Damga Vergisi Kanunu
 
 
DAMGA VERGİSİ KANUNU
   
KABULTARİHİ : 01/07/1964
KANUN NO : 488
 
RESMİ G.TARİHİ :  11/07/1964
RESMİ G. NO : 11751
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 03-2
DÜSTURSAYFA : 2741
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET ve İSTİSNALAR 
Madde 1 : KONU   
Madde 2 : ŞÜMUL    
Madde 3 : MÜKELLEF     
Madde 4 : KAĞITLARIN MAHİYETLERİNİN TAYİNİ   
Madde 5 : KAĞIT NÜSHALARININ BİRDEN FAZLA OLMASI   
Madde 6 : BİR KAĞITTA BİRDEN FAZLA AKİT VE İŞLEM BULUNMASI   
Madde 7 : BİRDEN FAZLA İMZALI KAĞITLAR    
Madde 8 : RESMİ DAİRE    
Madde 9 : İSTİSNALAR 
İKİNCİ BÖLÜM 
VERGİLEME ÖLÇÜLERİ VE NİSPET
Madde 10 : VERGİLEME ÖLÇÜLERİ    
Madde 11 : BELLİ PARA GÖSTERME MECBURİYETİ   
Madde 12 : YABANCI PARALARIN TÜRK PARASINA ÇEVRİLMESİ    
Madde 13 : VERGİNİN HESAPLANMASINDA KESİRLER   
Madde 14 : NİSPET
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
VERGİNİN ÖDENMESİ
Madde 15 : ÖDEME ŞEKİLLERİ   
Madde 16 : PUL YAPIŞTIRILMASI ŞEKLİYLE ÖDEME    
Madde 17 : BASILI DAMGA KONULMASI ŞEKLİYLE ÖDEME    
Madde 18 : MAKBUZ VERİLMESİ ŞEKLİYLE ÖDEME    
Madde 19 : İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEME   
Madde 20 : PULLARIN YAPIŞTIRILMASI ZAMANI    
Madde 21 : BASILI DAMGA KONULMASINDA ÖDEME ZAMANI   
Madde 22 : MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMELERDE ÖDEMENİN ZAMANI    
Madde 23 : İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEMELERDE ÖDEME ZAMANI 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SORUMLULUK
Madde 24 : VERGİ VE CEZADA SORUMLULUK   
Madde 25 : ÖZEL SORUMLULUK 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
Madde 26 : RESMİ DAİRELERİN MECBURİYETİ    
Madde 27 : NOTERLERİN MECBURİYETİ    
Madde 28 : KAĞITLARIN TERKİ   
Madde 29 : BAZI ÖDEMELERDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR   
Madde 30 :     
Madde 31 : KALDIRILAN HÜKÜMLER YÜRÜRLÜK 
GEÇİCİ ve SON HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : ESKİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI   
Geçici Madde 2 : PEŞİN ALINAN RESİMLER   
Madde 32          : YÜRÜRLÜK   
Madde 33          : YÜRÜTME