Bulgaristan ile Yapılan Milletlerarası Antlaşma  
Resmi Gazete: 28.081998 Sayı : 23447 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 38 Sahife:
      
Milletlerarası Antlaşma 
Karar Sayısı: 98/11541 
Karar Tarihi : 24/07/1998   
      
            23 Haziran 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Ortak Sanayi Çalışma Grubu III. Dönem Toplantısı Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 22/7/1998 tarihli ve EİGY-3914 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/7/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
   
    

                                                                                                            CUMHURBAŞKANI    
                                                                                                            SÜLEYMAN DEMİREL   
   
Mesut YILMAZ  
Başbakan
     
       
B. ECEVİT  
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
İ. SEZGİN  
Milli Sav. Bak. ve Başb. Yrd.
G. TANER  
Devlet Bakanı 
H. ÖZKAN  
Devlet Bakanı
 Y. SEÇKİNER  
Devlet Bakanı 
 I. SAYGIN  
Devlet Bakanı
 Prof. Dr.H.S. TÜRK  
Devlet Bakanı
Prof. Dr. S. YILDIRIM  
Devlet Bakanı 
R. SERDAROĞLU  
Devlet Bakanı
M.GÜRDERE  
Devlet Bakanı
Prof. Dr. Ş. GÜREL  
Devlet Bakanı
Prof. Dr. A. ANDİCAN  
Devlet Bakanı
 Dr. I. ÇELEBİ  
Devlet Bakanı
 M. YILMAZ  
Devlet Bakanı
 R. ŞAHİN  
Devlet Bakanı
 B. KARA  
Devlet Bakanı
C. KAVAK  
Devlet Bakanı 
E. AŞIK  
Devlet Bakanı
R. K. YÜCELEN  
Devlet Bakanı 
H. GEMİCİ  
Devlet Bakanı
 M. BATALLI 
Devlet Bakanı
O. SUNGURLU 
Adalet Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU 
İçişleri Bakanı
İ. CEM 
Dışişleri Bakanı
Z. TEMİZER 
Maliye Bakanı
H. ULUBAĞ 
Milli Eğitim Bakanı
Y. TOPÇU 
Bay. ve İsk.Bakanı
H. İ. ÖZSOY 
Sağlık Bakanı
N. MENZİR 
Ulaştırma Bakanı
M. TAŞAR 
Tarım ve Köyişleri Bakanı
Prof Dr. N. ÇAĞAN 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı
Y. EREZ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. C. ERSÜMER 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
İ. TALAY 
Kültür Bakanı 
İ. GÜRDAL 
Turizm Bakanı 
E. TARANOĞLU 
Orman Bakanı
Dr. İ. AYKUT 
Çevre Bakanı
    

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Ortak Sanayi Çalışma Grubu III. Dönem Toplantısı Protokolü 

11. Dönem Türkiye Cumhuriyeti - Bulgaristan Cumhuriyeti Karma Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu Protokolü uyarınca kurulan Türk - Bulgar Ortak Sanayi Çalışma Grubu (bundan sonra Çalışma Grubu olarak ifade edilecektir) Üçüncü Toplantısı 22 - 24 Haziran 1998 tarihleri arasında Ankara'da yapılmıştır. 

            Türk Heyetine Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Erkal SAHİYANCI, Bulgar Heyetine Bulgaristan Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı Genel Sekreteri Sayın Nedialko NEDİALKOV başkanlık etmiştir. 

            Heyet üyeleri Ek-I ve Ek-II'de yer almaktadır. 

            Heyet Başkanları, Çalışma Grubu'nun II. Dönem toplantısından bu yana sanayi alanındaki ikili ilişkilerde kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmişlerdir. 

            Taraflar, karşılıklı ilgi duyulan alanlardaki işbirliğinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi imkanları üzerinde görüş alış verişinde bulundular. 

            Görüşmeler sırasında, Bulgar Tarafı Bulgaristan'da sürmekte olan özelleştirme sürecine ilişkin bir sunuş yaptılar ve Bulgaristan Sanayi Bakanlığı bünyesinde özelleştirilecek küçük ve orta ölçekli işletmelerin sektörel bir listesini sundular. Bulgaristan Tarafı, Türk işadamlarının ve sanayicilerinin Bulgaristan'daki özelleştirme sürecine katılmaları yolundaki isteklerini ifade ettiler. Türk Tarafı, ilgili kurum ve kuruluşların bu konuda bilgilendirileceğini belirttiler. 

            Taraflar, aşağıda belirlenen alanları sınai işbirliği yapılabilecek konular olarak önerdiler.

            Makine inşa sanayii (sanayi, inşaat ve tarım makinaları ve ekipmanları) . 
            Otomotiv yedek parça sanayii . 
            Elektrikli ve elektronik ev aletleri sanayii . 
            Hafif sanayii . 
            İlgili alt sektörlerdeki gıda işleme sanayii: Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, şeker ve şekerleme ürünleri, şarap, bira, konserve ürünleri 

            Taraflar, yukarıda belirtilen alanlarda işbirliğinin arttırılması için ilgili, kuruluş ve şirketlerin teşvik edilmesi hususunda fikir birliğine vardılar. 

            Türk Tarafı inşaat ve müteahhitlik hizmetleri ile her türlü üretim, yatırım, danışmanlık ve çimento sanayinde eğitim alanlarında işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Bulgaristan Tarafı, Türk Tarafından gelen teklifleri memnuniyetle karşıladı ve bu bilgiler doğrultusunda kendi İnşaat Bakanlıklarını bilgilendirileceklerini belirttiler. 

            Her iki Taraf sınai ve ticari işbirliğinin arttırılması amacıyla ilgili kuruluş ve şirketlerinin Türkiye ve Bulgaristan'da düzenlenen fuarlara katılmaları için teşvik edilmesi hususunda mutabık kaldılar. 

            Taraflar, Çalışma Grubunun faaliyetlerinin yanısıra, elektronik, otomotiv ve yedek parçaları sanayii, makina imalat sanayi alanlarında Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Bulgaristan Sanayi Bakanlığı gözetiminde sektörel toplantılar düzenlemeye karar verdiler. 

            Taraflar, küçük ve orta ölçekli işletmeler konusunda da ilgili kuruluşları arasında tecrübe aktarımı yoluyla işbirliği yapmak konusunda fikir birliğine vardılar. 

            Taraflar, Çalışma Grubunun IV. Dönem Toplantısının diplomatik kanallar vasıtasıyla tespit edilecek bir tarihte Sofya'da yapılmasına karar verdiler. 

            İşbu Protokol 23 Haziran 1998 tarihinde Ankara'da iki nüsha olarak İngilizce hazırlanmıştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                         BULGARİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA                                    HÜKÜMETİ ADINA 
Erkal SAHTİYANCI                                     Nedialko NEDIALKOV 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı                       Sanayi Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı                                   Genel Sekreteri 

                                                        EK-I 
                                                TÜRK HEYETİ 
Erkal SAHTİYANCI                                     Heyet Başkanı 
                                                                      Müsteşar Yardımcısı 
                                                                      Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Ü. Neşe KILIÇ                                              Genel Müdür 
                                                                      Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Ayhan YILMAZ                                              Genel Müdür Yardımcısı 
                                                                       Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

S. Sefa ÖNGELEN                                      Daire Başkanı 
                                                                       Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Çiğdem ÇINAR                                             Daire Başkanı 
                                                                        Dış Ticaret Müsteşarlığı 
 

                                EK-II BULGAR DELEGASYONU LİSTESİ 

Nedialko NEDIALKOV                                       Genel Sekreter-HEYET BAŞKANI 

Alexandar RANGELOV                                      Gıda Üretimi Genel Müdürü 

Boris MARKOV                                                    Makine İnşa ve Elektronik Genel Müdürü 

Lilia VITOSHKA                                                   İkinci Bölüm Başkanı 

Lilia IGNATOVA                                                   İkili İşbirliği Bölümü Baş Uzmanı 

Vladimir MOSKOV                                               Bulgaristan Büyükelçiliği Birinci Sekreteri 

Nevena MATEEVA                                               Bulgaristan Büyükelçiliği Tercümanı 

Not : İngilizce metin 28/08/1998 tarih ve 23447 sayılı Resmi Gazetede'dir.