SSK Mevzuatı
 
 
SOSYAL  SİGORTALAR KANUNU
   
KABUL TARİHİ : 17/07/1964
KANUN NO : 0506
 
RESMİ G.TARİHİ : 29-30-31/07/1964 - 
01/08/1964
RESMİ G. NO : 11766-11769
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 03
DÜSTUR SAYFA : 2827
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : KANUNUN AMACI   
Madde   2 : SİGORTALI SAYILANLAR   
Madde   3 : SİGORTALI SAYILMAYANLAR  
Madde   4 : İŞVEREN ve İŞVEREN VEKİLİNİN TARİFİ   
Madde   5 : İŞYERİNİN TARİFİ   
Madde   6 : SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ve MECBURİ OLUŞU   
Madde   7 : GEÇİCİ GÖREVLE YABANCI ÜLKEYE GÖNDERİLME  
Madde   8 : İŞYERİNİ BİLDİRME   
Madde   9 : ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARI BİLDİRME   
Madde 10 : BİLDİRİLMEYEN SİGORTALILAR İÇİN YAPILACAK İŞLEM
İKİNCİ BÖLÜM 
 İŞ KAZALARİYLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI
Madde 11 :  İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞININ TARİFİ   
Madde 12 :  SAĞLANAN YARDIMLAR  
Madde 13 : SAĞLIK YARDIMLARININ TARİFİ   
Madde 14 : SAĞLIK YARDIMLARININ SÜRESİ  
Madde 15 : İŞVERENİN YÜKÜMÜ  
Madde 16 : GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ  
Madde 17 : HEKİM TAVSİYELERİNE UYMAZLIK   
Madde 18 : MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ   
Madde 19 : SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK HALİ  
Madde 20 : SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN HESAPLANMASI  
Madde 21 : BİRDEN ÇOK İŞ KAZASINA UĞRAMA HALİ   
Madde 22 : GELİRİN SERMAYEYE ÇEVRİLMESİ   
Madde 23 : EŞ ve ÇOCUKLARA GELİR BAĞLANMASI   
Madde 24 : ANA VE BABAYA GELİR BAĞLANMASI  
Madde 25 : SİGORTALININ KONTROL MUAYENESİ  
Madde 26 : İŞVERENİN SORUMLULUĞU   
Madde 27 : İŞ KAZASINI BİLDİRME   
Madde 28 : MESLEK HASTALIĞINI BİLDİRME  
Madde 29 : İŞ KAZASININ SORUŞTURULMASI  
Madde 30 : MESLEK HASTALIĞININ İNCELENMESİ  
Madde 31 : BİLDİRME ve İTİRAZ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HASTALIK SİGORTASI 
Madde 32 : SAĞLANAN YARDIMLAR   
Madde 33 : SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAMI  
Madde 34 : SAĞLIK YARDIMLARININ SÜRESİ   
Madde 35 : EŞ VE ÇOCUKLARA SAĞLIK YARDIMI YAPILMASI   
Madde 36 : GELİR VE AYLIK ALMAKTA OLANLAR İLE AİLE BİREYLERİNE SAĞLIKYARDIMI YAPILMASI   
Madde 37 : GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ  
Madde 38 : HEKİM TAVSİYELERİNE UYMAZLIK  
Madde 39 : ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU  
Madde 40 : SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN YİTİRİLMESİ   
Madde 41 : BÜNYECE ELVERİŞLİ OLMADIKLARI İŞLERDE ÇALIŞTIRILANLAR  
Madde 42 : ANA VE BABAYA SAĞLIK YARDIMI YAPILMASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ANALIK SİGORTASI 
Madde 43 : SAĞLANAN YARDIMLAR    
Madde 44 : GEBELİK HALİNDE MUAYENE VE TEDAVİ     
Madde 45 : DOĞUM YARDIMI  
Madde 46 : MAKTU GEBELİK VE DOĞUM YARDIMLARI  
Madde 47 : EMZİRME YARDIMI   
Madde 48 : ANALIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI  
Madde 49 : GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ   
Madde 50 : GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN YOKSUN KALMA   
Madde 51 : SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN YİTİRİLMESİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
MALULLÜK SİGORTASI
Madde 52 : SAĞLANAN YARDIM   
Madde 53 : KİMLERİN MALUL SAYILACAĞI  
Madde 54 : MALULLÜK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI   
Madde 55 : MALULLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASI   
Madde 56 : AYLIĞIN BAŞLANGICI   
Madde 57 : SİGORTALININ KONTROL MUAYENESİ   
Madde 58 : AYLIĞIN KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMASI
ALTINCI BÖLÜM 
YAŞLILIK SİGORTASI
Madde 59 : SAĞLANAN YARDIMLAR   
Madde 60 : YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI   
Madde 61 : YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI   
Madde 62 : AYLIĞIN BAŞLANGICI   
Madde 63 : YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN YENİDEN ÇALIŞMALARI  
Madde 64 : TOPTAN ÖDEME
YEDİNCİ BÖLÜM 
ÖLÜM SİGORTASI 
Madde 65 : SAĞLANAN YARDIMLAR   
Madde 66 : ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLAMA ŞARTLARI  
Madde 67 : ÖLÜM SİGORTASINDAN BAĞLANACAK AYLIĞIN HESAPLANMASI   
Madde 68 : EŞ VE ÇOCUKLARA AYLIK BAĞLANMASI  
Madde 69 : ANA VE BABAYA AYLIK BAĞLANMASI   
Madde 70 : AYLIĞIN BAŞLANGICI   
Madde 71 : TOPTAN ÖDEME 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
PRİMLER 
Madde 72 : PRİM ALINMASI   
Madde 73 : PRİM ORANLARI  
Madde 74 : İŞ KAZALARİYLE MESLEK HASTALIKLARI PRİM ORANININ TESPİTİ   
Madde 75 : TEHLİKE SINIF VE DERECELERİNİN BELLİ EDİLMESİ  
Madde 76 : TEHLİKE SINIF VE DERECELERİNE DOKUNABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER   
Madde 77 : PRİME ESAS ÜCRETLER   
Madde 78 : GÜNLÜK KAZANÇ SINIRLARI   
Madde 79 : PRİM BELGELERİ   
Madde 80 : ÖDENMEYEN PRİMLER İÇİN KURUMCA DÜZENLENECEK BELGELER 
Madde 81 : ÖDENMEYEN PRİMLER VE VERİLEN CEZALAR İÇİN KURUMCA DÜZENLENECEK BELGELER   
Madde 82 : PRİM BORÇLARINA HALEF OLMA   
Madde 83 : TEMİNATIN VE HAKEDİŞLERİN PRİM BORCUNA KARŞILIK TUTULMASI   
Madde 84 : YERSİZ OLARAK ALINAN PRİMLERİN GERİ VERİLMESİ 
DOKUZUNCU BÖLÜM 
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA 
Madde 85 : ŞARTLAR  
Madde 86 : TOPLULUK SİGORTASI 
ONUNCU BÖLÜM 
ORTAK HÜKÜMLER
Madde 87 : ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARACILIĞI   
Madde 88 : ÖDENEK VE GELİRLERE ESAS TUTULACAK GÜNLÜK KAZANÇ   
Madde 89 : GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN HESAPLANMASI   
Madde 90 : MUAYENE İÇİN VERİLECEK BELGE   
Madde 91 : GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN BİRLEŞMESİ   
Madde 92 : GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ   
Madde 93 : ANA VE BABALARINDAN GELİR VEYA AYLIĞA HAK KAZANAN ÇOCUKLAR   
Madde 94 : LİRA KESİRLERİ   
Madde 95 : DEĞİŞEN GELİR VE AYLIKLARIN BAŞLANGICI   
Madde 96 : AYLIKLARIN ALT SINIRI   
Madde 97 : GELİR VE ÖDENEKLERİN GÜNLÜK KAZANCIN ALT SINIRINA GÖRE ARTIRILMASI   
Madde 98 : GELİR VE AYLIKLARIN ÖDENMESİ   
Madde 99 : ZAMANAŞIMI VE HAKKIN DÜŞMESİ  
Madde100: AVANS   
Madde101: ÇOCUKLARIN KONTROL MUAYENELERİ   
Madde102: YOL PARASI VE ZARURİ MASRAFLAR   
Madde103: CENAZE MASRAFI KARŞILIĞI   
Madde104: KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA NAZARA ALINMAYAN SÜRELER   
Madde105: UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINDA NAZARA ALINMAYAN SÜRELER  
Madde106: SİGORTALININ GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİMSELER   
Madde107: SİGORTALILIK NİTELİĞİNİN NE ZAMAN YİTİRİLMİŞ SAYILACAĞI   
Madde108: SİGORTALILIK SÜRESİ   
Madde109: RAPORLAR   
Madde110: SİGORTALININ KASDI VE SUÇ SAYILIR HAREKETİ   
Madde111: SİGORTALININ BAĞIŞLANMAZ KUSURU 
ONBİRİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 112: EMEKLİ SANDIKLARI KANUNLARINA TABİ OLANLAR   
Madde 113: MADEN İŞÇİLERİ  
Madde 114: 151 VE 1593 SAYILI KANUNLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER   
Madde 115: SAVCILIKTAN BİLGİ İSTENMESİ  
Madde 116: BİLDİRİ VE İTİRAZ   
Madde 117: HEKİMLERİN VE SAĞLIK TESİSLERİNİN SİGORTALILARA DUYURULMASI   
Madde 118: TEDAVİNİN KURUM HEKİMLERİNCE YAPILACAĞI  
Madde 119: HESAP KARTLARI İÇİN YAPILACAK İTİRAZ   
Madde 120: YAŞ   
Madde 121: SİGORTA YARDIMLARININ HACZEDİLEMEYECEĞİ   
Madde 122: İŞE ALIŞTIRMA  
Madde 123: SAĞLIK TESİSİ KURMA VE SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ   
Madde 124: KORUYUCU TEDBİRLER ALINMASI  
Madde 125: KURUM HEKİMLERİNİN RAPORLARI   
Madde 126: RESİM, HARÇ VE DAMGA VERGİSİ MUAFLIĞI   
Madde 127: ÜCRETLERDEN KESİNTİ YAPILMAYACAĞI   
Madde 128: YARDIMLAŞMA SANDIKLARI    
Madde 129: SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU    
Madde 130: SİGORTA MÜFETTİŞLERİNİN TEFTİŞ YETKİLERİ   
Madde 131: HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ   
Madde 132: BİLDİRİ   
Madde 133: ÖZEL SİGORTALAR  
Madde 134: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ  
Madde 135: TÜZÜK VE YÖNETMELİK  
Madde 136: KURUMUN ADI 
ONİKİNCİ BÖLÜM 
KARŞILIKLAR VE TEKNİK BİLANÇO
Madde 137: KARŞILIKLAR  
Madde 138: SİGORTA KOLLARI ARASINDA BORÇLANMA 
Madde 139: TEKNİK BİLANÇO
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 140: KURUMCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde   1: KANUNUN UYGULANMA ALANI 
Geçici Madde   2: SİGORTAYA TABİ OLMA HALİNİN DEVAMI 
Geçici Madde   3: İTİRAZ 
Geçici Madde   4: SİGORTALI ÇALIŞTIRILDIĞINI BİLDİRME SÜRESİ 
Geçici Madde   5: SAĞLIK YARDIMLARININ EŞ VE ÇOCUKLARI KAPSAMASI 
Geçici Madde   6: DOĞUMDAN İLERİ GELECEK HASTALIKLARIN TEDAVİSİ 
Geçici Madde   7: ESKİ HAKLARIN DEVAM EDECEĞİ  
Geçici Madde   8: İLERİ YAŞTAKİLERE AYLIK BAĞLAMA ŞARTLARI   
Geçici Madde   9: 5417 ve 6900 SAYILI KANUNLARA GÖRE KAZANILAN HAKLAR  
Geçici Madde 10: AĞIR VE YIPRATICI İŞLERDE GEÇEN HİZMETLER   
Geçici Madde 11: MÜNAVEBELİ İŞLERDE GEÇEN HİZMETLER 
Geçici Madde 12: ESKİ PRİMLER VE GÜN SAYILARI 
Geçici Madde 13: YABANCI UYRUKLULAR 
Geçici Madde 14: BİRDEN ÇOK KARISI BULUNANLAR  
Geçici Madde 15: TÜZÜKLER YÜRÜRLÜĞE GİRENCEYE KADAR YAPILACAK İŞLEM 
Geçici Madde 16: HASTALIK SİGORTASININ EREĞLİ KÖMÜR HAVZASINDA UYGULANMASI  
Geçici Madde 17: ESKİ GELİRLERİN ARTIRILMASI 
Geçici Madde 18: ESKİ AYLIKLARIN ARTIRILMASI 
Geçici Madde 19: BAĞLANACAK AYLIKLARDA ESKİ KAZANÇLARIN ARTIRILMASI 
Geçici Madde 20: BANKALAR, SİGORTA ŞİRKETLERİ, TİCARET VE SANAYİ ODALARI VE BORSALAR
ONBEŞİNCİ BÖLÜM 
SON HÜKÜMLER
Madde 141: KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 142: YÜRÜRLÜK TARİHİ
Madde 143: YÜRÜTME ORGANI