Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
  
DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞU, YARGILAMA USULÜ VE DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI HAKKINDA KANUN
  
KABUL TARİHİ : 16/06/1964
KANUN NO : 0477
 
R. G.TARİHİ : 26/06/1964
RESMİ G. NO : 11738
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 03-3
DÜSTUR SAYFA : 2691
 
 
BİRİNCİ KISIM
DİSİPLİN MAHKEMELERİ KURULUŞ VE YARGILAMA USULÜ
Madde   1 : KURULUŞ
Madde   2 : DİSİPLİN MAHKEMESİNİN BAŞKAN VE ÜYELERİ
Madde   3 : BAŞKAN, ÜYE VE YEDEKLERİN SEÇİMİ
Madde   4 : BAŞKAN VE ÜYELERİN NİTELİKLERİ
Madde   5 : KANUNDA YAZILI NİTELİKTE BAŞKAN VE ÜYE BULUNAMAMASI
Madde   6 : DİSİPLİN SUBAYI VE NİTELİĞİ
GÖREV VE YETKİ
Madde   7 : GÖREV
Madde   8 : KURULUŞ YÖNÜNDEN YETKİ
Madde   9 : RÜTBE YÖNÜNDEN YETKİ
Madde 10 : AYRI DİSİPLİN MAHKEMELERİNE TABİ KİŞİLERİN BİRLİKTE İŞLEDİKLERİ SUÇLARDA YETKİ
Madde 11 : YARGILAMAYI GEREKTİREN İLGİNİN KESİLMESİ VE RÜTBE YÜKSELMESİ HALİNDE YETKİ
Madde 12 : HÜKÜM VEYA YETKİ UYUŞMAZLIKLARI
Madde 13 : İSTİRDAT VE TAZMİNATA HÜKÜM YETKİSİ
SORUŞTURMA
Madde 14 : DİSİPLİN SUÇLARININ İHBAR VE SORUŞTURMASI
Madde 15 : DİSİPLİN SORUŞTURMASI SONUNDA YAPILACAK İŞLEM
Madde 16 : İDDİANAMEYE NELERİN YAZILACAĞI
Madde 17 : DİSİPLİN MAHKEMESİNİN TOPLANMASI
Madde 18 : SANIK VE TANIKLARIN ÇAĞRILMASI
DURUŞMA
Madde 19 : DURUŞMA USULÜ
Madde 20 : DURUŞMA YÖNETİMİ
Madde 21 : DURUŞMANIN AÇIKLIĞI
Madde 22 : DURUŞMAYA NASIL BAŞLANACAĞI
Madde 23 : BAŞKAN VE ÜYELERİN DAVAYA BAKAMAMASI VE REDDİ
Madde 24 : SANIĞIN SORGUSU VE DELİLLERİN TOPLANMASI
Madde 25 : MÜDAFİ TUTULMASI
Madde 26 : DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 27 : DURUŞMANIN BİTMESİ VE HÜKÜM
Madde 28 : OYLARIN TOPLANMASI
Madde 29 : HÜKMÜN GEREKÇESİ
Madde 30 : İTİRAZA HAKKI OLANLAR
Madde 31 : İTİRAZ SÜRESİ VE İNCELEME MERCİİ
Madde 32 : İTİRAZIN NEREYE YAPILACAĞI, ŞEKLİ VE SEBEPLERİ
Madde 33 : İTİRAZ HALİNDE YERİNE GETİRMENİN GERİ BIRAKILMASI
Madde 34 : İTİRAZIN İNCELENMESİ
Madde 35 : İTİRAZI İNCELEME MERCİİNİN KARARLARI
Madde 36 : GÖZETİM VE TEFTİŞ
HÜKÜMLERİN KESİNLEŞMESİ VE YERİNE GETİRİLMESİ
Madde 37 : HÜKMÜN KESİNLEŞMESİ
Madde 38 : CEZALARIN YERİNE GETİRİLMESİ
Madde 39 : MALİ HÜKÜMLERİN YERİNE GETİRİLMESİ
Madde 40 : YAZILI EMİR
İKİNCİ KISIM
DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI
Madde 41 : DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
Madde 42 : CEZALARIN TOPLANMASI
Madde 43 : DİSİPLİN SUÇLARINDA ZAMANAŞIMI
Madde 44 : ODA VE GÖZ HAPSİNDE CEZA ZAMANAŞIMI
Madde 45 : DİSİPLİN MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZALAR VE ERTELEME
Madde 46 : ODA VE GÖZ HAPSİNİN KİMLERE VERİLECEĞİ
Madde 47 : AMİR VE ÜSTE SAYGISIZLIK
Madde 48 : İTAATSİZLİK EDENLER
Madde 49 : BİLEREK DOĞRU SÖYLEMİYENLER
Madde 50 : KISA SÜRELİ KAÇMA VE İZİN SÜRESİNİ GEÇİRME
Madde 51 : KAÇMAYA KALKIŞANLARI HABER VERMİYENLER
Madde 52 : HİZMETE MAHSUS EŞYANIN HARABOLMASINA SEBEBİYET VERENLER VEYA KAYBEDENLER
Madde 53 : ASTINA HİZMETLE İLGİLİ OLMIYAN EMİR VERENLERLE HEDİYE İSTİYEN VEYA BORÇ ALANLAR
Madde 54 : ASTLARINI GÖZETİM GÖREVİNDE İHMAL VE KUSURU OLANLAR
Madde 55 : ASTINA SÖVEN, HAKARET EDEN VE KÖTÜ DAVRANANLAR
Madde 56 : NÖBET TALİMATINA AYKIRI HAREKET EDENLER
Madde 57 : HOŞNUTSUZLUK YARATANLAR
Madde 58 : SARHOŞLUK VE YASAK EDİLEN YERLERE GİRMEK
Madde 59 : KUMAR OYNIYANLAR
Madde 60 : İZİN VERİLMEYEN DERNEKLERE, SPOR KULÜPLERİNİN FAAL ÜYELİKLERİNE GİRENLER
Madde 61 : YASAK EDİLEN KİTAP VE SAİREYİ OKUYAN VEYA BULUNDURANLAR
Madde 62 : DİSİPLİN CEZALARININ ETKİSİ
SON HÜKÜMLER
Madde 63 : ASKERİ CEZA VE ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNLARININ 
                 UYGULANMASI
Madde 64 : UYGULANMIYACAK KANUN HÜKÜMLERİ
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde 65 : KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ
Madde 66 :