İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  

ESNAF VE KÜÇÜK SANATKARLAR KANUNU


KABUL TARİHİ : 17/07/1964
KANUN NO : 0507
 
RESMİG.TARİHİ : 01.03.04/08/1964
RESMİ G. NO : 11769-11771
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 03
DÜSTUR SAYFA : 2884
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
ESNAF VE KÜÇÜK SANATKARLAR DERNEĞİ
Madde   1 : DERNEĞİN TANIMI VE ÜST KURULUŞLARI
Madde   2 : KANUNUN KAPSAMI
Madde   3 : DERNEKLERİN KURULUŞU
Madde   4 : ÇALIŞMA BÖLGESİ
Madde   5 : DERNEĞE KAYIT
Madde   6 :  KAYIT ZORUNLULUĞU YÖNÜNDEN ODALARLA DERNEKLER ARASINDA ÇIKACAK 
                   ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Madde   7 : BİRLİK AJANLIĞI
Madde   8 : ÜYELİK NİTELİKLERİ
Madde   9 : ÜYELİK NİTELİĞİNİN KAYBI
Madde 10 : ORGANLAR
Madde 11 : GENEL KURUL
Madde 12 : GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
Madde 13 : GENEL KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE TOPLANTILARI
Madde 14 : TOPLANTIYA ÇAĞRI VE ÇOĞUNLUK
Madde 15 : TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ
Madde 16 : KOMİSER
Madde 17 : BAŞKANLIK DİVANI
Madde 18 : ADİ TOPLANTI GÜNDEMİ
Madde 19 : STATÜ DEĞİŞTİRME, FESİH VESAİR KONULARDA KARAR ÇOĞUNLUĞU
Madde 20 : YÖNETİM KURULU
Madde 21 : YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Madde 22 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 23 : YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 24 : HUZUR HAKKI VE ÜCRETLER
Madde 25 : DERNEK KATİBİ
Madde 26 : DENETÇİLER
Madde 27 : DENETÇİLERİN ÇALIŞMA GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 28 : HAYSİYET DİVANI
Madde 29 : HAYSİYET DİVANININ ÜYE OLABİLME ŞARTLARI
Madde 30 : CEZALAR
Madde 31 : MAHKEME VE HAYSİYET DİVANI KARARLARI
Madde 32 : RESMİ MAKAMLARIN DERNEK VE MENSUPLARI İLE İLGİLİ KARARLARI
Madde 33 : RESMİ VE ÖZEL KURULUŞLARA VERİLECEK BELGELER
Madde 34 : İHTİYARİ TAHKİM USULÜNÜ GÖSTEREN YÖNETMELİK
Madde 35 : DURUM VE DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRME ZORUNLUĞU
Madde 36 : DERNEKLERİN GELİRLERİ
Madde 37 : KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT VE DÜZENLENECEK BELGE VE HİZMET KARŞILIKLARI
Madde 38 : BELGELERİN TARİFELERİ
Madde 39 : DERNEK KARARLARI
Madde 40 : FESİH
Madde 41 : TASFİYE
İKİNCİ BÖLÜM 
ESNAF VE KÜÇÜK SANATKARLAR DERNEKLERİ BİRLİĞİ
Madde 42 : TANIM
Madde 43 : KURULUŞ
Madde 44 : ÇALIŞMA BÖLGESİ
Madde 45 : DERNEKLERİN BİRLİKLERE KAYIT ZORUNLUĞU
Madde 46 : ORGANLAR
Madde 47 : GENEL KURUL
Madde 48 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 49 : GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 50 : TOPLANTIYA ÇAĞRI VE ÇOĞUNLUK
Madde 51 : TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ
Madde 52 : BAŞKANLIK DİVANI
Madde 53 : ADİ TOPLANTI GÜNDEMİ
Madde 54 : YÖNETİM KURULU
Madde 55 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 56 : YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 57 : BAŞKATİP
Madde 58 : DENETÇİLER
Madde 59 : DENETÇİLERİN YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde 60 : BAŞKANLAR MECLİSİ
Madde 61 : BAŞKANLAR MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 62 : BAŞKANLAR MECLİSİ TOPLANTILARI
Madde 63 : HUZUR HAKKI VE YOLLUKLAR
Madde 64 : BİRLİĞİN GELİRLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ESNAF VE KÜÇÜK SANATKARLAR FEDERASYONU
Madde 65 : TANIM
Madde 66 : KURULMA ŞARTI
Madde 67 : KURULUŞ
Madde 68 : KATILMA ZORUNLUĞU
Madde 69 : ORGANLAR
Madde 70 : GENEL KURUL
Madde 71 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 72 : GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 73 : TOPLANTIYA ÇAĞRI VE ÇOĞUNLUK
Madde 74 : TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ
Madde 75 : BAŞKANLIK DİVANI
Madde 76 : ADİ TOPLANTI GÜNDEMİ
Madde 77 : STATÜ DEĞİŞİKLİĞİNDE VE FESİHTE KARAR ÇOĞUNLUĞU
Madde 78 : FESİH VE TASFİYE
Madde 79 : YÖNETİM KURULU
Madde 80 : YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Madde 81 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 82 : YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 83 : HUZUR HAKKI VE YOLLUKLAR
Madde 84 : GENEL SEKRETER
Madde 85 : DENETÇİLER
Madde 86 : DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 87 : FEDERASYONUN GELİRLERİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE ESNAF VE KÜÇÜK SANATKARLARI KONFEDERASYONU
Madde 88 : TANIM VE KURULUŞ
Madde 89 : YÖNETMELİK
Madde 90 : KAYIT ZORUNLUĞU
Madde 91 : ORGANLAR
Madde 92 : GENEL KURUL
Madde 93 : GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 94 : GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 95 : TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ
Madde 96 : BAŞKANLIK DİVANI
Madde 97 : TOPLANTI GÜNDEMİ
Madde 98 : BAŞKANLAR MECLİSİ
Madde  99 : YÖNETİM KURULU
Madde 100: YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Madde 101: YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 102: YÖNETİM MECLİSİNİN TOPLANTILARI
Madde 103: HUZUR HAKKI VE YOLLUKLAR
Madde 104: GENEL KATİP
Madde 105: DENETÇİLER
Madde 106: DENETÇİLER GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 107: KONFEDERASYONUN GELİRLERİ
Madde 108: BİRLİK, FEDERASYON VE KONFEDERASYON PAYLARI
Madde 109: KULLANILACAK BEYANNAME, DEFTER VE MAKBUZLAR
Madde 110: ESNAF KREDİLERİNİ DÜZENLEME KOMİTESİ
Madde 111: TEFTİŞ, DENETLEME VE YETKİ
Madde 112: UYGULANACAK CEZALAR
Madde 113: ORGANLARDA GÖREV ALMA YASAĞI
BEŞİNCİ BÖLÜM
KÜÇÜK SANAT SİCİLİ
Madde 114: SİCİLE KAYIT
Madde 115: KÜÇÜK SANAT KOLLARI
Madde 116: KÜÇÜK SANATLARA YENİDEN KATILMA
Madde 117: İHBAR MÜKELLEFİYETİ
Madde 118: KÜÇÜK SANAT SİCİLİ
Madde 119: SİCİL MÜKELLEFİYETİ
Madde 120: SİCİLİN NASIL TUTULACAĞI
Madde 121: İŞYERİ AÇILMASI
Madde 122:
Madde 123: SİCİL ÖZETİ
Madde 124: SORUMLU SANATKARIN HAK VE VECİBELERİ
Madde 125: ÜCRET TARİFELERİNİN TESBİT ŞEKLİ
Geçici Madde  1: 
Geçici Madde  2: 
Geçici Madde  3: 
Madde 126:
Madde 127:
Madde 128: