Milletlerarası Sözleşmeler  
 
İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN 29, 30 VE 34 ÜNCÜ MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN 3 NUMARALI PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 13/07/1967
KANUN NO : 0901
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/07/1967
RESMİ G. NO : 12655
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 6-2
DÜSTUR SAYFA : 2286
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :  
Madde 3 : 
SÖZLEŞME METNİ