Gümrük Mevzuatı  
 

İHRACATI GELİŞTİRMEK AMACI İLE VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK HÜKÜMETÇE ALINACAK TEDBİRLERE DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 27/06/1963
KANUN NO : 0261
 
RESMİ G.TARİHİ : 05/07/1963
RESMİ G. NO : 11446
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 02
DÜSTUR SAYFA : 1588
 

 

Madde 1 :
Madde 2 : 
Madde 3 :
Madde 4 :