belediye ve imar mevzuatı  
 
KAT MÜLKİYETİ KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 23/06/1965
KANUN NO : 0634
 
RESMİ G.TARİHİ : 02/07/1965
RESMİ G. NO : 12038
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 4-3
DÜSTUR SAYFA : 2932
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
A)KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI
Madde  1 :I - GENEL KURUL
Madde  2 :II - TARİFLER
Madde  3 :III - KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ NİTELİĞİ
Madde  4 :IV - ORTAK YERLER
B)BAĞLANTILAR
Madde  5 :I - BAĞIMSIZ BÖLÜMLERLE ARSA PAYI ARASINDAKİ BAĞLANTI
Madde  6 :II - BAĞIMSIZ BÖLÜMLERLE EKLENTİLER VE ORTAK YERLER ARASINDAKİ BAĞLANTI
C)ORTAKLIĞIN ( ŞÜYUUN) GİDERİLMESİ VE ÖNCELİKLE SATINALMA (ŞÜF’A) HAKKI
Madde  7 :I - ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
Madde  8 :II - ÖNCELİKLE SATINALMA HAKKI
Madde  9 :D)GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMA ALANI
İKİNCİ BÖLÜM
KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI
Madde 10 :A)GENEL KURAL
Madde 11 :B)KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ
C)KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI
Madde 12 :I - İSTEM VE BELGELER
Madde 13 :II - SÖZLEŞME VE TESCİL
Madde 14 :D)KAT İRTİFAKININ KURULMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAT MALİKLERİNİN VE KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN HAKLARI
A)KAT MALİKLERİNİ HAKLARI
Madde 15 :I - BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDE
Madde 16 :II - ORTAK YERLER ÜZERİNDE
Madde 17 :B)KAT İRTİFAKI SAHİBİNİN HAKLARI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAT MALİKLERİNİN VE  KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI
A)KAT MAKLİKLERİNİN BORÇLARI
Madde 18 :I - GENEL KURAL
Madde 19 :II - ANAGAYRİMENKULÜN BAKIMI, KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK
Madde 20 :III - ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA
Madde 21 :IV - SİGORTA ANLAŞMASI
Madde 22 :V - ORTAK GİDERLERİN TEMİNATI
Madde 23 :VI - MÜSAADE MECBURİYETİ
Madde 24 :VII - YASAK İŞLER
Madde 25 :VIII - KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ
Madde 26 :B)KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BORÇLARI
BEŞİNCİ BÖLÜM
ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ
Madde 27 :A)GENEL KURUL
Madde 28 :B)YÖNETİM PLANI
C)KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTISI VE KARARLARI
Madde 29 :I - TOPLANTI ZAMANI
Madde 30 :II - YETER SAYI
Madde 31 :III - OYA KATILMA
Madde 32 :IV - KARARLAR
Madde 33 :V - HAKİMİN MÜDAHALESİ
D)YÖNETİCİ
Madde 34 :I - ATANMASI
II - YÖNETİCİNİN GÖREVLERİ
Madde 35 :1- GENEL YÖNETİM İŞLERİNİN GÖRÜLMESİ
Madde 36 :2 - DEFTER TUTULMASI VE BELGELERİN SAKLANMASI
Madde 37 :3 - İŞLETME PROJESİNİN YAPILMASI
III - SORUMLULUĞU
Madde 38 :1 - GENEL KURAL
Madde 39 :2 - HESAP VERME
Madde 40 :IV - HAKLARI
Madde 41 :E)YÖNETİMİN DENETLENMESİ
F)YENİLİK VE İLAVELER 
Madde 42 :I - FAYDALI OLANLAR
Madde 43 :II - ÇOK MASRAFLI VE LÜKS OLANLAR
Madde 44 :III - BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ
Madde 45 :G)TEMLİKİ TASARRUFLAR VE ÖNEMLİ İŞLER
ALTINCI BÖLÜM
KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ
A)KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ
Madde 46 :1 - ANAGAYRİMENKULÜN ARSASİYLE BİRLİKTE YOK OLMASI VEYA KAMULAŞTIRILMASI İLE
Madde 47 :II - ANAYAPININ HARAP OLMASI
Madde 48 :III - BİLDİRME ÖDEVİ VE KAYDIN SİLİNMESİ
Madde 49 :B)KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ
YEDİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 50 :A)YASAKLAR
B)YENİ DURUMA UYMA 
Madde 51 :l - MEDENİ KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA KURULAN İRTİFAKLARDA
Madde 52 :II - MEDENİ KANUNDAN ÖNCE KURULMUŞ OLAN HAKLARDA
Madde 53 :lll - MEDENİ KANUNUNA GÖRE KURULMUŞ KAT İRTİFAKLARININ YÖNETİMİ
Madde 54 :C)ÖZEL KANUNA GÖRE ORTAKLAŞTIRMA (ŞÜYULANDIRMA) HALİNDE KAT MÜLKİYETİNİN
                 DURUMU
Madde 55 :D)HARÇ VE VERGİLER
Madde 56 :E)BELEDİYESİ OLMIYAN YERLERDEKİ DURUM
Madde 57 :F)YÜRÜRLÜK TARİHİ
Madde 58 :G)YÜRÜTME MAKAMI