Belediye ve İmar Mevzuatı  
 

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU

 
KABUL TARİHİ : 14/07/1966
KANUN NO : 0772
 
RESMİ G.TARİHİ : 22/07/1966
RESMİ G. NO : 12355
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 5
DÜSTUR SAYFA : 2576
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
Madde   4 :
Madde   5 :
İKİNCİ BÖLÜM
ÖZLÜK İŞLERİ
Madde   6 :
Madde   7 :
Madde   8 :
Madde   9 :
Madde 10 :
Madde 11 :
Madde 12 :
Madde 13 :
Madde 14 :
Madde 15 :
Madde 16 :
Madde 17 :
Madde 18 :
Madde 19 :
Madde 20 :
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Madde 21 :
Madde 22 :
Madde 23 :
Madde 24 :
Madde 25 :
Madde 26 :
Madde 27 :
Madde 28 :
Madde 29 :
Madde 30 :
Madde 31 :
Madde 32 :
Madde 33 :
Madde 34 :
Madde 35 :
Madde 36 :
Madde 37 :
Madde 38 :
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 39 :
Madde 40 :
Madde 41 :
Madde 42 :
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 43 :
Madde 44 :
Madde 45 :
GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Geçici Madde 3 :
Geçici Madde 4 :
Geçici Madde 5 :
Geçici Madde 6 :
Geçici Madde 7 :
Geçici Madde 8 :
Madde 46 :
Madde 47 :
Madde 48 :