Basın Mevzuatı  
 

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HİZMETLERİNİN OLAĞANÜSTÜ HALLERDE
VE SAVAŞTA NE SURETLE YÜRÜTÜLECEĞİNE DAİR KANUN

 
KABUL TARİHİ : 16/07/1965
KANUN NO : 0697
 
RESMİG.TARİHİ : 26/07/1965
RESMİ G. NO : 12058
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 4
DÜSTUR SAYFA : 3143
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 : 
Madde   8 : 
Madde   9 : 
Madde 10 :