Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 

TAHSİS EDİLDİKLERİ GAYELERDE KULLANILMALARINA İMKAN VEYA LÜZUM KALMAYAN HARB SEFİNELERİNİN SATILMASINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
KABUL TARİHİ : 11/07/1963
KANUN NO : 0269
 
RESMİ G.TARİHİ : 17/07/1963
RESMİ G. NO : 11456
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 02
DÜSTUR SAYFA : 1622
 
 
Madde 1 :
Madde 2 : 
Madde 3 :
Madde 4 :
Madde 5 :
Madde 6 :