Harçlar Kanunu
 
 
HARCLAR KANUNU
   
KABUL TARİHİ : 02/07/1964
KANUN NO : 0492
 
RESMİG.TARİHİ : 17/11/1964
RESMİ G. NO : 11756
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 03
DÜSTUR SAYFA : 2760
 
 
Madde   1 : KANUNUN ŞÜMULÜ
BİRİNCİ KISIM
YARGI HARCLARI
BİRİNCİ BÖLÜM 
MÜKELLEFİYET
Madde   2 : MEVZU 
Madde   3 : HAKEM KARARLARI 
Madde   4 : YABANCI MAHKEME İLAMLARI 
Madde   5 : DANIŞTAY İŞLEMLERİ 
Madde   6 : KARŞILIK DAVALAR ve DAVAYA MÜDAHALE 
Madde   7 : YENİDEN HARÇ ALINMASI 
Madde   8 : HÜKMÜN BOZULMASI 
Madde   9 : TASHİHİ KARAR 
Madde 10 : İADEİ MUHAKEME 
Madde 11 : MÜKELLEF   
Madde 12 : CELSE HARCLARINDA MÜKELLEF 
İKİNCİ BÖLÜM 
İSTİSNA VE MUAFLIKLAR
Madde 13 : HARCDAN MÜSTESNA İŞLEMLER 
Madde 14 : HARCTAN MUAF OLANLAR 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ VE NİSPETLERİ
Madde 15 : HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ 
Madde 16 : DEĞER ESASI 
Madde 17 : TAHLİYE DAVALARINDA DEĞER 
Madde 18 : GAYRİMENKUL VEYA GEMİLERİN TAHLİYE VE TESLİMİ 
Madde 19 : MENKULLERİN TESLİMİ 
Madde 20 : İCRA TAKİPLERİNDE FAİZ 
Madde 21 : HARCIN NİSPETİ 
Madde 22 : DAVADAN FERAGAT, DAVAYI KABUL VEYA SULH 
Madde 23 : İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇME
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HARCIN ÖDENMESİ
Madde 24 : GAYRİMENKUL VEYA GEMİLERİN TAHLİYE ve TESLİMİNDE TAHSİL HARCI NİSPETİ  
Madde 25 : ÖDEME USULÜ 
Madde 26 : ÖDEME YERİ   
Madde 27 : MAKTU HARCLARDA ÖDEME ZAMANI 
Madde 28 : NİSPİ HARCLARDA ÖDEME ZAMANI 
Madde 29 : İLAMSIZ TAKİPLERDE PEŞİN HARÇ 
Madde 30 : NOKSAN TESBİT EDİLEN DEĞER ÜZERİNDEN HARCIN ÖDENMESİ 
Madde 31 : PEŞİN ALINAN KARAR ve İLAM HARCLARINA GERİ VERİLMESİ 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 32 : HARCI ÖDENMEYEN İŞLEMLER 
Madde 33 : İŞÇİ ALACAKLARININ TAKİBİ 
Madde 34 : YOL GİDERLERİ ve TAZMİNATI 
Madde 35 : STİNABE YOLUYLA İCRA TAKİPLERİNDE GİDERLER 
Madde 36 : PARALARIN BANKALARA ve MALSANDIKLARINA YATIRILMASI 
Madde 37 : SÜRESİNDE ÖDENMEYEN HARÇLAR 
İKİNCİ KISIM
NOTER HARCLARI
BİRİNCİ BÖLÜM 
MÜKELLEFİYET ve MUAFLIK
Madde 38 : MEVZU 
Madde 39 : YETKİLİ MAKAMLARIN İSTEYECEKLERİ SURETLER 
Madde 40 : MÜKELLEF 
İKİNCİ BÖLÜM 
HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ ve NİSPETLERİ
Madde 41 : HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ 
Madde 42 : DEĞER ESASI 
Madde 43 : ÇEŞİTLİ İŞLEMLERDE DEĞER 
Madde 44 : KİŞİLERİN, İMZALARIN, BİRDEN ÇOK OLMASI 
Madde 45 : HARCIN NİSPETİ 
Madde 46 : BİR ARADA YAPILAN İŞLER 
Madde 47 : YARI HARCA TABİ İŞLER 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HARCIN ÖDENMESİ 
Madde 48 : ÖDEME USULÜ 
Madde 49 : ÖDEME ZAMANI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 50 : SORUMLULUK 
Madde 51 : NOTERLERE VERİLECEK ÜCRETLER ve BEYİYELER
ÜÇÜNCÜ KISIM
VERGİ İTİRAZ HARCLARI
BİRİNCİ BÖLÜM 
MÜKELLEFİYET
Madde 52 : MEVZU 
Madde 53 : MÜKELLEF 
İKİNCİ BÖLÜM 
HARCIN ÖLÇÜSÜ, ÖDENMESİ VE GERİ VERİLMESİ
Madde 54 : HARÇ ALMA ÖLÇÜSÜ 
Madde 55 : HARCIN ÖDENMESİ 
Madde 56 : HARCIN GERİ VERİLMESİ 
DÖRDÜNCÜ KISIM
TAPU ve KADASTRO HARÇLARI
BİRİNCİ BÖLÜM 
MÜKELLEFİYET
Madde 57 : MEVZU 
Madde 58 : MÜKELLEF 
İKİNCİ BÖLÜM 
İSTİSNALAR
Madde 59 : HARÇTAN MÜSTESNA TUTULAN İŞLEMLER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ ve NİSPETLERİ
Madde 60 : HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ 
Madde 61 : DEĞER ESASI 
Madde 62 : İPOTEKLİ GAYRİMENKULLER 
Madde 63 : KAYITLI DEĞER 
Madde 64 : HARCIN NİSPETİ 
Madde 65 : TASHİH HARCI 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
HARCIN ÖDENMESİ
Madde 66 : ÖDEME USULÜ 
Madde 67 : ÖDEME YERİ 
Madde 68 : KADASRO HARÇLARINDA ÖDEME ZAMANI
BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 69 : HARCIN TEMİNATI 
Madde 70 : AKDİN DAİRE DIŞINDA YAPILMASI 
BEŞİNCİ KISIM
KONSOLOSLUK HARÇLARI
BİRİNCİ BÖLÜM 
MÜKELLEFİYET
Madde 71 : MEVZU 
Madde 72 : KONSOLOSLUKLARCA YAPILACAK NOTER İŞLEMLERİ 
Madde 73 : MÜKELLEF
İKİNCİ BÖLÜM 
İSTİSNALAR
Madde 74 : HARÇDAN MÜSTESNA İŞLEMLER 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ ve NİSPETLERİ
Madde 75 : HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ 
Madde 76 : HARCIN NİSPETİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HARCIN ÖDENMESİ
Madde 77 : ÖDEME USULÜ 
Madde 78 : ÖDEME ZAMANI 
Madde 79 : HARCIN HANGİ PARA İLE ÖDENECEĞİ 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 80 : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ YETKİSİ 
Madde 81 : ZARURİ GİDERLER 
Madde 82 : HARÇLARIN KONSOLOSLUK GİDERLERİNE TAHSİSİ
ALTINCI KISIM
PASAPORT, İKAMET TEZKERESİ, VİZE ve DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TASDİK HARÇLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET
Madde 83 : MEVZU 
Madde 84 : MÜKELLEF 
İKİNCİ BÖLÜM
İSTİSNA ve MUAFLIKLAR
Madde 85 : HARÇTAN MÜSTESNA İŞLEMLER 
Madde 86 : HARÇTAN MUAF OLANLAR 
Madde 87 :  
Madde 88 : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ ve NİSPETLERİ
Madde 89 : HARCIN ÖLÇÜLERİ 
Madde 90 : YENİDEN HARÇ ALINMASI 
Madde 91 : İKAMET TEZKERELERİNDE YARIM HARÇ 
Madde 92 : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ YETKİSİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HARCIN ÖDENMESİ
Madde 93 : ÖDEME USULÜ 
Madde 94 : ÖDEME ZAMANI 
YEDİNCİ KISIM
GEMİ ve LİMAN HARÇLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET
Madde 95 : MEVZU
Madde 96 : İNŞA HALİNDEKİ GEMİLER  
Madde 97 : MÜKELLEF 
İKİNCİ BÖLÜM 
İSTİSNALAR
Madde 98 : HARÇTAN MÜSTESNA TUTULAN İŞLEMLER 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ ve NİSPETİ
Madde  99 : HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ 
Madde 100: DEĞER ESASI 
Madde 101: HARCIN NİSPETİ
Madde 102: YOLA ELVERİŞLİLİK BELGESİ HARCINDA İNDİRİM 
Madde 103: DENİZE ELVERİŞLİK BELGESİ HARCINDA İNDİRİM 
Madde 104: ÖLÇME BELGELERİ HARCINDA İNDİRİM
Madde 105: TASDİK HARCINDA İNDİRİM  
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
HARCIN ÖDENMESİ
Madde 106: ÖDEME USULÜ 
Madde 107: ÖDEME ZAMANI 
SEKİZİNCİ KISIM
İMTİYAZNAME, RUHSATNAME ve DİPLOMA HARÇLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET
Madde 108: MEVZU 
Madde 109: MÜKELLEF 
İKİNCİ BÖLÜM
HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ ve NİSPETLERİ
Madde 110: HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ  
Madde 111: YENİDEN HARÇ ALINMASI 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HARCIN ÖDENMESİ
Madde 112: ÖDEME USULÜ
Madde 113: ÖDEME ZAMANI 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 114: BELGELERİN SÜRESİ ve YIL KESİRLERİ  
Madde 115: HARÇLARIN GERİ VERİLMESİ 
Madde 116: DİPLOMA HARCININ ÖDENMEMESİ 
Madde 117: SINIFLARIN TESPİTİ 
DOKUZUNCU KISIM
TRAFİK HARÇLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYET ve MUAFLIKLAR
Madde 118: MEVZU  
Madde 119: HARÇTAN MUAF OLANLAR 
Madde 120: MÜKELLEF 
İKİNCİ BÖLÜM
HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ, NİSPETLERİ ve ÖDENMESİ
Madde 121: HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ 
Madde 122: HARCIN ÖDENMESİ 
ONUNCU KISIM
KISIMLAR ARASINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL MUAFLIKLAR ve İSTİSNALAR
Madde 123: ÖZEL KANUNLARDAKİ HÜKÜMLER 
Madde 124: DİPLOMAT MUAFLIĞI 
İKİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEFİYETLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER
Madde 125: ÖZEL KANUNLARA GÖRE HARÇ MÜKELLEFİ 
Madde 126: RE'SEN YAPILAN İLŞEMLER 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖDEME İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER
Madde 127: İŞLEMİN YAPILAMAYACAĞI 
Madde 128: MEMURLARININ SORUMLULUĞU 
Madde 129: İŞİN HİTAMINDA ALINACAK HARÇLARDA ÖDEME ZAMANI 
Madde 130: ZAMANINDA ÖDENMEYEN HARÇLAR
Madde 131: GENEL ÖDEME ŞEKLİ
Madde 132: HARÇLARI ALMAYA YETKİLİ DAİRELER 
Madde 133: TAHSİLATIN VERGİ DAİRESİNE YATIRILMASI 
Madde 134: TEFTİŞ ve KONTROL YETKİSİ 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇESİTLİ HÜKÜMLER
Madde 135: 
Madde 136:  
Madde 137:  
Madde 138: 
BEŞİNCİ BÖLÜM
KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 139:  
ALTINCI BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde   1:   
Geçici Madde   2: 
Geçici Madde   3: 
Geçici Madde   4: 
Madde 140: 
Madde 141: