Belediye ve İmar Mevzuatı  
 

5237 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU İLE DİĞER KANUNLARLA, 
BELEDİYELERE VERİLEN PAYLARIN BELEDİYE VERGİ VE RESİMLERİ 
HÜKMÜNDE OLDUĞUNA DAİR KANUN

 
KABUL TARİHİ : 15/07/1963
KANUN NO : 0277
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/07/1963
RESMİ G. NO : 11462
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 02
DÜSTUR SAYFA : 1699
 

 

Madde 1 :
Madde 2 : 
Madde 3 :