Vatandaşlık Mevzuatı
 
 
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 11/02/1964
KANUN NO : 0403
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/02/1964
RESMİ G. NO : 11638
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP  3
DÜSTUR SAYFA : 470
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI
I-KANUN YOLU İLE KAZANMA 
1. NESEP İLE 
Madde  1 : A) DOĞUM 
Madde  2 : B) HAL DEĞİŞİKLİĞİ 
Madde  3 : C) EVLAT EDİNME 
Madde  4 : 2. DOĞUM YERİ İLE 
Madde  5 : 3. EVLENME İLE  
II-YETKİLİ MAKAM KARARI İLE KAZANMA 
1.VATANDAŞLIĞA ALINMA ÇEŞİTLERİ VE İKAMET 
Madde  6 : A) GENEL OLARAK VATANDAŞLIĞA ALINMA 
Madde  7 : B) İSTİSNAİ VATANDAŞLIĞA ALINMA 
Madde  8 : C) YENİDEN VATANDAŞLIĞA ALINMA 
Madde  9 : D) YABANCININ İKAMETİ 
2. VATANDAŞLIĞA ALINMADA USUL 
Madde 10 : A) MÜRAACAT MAKAMI 
Madde 11 : B) SORUŞTURMA 
III- SEÇME HAKKI İLE KAZANMA  
Madde 12 : 1. TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBEDEN KÜÇÜKLER 
Madde 13 : 2. EVLENME İLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBEDEN KADIN 
IV. VATANDAŞLIĞI KAZANMANIN SONUÇLARI 
Madde 14 : 1. EVLENMEDE ÇOCUKLAR 
2. VATANDAŞLIĞA ALINMA 
Madde 15 : A) EŞ 
Madde 16 : B) ÇOCUKLAR 
3. SEÇME HAKKI İLE KAZANMA 
Madde 17 : A) TÜRK VATANDAŞLIĞINI SEÇEN KİŞİNİN EŞİ VE ÇOCUKLARI 
Madde 18 : B) TÜRK VATANDAŞLIĞINI SEÇEN KADININ ÇOCUKLARI
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBI
I-KANUN YOLU İLE KAYIP 
Madde 19 : EVLENME 
II-YETKİLİ MAKAM KARARI İLE KAYIP  
1-VATANDAŞLIKTAN ÇIKMA  
Madde 20 : A) ÇIKMA ŞARTLARI 
Madde 21 : B) MÜRACAAT MAKAMI 
Madde 22 : C) ÇIKMA BELGESİ 
Madde 23 : Ç) ÇIKMA HÜKMÜ 
Madde 24 : 2.VATANDAŞLIĞA ALINMANIN İPTALİ 
3. VATANA BAĞLILIKLA BAĞDAŞAMAYAN EYLEMLER 
Madde 25 : A. KAYBETTİRME  
Madde 26 : B) ÇIKARMA 
III SEÇME HAKKI İLE KAYIP 
Madde 27 : 1. TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANAN ÇOCUKLAR 
Madde 28 : 2. EVLENME İLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANAN KADIN 
IV KAYBIN SONUÇLARI 
Madde 29 : 1. GENEL OLARAK YABANCI MUAMELESİ 
Madde 30 : 2. EVLENMEDE ÇOCUKLAR 
3. VATANDAŞLIKTAN ÇIKMA 
Madde 31 : A)  EŞ 
Madde 32 : B) ÇOCUKLAR 
Madde 33 : 4. VATANDAŞLIĞIN İPTALİ 
5. KAYBETTİRME VE ÇIKARMA 
Madde 34 : A) GENEL OLARAK 
Madde 35 : B) ÇIKARMA 
6. SEÇME HAKKI İLE KAYIP 
Madde 36 : A)  SEÇME HAKKI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN AYRILAN KİŞİNİN EŞİ VE ÇOCUKLARI 
Madde 37 : B) SEÇME HAKKI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN AYRILAN KADININ ÇOCUKLARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSPATI VE YARGI YOLU
I- TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSPATI 
Madde 38 : 1. İSPAT ŞEKLİ  
Madde 39 : 2. İDARİ MAKAMLAR 
II YARGI YOLU 
Madde 40 : 1. DANIŞTAY 
Madde 41 : 2. DANIŞTAY DIŞI YARGI ORGANLARI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 42 : I.  EVLENMEDE VATANDAŞLIKLA İLGİLİ BEYAN 
Madde 43 : II. SEÇME HAKKINI KULLANMA ŞEKLİ 
Madde 44 : III. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ 
Madde 45 : IV. RESMİ GAZETE İLE YAYIN
BEŞİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 46 : I. KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER 
II GEÇİCİ HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 : KAYIP KİŞİLER 
Geçici Madde 2 : İSKAT EDİLENLERE VERİLEN TALEP HAKKI 
Madde 47 : III YÜRÜRLÜK 
Madde 48 : IV YÜRÜTME