Milletler Arası Sözleşmeler  
Resmi Gazete:  07.12.1997 Pazar Sayı : 23193 (Asıl)  Düstur Tertip:5 Cilt:37 Sahife:
 
Milletlerarası Anlaşma

Karar Sayısı: 97/10271
Karar Tarihi : 17/11/1997
 
            7 Ekim 1997 tarihinde Trieste'te imzalanan ekli "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Hakkında Türk-İtalyan Karma Komisyon Toplantısı Protokolu"nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 12/11/1997 tarihli ve AVGY-5800 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/11/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI 
  
Mesut YILMAZ 
Başbakan
 
B.ECEVİT
Başb.Yrd. ve Devlet Bak.
M.BATALLI 
Başb.Yrd.ve Milli Sav.Bak.V.
C.KAVAK 
Devlet Bakanı V.
H.ÖZKAN
Devlet Bakanı
Y.SEÇKİNER
Devlet Bakanı
I.SAYGIN
Devlet Bakanı
Prof.Dr.H.S.TÜRK
Devlet Bakanı
Prof.Dr.S.YILDIRIM
Devlet Bakanı
R.SERDAROĞLU
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S.YILDIRIM
Devlet Bakanı V.
H.ULUĞBAY
Devlet Bakanı V.
Prof.Dr.A.ANDİCAN
Devlet Bakanı
Dr.I.ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
M.YILMAZ 
Devlet Bakanı
R.ŞAHİN 
Devlet Bakanı
B.KARA 
Devlet Bakanı
C.KAVAK 
Devlet Bakanı
E.AŞIK 
Devlet Bakanı
R.K.YÜCELEN 
Devlet Bakanı
H.GEMİCİ 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı
O.SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M.BAŞESGİOĞLU 
İçişleri Bakanı
İ.CEM 
Dışişleri Bakanı
Z.TEMİZEL 
Maliye Bakanı
H.ULUĞBAY 
Milli Eğitim Bakanı
Y.TOPÇU 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
H.İ.ÖZSOY 
Sağlık Bakanı
 
N.MENZİR 
Ulaştırma Bakanı
M.TAŞAR 
Tarım ve KöyişleriBakanı
Prof.Dr.N.ÇAĞAN 
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
Y.EREZ 
Sanayi ve TicaretBakanı
M.C.ERSÜMER 
Enerji ve Tabii Kay.Bakanı
İ.TALAY 
Kültür Bakanı
İ.GÜRDAL 
Turizm Bakanı
E.TARANOĞLU 
Orman Bakanı
R.K.YÜCELEN 
Çevre Bakanı V.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Hakkında Türk-İtalyan Karma Komisyon Toplantısı Protokolu 6-7 Ekim 1997, Trieste

            Türkiye-İtalya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı hakkındaki Anlaşmaya göre, Türk-İtalyan Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon toplantısı, 6-7 Ekim 1997 tarihlerinde Trieste'de yapılmıştır.

            Her iki heyet listesi ilişiktedir.

            İki Taraf aşağıdaki gündemin görüşülmesi hususunda anlaşmışlardır:

            - İstatistiki bilgi teatisi,

            - 1997 yılı için kesin kota tesbiti,

            - Karayoluyla yolcu taşımacılığı,

            - Diğer konular.

            Madde 1
            İki Taraf, karayolu taşımacılığıyla ilgili istatistiki bilgi teatisinde bulunmuşlardır. İtalyan Tarafı, Türkiye ile İtalya ve tersi yöndeki taşımacılık faaliyetinin Türk taşımacılarının tam üstünlüğüyle devam ettiğini belirtmiştir. İtalyan Tarafı, ayrıca bu taşımacılık faaliyetinde İtalyan taşımacılarının daha fazla oranda katılımının sağlanması amacıyla iki ülkenin taşıma dernekleri arasındaki toplantılardan umulan sonucunu alınamadığını belirtmiştir.

            Türk Tarafı, Türkiye ile İtalya arasındaki eşya taşımacılığında tamamen serbest pazar koşullarının etkisinde olduğunu ve elbette İtalya Tarafının mevcut trafikten pay almasını memnuniyetle karşılayacağını belirtmiştir.

            Madde 2
            Türk Tarafı, 1995 yılı kotalarının ikili/transit izin belgeleri için 4000 adet, Trieste limanından İsviçre ve Fransa'ya ve ters yöndeki taşımalar için 2000 adet ve çevreye duyarlı araçlar (yeşil araçlar) için 400 adet artırılmasını talep etmiştir.

            İtalyan Tarafı, madde 1'de belirtilen istatistiki bilgilerin Türk Tarafınca talep edilen izin belgesi artışına izin vermediğini belirterek, buna rağmen Trieste limanını kullanarak İtalya'da Türk taşımacılarının transit geçişinin olumlu olarak değerlendirildiğini belirtmiştir.

            İki Taraf, uzun görüşmeler sonucu, 1995 yılı kota rakamlarına ilave olarak, 1997 yılı için karşılıklılık temelinde aşağıdaki kotanın teati edilmesi hususunda anlaşmışlardır:

            - 2000 adet ikili izin belgesi,

            - 1500 adet çevreye duyarlı (yeşil) araçlarca kullanılacak ikili izin belgesi,

            - 1500 adet yalnızca Trieste limanından Fransa ve İsviçre'ye veya tersi yönde kullanılacak transit izin belgesi.

            İtalyan Tarafı, İtalyan taşımacıların Türkiye'ye ve Türkiye'den taşımacılık paylarının artırılması yolunda Trieste'de İtalya'nın hinterlandındaki çeşitli ülkelere yük taşımacılığı amacıyla bir konsorsiyum kurma aşamasında olduklarını belirterek, bu organizasyona Türk taşımacılarının da katılımını talep etmiştir.

            Türk Tarafı, İtalyan taşımacılar tarafından böyle bir konsorsiyum oluşturulmasından memnuniyet duyduğunu ve bu konsorsiyum faaliyetlerine Türk taşımacıların katılımı için, Türkiye Uluslararası Nakliyeciler Derneği vasıtasıyla çaba harcayacağını ifade etmiştir.

            Her iki heyet, İtalya topraklarında İtalyan çekicileri tarafından Türk römork ve yarı römorklarının taşınması; Türkiye topraklarında ise Türk çekicileri tarafından İtalyan römork ve yarı römorklarının taşınması imkanının bulunduğunu tesbit etmişlerdir. Türk Tarafı, yine böyle bir işbirliğinin oluşturulması için Türkiye Uluslararası Nakliyeciler Derneği vasıtasıyla çaba harcayacaktır.

            İki Tarafın taşıma dernekleri, ortak menfaat alanlarını görüşmek üzere mümkün olan en kısa sürede toplanacaklar ve elde edilen gelişmeler hakkında ilgili Bakanlıklarını bilgilendireceklerdir.

            İki Taraf, sözkonusu taşıma derneklerinin ilgili taşımacılık konularında görüş teatisinden hemen sonra 1998 kesin kotasını görüşmeye başlamak hususunda anlaşmışlardır. Her iki Taraf, 1995 yılı kotasını 1998 yılı için geçici kota olarak temel almayı kabul etmişlerdir.

            Gelecek Karma Komisyon Toplantısı tarihi diplomatik kanalla kararlaştırılacaktır.

            Madde 3
            Taraflar, İstanbul-Milan-Paris düzenli hattının yeniden oluşturulmasıyla, iki ülke arasındaki yolcu taşımacılığının gelişmesi için çabalarını yoğunlaştırmak hususunda anlaşmışlardır.

            Ancak, İtalyan Tarafı sözkonusu hatla ilgilenecek taşımacıların belli olmadığı sorusunu gündeme getirmiştir. Bu temel unsurun yokluğu sebebiyle, İtalyan Tarafı, bu hatla ilgili Türk, İtalyan ve Fransız taşımacıların yetki vermesiyle ilgili görüşlerini ifade etmelerini bekleyecektir.

            Madde 4
            Türk Tarafı, tehlikeli eşya taşıyan araçlardan bahsederek, tehlikeli eşya taşımacılığı için İtalya'da talep edilen aracın uygunluk sertifikası uygulamasını haksız bulmaktadır. İtalyan Tarafı, anılan konuyla ilgili bilgileri topladıktan hemen sonra, Türk Tarafına cevap vereceğini bildirmiştir.

            Görüşmeler sıcak ve dostça bir havada yapılmış olup Türk Tarafı 1998 yılındaki toplantı için İtalyan Heyetini davet etmiştir.

            Bu Protokol, her biri İngilizce iki orijinal nüsha olarak yapılmış ve 7 Ekim 1997 tarihinde Trieste'de imzalanmıştır.

            Türk Hükümeti Adına                                                          İtalyan Hükümeti Adına
            (Sayın Yaşar ÇOBAN)                                                    (Dott. Alessandro DENTE)

                                TÜRK HEYETİ
 
Yaşar ÇOBAN Heyet Başkanı KUGM Genel Müdürü Ulaştırma Bakanlığı
Akif AYHAN Daire Başkanı Dışişleri Bakanlığı
Sefa EKİN Daire Başkanı Gümrük Müsteşarlığı

                                      İTALYAN HEYETİ
 
Dr. Allessandro DENTE Heyet Başkanı Ulaştırma Bakanlığı, Genel Müdür
Dr. ssa Alba Maria di Pasquale BRIZZI Ulaştırma Bakanlığı Müdürü,Yolcu Bölümü
Dr. Camillo LOBİNA Ulaştırma Bakanlığı Memuru, Uluslararası Yük
Dr. ssa Regina LO RUSSO Ulaştırma Bakanlığı Memuru, Yolcu Bölümü
Dr. ıng. Sandro CHIARANDINI Motorlu Araçlar Trieste Şubesi Yöneticisi
Ezio ROSSETTI Motorlu Araçlar Trieste Şubesi Yöneticisi
Dr. Franco GROPAIZ Trieste Ticaret Odası Başkan Vekili
Dr. Alessandro DEL FRATE Trieste Ticaret Odası Ulaştırma Bölümü Başkanı

                Toplantıya Katılan Taşımacılık Dernekleri Temsilcileri
 
CONFARTIGIANATO TRASPORTI Alberto BİANCHİ
FAI Giancarlo BİZOTTO
FITA/CNA Giosualdo QUAİNİ ve Daniele CUNJA Maurizio LONGO (sadece 7.10.1997'de)
UNITAI Bay Chiarcosso (Sadece 6.10.1997'de) Maurizio QUİNTAİE/sadece 6.10.1997'de) Gino CECCONİ (sadece 6.10.1997'de) Fulvio MİGHALİ (sadece 7.10.1997'de)
FIAP Armando CHELUCCİ
ANITA Erminio GİANESİNİ
ANAC Ciro BERTİNİ