Milletlerarası Antlaşmalar  
Resmi Gazete: 04.081993 Sayı : 21658 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 32 Sahife:
     
Milletlerarası Antlaşma
 
Karar Sayısı: 93/4618
Karar Tarihi : 07/07/1993    
     
            Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında ulaştırma konularına ilişkin 13 Mart 1993 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli Protokol’un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 30/6/1993 tarihli ve EIGY-I-4015 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/7/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
  
   

                                                                                                            CUMHURBAŞKANI 
                                                                                                            SÜLEYMAN DEMİREL
 
Prof. Tansu ÇİLLER
Başbakan
     
       
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı
Y. AKTUNA
Devlet Bakanı 
M. GÖLHAN
Devlet Bakanı
       
İ. TEZ
Devlet Bakanı
B. S. DAÇE
Devlet Bakanı
T. AKYOL
Devlet Bakanı
G. MÜFTÜOĞLU
Devlet Bakanı
       
N. KURT
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
C. ERHAN
Devlet Bakanı
M. ÇİLOĞLU
Devlet Bakanı
       
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı
A. ŞANAL
Devlet Bakanı
Ş. ERDEM
Devlet Bakanı
M. S. OKTAY
Adalet Bakanı
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı
M. GAZİOĞLU
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı
İ. ATTİLA
Maliye ve Gümrük Bakanı
       
N. MENTEŞE
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı
R. SERDAROĞLU
Sağlık Bakanı
M. KÖSTEPEN
Ulaştırma Bakanı
R. ŞAHİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M.T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
V. ATASOY
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D. F. SAĞLAR
Kültür Bakanı
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
H. EKİNCİ
Orman Bakanı
R. AKÇALI
Çevre Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Ekselansları Yaşar TOPÇU ve Avusturya Cumhuriyeti Kamu Ekonomisi ve Ulaştırma’dan  Sorumlu Federal Bakan Ekselansları Viktor KLIMA Arasında 12-13 Mart 1993 Tarihlerinde Ankara’da Yapılan


            PROTOKOL

            Heyetlerin listeleri Ek I ve Ek II’de gösterilmiştir.

            Her iki heyet aşağıdaki gündemde mutabık kalmışlardır.

            1. İki ülke arasındaki kara ulaştırmasının gelişimi ve kara ulaştırması ile ilgili aşağıdaki özel hususlar. 
            - Demiryolu alanında işbirliği
            - Kombine taşımacılık (trenler-kamyonlar)

            MADDE 1
            Türk Tarafı demiryolu şebekesi altyapısını modernize etmek amacıyla Türkiye Devlet Demiryolları için kredi talebinde bulunmuştur. Avusturya Tarafı bu isteği not almış ve destekleyeceğini ifade etmiştir. Türk Tarafına bu isteğin, Maliyeden sorumlu Federal Bakanlık gibi yetkili bir Avusturya Makamına yapılması gerektiği hatırlatılmıştır. Avusturya Tarafı, Türk Tarafınca incelenecek olan, iki ülke demiryolu şirketleri arasında işbirliğini öngören, ayrıntılı bir program sunmuştur. 

            MADDE 2
            İki Bakan 25-26 Şubat 1993 tarihlerinde İstanbul’da imzalanan “Toplantı Tutanağı”nı ve bu protokolün Ek III’ünü onaylamışlardır. 

            Görüşmeler karşılıklı anlayış ve dostça bir hava içinde geçmiştir. 

            Kara Ulaştırması Karma Komisyonunun gelecek toplantısı 1994 yılında Avusturya’da yapılacaktır. Kesin tarih diplomatik kanallar vasıtasıyla kararlaştırılacaktır. 

            13 Mart 1993 tarihinde, Ankara’da her iki metin’de aynı derecede geçerli olmak üzere, ingilizce olarak, iki asıl nüsha halinde düzenlenmiştir. 

            Yaşar TOPÇU                                                Viktor KLIMA
            Türkiye Cumhuriyeti                                    Avusturya Cumhuriyeti
            Ulaştırma Bakanı                                    Ulaştırmadan sorumlu
                                                                        Federal Bakan

EK I
TÜRK HEYETİ LİSTESİ

            Yaşar TOPÇU                                   Ulaştırma Bakanı
            Yüksel DİNÇER                                 Müsteşar Yardımcısı
                                                                        (Teknik Heyet Başkanı)
            Yaşar ÇOBAN                                   Kara Ulaştırması Genel Müdür V.
            Talat GÜNSOY                                  TCDD Genel Müdürü
            Metin KATI                                         Dışilişkiler Dairesi Başkanı
            Erdinç ULUMLU                                Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı
            Ergün KOÇ                                        HDTM Daire Başkanı

EK II
AVUSTURYA HEYETİ LİSTESİ

            Viktor KLIMA                        Ulaştırma ve Kamu Ekonomisinden sorumlu
                                                            Federal Bakan
            Günther HANREICH             Kamu Ekonomisi ve Ulaştırmadan
                                                            Sorumlu Federal Bakanlık
                                                            Ulaştırma Genel Müdürü
            Rene POLLITZER                 Bakan KLIMA’nın Özel Kalem Müdürü
                                                            (Uluslararası İlişkiler)
            Peter SINGER                       Ticari Ateşe
                                                            (Avusturya Büyükelçiliği)
            Norbert STREITMAYER       Kamu Ekonomisinden Sorumlu Federal
                                                            Bakanlık,
                                                            Dış Ticaret Bölümü

 
EK III
 
            Avusturya Tarafı, Türk Tarafının, üç aylık bir dönem sonunda, toplam 3000 gidiş-dönüş seferini, ROLA hizmetleriyle gerçekleştirmesi durumunda, 25-26 Şubat 1993 tarihinde İstanbul’da imzalanan toplantı tutanağının 7 nci maddesine göre ekstra 500 adet ödül karayolu izin belgesi yerine ek olarak 5 inci maddede tanımlanan ekstra 750 adet ödül karayolu izin belgesini vereceğini belirtmiştir. 

            Yaşar ÇOBAN                                    Günhter HANREICH
            Kara Ulaştırma                                    Ulaştırma Genel Müdürü
            Genel Müdür V.

            Not: İngilizce, metni 4 Ağustos 1993 gün ve 21658 sayılı Resmi Gazete’dedir.