Askeri Emniyet Mevzuatı
 
 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
KABUL TARİHİ : 27/07/1967
KANUN NO : 0926
 
RESMİ G.TARİHİ : 10/08/1967
RESMİ G. NO : 12670
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 6-1
DÜSTUR SAYFA : 2352
 
 
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
TALTİFLER
BİRİNCİ BÖLÜM
SAVAŞ TAKDİRNAMESİ
Madde  188 : I - SAVAŞ TAKDİRNAMESİ 
Madde  189 : a) İKİ DEFA 2 İNCİ DERECEDE SAVAŞ MADALYASI ALANLAR
Madde  190 : b) TAKDİRNAMENİN VERİLMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
MADALYALAR
Madde 191 : I - MADALYALARIN ÇEŞİDİ
Madde 192 : a) SAVAŞ MADALYASI 
Madde 193 : b) ŞEREF MADALYASI 
Madde 194 : c) ÖVÜNÇ MADALYASI 
Madde 195 : d) ÜSTÜN HİZMET MADALYASI 
Madde 196 : II - DİĞER DEVLETLER TARAFINDAN VERİLEN MADALYA VE NİŞANLARIN TAKILMASI 
Madde 197 : III - MADALYA VE NİŞANLARIN SAHİBİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLER 
Madde 198 : IV - BİRDEN FAZLA MADALYAYA HAK KAZANANLAR  
Madde 199 : V - MADALYA VE NİŞANLARIN MİRASÇILARA İNTİKALİ  
Madde 200 : VI - MADALYALARIN TESCİLİ 
Madde 201 : VII - İSTİKLAL MADALYASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖDÜLLER
Madde 202 : I - ÖDÜL 
Madde 203 : II - MADALYA YAPIMININ GİDERLERİ VE ÖDÜLLER 
Madde 204 : III - YÖNETMELİK 
ONBEŞİNCİ KISIM
GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1 : GENERAL VE AMİRALLERİN HİZMETE DEVAMLARI
Geçici Madde 2 : İKİ YIL İÇİN 4273 SAYILI KANUN İLE SİCİL YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASI
Geçici Madde 3 : ÜÇTE İKİ ORANINDA SİCİL MECBURİYETİNİN ARANMIYACAĞI
Geçici Madde 4 : SUBAYLARIN YARBAYLIK VE ALBAYLIK BEKLEME SÜRELERİ
Geçici Madde 5 : KIDEM SIRALARI
Geçici Madde 6 : KADIN SUBAYLARIN YENİDEN SINIFLANDIRILMASI
Geçici Madde 7 : ÜSTEĞMEN VE YÜZBAŞILARIN KITA HİZMETİ
Geçici Madde 8 : KIDEMLER
Geçici Madde 9 : İKİ YIL İÇİN 5802 SAYILI KANUNUN UYGULANACAĞI
Geçici Madde 10 : NASIP TARİHLERİNİN 30 AĞUSTOSA GÖTÜRÜLMESİ
Geçici Madde 11 : ÜÇTE İKİ ORANINDA SİCİL MECBURİYETİNİN ARANMIYACAĞI
Geçici Madde 12 : ASKERİ MEMURLAR İÇİN GEÇİCİ MADDE
Geçici Madde 13 : ERKEN BEKLEME SÜRESİNE TABİ OLANLAR
Geçici Madde 14 : SUBAY VE ASTSUBAYLARIN KADEME TERFİİ İNTİBAKLARI
Geçici Madde 15 : AYLIK İNTİBAKLARINDA MÜKTESEP HAKLAR
Geçici Madde 16 : ASTSUBAYLARIN RÜTBE İNTİBAKI
Geçici Madde 17 : SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Geçici Madde 18 : NASIP DÜZELTMELERİ
Geçici Madde 19 : HARB OKULLARINI ESKİ STATÜLERİNE GÖRE BİTİRECEK OLAN SUBAYLARLA, BUNLARIN
                             EMSALİ FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULU BİTİRECEK SUBAYLAR HAKKINDA UYGULANACAK 
                            İŞLEM
Geçici Madde 20 : KITA VE SİCİL YERLERİ
Geçici Madde 21 : HALEN LOJMANLARDA OTURANLARIN OTURMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI
Geçici Madde 22 : YÜKÜMLÜLÜK BAKIMINDAN 6077 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANACAK SUBAYLAR 
Geçici Madde 23 : HALEN ASTSUBAY OLANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Geçici Madde 24 : 
Geçici Madde 25 : 
DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 205 : I - ORTA-DOĞU AMME ENSTİTÜSÜNÜNÜ BİTİRENLERE KIDEM VERİLMEYECEĞİ
Madde 206 : II - YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞÜ
Madde 207 : III - UZMAN JANDARMALARLA UZMAN ÇAVUŞLAR HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER
Madde 208 : IV - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR
Madde 209 : V - YÜRÜRLÜK
Madde 210 : VI - UYGULAMA
 
Madde 1 - 66
Madde 67 - 187