Bakanlıklar Mevzuatı  

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ KANUNU


KABUL TARİHİ : 08/04/1964
KANUN NO : 0580
 
RESMİG.TARİHİ : 17/04/1965
RESMİ G. NO : 11978
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 4-1
DÜSTUR SAYFA : 1003
 
 
Madde   1 : KURULUŞ
Madde   2 : GÖREVLERİ
Madde   3 : ORGANLARI
Madde   4 : GENEL KURUL
Madde   5 : GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI VE YERİ
Madde   6 : GENEL KURULUN GÖREVLERİ
Madde   7 : YÖNETİM KURULU
Madde   8 : YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde   9 : DENETLEME KURULU
Madde 10 : DENETLEME KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde 11 : DANIŞMA KURULLARI
Madde 12 : GENEL SEKRETER
Madde 13 : GELİRLERİ
Madde 14 : GAYRİMENKUL VE MENKUL MALLAR
Madde 15 : 
Madde 16 : YÖNETMELİKLER
GEÇİCi HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
SON HÜKÜMLER
Madde 17 : 
Madde 18 :