Askeri Emniyet Mevzuatı
 
 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
KABUL TARİHİ : 27/07/1967
KANUN NO : 0926
 
RESMİ G.TARİHİ : 10/08/1967
RESMİ G. NO : 12670
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 6-1
DÜSTUR SAYFA : 2352
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 : I - KAPSAM 
Madde   2 : II - AMAÇ
Madde   3 : III - TARİFLER
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Madde   4 : I - GÖREV VE SORUMLULUK
Madde   5 : II - MAL BİLDİRİMİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
GENEL HAKLAR
Madde   6 : I - UYGULAMA İSTEME HAKKI
Madde   7 : II - GÜVENLİK
Madde   8 : III - EMEKLİLİK
Madde   9 : IV - ÇEKİLME
Madde 10 : V - İZİN
İKİNCİ KISIM
SUBAYLAR
BİRİNCİ BÖLÜM 
KAYNAK VE YETİŞTİRME
Madde 11 : I - KAYNAK
Madde 12 : a) HARB OKULLARI
Madde 13 : b)FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA YETİŞTİRME
Madde 14 : II-FAKÜLTE VEYA YÜKSEK OKULU BİTİRENLERDEN MUVAZZAF SUBAY OLMA
Madde 15 : a) ASKERİ EĞİTİM
Madde 16 : b) ASKERİ ÖĞRENCİLERİN ÖZLÜK İHTİYAÇLARI
Madde 17 : c) ASKERİ ÖĞRENCİLİKTEN ÇIKARILMA
Madde 18 : d) ÇIKARILANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM
Madde 19 : III - YEDEK SUBAYLIKTAN MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇME
Madde 20 : IV - YÖNETMELİKTE TESBİT EDİLECEK HUSUSLAR
ÜÇÜNCÜ KISIM
SUBAYLARIN SINIFLANDIRILMASI
Madde 21 : I - SUBAY SINIFLARI
Madde 22 : II - SINIFLANDIRMA
Madde 23 : a) İLK SINIFLANDIRMA
Madde 24 : b) YENİDEN SINIFLANDIRMA
Madde 25 : III - SINIFLANDIRMA KURULLARI VE SINIFLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
MESLEK GRUPLARI
Madde 26 : I - MESLEK PROGRAMLARI
Madde 27 : II - TEĞMEN-YÜZBAŞILARIN KITA HİZMETİ
BEŞİNCİ KISIM
SUBAY TERFİLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 28 : I - KAPSAM
Madde 29 : II - RÜTBELER
III - BEKLEME SÜRELERİ
Madde 30 : a) BARIŞ ZAMANINA AİT NORMAL BEKLEME SÜRELERİ
Madde 31 : b) EN AZ BEKLEME SÜRELERİ
Madde 32 : c) EN ÇOK BEKLEME SÜRELERİ
Madde 33 : IV - TERFİ ZAMANI
İKİNCİ BÖLÜM
NASIP
Madde 34 : I - SUBAYLIĞIN NASIP VE TERFİ ONAYI
Madde 35 : II - SUBAYLIĞA NASIP
Madde 36 : III - NASIP DÜZELTİLMESİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KIDEM
Madde 37 : I - KIDEM VE KIDEM SIRASI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TERFİ ESAS VE ŞARTLARI
Madde 38 : I - TERFİ ESASLARI
Madde 39 : II - YETERLİK GRUPLARI
Madde 40 : III - YETERLİK GRUPLARININ HESAPLANMASI
Madde 41 : IV - KADROLARIN BİLDİRİLMESİ
Madde 42 : V - ÇOK SINIFLI KADROLAR 
Madde 43 : VI - RÜTBE TERFİ ŞARTLARI
Madde 44 : VII – KADROSUZLUKTAN TERFİ EDEMEME
Madde 45 : VIII - KADEME İLERLEMESİ ŞARTLARI
Madde 46 : IX - ASKERİ HAKİM VE YARDIMCILARI
BEŞİNCİ BÖLÜM
GENERAL VE AMİRAL TERFİLERİ
Madde 47 : I - RÜTBE TERFİİ
Madde 48 : II - KADEME TERFİİ
Madde 49 : III - GENERAL VE AMİRAL MİKTARLARI
ALTINCI BÖLÜM
RÜTBE TERFİİ İÇİN GEREKLİ YETERLİK GRUBUNA GİREMEYENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM
Madde 50 : I - RÜTBE TERFİİ İÇİN GEREKLİ YETERLİK GRUBUNA GİREMİYENLER
YEDİNCİ BÖLÜM
DEĞERLENDİRME KURULLARI
Madde 51 : I - DEĞERLENDİRME KURULLARININ TEŞKİLİ
Madde 52 : II TERFİ İŞLEMİ
Madde 53 : III - DEĞERLENDİRME KURULLARI ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ
Madde 54 : IV – SUBAYLARIN TERFİ İŞLEMLERİ
Madde 55 : V - DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMALARI
Madde 56 : VI - DEĞERLENDİRME KURUL ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIĞI
Madde 57 : VII -YÖNETMELİK
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 58 : I - SAVAŞ TAKDİRNAMESİ ALANLAR
Madde 59 : II - ESİR SUBAYLAR
Madde 60 : III - HARB GAİBİ SUBAYLAR
Madde 61 : IV - ENTERNE EDİLEN SUBAYLAR
Madde 62 : V - SIHHİ İZİN SÜRESİ İÇİNDE TERFİ SIRASINA GİREN SUBAYLAR
Madde 63 : VI - SINIFI DEĞİŞEN SUBAYLAR
Madde 64 : VII - FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDAN MEZUN OLANLARIN NASBI
Madde 65 : VIII - AÇIĞA ALINAN VEYA TUTUKLANAN  SUBAYLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM
DOKUZUNCU BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 66 : I - GENELKURMAY BAŞKANININ YAŞ HADDİ VE GÖREV SÜRESİ
 
Madde 67 - 187
Madde 188 - 210