İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  

KIBRIS'A GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ BİRLİĞİ MENSUPLARININ AYLIK VE ÜCRETLERİYLE ÇEŞİTLİ İSTİHKAKLARI VE BİRLİĞİN BAŞKA GİDERLERİ HAKKINDA KANUN

KABUL TARİHİ : 14/07/1964
KANUN NO : 0500
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/07/1964
RESMİ G. NO : 11760
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 03-3
DÜSTUR SAYFA : 2820
 

 

Madde 1 :
Madde 2 : 
Madde 3 :
Madde 4 :
Madde 5 :