Bütçe Mevzuatı  
 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN 1960 VE DAHA ÖNCEKİ BÜTÇE YILLARINA AİT BİR KISIM VERGİ BORÇLARININ TASFİYESİ HAKKINDA KANUN
KABUL TARİHİ : 05/09/1963
KANUN NO : 0325
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/09/1963
RESMİ G. NO : 11503
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 02
DÜSTUR SAYFA : 1950
 

 

Madde 1 :
Madde 2 : 
Madde 3 :
Madde 4 :
Madde 5 :