Milletler Arası Sözleşmeler  
Resmi Gazete:  11.12.1997 Perşembe Sayı : 23197 (Asıl)  Düstur Tertip:5 Cilt:37 Sahife:

Milletlerarası Anlaşma

Karar Sayısı: 97/10286
Karar Tarihi : 21/11/1997

            Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Lefkoşa'da imzalanan ekli listede yazılı ilişik protokollerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 13/11/1997 tarihli ve KİGY-I-5810 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/11/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI 
 
Mesut YILMAZ
Başbakan
B.ECEVİT
Başb.Yrd. ve Devlet Bak.
İ. SEZGİN
Başb.Yrd.ve Milli Sav.Bak.
C.KAVAK 
Devlet Bakanı V.
H.ÖZKAN
Devlet Bakanı
Y.SEÇKİNER
Devlet Bakanı
I.SAYGIN
Devlet Bakanı
Prof.Dr.H.S.TÜRK
Devlet Bakanı
Prof.Dr.S.YILDIRIM
Devlet Bakanı
R.SERDAROĞLU
Devlet Bakanı
M. GÜRDERE
Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. GÜREL
Devlet Bakanı 
Prof.Dr.A.ANDİCAN
Devlet Bakanı
Dr.I.ÇELEBİ 
Devlet Bakanı
M.YILMAZ 
Devlet Bakanı
R.ŞAHİN 
Devlet Bakanı
B.KARA 
Devlet Bakanı
C.KAVAK 
Devlet Bakanı
E.AŞIK 
Devlet Bakanı
R.K.YÜCELEN 
Devlet Bakanı
H.GEMİCİ 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı
O.SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M.BAŞESGİOĞLU 
İçişleri Bakanı
İ.CEM 
Dışişleri Bakanı
Z.TEMİZEL 
Maliye Bakanı
H.ULUĞBAY 
Milli Eğitim Bakanı
Y.TOPÇU 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
H.İ.ÖZSOY 
Sağlık Bakanı
N.MENZİR 
Ulaştırma Bakanı
M.TAŞAR 
Tarım ve KöyişleriBakanı
Prof.Dr.N.ÇAĞAN 
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
Y.EREZ 
Sanayi ve TicaretBakanı
M.C.ERSÜMER 
Enerji ve Tabii Kay.Bakanı
İ.TALAY 
Kültür Bakanı
İ.GÜRDAL 
Turizm Bakanı
E.TARANOĞLU 
Orman Bakanı
R.K.YÜCELEN 
Çevre Bakanı V.

21/11/1997 Tarihli ve 97/10286 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE

            1- Türkiye Cumhuriyeti (TC) Devlet Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Türkiye Milli Piyango İdaresi Tarafından KKTC'de Bir Anadolu Lisesi İnşa Edilmesi Hususunda Akdedilen Yardım ve İşbirliği Protokolu

            2- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Tarım ve Orman Bakanlığı Arasında Karpaz Bölgesinde Tütün Yetiştirilmesi Hususunda Akdedilen Teknik Yardım ve İşbirliği Protokolu

            3- Türkiye Cumhuriyeti (TC) Devlet Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi Bakanlığı Arasında Türkiye'ye Alkollü İçeceklerin İthali Hususunda Akdedilen İşbirliği Protokolu

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Devlet Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Türkiye Milli Piyango İdaresi Tarafından KKTC'de Bir Anadolu Lisesi İnşa Edilmesi Hususunda Akdedilen Yardım ve İşbirliği Protokolu

            TARAFLAR
            İş bu protokol, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı arasında akdedilmiştir.

            KONU
            Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları düzeyinde 20 Ocak 1997 tarihinde imzalanan Ortak Deklarasyon ve TC ile KKTC Başbakanları düzeyinde 3 Ocak 1997 tarihinde imzalanan TC-KKTC Ekonomik İşbirliği Protokolu'nda ifadesini bulan TC ile KKTC arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde KKTC'de eğitim hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere Türkiye Milli Piyango İdaresi tarafından KKTC'de bir Anadolu Lisesi İnşa edilmesinin finansmanının sağlanmasını karara bağlamışlardır.

            Madde 1: Okul yapımı için gerekli arsa ve/veya arazi KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tahsis edilecektir.

            Madde 2: İşbu Protokolun ekinde sunulan ve KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan bir adet Anadolu Lisesi Yeni Okul İnşaatı Projesi, olduğu gibi TC Milli Piyango İdaresi yardımları ile inşa edilecektir.

            Madde 3: Anadolu Lisesi'nin inşaatı süresince ihtiyaç duyulan idari ve hukuki önlemler, inşaat faaliyetlerini aksatmayacak ve zamanında bitirilmesini temin etmek üzere KKTC tarafından alınacaktır.

            Madde 4: İnşa edilecek Anadolu Lisesi 1.2 milyon ABD Doları tutarında tüm teçhizatı araç-gereç ve Labaratuvarları ile otuz altı derslikten oluşacak ve anahtar teslimi yöntemi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ihaleye çıkılacaktır. Projenin finansmanı iş programının gerçekleşmesine bağlı olarak Milli Piyango İdaresi tarafından dört taksitte sağlanacaktır.

            Madde 5: TC Milli Piyango İdaresi tarafından finanse edilerek inşa edilecek olan Anadolu Lisesi 1998-1999 ders yılına yetiştirilecektir.

            YÜRÜRLÜK
            Bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

            İşbu protokol 24 Eylül 1997 tarihinde Lefkoşa'da 2 orjinal nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ                 KKTC MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR,
                  DEVLET BAKANI                        GENÇLİK VE SPOR BAKANI
                      EYÜP AŞIK                                          GÜNAY CAYMAZ
 

ANADOLU LİSESİ
YENİ OKUL İNŞAATI PROJESİ

            ZEMİN KAT

            A) İdari Blok:                                              200m2 X 235$ =
            - Müdür Odası
            - Öğretmen Odası
            - Müdür Muavini Odası (8 adet)
            - Sekreter Odası
            - Çay Odası
            - Tuvalet (6 adet)
            - Giriş Holü

            B) Kantin Kafeterya                                  176m2 X 176$ =

            C) Tuvalet Bloku İnşaatı

            1. Bayan tuvalet bloku                              128m2 X 235$ =
            2. Soyunma odası (kız)                               27m2 X 118$ =
            3. Erkek tuvalet bloku                               128m2 X 235$ =
            4. Soyunma Odası (erkek)                         27m2 X 118$ =

            D) Derslik 20 adet                                      90m2 X 14 X 176$ =

            E) Labaratuvar 6 adet                              120m2 X 2 X 235$ =

            F) Bekçi Odası                                            45m2 X 118$ =

            G) Rehber Odası 2 adet                             45m2 X 176$ =

            BİRİNCİ KAT

            a) Derslik 16 adet                                       90m2 X 10 X 176$ =
            b) Labaratuvar 3 adet                               120m2 X 2 X 235$ =
            c) Depo 4 adet                                            45m2 X 2 X 118$ =
            d) Tuvalet bloku                                         100m2 X 2 X 235$ =
            e) Merdiven 4 adet                                     25m2 X 4 X 176$ =
            f) Çok amaçlı salon                                1000m2 X 294$ =

            1. Sahne
            2. Tuvalet
            3. Soyunma salonu
            4. Spor salonu

            g) Basketbol-Voleybol Sahası

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Tarım ve Orman Bakanlığı Arasında Karpaz Bölgesinde Tütün Yetiştirilmesi Hususunda Akdedilen Teknik Yardım ve İşbirliği Protokolu

            A. TARAFLAR:
            İşbu protokol, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı arasında akdedilmiştir.

            B. KONU:
            Bu protokol; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpaz Bölgesi'nde, dünya pazarlarında aranan ve Tekel'in sigara harmanlarında kullanılımına ihtiyaç duyulan ve bölgesel ekolojik şartlara kolayca intibak edebilecek Yayladağı menşeli Türk tütününün üretilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi maksadıyla üretici, tarla, ve tohum seçimini takiben tarla ve fidelik yerlerinin hazırlanması, fidelerin sağlıklı büyütülmesi ve tarlaya şaşırtılması, çapalanması, gerektiğinde ilaçlanması, olgunluğa varan yaprakların kırılıp dizilmesi ve kurutulması, denklenip ambalajlanması ile alınması ve satılması gibi ameliyelerin oluşacağı süreç içerisinde yukarıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak üretim devresi boyunca yapılacak müşterek teknik çalışma konularında işbirliğini kapsar.

            C. ÜRETİM MİKTARI VE ÜRETİLECEK TÜTÜNÜN MENŞEİ:
            a- Karpaz Bölgesi'nde, aşamalı olarak yılda 1.000.000 Kg. tütün yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

            b- Karpaz Bölgesi'nde mevcut bitki örtüsü, toprak yapısı ve iklim Türkiye Cumhuriyeti'nin Hatay Bölgesi'nin şartlarına benzerlik arzetmektedir.

            c- Bölge ekolojik şartlarının, Hatay Yöresi ekolojik faktörlerine benzerlik göstermesi bakımından Bölge'de, hem Türkiye Cumhuriyeti Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (Tekel) Genel Müdürlüğü'nün ürettiği sigara harmanlarında kullanılmak üzere ihtiyacı olan hem de dış alıcılar tarafından ısrarla aranan tütün çeşitlerinden Yayladağ menşei tütün üretilecektir.

            D- YAYLADAĞ MENŞEİ TÜTÜN TOHUMUNUN TEMİN EDİLMESİ:
            Karpaz Bölgesinde üretilecek olan Yayladağ menşei tütünün tohumu, Hatay Yöresi'nde ürün üretim devresi sona erdiğinde Türkiye Cumhuriyeti Tekel Genel Müdürlüğü'nün mahalli teşkilatı marifetiyle toplatılacaktır.

            E- TARLA SEÇİMİ:
            Karpaz Bölgesi'nde, tarıma müsait araziler, Türkiye Cumhuriyeti Tekel Genel Müdürlüğü'nce görevlendirilecek uzmanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziraat açısından değerlendirilecek kır ve kırtaban karakteri taşıyan tarım alanları tefrik edilecek ve bu arazilerde tütün ziraatine izin verilecektir.

            F- ÜRETİCİLERİN SEÇİMİ
            a- Çocuklu bir ailenin kendi işgücü ile aile ziraati şeklinde 900-1000 Kg. tütün yetiştirmesi normal sayıldığından 1.000.000 Kg.'lık genel üretim için aşamalı olarak KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tekel uzmanlarınca yaklaşık 1000 üretici belirlenecektir.

            b- Kır veya kırtaban arazi sahibi veya kiracısı olanlardan seçilecek her bir tütün üreticisi ile Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.Şti. arasında, tütün üretiminde uyulacak vecibeler ile alımı ve satımı hakkındaki bilgileri içeren ve her yılın Ekim-Kasım aylarında imzalanacak bir ön sözleşme ile imza sahibi kişiye tütün üreticisi olma hakkı verilecek ve tütün dikmesine müsaade edilecektir.

            c- Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.Şti. ile ön sözleşme yapmadıkları için tütün dikim müsaadesi alamayanların ve tütün dikim müsaadesi aldıkları halde taban arazide tütün ziraati yapanların diktikleri tütünler kaçak dikim olarak mütaala edilerek ilgili yasa maddesine göre işlem yapılacaktır. Bu yaptırımı, KKTC ilgili makamları yerine getirecektir.

            d- Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü'nce bölgede görevli kılınacak uzmanlar; tarla seçimi ve hazırlığı, fidelik, dikim, çapa, kırım, dizim, kurutma ve denkleme evrelerinde kaliteli tütün yetiştirilmesi maksadıyla yapacakları uyarılar ile ön sözleşmede yer alacak vecibelere uymalarını sağlayacaklardır.

            e- Üretim devresi boyunca, kaliteli tütün yetiştirilmesi ile ilgili konularda tütün üreticilerine Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek uzmanlar muhatap olacaklardır.

            G- YETİŞTİRİLEN TÜTÜNLERİN SATIN ALINMASI;
            a- Kuzey Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.Şti. ön sözleşme yaptığı üreticilerin tütünlerini satın alacaktır. Ancak, üretici daha yüksek fiyatla ürününü tüccara da satabilecektir.

            b- Ekici tütünlerin satın alınmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nde o yılın Yayladağ menşeli tütünler için uygulanan randıman karşılığı fiyatlar geçerli olacaktır.

            H- SATIN ALINAN TÜTÜNLERİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ:
            Üretilen Yayladağ tipi tütünler Tekel Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'ye kıyı ticareti kapsamında ithal edilecektir.

            I- ÜRETİCİLERİN EĞİTİLMESİ İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLER:
            a- Tekel Genel Müdürlüğü Karpaz Bölgesinde kaliteli tütün yetiştirilmesi için tarla seçiminden denklemeye kadar sürecek üretim devresinde, üreticilerin bilgi ve becerilerini artırmak maksadıyla yeter sayıda uzman personelini görevlendirecektir.

            b- Söz konusu uzmanlar, kaliteli tütün yetiştirilmesi kapsamında köyleri, fidelikleri, üretim alanlarını, dizim ve kurutma mahallerini bir program dahilinde dolaşacak ve her fırsatta üreticiler ile ameli ve nazari çalışmalarda bulunacaklardır.

            c- Uzmanlar, tütüncülük konularında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elemanlarını da eğiteceklerdir.

            d- Karpaz Bölgesi tütün üreticilerinin, kaliteli tütün yetiştirilmesi konularında eğitilmeleri ile ilgili çalışmalar üç ürün yılının üretim devresinde sürdürülecektir.

            e- Uzmanlara araç tahsisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılacaktır.

            J- BÜRO VE ALIM MERKEZİ:
            Tekel Genel Müdürlü'nce görevlendirilecek uzmanların büro hizmetlerini yürütebileceği, bölgeye yakın uygun bir çalışma yeri KKTC Hükümeti'nce sağlanacaktır.

            K- MALİ KONULAR:
            a- Bu protokole konu faaliyetlerin gerektirdiği eğitim giderleri, tohum temini ve teknik personel görevlendirilmesi Tekel Genel Müdürlüğü'nce, mahallinde yapılacak diğer giderler ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nca karşılanacaktır. Tekel Genel Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.Şti.'ne bu işler için gerektiğinde avans verebilecektir.

            b- Karşılıklı heyet ve uzman ziyaretlerinde, gönderen taraf, gidiş-dönüş giderlerini, kabul eden taraf ise iaşe ve ibate ile ulaşım giderlerini karşılayacaktır.

            L- YÜRÜRLÜK:
            Bu protokol imzalandığı tarihten yürürlüğe girer.

            İş bu protokol, 24/9/1997 tarihinde Lefkoşa'da 2 orjinal nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır.

    TÜRKİYE CUMHURİYETİ                          KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
         HÜKÜMETİ ADINA                                              HÜKÜMETİ ADINA
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ                          KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
          DEVLET BAKANI                                        TARIM VE ORMAN BAKANI
               EYÜP AŞIK                                                        KENAN AKIN

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Devlet Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi Bakanlığı Arasında Türkiye'ye Alkollü İçeceklerin İthali Hususunda Akdedilen İşbirliği Protokolu

            TARAFLAR
            İşbu protokol, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı arasında akdedilmiştir.

            KONU
            Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları arasında 20 Ocak 1997 tarihinde yapılan Ortak Deklarasyon ve TC ile KKTC Başbakanları düzeyinde 3 Ocak 1997 tarihinde imzalanan TC-KKTC Ekonomik İşbirliği Protokolu'nda ifadesini bulan, TC ile KKTC arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde KKTC'nin ekonomik gelişmesine ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere KKTC'de üretilen alkollü içkilerin TEKEL tarafından Türkiye'ye ithal edilmesi karara bağlanmıştır.

            Madde 1: KKTC'de üretilen alkollü içkiler, Türkiye'deki firmaların talebi ve başvurusu üzerine, TEKEL Genel Müdürlüğü'nce Kıyı Ticareti Yoluyla Türkiye'ye ithal edilecektir.

            Madde 2: KKTC'de üretilen anasonlu içki etiketlerinde, ürün markasıyla birlikte, 12 puntodan küçük olmamak kaydıyla Kıbrıs haritası üzerine yazılmış "KIBRISRAKISI" ibaresi yer alacaktır.

            Madde 3: "KIBRISRAKISI"nın yılda 3 milyon litreye kadar Türkiye'ye ithaline izin verilecektir. İleriki yıllarda Türkiye'ye ithal edilecek olan "KIBRISRAKISI"nın miktarı gözden geçirilecek ve gereğinde artırılacaktır.

            Madde 4: KKTC'den ithal edilecek alkollü içkilere Türkiye'de uygulanacak vergilerde, fiyat cazibesi yaratacak ve rekabete imkan verecek ölçüde indirim yapılabilmesi için Türkiye'de ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli teşebbüsler yapılacaktır.

            Madde 5: TEKEL Genel Müdürlüğü, yapacağı hizmet karşılığı perakente satış fiyatının %1'i oranında ücret alacaktır.

            Madde 6: KKTC'den ithal edilecek alkollü içkiler, ayrıca TEKEL bayilerine de dağıtılacak ve teşvik edilecektir.

            C. YÜRÜRLÜK
            Bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

            İşbu protokol 25 Eylül 1997 tarihinde Lefkoşa'da iki orijinal nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır.

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ              KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
                  HÜKÜMETİ ADINA                               HÜKÜMETİ ADINA
               DEVLET BAKANI                                   EKONOMİ BAKANI
                    EYÜP AŞIK                                         ERDAL ONURHAN