Milletlerarası Alaşmalar  

LÜBNAN'A SİLAH SATIŞINDAN DOĞAN ALACAĞIMIZLA FRANSIZ HÜKÜMETİNİN EMRİNE VERDİĞİ BAZI MEBLAĞLARIN LÜBNAN'A VE FRANSA'DA TÜRK MİSYONLARI İÇİN ARSA, BİNA SATINALINMASINA VEYA YAPTIRILMASINA AYRILMASI HAKKINDA KANUN


KABUL TARİHİ : 14/05/1964
KANUN NO : 0475
 
RESMİ G.TARİHİ : 25/05/1964
RESMİ G. NO : 11711
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 03-3
DÜSTUR SAYFA : 2420
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
Madde  4 :
ANLAŞMA METNİ