Sağlık Mevzuatı  
 

440 SAYILI KANUNA TABİ KURULUŞLARDAN SAĞLIK TEŞKİLATI OLANLARDA ÇALIŞAN TABİP, DİŞ TABİBİ VE ECZACILARIN 224 VE 472 SAYILI KANUNLARDAN İSTİFADE ETTİRİLMESİNE DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 04/01/1966
KANUN NO : 0708
 
RESMİ G.TARİHİ : 27/01/1966
RESMİ G. NO : 12211
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 05
DÜSTUR SAYFA : 0593
 

 

Madde 1 :
Madde 2 : 
Madde 3 :