iş ve sosyal güvenlik mevzuatı
 
 
DENİZ İŞ KANUNU  
    
KABUL TARİHİ : 20/04/1967
KANUN NO : 854
 
RESMİ G.TARİHİ : 29/04/1967
RESMİ G. NO : 12586
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 6-2
DÜSTUR SAYFA : 1863
 
 
Madde 1 : KANUN KAPSAMI  
Madde 2 : İŞVEREN, GEMİ ADAMI, KAPTAN VE İŞVEREN VEKİLİNİN TARİFİ    
Madde 3 : SAKLI HÜKÜMLER 
Madde 4 : YABANCI GEMİADAMLARI   
Madde 5 : YAZILI AKİT  
Madde 6 : YAZILI AKTİN ŞEKLİ 
Madde 7 : BELİRLİ SÜRE VEYA SEFER İÇİN AKİT  
Madde 8 : AKİT SÜRESİNİN UZAMASI  
Madde 9 : RESİM VE HARÇTAN MUAFİYET   
Madde 10 : DENEME SÜRESİ   
Madde 11 : ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ 
Madde 12 : ÇALIŞMA BELGESİ   
Madde 13 : SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA 
Madde 14 : ÖNELSİZ FESİH VE İNFİSAH 
Madde 15 : FESİH HAKKINI KULLANMA ÖNELİ  
Madde 16 : AKTİN ÇÖZÜLMESİNE BİLDİRİM 
Madde 17 : FESİH HÜKMÜNÜN BAŞLANGICI 
Madde 18 : FESHİN BİLDİRİLMESİ 
Madde 19 : FESHİ KAPSAMAYAN HAL 
Madde 20 : KIDEM TAZMİNATI  
Madde 21 : YURDA İADE  
Madde 22 : YABANCI GEMİ ADAMININ İADESİ 
Madde 23 : YURT İÇİNE İADE ZORUNLUĞU  
Madde 24 : İADE ZORUNLULUĞUNA UYMAMAK 
Madde 25 : İADE HAKKINDA YOKSUNLUK 
Madde 26 : İŞ SÜRESİ  
Madde 27 : İSTİSNALAR  
Madde 28 : FAZLA SAATLERE ÇALIŞMA  
Madde 29 : ÜCRET  
Madde 30 : AVANS 
Madde 31 : ÜCRET DEFTERİ  
Madde 32 : ÜCRETİN SAKLI KISMI  
Madde 33 : İŞVEREN HESABINA İAŞE 
Madde 34 : İKAMET YERİ SAĞLANMASI  
Madde 35 : İKAMET YERLERİ VE İAŞE HAKKINDA  
Madde 36 : İSTİSNA 
Madde 37 : ASGARİ ÜCRET  
Madde 38 : ÜCRET KESİNTİSİ 
Madde 39 : ZARAR KARŞILIĞI KESİNTİ 
Madde 40 : YILLIK ÜCRETLİ İZİN 
Madde 41 : HAFTA TATİLİ  
Madde 42 : HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 
Madde 43 : GENEL TATİL ÜCRETİ 
Madde 44 : TATİL ÜCRETİNE GİRMEYEN KISIMLAR 
Madde 45 : GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK 
Madde 46 : GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
Madde 47 : BİLDİRİMLER 
Madde 48 : SAKLI HÜKÜMLER  
Madde 49 : DENETİM VE TEFTİŞ 
Madde 50 : CEZA HÜKÜMLERİ 
Madde 51 :  
Madde 52 : 
Madde 53 : 
Madde 54 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR 
Madde 55 : TÜZÜK  
Madde 56 : 
Madde 57 :