Bakanlıklar Mevzuatı  
 
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUN 
 
KABUL TARİHİ : 17.07.1963
KANUN NO : 0278
 
RESMİG.TARİHİ : 27.07.1963
RESMİ G. NO : 11462
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 2
DÜSTUR SAYFA : 1700
 
 
Madde   1 : KURULUŞ AMACI
Madde   2 : GÖREV
Madde   3 : KURULUŞ
Madde   4 : BİLİM KURULU
Madde   5 : DANIŞMA KURULU
Madde   6 : GENEL SEKRETERLİK
Madde   7 : ARAŞTIRMA GRUPLARI
Madde   8 : 
Madde   9 : MALİ HÜKÜMLER
Madde 10 : 
Madde 11 :
Madde 12 : 
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 : 
Madde 16 : 
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
Madde 21 : 
Madde 22 : 
Madde 23 :
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 1 :
Madde 24 : 
Madde 25 :