt 

Ekselans
Sayın Hikmet ÇETİN
Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanı
ANKARA

            Not: İngilizce metni l Mayıs 1993 gün ve 21568 sayılı Resmi Gazete’dedir.