Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
 

TOHUMLUKLARIN TESCİL, KONTROL VE SERTİFİKASYONU HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 21/08/1963
KANUN NO : 0308
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/08/1963
RESMİ G. NO : 11493
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 2
DÜSTUR SAYFA : 1893
 
 
BÖLÜM I
KANUNUN KONUSU VE AMACI
Madde 1 : 
Madde 2
Madde 3
Madde 4
BÖLÜM II
TARİFLER VE ESASLAR
Madde  5
BÖLÜM III
TESCİL
Madde   6
BÖLÜM IV
SERTİFİKALI VE KONTROL EDİLMİŞ TOHUMLUKLAR
Madde   7
Madde   8
Madde   9 : 
Madde 10 : 
BÖLÜM V
TOHUMLUKLARIN İTHAL VE İHRACI
Madde 11 : 
BÖLÜM VI
ALINACAK ÜCRET
Madde 12 : 
BÖLÜM VII
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 13 : 
Madde 14 : 
BÖLÜM VIII
KURULUŞ
Madde 15 : 
Madde 16 : 
BÖLÜM IX
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 :