Milletler Arası Sözleşmeler  
Resmi Gazete:  19.12.1997 Cuma   Sayı : 23205 (Asıl)  Düstur Tertip:5 Cilt:37 Sahife:
 
Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı: 97/10318
Karar Tarihi :24/11/1997

            24/10/1997 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmaya Ek Protokol"un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 19/11/1997 tarihli ve YAGY-1769 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/11/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI 
  
Mesut YILMAZ 
Başbakan
 
B.ECEVİT
Başb.Yrd. ve Devlet Bak.
İ. SEZGİN
Başb.Yrd.ve Milli Sav.Bak.
G. TANER
Devlet Bakanı 
H.ÖZKAN
Devlet Bakanı
Y.SEÇKİNER
Devlet Bakanı
I.SAYGIN
Devlet Bakanı
Prof.Dr.H.S.TÜRK
Devlet Bakanı
Prof.Dr.S.YILDIRIM
Devlet Bakanı
R.SERDAROĞLU
Devlet Bakanı
M. GÜRDERE
Devlet Bakanı 
Prof.Dr.Ş. GÜREL
Devlet Bakanı 
Prof.Dr.A.ANDİCAN
Devlet Bakanı
M. C. ERSÜMER
Devlet Bakanı V.
M.YILMAZ 
Devlet Bakanı
R.ŞAHİN 
Devlet Bakanı
B.KARA 
Devlet Bakanı
H. İ. ÖZSOY
Devlet Bakanı V.
E.AŞIK 
Devlet Bakanı
R.K.YÜCELEN 
Devlet Bakanı
H.GEMİCİ 
Devlet Bakanı
M.BATALLI 
Devlet Bakanı
O.SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M.BAŞESGİOĞLU 
İçişleri Bakanı
İ.TALAY
Dışişleri Bakanı V.
Z.TEMİZEL 
Maliye Bakanı
H.ULUĞBAY 
Milli Eğitim Bakanı
Y.TOPÇU 
Bayındırlık ve İskan Bakanı
H.İ.ÖZSOY 
Sağlık Bakanı
N.MENZİR 
Ulaştırma Bakanı
M.TAŞAR 
Tarım ve KöyişleriBakanı
Prof.Dr.N.ÇAĞAN 
Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı
Y.TOPÇU
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.
M.C.ERSÜMER 
Enerji ve Tabii Kay.Bakanı
İ.TALAY 
Kültür Bakanı
İ.GÜRDAL 
Turizm Bakanı
E.TARANOĞLU 
Orman Bakanı
Dr. İ. AYKUT
Çevre Bakanı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti ükümeti Arasında Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmaya Ek Protokol

            Madde 1
            Taraflar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne bağlı hastahanesi bulunan bir Tıp Fakültesi'nin kurulmasını kararlaştırmışlardır. Fakültenin eğitim-öğretime açılması zamanını Mütevelli Heyet belirleyecektir.

            Tıp Fakültesi ve hastahanesi inşaatı için yapılacak giderler Taraflarca bilahare mutabakata varılacak esaslara göre karşılanacaktır.

           Madde 2
            Bu Protokol, 9 Eylül 1995 tarihinde İzmir'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma'nın yürürlük süresi nihayetinde sona erer.

            Bu Protokol 24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da Türkçe ve Kırgızca, her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere hazırlanıp imzalanmıştır.

    Türkiye Cumhuriyeti                          Kırgız Cumhuriyeti
              Adına                                                 Adına
           İsmail Cem                                   Murat İmanaliev
        Dışişleri Bakanı                              Dışişleri Bakanı